Wat kun je doen om je vrijheid te vergroten?
We hebben daar in het verleden al heel wat over gepubliceerd. Toch is het goed om een paar puntjes weer eens te benadrukken, mede ook voor de vele nieuwe lezers van de Vrijspreker.

Over vrijheid heeft bijna iedereen een ander idee. Daarom is het nodig om eerst af te spreken waar we het over hebben.
De vrijheid waarmee de Vrijspreker zich bezig houdt, heeft te maken met de verhoudingen tussen mensen onderling. Dus niet met hoe iemand zich “voelt” en bvb zich in de gevangenis nog vrij voelt.
Ook heeft het niets te maken met de natuur en natuurwetten. Die “zijn” er gewoon.

Bij vrijheid in de samenleving gaat het in het Libertarisme dus altijd om de verhouding tussen een persoon (of groep personen) en een of meer andere personen (of groepen).
Die verhouding kan volledig gebaseerd zijn op vrijwilligheid of op geweld. Op vrijwillige basis kan iemand ja of nee zeggen, zonder te vrezen dat de ander geweld gaat gebruiken. De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin de onderlinge verhoudingen vrijwillig zijn, zonder (dreiging van) geweld. De missie van de Vrijspreker zegt:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

De maatschappij waarin wij leven is voor het grootste gedeelte wel op geweld gebaseerd. Je moet vanalles en mag heel veel niet. Het doet er niet toe of dit democratisch en legaal besloten is, het is wel een feit. Wij leven in een onvrije samenleving, geregeld door geweld tot en met grote oorlogen.

Afhankelijk van je eigen karakter en ambities vind je dat wel fijn, neem je daar genoegen mee, of als je vrijheidsdrang groot genoeg is, wil je er onder uit. Wil je zelf je leven bepalen zonder al die betuttelarij en dwang van anderen.

In dit stuk zullen we het niet hebben over oorzaken en achtergrond filosofieën. Deze keer bekijken we alleen maar welke wegen er zijn om een grotere vrijheid te verwerven.

Daarvoor zijn er twee te onderscheiden soorten mogelijkheden:

1.Leer slim om te gaan met hindernissen
2.Probeer de hindernissen te verwijderen.

1.De eerste weg, omgaan met hindernissen, kun je ook definiëren als “trucjes leren”.
Hoe maak ik mij zo onafhankelijk mogelijk? Hoe blijf ik zoveel mogelijk uit de aandacht? Hoe kan ik mijn eigendom zoveel mogelijk beschermen? Hoe kan ik mezelf verdedigen? Hoe betaal ik zo weinig mogelijk of geen belasting? Hoe beveilig ik mijn spaarcenten? Hoe krijg ik het hoogste rendement uit mijn verdiensten? Hoe leer ik al de dingen die ik nodig heb om mijn eigen leven te leiden? Enz. enz.

2.De tweede weg, verwijderen van hindernissen, staat hier los van.
Die komt trouwens ook op de tweede plaats, zelfs al zou die op de lange duur effectief kunnen zijn. Zonder jezelf tot een zekere mate “vrij” gemaakt te hebben, zal het voor velen moeilijk zijn om te werken aan het kwijtraken van mensen die de hindernissen veroorzaken.

Simpel gesteld is de eerste weg te vergelijken met om een blok dat voor je garage ligt, heen te rijden, en de tweede is het blok verwijderen. Het is goed om dit onderscheid te zien. Ook in eventuele discussies.

Die tweede weg heeft voor een groot deel te maken met hindernissen die door de overheid, de gemeenschap, de meerderheid, voor je worden opgeworpen. Vechten daartegen kan gevaar opleveren. Daarom moet je echt wel vier keer nadenken en jezelf zekerheid verschaffen voordat je iets illegaals doet. Niet omdat het immoreel is, maar tegen hun mankracht en wapens kun je nooit op.
Probeer daarom zoveel mogelijk legaal te doen.

Op deze tweede weg is het belangrijk zoveel mogelijk medestanders te kennen of te krijgen. Die kun je vinden in libertarische kringen, die immers praktisch elke overheids-hindernis willen opheffen.
Dat kan al door op de eerste plaats zelf de libertarische principes en moraliteit te leren kennen en begrijpen. Daarna is elke andere persoon aan wie je deze moraliteit kunt overbrengen, een beetje winst.
Let wel, dit is een moeilijke lange weg, want veel mensen hebben een misvormde gebrainwashte geest en vertonen hevige emoties als er twijfel over hun collectivistische mening alleen maar genoemd wordt

Natuurlijk moet iedereen voor zichzelf beslissen of hij aan zijn eigen vrijheid wil werken en zo ja, op welke manier. Via de eerste weg of via de tweede of via een combinatie van beide. Ieder mens is anders en maakt uiteraard zijn eigen keuzes.
Op de Vrijspreker werken we vooral op deze tweede golflengte en dragen daarvoor gegevens en mogelijkheden aan. Al geven we natuurlijk ook tips en voorlichting over de eerste weg.

Over het ideaal van een vrij leven, en vrije maatschappij is nog heel veel meer te zeggen. Successievelijk komen op deze site allerlei onderdelen wel aan bod. Ook u kunt zelf ideeën en vragen inbrengen en bijdragen insturen. (Zie Lezersservice op voorpagina)

Een boek dat zeer aan te raden is: “How I found Freedom in an unfree World” van Harry Browne.
Op dit boek hoop ik binnenkort nog terug te komen omdat dit het onderhavige onderwerp nog veel uitgebreider en beter beschrijft.

Dit boek is deze week weer ter beschikking gekomen als eBook, en u kunt het al voor $ 9,75 in uw bezit krijgen. Te geef voor een dergelijk belangrijk boek!
———————————————————
2000 Libertarian Presidential Candidate
Harry Browne eBooks Now Available
“How I Found Freedom In An Unfree World”
“Why Government Doesn’t Work”
“The Great Libertarian Offer”
“Fail-Safe Investing”
Purchase via: www.HarryBrowne.org for only $9.75/each.
Pay via credit card, download to your computer, & read them on your
computer screen – or print them out and read them in your easy chair.
Pages are formatted just like bookstore books.
————————————————————-

15 REACTIES

 1. HUB zegt:

  "" … De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
  ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
  zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert…""

  ACP zegt: Elke individu is eenvoudig volledig verantwoordelijk voor zijn eigen "soevereiniteit en vrijheid " … Komt daar een betere samenleving van dan is het mooi mee genomen, maar is niet HET hoofddoel.

  Want het allereerste wat men zich reeds op een zo jong mogelijk leeftijd dient af te vragen is: " Hoe kom ik op plezierige, en meest onafhankelijke manier aan de kost? Zoveel mogelijk een zelfstandige beroep kiezen waar OVERAL en altijd behoefte voor is dus.

  En dan komt men op eten, drinken, kleding, vervoer, behuizing etc. etc. … waar men letterlijk een VAK in kan kiezen dat varieert van HANDMATIG tot zuiver intellectueel. Wat het ook wordt… zorg dat daar steeds een essentiele BEHOEFTE voor bestaat.

  Tweede issue … Waaaar wenst men dat beroep uit te oefenen, en hoeveeel inmenging door anderen (inclusief door de overheid) kan men VERDRAGEN?

  Derde Issue … Welke levenstijl AMBIEERT men? En dat kan varieren van existentilistisch en uitlitair tot super de lux.

  Vierde Issue … wat wenst men eventuele kinderen toe?

  Ziedaar … enige pracktische zaken dat ten zeerste beinvloed kunnen worden naar gelang men meer of minder LIBERTARISCHE INSTINCTEN bezit en men daartoeeen BEHOEFTE voelt.

  Om dit soort zaken verder uit te diepen lijkt mij veel nutigger dan over het libertarische "manifest" te debateren. Of niet soms?

  Zoals … wat is binnen DIE context nu soevereiniteit en vrijheid … Welnu, ik WEET het voor mij zelf omdat daaraan heb gedacht en NIET omdat Hub zegt naar een betere samenleving te streven en te willen …

 2. Hub,

  Ik kijk uit naar een reeks praktische tips.

  Wellicht kan je een reeks artikels starten met concrete do’s en don’ts en kunnen reageerders er hun eigen ervaringen en aanbevelingen op kwijt.

  ’t Is wat down to earther dan de meer filosofische artikels maar overleven moeten we allemaal dus ik denk dat iedereen zulke artikels zal verwelkomen.

 3. [1] Dank je, aardige aanvulling op datgene wat in het artikel wordt gezegd. Vooral over de eerste soort acties.

  Wel als kanttekening:

  —"maar is niet HET hoofddoel"
  Iedereen mag zelf uitmaken wat hij/zij voor zichzelf HET hoofddoel vinden.

  —"Om dit soort zaken verder uit te diepen lijkt mij veel nutigger"
  Dit soort zaken, als hulp en ideeen, voor het vergroten van ieders soevereiniteit zijn nuttig en horen best op de Vrijspreker thuis.
  Stuur maar eens een artikel over een dergelijk punt.

  —"NIET omdat Hub zegt naar een betere samenleving te streven en te willen …"
  Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het daarom WEL MOET. !!

 4. [3] Goed, eentje dan.

  Probleem:
  Stel je bezit 2 ton. Wat doe je ermee?
  a) je koopt een woning en hoeft lekker geen huur meer te betalen en met wat geluk stijgt de waarde.
  b) je huurt een equivalente woning en belegt je geld via een buitenlandse bankrekening, waarbij je met wat deskundigheid een rendement weet te halen zo hoog als de jaarhuur + waardestijging van het pand dat je huurt. Voordeel is uiteraard dat het geld zich buiten bereik van je grijpgrage overheid bevindt EN dat je het in no-time kan overboeken naar waar dan ook en je i.g.v. een aanstaande oorlog of confiscatie door een nieuw regime snel weg bent en je niet moet proberen op een moment dat alle anderen ook alleen nog maar aan vluchten denken je woning te slijten (liefst voor het eind van de week want dan wil je toch ECHT weg voor de grenzen gesloten worden).

  Goh, wat zou ik nou toch doen?

  Tip: het feit dat de meerderheid van de bevolking kiest voor kopen is wellicht een aardige contra-indicator. "Schat, na jouw broer, heeft nu ook mijn collega een flat gekocht. Wanneer gaan wij es kijken? We kunnen toch niet achterblijven?"
  Tja… Maar i.g.v. calamiteiten zullen ze wel moeten achterblijven, of toch in elk geval hun bezit want dat is nu eenmaal ONroerend. Is dat niet ONTroerend?

  OK, Hub, nu jij.
  … en de rest natuurlijk.

 5. Beste M,

  In je voorbeeld b) vergeet je het ‘met wat geluk’ van voorbeeld a).
  Maar digitaal geld ben je m.i.ook zo kwijt als ‘men’ het wil.

  Koop een vrachtwagen/camper met slaap/kantoor-unit, ben je zo het land uit. 😉
  Ik denk dat ACP gelijk heeft.
  Leer een vak, leer talen, leer (geen) gitaarspelen. Tenzij ‘men’ je lichaamelijk ook te pakken neemt, kun je dan overal wel wat verdienen.

  Maar bovenal, zorg dat je een goede (arbeids)moraal hebt, niet teveel alcohol zuipt en zo nog wat ‘ouderwetse’ dingetjes.

 6. [6] Beste Bep,

  "In je voorbeeld b) vergeet je het ‘met wat geluk’ van voorbeeld a)."

  Op lange termijn doen aandelenmarkten het iets beter dan vastgoedmarkten. Dus zelfs als je niets van beleggen weet en domweg een of andere index trackt zal je over 30 jaar (behoudens wat pech) in scenario b) gunstiger uit zijn.
  Overigens hoeft het zich niet tot aandelen te beperken. Als je wil kan je op opportunities inspelen door in bv. grondstoffen te beleggen of ja zelfs onroerend goed … via fondsen.
  Maar het rendement is niet eens de essentie van de zaak. Want dat veronderstelt dat je aan het eind van de rit nog over je middelen kan beschikken. En dat is nu net wat ik onder de aandacht wilde brengen.

  "Maar digitaal geld ben je m.i.ook zo kwijt als ‘men’ het wil."

  Nou als zich dat in het buitenland bevindt, is dit al een stuk lastiger voor die "men". Zelfs als bekend is waar, maar uiteraard helemaal als het niet bekend is. Bovendien is zo’n som makkelijk deelbaar. Tenzij je erg veel geld hebt is het in vastgoed lastig diversifieren qua jurisdicties, maar zelfs een som van amper EUR 200k (1 enkel flatje), kan je over 4 bankrekeningen in 4 landen spreiden. Laat de NL overheid, als ze al weet waar het staat, maar eens beslag leggen op rekeningen in 4 verschillende landen (bij voorkeur alle buiten de EU)…

  Met je overige tips ben ik het wel eens. Strategisch is vooral om talen te spreken waar je buiten de EU wat mee bent. Engels is sowieso nuttig natuurlijk, maar Duits bv. daar heb je buiten Europa niet zoveel aan. Italiaans evenmin. Spaans daarentegen, is binnen de EU minder belangrijk, maar buiten de EU zijn er ca. 20 landen waar het gesproken wordt. Vandaar dat ik ooit besloten heb dat te leren. Verder lijkt Chinees de moeite waard. Maar eigenlijk is Spaans strategischer. Waarom? Omdat Mandarijn slechts in 3 landen gesproken wordt (PRC, Taiwan en Singapore) en Spaans in veel meer.

  Pas op, ik erken zeker het economische (en weldra politieke en militaire) belang van China, dus zuiver om handel te drijven is het de moeite waard de taal te leren. Maar als het erom gaat de EU te ontvluchten en ergens anders een bestaan op te bouwen, waar je denkt veilig te zijn, dan kan je m.i. beter Spaans leren. Want in S’pore en Taiwan spreekt men toch goed genoeg Engels en of de PRC nou zo’n vrij land is, ach …
  Maar in Latijns Amerika zijn er wel 20 landen. Die zullen nooit allemaal verrot zijn. Dus stel je kiest voor Panama maar de toestand evolueert ongunstig, dan kan je met kennis van Spaans in nog 19 andere landen terecht. Volop keuze dus. Er zal altijd wel minstens 1 land bij zijn, waar het goed toeven is (qua vrijheid).

  Ook hier geldt dus weer dat de strategische focus op vrijheid (en daartoe noodzakelijke flexibiliteit/mobiliteit) in een andere keuze resulteert dan wanneer men louter kijkt naar direct rendement.

  Overigens was in het 1e voorbeeld a) niet beter dan b) maar zelfs al zou je met a) toch meer rendement halen, dan nog zou ik wegens mobiliteit/flexibiliteit voor b) kiezen.
  Zo dus ook met talen. Bij voorkeur spreek ik zowel Chinees als Spaans, maar Spaans krijgt mijn prioriteit vanuit een strategische lange termijn visie. Mandarijn wil ik ook leren, uit commerciele overwegingnen, maar da’s dus slechts een praktische zet om "in de tussentijd" wat geld te verdienen. Da’s uiteraard ook leuk, maar beter wat minder verdienen op korte termijn maar wel mijn noodscenario goed voorbereiden dan snel Chinees leren om handel te drijven maar niet voorbereid zijn op een vluchtscenario. Dus vandaar dat Spaans mijn prioriteit heeft.

 7. Ik zou mensen die Chinees (Mandarin) willen leren het flink afraden, maar zich eerder pakweg een 1500 chineze (rebus) tekens eigen maken, waarmee men, behalve in China, ook in grote delen van Azie uit de voeten komt. En overal de uithangborden, menus en kranten kan "lezen", ondanks honderden dialecten.

 8. [9] Dank voor dit interessante verhaal:
  "Vanishing Point: How to disappear in America without a trace"

  Met toepasbare delen voor Nederland/België en EU.

 9. Waarom is het uitgangspunt gelijk je biezen te pakken? Als men overal zo zou denken, zou er nergens vrijheid bestaan. Ga beter je conditie trainen, jezelf bewapenen en medestanders zoeken.

 10. [11] : … HET probleem in Nederland is een 85% van de medelanders die NIET anders willen. En een feodale monarchie die (die geholpen door Pachterpartijen) koste wat kost aan de macht wenst te blijven …

  DEN HAAG – Werkgevers maken zich zorgen over de uittocht van hoogopgeleid talent naar het buitenland. Ze vinden dat de overheid de vlucht veel serieuzer moet nemen. Vorig jaar verliet een recordaantal van 130.000 mensen Nederland.

  Uit trendonderzoek blijkt bovendien dat één op de drie Nederlanders er wel eens over denkt te emigreren. Als motief daarvoor wordt steeds vaker ‘onaangenaam gedrag van medeburgers’ genoemd. Vaak zijn de emigranten hoger opgeleiden, zeggen trendwatchers.

  ,,Dat is een signaal”, zegt een woordvoerster van MKB Nederland, de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. De organisatie spreekt van een ‘bedreiging voor de kenniseconomie’.

  Hoogopgeleiden verlaten het land omdat ze een betere kwaliteit van leven zoeken. Daarnaast zijn ze de regels beu, signaleert de woordvoerster van MKB. Het rijk zou het jonge ondernemers aantrekkelijker moeten maken hier te blijven. ,,Maar als je kijkt naar wat er in de praktijk aan lastenverlichting wordt gedaan, dan blijkt dat wat er aan de voorkant wordt geschrapt er aan de achterkant weer bij komt.” Ook VNO-NCW maakt zich zorgen over de uittocht. ,,Het kabinet moet aan de slag. Het is erg jammer als jong ondernemend talent vertrekt.”

  Dat steeds meer mensen het onaangename gedrag van medeburgers opvoeren als reden voor emigratie zou de politiek aan het denken moeten zetten, zegt Frans Buysse van adviesbureau Buysse Immigration. Trendanaliste Justien Marseille van The Future Institute denkt dat de ontwikkeling doorzet. ,,Het verlangen om te emigreren is bij een trendsettende meerderheid aangekomen.”

  Nederlands Dagblad, 24-07-07

 11. [12] Het is inderdaad triest. Maar de titel van dit stuk was toch: ‘hoe vind je vrijheid in een onvrij land?’ Antwoord in de reacties: leer Chinees en peer hem. Waarom niet leer Arabisch en wordt moslim?
  Dat je je gedwongen voelt te moeten vluchten, maakt je tot vluchteling, ook als je twee ton hebt of Spaans spreekt. Met twee miljoen kom je overigens al een stuk verder…

  Als vluchteling ben je overgeleverd aan een andere cultuur, ofwel moet jij je aanpassen, jij moet een andere taal leren, ben je dan wel vrij? Ik denk het niet. Misschien willen ‘ze’ wel dat we emigreren? Dan hebben ze helemaal vrij spel

  Volgens mij hebben we het met emigreren meer over puur overleven dan leven in vrijheid. Zover zijn voorlopig nog niet.

 12. [13] Okay, Mark zegt dat men per definitie het onvrije land a priori NIET dient te verlaten, en toch voor zichzelf meer vrijheid moet zien te scheppen …

  Welnu, een mogelijkheid is om terug te grijpen naar de beruchte koloniale tijden toen Nederland in feite haar kolonies en de rechtmatige bewoners aldaar letterlijk terroriseerden en van hun vrijheden beroofde.

  En WAT was toen vaak hun respons? Men bleek ineens … totaal Oost-Indisch DOOF … which drove the colonial oppressors … simply NUTS … Terwijl men klaagde hoe "traag" de inlanders wel waren …

  Een groter vrijheidsbesef door lijdelijk verzet dus …

 13. [13] Inderdaad, het zet meer zoden aan de dijk in eigen land een maximum aan vrijheid proberen te veroveren.

Comments are closed.