“Hoe verlost te worden van het betuttelen door de overheid?”
“Door een algemene staking? Een volksopstand? Het verkeer platleggen?”

Gelijksoortige vragen bereiken de Vrijspreker regelmatig.
Maar geen enkele van deze voorstellen zal tot succes leiden.

Als je naar een vrijere, meer morele samenleving wil, zul je eerst beter moeten omschrijven hoe die er uit moet zien.
Stel dat je stelt, die moet in de richting van de “minimale staat”, (Libertarisch), dan is de eerstvolgende stap te zorgen dat je daar een voldoende “draagvlak” voor krijgt. Dat wil zeggen dat voldoende mensen die minimale staat begrijpen en willen hebben. En dat is in deze collectivistische lethargische maatschappij geen gemakkelijke of snelle weg. Maar zonder dit zal er geen blijvend succes zijn.

Pas bij een voldoend groot kun je praten over volgende methodes, en dan heb je ook nog kans dat je daar vreedzame oplossingen voor vindt.

Wil je zelf echt in die richting, dan is het concrete wat je nu kunt doen het uitdragen van het vrijheidsideaal. Op de eerste plaats zelf zo leven, meer studeren op allerlei overgangsconsequenties, en zoveel mogelijk mensen van de voordelen overtuigen.
Een eenvoudig begin daarvoor is het meer bekend maken van de Vrijspreker en er bijdragen aan leveren.

En dat nog terwijl je niet in een soort “zending” vervalt, maar zelf ook blijft genieten van het leven.
Hoe meer mensen dingen in die richting willen doen, hoe sneller de positieve vooruitgang. Activisten kunnen zich melden!!

Dit alles staat dan nog los van ervoor te zorgen dat je van de betutteling en de regelingen zo weinig mogelijk last hebt, of ze kunt ontwijken. Ook daarvoor kun je op de Vrijspreker ideeën vinden. Een onderwerp waar we nog eens afzonderlijk op terug willen komen.

91 REACTIES

 1. Langzaam stapje voor stapje en niet steeds voorstellen die een klein stapje vooruit willen doen torpederen omdat het geen grote stappen vooruit zijn.

 2. het vervelende van de vrijheid die de meeste verlangen is er een zonder regels.Daar schiet niemand iets mee op.
  De betutteling die door het,christelijk doorspekt kabinet,wordt voorgesteld is een weg die de verkeerde kant uitloopt.
  Deze weg is er een van teruggang.
  Ook neigt deze methode naar een totalitair regime.Het grote probleem is dat ieder mens voorzich een andere vrijheid ziet.En dat zou dan weer leiden tot anarchie.En deze twee naast elkaar leiden tot een individueel egoisme.En daar zit het hem nou net de kneep in mijn optiek.Een oplossing heb ik niet,maar een woord als verdraagzaamheid lijkt mij wel een leidraad waar men de waarheid aan kan ophangen.

 3. Laat ik het zo zeggen stem op een partij die staat voor belastingverlaging en economische deregulering dan trekt de economie vanzelf aan, komen meer mensen aan de slag en heeft de overheid minder excuus om andere regels op te leggen (zoals drankverbod jongeren, drugsverbod). Individuele vrijheid begint met economische vrijheid, volgens Friedman iig.

 4. [2] "Het grote probleem is dat ieder mens voorzich een andere vrijheid ziet.En dat zou dan weer leiden tot anarchie.En deze twee naast elkaar leiden tot een individueel egoisme."

  Vandaar dat het noodzakelijk is te bepalen wat je wil. Wat we willen!!!
  Als eerste goed bepalen wat er met VRIJHEID bedoeld is.
  Zie woordenlijst!

  Het gaat om de verhoudingen tussen mensen onderling. Niet of je mag doen waar je ZIN in hebt.
  En dan is de vrijheid waarover we het hebben op de Vrijspreker eenvoudig te definieren als:
  Vrijheid is het ontbreken van dwang (en fysiek geweld) door andere mensen.

  Dat begrijpen en er naar streven dat velen dat begrijpen en willen is de eerste stap.

 5. [3] Prima ALS dat zou leiden tot belastingverlaging.
  De praktijk uit het verleden om dit via politieke partijen te bereiken, is daarvoor niet erg hoopgevend.

  Het moet minimaal gepaard gaan met streven naar vrijheid zoals genoemd in reactie [5]

 6. Een minimale staat? Nee, liever niet. Die hebben we hier gehad en nou juist afgeschaft omdat bleek dat een minimale staat slecht is voor burgers. En dan hebben we het niet (alleen) over slecht voor burgers op het gebied van abstracte concepten als "vrijheid", maar vooral ook op het gebied van concrete zaken als "zorgen dat je niet van de honger omkomt".

 7. [7]BenTels,
  "…omdat bleek dat een minimale staat slecht is voor burgers."

  — Oh ja, is dat wel zo ? Waaruit bleek dat precies ?

 8. [9] Ben Tels is gewoon een simpele ziel die vast stelt dat er in de 19de eeuw een minimale staat was, een veel kapitalistischere samenleving en ook heel veel armoede ergo kapitalisme en een minimalistische staat verzaken armoede, niet toch Ben? Ofwel een Cum hoc ergo propter hoc drogredenering http://www.infidels.org/lib

  De waarheid is dat dankzij het 19de eeuwse kapitalisme arme mensen het zoveel beter kregen dat ze ipv doodgingen nu arm doorleefden en door het kapitalisme en economische vooruitgang steeds beter gingen krijgen. Dat toen dat gebeurde toen de staat ook groter werd is weer een drogredering een Post hoc ergo propter hoc drogredering, de welvaart groeide ondanks een uitdijende staat, niet dankzij..

 9. [6] Er zijn partijen die voor meer belastingverhoging zijn en voor minder belastingverhoging. Maar goed je weet iig zeker dat de grootste graaiers en asociale zelfverrijkers zich onder GL, PvdA, D66 en SP bevinden en dat dit percentage lager zal zijn bij de VVD en nog iets lager bij de PVV…

 10. [8]

  Het begin van de industriële revolutie — de tijd van wat destijds nog de nachtwakersstaat heette.

 11. [9]

  Uit het feit dat de minimale staat (destijds nog een nachtwakersstaat geheten) haar burgers geen enkele bescherming bood tegen uitbuiting door werkgevers, machtsmisbruik door overheden en dergelijke. Je moet je goed realiserend dat een dergelijke staat altijd een overheid moet hebben die zich met niets anders bezighoudt (en kan houden) dan bestraffend optreden bij wetsovertreding, maar geen middelen of interesse heeft voor het welzijn van haar burgers.

 12. [14] Hoe kan een werkgever een werknemer nou uitbuiten, als je baan je niet bevalt zoek je toch gewoon een andere of vind jij een salaris in ruil voor verleende diensten uitbuiting? :S

 13. Het zal me niets verbazen als in de wereld van BenPels de antilopen de jachtluipaarden uitbuiten omdat de antilopen de jachtluipaarden niet voor niets voorzien van hun behoeftes…

 14. [14] Een stukje van Meervrijheid.nl:

  "Een aantal Amerikaanse bedrijven zijn ervan beschuldigd arbeiders in de Derde Wereld uit te buiten met slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen. Stel dat een Amerikaans bedrijf een fabrieksarbeider in Cambodja 3 dollar per dag betaalt. Denk je dat die arbeider een beter betalend alternatief had maar zo stom was om een lagerbetaalde baan te nemen? Ik durf te wedden dat de baan van 3 dollar per dag veel beter was dan het beste alternatief."

 15. [10]

  "Ben Tels is gewoon een simpele ziel"

  Een simpele ziel nog wel. Omdat ik het niet met je eens ben, neem ik aan. Nee dank je, zo ken ik er nog wel een paar.

  Een nachtwakersstaat (en ik ga nu de term minimalistische staat laten vallen omdat ik het nut van een andere verpakking van hetzelfde ding niet inzie) is een staat die enkel interesse heeft voor het doen naleven van de wet en niet voor het welzijn van haar burgers. Een dergelijke staat heeft geen interesse (of middelen) om toe te zien op goed onderwijs, sociale zorg, volkshuisvesting, gezondheidszorg en dergelijke. Het is ook enkel een dergelijke staat waarin de sociale omstandigheden van de negentiende eeuw kunnen ontstaan: een samenleving waarin mensen zich opeen moeten hopen in overvolle en vervuilde steden, hopend om een baan te vinden in een fabriek bij een van de weinige, stinkend rijke fabriekseigenaren die totaal gericht is op eigen winst en zijn arbeiders op alle mogelijke manieren uitbuit. Merk op dat alleen een nachtwakersstaat dit mogelijk maakt: geen aandacht voor goede huisvesting of volksgezondheid zodat de steden overvol raken en vervuild worden, geen aandacht voor arbeidsomstandigheden zodat fabrieken onveilig zijn, geen aandacht voor arbeidsvoorzieningen zodat arbeiders geen rechten hebben en uitgebuit kunnen worden (zegt de naam fabriekswinkel je iets), geen aandacht voor onderwijs zodat de kinderen van arbeiders het niet beter kunnen krijgen dan hun ouders, geen recht op vakbonden om de omstandigheden te verbeteren, maar wel een politie die met harde hand stakingen neer mag slaan.

  Oftewel niet zozeer "cum hoc ergo propter hoc" alswel "hoc erat quamobrem hoc erit". Of wil je liever proberen nog ergens een ander stukje latijn vandaan te plukken in de hoop dat ik dat niet begrijp?

  "De waarheid is dat dankzij"

  Ik denk dat je in die redenering gemakshalve wat stappen overslaat. Het is zeker waar dat de groei van rijkdom bij een aantal mensen (zogeheten filantropen) een uitstekende uitwerking had op de armen in de steden — met name in Amsterdam, waar de eerste broodfabrieken die goed brood bakten voor de volksmeute door welwillende humanisten opgezet werden om de beroerde omstandigheden van de arbeiders te verbeteren. Maar je gaat wat makkelijk voorbij aan de opkomst van het socialisme en het feit dat regeringen al in de negentiende eeuw sociale hervormingen door begonnen te voeren uit doodsangst voor revoluties.

 16. [14] Bekijk eens op minuut 17:45 hoe Nike welvaart brengt onder de aller armsten in Vietnam:

  http://video.google.nl/vide

  Wat je ziet dat de overheid doet, is het tegenovergestelde: allerlei importheffingen op producten uit die landen. Het gevolg is dat wij niet kunnen profiteren van goedkope producten, en dat zij zich niet verder kunnen ontwikkelen.

  Verlies – Verlies situatie.

  De EU is een enorme armoede-veroorzaker: wij in NL moeten enorm veel belasting betalen om de Franse boeren in stand te houden:

  Verlies-Verlies-Verlies situatie:

  Wij betalen veel belasting, andere arme landen kunnen zich niet verder ontwikkelen, de Franse consumenten betalen te veel.

  Het argument dat anders Franse boeren failliet gaan is ook onzin:

  In Nederland gaan elk jaar zo’n 9.000 bedrijven failliet. Waarom worden die dan niet bijgestaan? Op kosten van de belastingebetaler? De kracht van het kapitalisme: de beste bedrijven, dus die goederen leveren voor de beste kwaliteit en prijs, blijven in een vrije markt over -> de consument krijgt het beste.

 17. [15]

  Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat voornoemde werkgever een schuld opbouwt bij de werkgever waar hij nooit meer onderuit komt. Ten tijde van de nachtwakersstaat was dat een populair truukje.

 18. [18] "Ben Tels is gewoon een simpele ziel"

  Inderdaad een jammere reactie van FFI. Ben Tels heeft een andere mening, maar is tenminste wel iemand die zich inleest over hoe andere mensen over bepaalde zaken denken. Er zijn genoeg socialisten die stoppen met het lezen van deze website, omdat ze zien dat dit een liberale website is.

 19. [17]

  Dat is makkelijk om te beweren als je er niet zoiets bij betrekt als arbeidsomstandigheden, kwesties van kinderarbeid en meer van het soort zaken waar in het Westen regels over bestaan die bedrijven proberen te ontwijken door in landen als Cambodja te gaan zitten.

 20. [22] Kijk maar eens hoe Nike werkt. En dan naar primaire en secundaire arbeidsomstandigheden.

  En als de arbeidsomstandigheden slecht zijn, maar het loon is goed genoeg om dat te compenseren, dan ga je daar werken.

  Het is een afweging:

  Als ik een ton kan verdienen om te werken bij een werkgever waar de asbestdeeltjes door de lucht vliegen, dan ga ik liever ergens anders werken waar ik veel minder geld kan verdienen.

  Mensen kiezen voor hun zelf wat het beste is: als de totale primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij een bedrijf beter zijn, kiezen ze voor het betere bedrijf. Dus het Amerikaanse bedrijf moet betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden.

  Tegenwoordig zijn bedrijven er ook van bewust dat werknemers het beste werken, wanneer ze tevreden zijn over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, dan dat je ze uitbuit. Daarom besteden werkgevers daar ook veel aandacht aan.

  Ook het imago is belangrijk. Waarom doen veel bedrijven mee met de klimaathype -> vanwege de concurrentie. Als een bedrijf haar personeel uitbuit, ligt dat morgen op straat. En verliest ze veel omzet.

 21. [21] Plaats een simpele reactie en krijg er een terug maar goed zal me voortaan inhouden…

  [18] Nogmaals niemand dwingt je om in die fabriek te werken, dat is eigen keuze omdat die fabriek een verbetering was tov de vorige situatie. In de 19de eeuw hebben we de grootste AFNAME gezien van armoede en kindersterfte ooit, de overvolle en gevaarlijke fabrieken waren een verbetering tov het harde leven op het platte land en ja er was armoede maar deze mensen hadden anders nooit geleefd.

  Op een vrije markt zal een ondernemer goed personeel willen aantrekken en dat kan hij alleen als daar goede beloningen tegenover staan, daar is geen overheid voor nodig.

 22. [19]

  "Bekijk eens op minuut 17:45 hoe Nike welvaart brengt onder de aller armsten in Vietnam:"

  "Wat je ziet dat de overheid doet, is het tegenovergestelde: allerlei importheffingen op producten uit die landen. Het gevolg is dat wij niet kunnen profiteren van goedkope producten, en dat zij zich niet verder kunnen ontwikkelen."

  En hoe denk jij dat die landen en mensen zich verder gaan ontwikkelen alleen maar omdat wij producten kopen die in die landen gefabriceerd zijn door Nike en dergelijke bedrijven? Of dacht jij echt dat Nike zich ergens meer om bekommert dan het vergroten van de winstmarge?

  Ik heb je filmpje bekeken. Hilarisch. Deed me aan niets zoveel denken als een oud propagandafilmpje van de Sovjetunie of de DDR. Allemaal blije, glimlachende mensen wiens leven zo goed is. Vooral het stukje met die directeur die vertelt dat ze al tien jaar geen kinderen aannemen en dat de fabrieken zo schoon zijn. Alleen jammer dat ik me nog goed de shit kan herinneren die Nike tien jaar geleden internationaal over zich heen kreeg, die ervoor gezord heeft dat ze ophielden met het tewerkstellen van kinderen. En dat kinderen nu naar school gaan, is ook prachtig. Maar hoever denk jij nou werkelijk dat ze het gaan brengen onder het zachtaardige bewind van Nike? Ik denk ongeveer net zover als de totaal kansloze voornmalige werknemers van Nike in de VS, die afgedankt werden toen Nike zijn fabriek naar Vietnam verplaatste. Want die gingen ook naar school. En toen werden ze te duur….

  "De EU is een enorme armoede-veroorzaker: wij in NL moeten enorm veel belasting betalen om de Franse boeren in stand te houden"

  Nou moet je ook weer niet overdrijven. De Nederlandse afdracht op jaarbasis is iets onder de zes miljard euro (recent verkregen korting niet meegerekend). Daarvan is ongeveer vier miljard geld van de importheffingen in o.m. Rotterdam en de BTW-bijdrage, geld dat we alleen maar ophalen om het over te dragen. Blijft ergens tussen de anderhalf en twee miljard over die een echte afdracht is. In een goed jaar zijn dat de overheidsbaten uit aardgas. In een slecht jaar red je het daar niet mee, maar dan nog is het een fractie van wat de Nederlandse overheid jaarlijks uitgeeft. Voor het geld dat Nederland besteed heeft aan de vier nieuwe fregatten van de KM bijvoorbeeld, dun je de Nederlandse bijdrage een paar jaar betalen. Dat wil niet zeggen dat de EU niets kost, maar je moet ook niet overdrijven.

  Daarentegen staat er wel iets heel wezenlijks tegenover dat geld (zeker in het geval van de CAP, waar jij het over hebt met die Franse boeren). In het geval van de CAP bijvoorbeeld koop je ten eerste "Geen Honger Meer in Europa", het streven om hongersnood op het Europese continent uit te bannen. En dat is niet zo achterhaald als het misschien klinkt: Spanje heeft vorig jaar ondersteuning gekregen uit Europa in de vorm van graan uit de graanschuren, om tekorten te dekken in de eigen oogst (ten gevolge van de droogte).
  En ten tweede koop je voedselkwaliteit. Door overheidsbemoeienis (eerst nationale overheden en nu ook de EU) is de voedselkwaliteit de afgelopen decennia omhooggeschoten. Bijgevolg ook de volksgezondheid en de gemiddelde levensverwachting. Allemaal zaken die je in een nachtwakersstaat niet hebt.

  "In Nederland gaan elk jaar zo’n 9.000 bedrijven failliet. Waarom worden die dan niet bijgestaan? Op kosten van de belastingebetaler? De kracht van het kapitalisme: de beste bedrijven, dus die goederen leveren voor de beste kwaliteit en prijs, blijven in een vrije markt over -> de consument krijgt het beste."

  De vraag is niet zozeer die van de bedrijven, de vraag is wat je doet met/voor de mensen die werkeloos worden als een bedrijf failliet gaat. In het geval van een nachtwakersstaat is het antwoord "niets".

 23. Na 24 reacties … nu MIJN uiterst bescheiden bijdrage ter overdenking …

  Hub stelt dat om tot een meer morele, vrije en rechtvaardige samenlebing te komen men zich eerst dient te kunnen voorstellen hoe zoiets er uit moet, of gaat, zien. NIX MIS met die presumptie … Edoch …

  Helaaaas men komt daar niet eens aan toe (zodat het irrelevant wordt) omdat HET prbleem van gheel andere aard is is…

  Namelijk de INERTIA van de smanleving om ook maar iets te willen opgeveb ook al worden gouden bergen in het vooruitzicht gesteld.

  En in DIT Tokkieland wordt de INERTIA veroorzaakt door het drijfzand vande verzorgingsstaat dat de monarchie en haar politieke partijpachter onder de bevolking hebben aangelegd, om zo lang mogelik aan de macht te blijven.

  Rest slecht de enige manier om die trend om te buigen …. Ten eerste: AFSCHAFFING van de monarchie, en … Ten tweede: REDUCEERD de staatsbegroting in een enkel klap met MINIMAAL 50%. Natuurlijk zal daar grote chaos van komen en onmetelijke ellende, maar gebeurt dat niet steeds eerst bij elke sjosjiale omwenteling?

  DAAAAARNA valt zal er plenty tijd zijn om ons te bedenken wat voor Tokkieland de meest juiste maatschappelijke model eruit moet zien. Om zich daar nu mee bezig te houden is … putting the cart before the horse …

 24. [7] Hadden we de minimale staat maar afgeschaft in plaats van uitgebreid.

 25. [23]

  "Kijk maar eens hoe Nike werkt. En dan naar primaire en secundaire arbeidsomstandigheden.

  En als de arbeidsomstandigheden slecht zijn, maar het loon is goed genoeg om dat te compenseren, dan ga je daar werken."

  Dat is een redelijke afweging, als je in staat bent om hem te maken. Maar grote bedrijven als Nike (maar ook zeker kwekers van bijvoorbeeld bananen) gaan graagin lage-lonenlanden zitten omdat ze daar goedkope en ongeïnformeerde werknemers kunnen krijgen die ze in slechte omstandigheden kunnen laten werken zonder ze daarover te hoeven informeren. Werk met pesticiden maar zonder mondkapjes bijvoorbeeld. Of inderdaad asbest, waarvan jij weet dat het schadelijk is maar de gemiddelde Vietnamees niet.

  "Mensen kiezen voor hun zelf wat het beste is:"

  Nee, mensen kiezen voor zichzelf wat zij GELOVEN dat het beste is. Dat is iets heel anders (sterker nog, ik geloof dat het Voltaire was die dat onderscheid aanmerkte als de ultieme zwakte van de democratie).

  "Ook het imago is belangrijk. Waarom doen veel bedrijven mee met de klimaathype -> vanwege de concurrentie. Als een bedrijf haar personeel uitbuit, ligt dat morgen op straat. En verliest ze veel omzet."

  Dat laatste is inderdaad waar. Dat hebben we bijvoorbeeld tien jaar geleden gezien… met Nike.

 26. [24]

  "Nogmaals niemand dwingt je om in die fabriek te werken, dat is eigen keuze omdat die fabriek een verbetering was tov de vorige situatie."

  Nu wel. Toen niet. Het verschil is dat de overheid in de tussentijd de werknemer voorzien heeft van machtsmiddelen om op gelijkere voet te staan met de werkgever.

  "In de 19de eeuw hebben we de grootste AFNAME gezien van armoede en kindersterfte ooit"

  Zeker. Maar wel ten gevolge van overheidsingrijpen en niet door kapitalisme (of zelf door wat we tegenwoordig vrije markstwerking noemen). Wel door de opkomst van volksvoorzieningen als rioleringen en de beschikbaarheid van goede kwaliteit brood. En dat laatste begon dan wel niet vanuit de overheid, maar die heeft het wel overgenomen en opgestuwd. Het eerste daarentegen was wel een overheidsaangelegenheid.

  "de overvolle en gevaarlijke fabrieken waren een verbetering tov het harde leven op het platte land "

  Dat zou ik niet durven zeggen. Het leven op het platteland was inderdaad geen pretje, maar je leefde ook niet hutje-mutje en onhygiënisch op elkaar waardoor ziektes zich snel verspreidden. Geen vervuilde stad om je heen met slechte lucht vol roet. Betere voedselkwaliteit omdat alles vers van het land kwam en graan zelfgemalen was. En iedereen in het gezin droeg iets bij (en had dus iets te doen), in plaats van dat het gezin leefde van een of twee fabriekssalarissen. Aan de voordelen van de fabriek boven het platteland valt veel af te dingen.

  En de reden dat mensen naar de stad en de fabrieken trokken, was meestal niet omdat dat de betere optie was. Meer omdat er geen keus meer was. Aan het begin van de Industriële Revolutie namen de fabrieken op grote schaal alle nijverheden over (bedenk je dat het weefgetouw van Jacquard het begin van de Revolutie was). Het maken van stoffen, meubels, gereedschappen en allerhande producten werd overgenomen door de fabrieken die sneller en goedkoper konden leveren door schaalvergroting. Ze drukten de thuisproductie uit de markt. Mensen moesten wel in de fabrieken gaan werkn, want alternatieven vervielen. Na verloop van tijd was het meer zo dat de fabrieken het platteland leegzogen werd dan dat ze een beter alternatief boden.

  "Op een vrije markt zal een ondernemer goed personeel willen aantrekken en dat kan hij alleen als daar goede beloningen tegenover staan, daar is geen overheid voor nodig."

  "Goed personeel aantrekken" is een idee uit de kenniseconomie. Lopendebandwerk, daarvoor heb je alleen iemand nodig die echt serieus niet achterlijk is. Dat was nou juist het idee van de lopende band, of het automatische weefgetouw. En goede beloningen zijn inderdaad noodzakelijk, maar alleen als de werkgever geen dwangmiddelen heeft (zoals een monopolie om uit te buiten of iets dergelijks). En daarvoor heeft een werknemer een overheid nodig die aan zijn kant staat en niet een nachtwakersstaat.

 27. Mijn two cents:
  Oplossingen die werken moeten aan de volgende eisen voldoen.
  1. Bewezen effectief zijn.
  2. Persoonlijk voordeel opleveren voor hen die de oplossing in praktijk brengen.
  3. Een minimum aan persoonlijke offers vergen.

  In aanmerking komt dan met stip
  1. het propageren en beoefenen van belastingontwijking. Zo moet de overheid wel bezuinigen, dus minder ambtenaren, uitkeringen, subsidies, onzalige oorlogsmissies en regels.
  Verder:
  2. zakelijke netwerken vormen die functies van de overheid over kunnen nemen en punt 1. faciliteren. Indien zakelijke belangen en persoonlijke overtuigingen samengaan is motivatie geen issue meer.
  Verder:
  3. het geregeld de publiciteit halen door middel van gewaagde stunts die de lachers op onze hand krijgen en de hypocrisie van links, de overheid en de EU bureaucratuur genadeloos blootleggen. Zeg maar de libertarische equivalenten van Gandhi’s zoutmars.

Comments are closed.