uit de fascinerende wereld van Hugo J. van Reijen!

U komt aan op een luchthaven en toont uw paspoort. Uw naam is Jozephus van Zon.
Het gelaat van de paspoortcontroleur verschiet. U ziet hem denken : “Een Christen!” U loopt naar de douane en opent uw koffer. Een bijbel bevindt zich bovenop uw kleding! De douanier zegt: “Aha, een Christen!” Nu begint nu een niet malse ondervraging : “Bent u recentelijk in Ierland geweest? Of in Israel ? Of in de Verenigde Staten van Amerika, Colombia of een ander land met veel Christenen?” U wordt in een hokje apart gezet en uw bagage aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen op verderfelijke literatuur, drugs en pornografie.

De moslim die in het westen aankomt uit Indonesie, Maleisie , Pakistan, Egypte of de Filippijnen, is vermoedelijk even onschuldig als u. Het is statistisch onwaarschijnlijk, dat in zijn stad of dorp een terrorist woont. Hij is opgevoed in een sfeer van verdraagzaamheid , heeft nog nooit een bom geplaatst en nog nooit ergens een toren opgeblazen en de kans dat hij dit ooit zal doen bedraagt nul. Hij vindt ook dat dat niet hoort, ook al zou hij dat misschien iets luider moeten zeggen.

Toch worden dagelijks over de gehele wereld miljoenen personen met grote achterdocht bejegend op grond van het feit dat hun naam Mohammed, Mehmet of Ibrahim is. Zij worden ondervraagd op een even indringende als stupide wijze door ambtenaren die slechts gemeen hebben, dat zij van Islam niets weten en de naam Mohammed haten. Zelfs als de reizigers uit landen komen, waar de laatste terrorist tien jaar gelden werd opgepakt, valt hun frequent een dergelijke behandeling ten deel. Deze passagiers worden aan vernederende controles onderworpen uitsluitend op grond van hun religie. Vooral in de Verenigde Staten van Amerika zijn zowel de achterdocht als de onwetendheid groot. Zo groot, dat men vaak niet eens weet, waar landen zoals Egypte, Afghanistan en Yemen gelegen zijn.

Met meer recht dan de betreffende moslims te controleren zou men alle personen tussen de 15 en de 25 jaar bij het verlaten van een supermarket in Chicago, Parijs of Amsterdam aan een stringente controle kunnen onderwerpen op grond van het feit dat personen uit hun leeftijdscategorie een hogere criminaliteit vertonen dan de doorsneebevolking.
De onaangename behandeling zet veel kwaad bloed. De gehanteerde praktijken leiden tot vorming van een voedingsbodem van afkeer en haat jegens de westerse maatschappij ; de prijs die het westen in de toekomst in diverse gedaanten zal moeten betalen voor dit opgestapelde ongenoegen zou wel eens hoog kunnen zijn.
Het publiek in westerse landen is slecht, verkeerd en vaak op malicieuze wijze geinformeerd over de Islam. De media faciliteren deze houding. Bereidheid om zich te verdiepen in de Islamitische cultuur en levenswijze ontbreekt. Men haat wel, maar leest niet. Men heeft ergens gehoord dat moslims wel vier vrouwen kunnen hebben. Zulke mensen zijn er niet veel meer, maar de mythe leeft voort. Maar het verhaal van een bekende Amerikaanse actrice die haar boek “My first five husbands” dat ik gisteren in een boekwinkel vond, in een hoge oplage over de toonbank ziet gaan, veroorzaakt bij het publiek geen afkeur, maar hoogstens bewondering en wellicht enige jalouzie. Vanwaar het meten met twee maten voor twee culturen?

Tijdens godsdienstlessen op middelbare scholen wordt vaak geen minuut versplild aan religies welke zich bevinden buiten het christelijke marktsegment. Er bestaan dominees en pastoors die nog nooit een blik in de koran hebben geworpen , aan wie de meest elementaire zaken uit de Islam onbekend zijn , voor wie moskee, minaret, salat en zakat vieze woorden zijn en die met hun vijfhonderd meter verderop wonende imam-collega nog nooit een discussie hebben ge-entameerd over hetgeen Islam en Christendom gemeen hebben. Dit demonstreert vermoedelijk aan beide zijden een culturele en religieuze verstardheid die moeilijk met een intellectuele visie te rijmen valt.
Te oordelen naar de enorme commotie op het vlak van de Islam zou men verwachten, dat het storm loopt op de spreekuren van hoogleraren die Islamitische geschiedenis en cultuur doceren. Dit is niet het geval.
Ik nodig u uit om op de vingers van uw beide handen te tellen:
– het aantal landen met een grotendeels Islamitische bevolking dat u bezocht hebt
– het aantal moskeeen dat u betreden hebt en
– het aantal boeken over Islam dat zich in uw bibliotheek bevindt.
Ik hoop dat alle lezers van dit stuk handen te kort komen, maar vrees het ergste.
Voor het geval het u nuttig voorkomt enig inzicht te verwerven in zowel de Islam als de beweegredenen van hen die onder het mom van Islam terrorisme bedrijven, volgt hieronder een beperkte literatuuropgave.
Hugo van Reijen
Opgave titels:
-Malcolm Clark:”Islam for dummies”,ISBN 0-7645-5503-0
-Sohaib Sultan:”The Koran for dummies”, ISBN 0-7645- 5581-2
( Dezelfde uitgeverij heeft gepubliceerd: “Catholicism for dummies”, ISBN 0-7645-5391-7)
-Zahid Aziz: “Introduction to Islam”,ISBN 0-913321-08-7
-Paul Grieve :”Islam ,history, faith and politics”, ISBN 10:
1-84529-274-x
-KarenArmstrong: “Islam, a short history, ISBN 10 1 8421-2583-4
-Karen Armstrong: “Muhammad, prophet for our time”, ISBN 10 0-00-725606x
-Karen Armstrong: “Muhammad, a biography of the prophet”, ISBN 10 1-8421-2608-3
-Daniel C. Peterson: “Muhammad, prophet of God”, ISBN 978-0-8028-0754-0
-Laleh Bakhtiar: “The sublime Koran”,ISBN: 1- 56744-75-3
-C.P.Macris: “Islam in the Middle East, a living tradition”, ISBN 1-4051-1602-2
-David Selbourne:” The losing battle with Islam”, 10 :1- 59102- 362- 9
-Reza Aslan:” No God but God”,ISBN 978 00994 72322
-Ayaan Hirsi Ali: ” The caged virgin, a Muslim Woman’s cry for reason”, ISBN 10: 1-4165-2623-429-274x
-Ed Husain: “The Islamist : why I joined radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left”, ISBN: 978-0-141-03043-2-
-Irshad Manji: “The trouble with Islam today”, ISBN 1 84018 924x

88 REACTIES

 1. – het aantal landen met een grotendeels Islamitische bevolking dat u bezocht hebt
  verschillende, maar toen heette het nog joegoslavie: slovenie, kroatie, bosnie & herzegovina
  – het aantal moskeeen dat u betreden hebt en
  1x in Banja Luka
  – het aantal boeken over Islam dat zich in uw bibliotheek bevindt.
  3x de Quoran, en wereldreligies in grote en kleine uitvoering.

 2. In je literatuuropgave tel ik al 3x Karen Armstrong, die geflipte leugenachtige mohammedaanse bekeerling (ja dat is ze, ze noemt de pedofiel immers boodschapper van god en dat doen, per definitie, alleen mohammedanen).

  1x vluchtig door de koran, hadiths en sira bladeren is eigenlijk al genoeg omte weten dat het mohammedanisme een walgelijke, geweldadige en intolerante ideologie is dat mohammedanen dat niet zijn is omdat ze die bronnen helemaal niet kennen en een ideaalbeeld hebben van de pedofiel Mohammed maar als ze eenmaal de waarheid kennen…

  Daarom hoor je geen tegengeluiden uit de mohammedaanse terroristen, OBL, al-Zarqawi zijn mohammedanen die handelen in de geest van de pedofiel, nou ja, misschien niet helemaal ze zijn een stuk verdraagzamer en minder sadistisch dan hun grote voorbeeld de pedofiel Mohammed…

 3. Wie wind zaait zal storm oogsten. De Islam zaait al 14 eeuwen storm, dus zie ik niet dat men veel te klagen heeft.

  "Hij vindt ook dat dat niet hoort, ook al zou hij dat misschien iets luider moeten zeggen."
  Precies. En laten zien dat-ie dat meent, door actief tegenstand te bieden aan zijn fundamentalistische geloofsgenoten.

  Aan taqiyya hebben we namelijk niet zoveel. En aangezien dit min of meer wordt voorgeschreven in de Koran kun je een Moslim nooit op zijn (niet-)blauwe ogen geloven.

  Iedereen die een criminele pedo’profeet’ als grote voorbeeld opvoert zal altijd meer dan de schijn tegen zich hebben.

 4. [3] ""Hij vindt ook dat dat niet hoort, ook al zou hij dat misschien iets luider moeten zeggen."
  Precies. En laten zien dat-ie dat meent, door actief tegenstand te bieden aan zijn fundamentalistische geloofsgenoten."

  Bovendien kan hij dit als mens misschien zelf vinden maar als niet als mohammedaan, hij heeft geen poot/koran/hadith/sira citaat om op te staan terwijl de terroristen maar een willekeurige pagina hoeven op te slaan een citaat hebben om hun daden te vergoeilijken…

 5. Hugo, als er nu eens één moslimland was, dat de genocide (jihad) in Darfur ONVERHOLEN en ONDUBBELZINNIG zou veroordelen, kwamen we misschien een stapje verder in de discussie met die "miskende mohammedanen", maar ik heb er nog niets van gehoord.
  Ben ik de enige die op dat punt wat gemist heeft?
  Ander voorbeeld zou zijn, wanneer het Europese deel van Turkije onder de naam Constantinopel als onafhankelijke vrijstaat zou worden uitgeroepen en volkenrechtelijk (inclusief Turkije) erkend.
  Of wanneer Turkije de Armeense genocide zou erkennen.
  Of wanneer het onderwijs in de Koran op Pakistaanse madrassa’s zou worden vervangen door modern onderwijs.
  Of wanneer de oorlog in Kashmir door Pakistan zou worden beeindigd.
  Enz., enz.

 6. In hoe veel ‘islamitische’ landen kunnen christenen ongestoord kerken bouwen, of zijn niet gelovigen gelijkwaardige burgers?

  Ik ben wel eens in een moskee geweest als deel van een groep speciale gasten, het was een intessant bezoek, maar ik kom net zo min graag in een katholieke kerk.

 7. [6] Vrijbuiter,
  Dat lijkt me een persoonlijk irrationeel gevoel. Want hoewel ik atheist ben en niet graag in een moskee kom, heb ik geen probleem met het bezoek aan een kathedraal of basiliek, wel aan "kloosters".
  Ik ben daar dus ook gevoelig voor.

 8. Hugo, overtuigd als je bent van de gematigdheid en vredelievendheid van de zwijgende meerderheid moet je deze link even lezen http://gatesofvienna.blogsp

  Een verslag van een Italiaanse over haar waarnemingen op 11 september 2004, hoe de vredelievende gematigde moslims tegenover haar huis samenkomen om de val van de Twin Towers te vieren. Op een zaterdag, niet vrijdag, hetgeen er indicatief voor is dat men een zeer speciale gebeurtenis viert.

  Leerzaam, leerzaam. Voor alle Islamknuffelaars.

 9. "(..) nog nooit ergens een toren opgeblazen (..)"

  Maar wanneer was het voor het laatst dat je een Christen zich als terrorist op zag blazen, of een Jood, een Boedist, Hindustaan, etc…
  Of ik vergis me heel erg, of het zijn iedere keer allèèn Moslims die zich tot dat soort daden zetten.
  Dit nog af gezien van het feit dat al die Moslims vinden dat ze een bijzondere behandeling moeten krijgen vanwege hun geloof.

  Nou als dat kan, ik wil vanwege MIJN geloof alleen maar door vrouwelijke artsen geholpen worden!

 10. Wat een slecht stuk. ik ken er nog een

  Ik nodig u uit om op de vingers van uw beide handen te tellen:
  – het aantal landen met een grotendeels Islamitische bevolking waar geen etnische conflicten zijn.
  – het aantal landen met een grotendeels Islamitische bevolking dat de afgelopen 30 jaar positief in het nieuws kwam.

  noem me een voorbeeld waar de islam positief naar voren komt

 11. [8]Zeer nuttig stuk, R. Hartman.
  Maar zolang deze islamknuffelaars WEIGEREN de werkelijkheid onder ogen te zien, kun je het helaas vergeten. Het is met hen nog erger gesteld dan met die andere (religieuze) gelovigen, omdat ze opzettelijk de relevante feiten uit de weg gaan, beter zouden moeten weten en bovendien het slechte voorbeeld geven, wat de slaafsheid alleen maar in de handwerkt.
  Daarom zouden deze "islamknuffelaars" veel harder dienen te worden aangepakt dan de slachtoffers van het geloof. Maar ik vrees, dat hun aandoening (psycho)therapieresistent is, zodat hier slechts preventieve maatregelen zijn geindiceerd.

 12. Ik denk dat we inderdaad meer moeten lezen over Islam. Vooral om de Islam beter en effectiever te bestrijden.

  Of Karen Armstrong dan een goede keuze is, waag ik te betwijfelen. Ze maakte zich onsterfelijk (hetzij als comediènne) met uitspraken als ‘Mohammed was the first feminist’.

  Waarom moslims vrouwen dan buitenproportioneel vaak mishandelen en achter de goede kant van de voordeur wensen te houden, blijft een gat tussen theorie en praktijk zullen we maar zeggen.

  Sinds enige weken kwam de Islamitische denker Averroës mij ter aandacht. Deze man, alhoewel diep gelovig, trachtte om Aristoteles’ werken, en vooral diens pleidooi voor meer ratio, een plek te geven in de Islam.

  Waarom? Nu wordt het echt mooi: "om te zorgen dat moslims niet een al te strakke, rigide interpetatie van de Sharia en Koran hanteren. Want het is volgens Averroës juist die rigide houding die de Islam zal verstarren in haar ontwikkeling." Averroës’ werd daarop ontslagen, verbannen en pas vlak voor zijn dood weer in genade aangenomen.

  Zijn invloed was, helaas, alleen groot in het Westen en in het geheel niet bij de verstarde Islam. Nu, 900 jaar later is Averroës profetie uitgekomen. De Islam lijkt een onveranderlijke steen van barbarij. Gelukkig is dat niet altijd zo geweest.

  Zo’n denker daar kunnen we wat mee. Mensen als Karen Armstrong zijn inderdaad gewoon progressieve moslimknuffelaars of bange dhimmi’s en verdienen geen enkele vorm van respect of moed. Ze liegen of ze weten niet beter en ze moeten weersproken worden.

 13. Islamitische propaganda: ja.
  fascinerende wereld van H.R.: hahaha.

  De meeste Nazi’s waren ook onschuldig en gematigd.

 14. het is duidelijk dat de meeste op deze ooit zo libertarische blog zijn vergiftigd door het neo-antisemitisme dat nu een anti-islamitisch jasje heeft gekregen. De taal, de "argumenten" en dergelijke zijn nog precies hetzelfde, alleen is "jood" vervangen door "moslim", "thora" door "koran", "goj" door "dhimmi" en "talmoed" door "hadith". Ook wordt veelvuldig verwezen naar artikelen die de "waarheid" zouden bevatten. Toen waren het de joden die zouden mogen liegen tegen niet-joden, die zouden streven naar onderwerping van de wereld en naar vernietiging van de Westerse cultuur. Nu krijgen moslims deze rol toebedeeld.

  Vroeger was het een verwijzing naar de "Protocollen van de Wijzen van Zion", nu zijn het allerlei complotten en die je heel goed met de "Protocollen van de Wijzen van Mekka" zou kunnen aanduiden; Haatpropaganda dus.

  In Europa was de overgrote meerderheid van de bevolking antisemiet. Na de Shoa was dit antisemisime absoluut niet meer PC. Gelukkig hebben de simpelen, de angstigen, de mislukkelingen nu een andere vijand gevonden om de eeuwenoude haat op te botvieren.

 15. [14] Mosje Cohen,
  Het zou erg nuttig zijn de begrippen "antisemitisme" en "neo-antisemitisme" nader te omschrijven. Want daarover bestaat tussen de semitische en niet-semitische wereld grote verwarring.

 16. > De moslim die in het westen aankomt …bla bla bla… is vermoedelijk even onschuldig als u. …bla bla bla… Hij is opgevoed in een sfeer van verdraagzaamheid , heeft nog nooit een bom geplaatst en nog nooit ergens een toren opgeblazen en de kans dat hij dit ooit zal doen bedraagt nul. Hij vindt ook dat dat niet hoort, ook al zou hij dat misschien iets luider moeten zeggen. <

  Alleen een Hij en geen Zij? mmmm… veel betekenende alinea als je het gaat hebben over ‘een sfeer van verdraagzaamheid’. Het Is maar goed dat je niet begonnen bent over vrijheden.

  Maar oké joh, Hij heeft zich dus nooit uitgesproken tegen het opblazen van westerse zaken. Ik zou er zelf nog wel aan toe willen voegen dat deze Hij maar wat graag zal profiteren van de nieuwe anti-individualistische samenleving die Zij (als in de verzamelde, wel-fundamentalistische Hij-en) zo hard aan het proberen te maken zijn in onze gebieden. Een anti-individualistische samenleving warin het voor een Mij verdomd moeilijk aarden zal zijn.

  Derhalve is Hij dus een representant van een bestrijdenswaardig politiek systeem.
  Heel erg jammer voor Hem (en natuurlijk al helemaal voor Haar), maar vanuit een normaal gevoel van lijfsbehoud zie ik toch liever dat Hij een slachtoffer van de situatie is dan dat Ik dat ben.

  Die problemen met fundi-Gristenen die lossen we zelf wel op, en dat hebben we in NL al voor een groot deel gedaan. Als Hij zich nu eens concentreert op op het tegennwerken van Zijn eigen fundi’s, dan spreken we over een generatie of twee wel weer verder. Maarja, dan moet Hij zich wel los willen wurmen vanonder de warme deken van staats- en sjeik-/ayatollah- danwel moeftipaternalisme. Dan moet Hij voor zichzelf gaan denken ipv. bijvoorbeeld de kliklijn voor aanwezige christenhonden te gaan bellen, zoals die in Saudi-Arabië in effect is.

 17. [14]

  Het is duidelijk dat Mosje Cohen is vergiftigd door waanideeën en daarbij afwijkende meningen als ‘rechts’ kwalificeert.

  Als je doelt op islamofobie als de gelijke van antisemitisme dan zou je eens wat boeken moeten gaan lezen. Dat is vaak het probleem met mensen die de Islam verdedigen; 100% begrip, 0% feitenkennis.

  Islamofobie bestaat niet eens; een vals, belachelijk woord. Er is niets verkeerds aan als wij een gewelddadig, expansionistisch geloof, dat overal ter wereld amok maakt, kritisch op de korrel nemen.

  Als je islamofobie wilt vergelijken met antisemitisme, dan moet je eens Hannah Arendt’s ‘Origins of Totalitarianism’ lezen, vooral het eerste hoofdstuk. Daarin wordt verklaard wat antisemitisme is, hoe het ontstaan is en waar het toe leidde. Het Europese antisemitisme is wel even heel wat anders dan oprechte en gerechtvaardigde islamkritiek.

  Een van de hoofdredenen waarom ik tegen het Islamisme ben, is juist het inherente en expliciete antisemitisme. Ik wil niet dat de geschiedenis zich herhaalt. (Om de andere in ongenade gevallen groepen; vrouwen, afvalligen, homo’s, Christenen, polytheïsten en ongelovigen maar niet te vergeten.)

  Het is maar net de les die je uit de geschiedenis wilt leren.

 18. [17]
  "Het is duidelijk dat Mosje Cohen is vergiftigd door waanideeën en daarbij afwijkende meningen als ‘rechts’ kwalificeert."

  Het is duidelijk dat mensen geen kritiek dulden op hun geloof in haatpropaganda met reacties als bovenstaande komen. Dat was vroeger zo. Dat is nu nog steeds zo.

  Degenen die werkelijk zijn vergiftigd door waanideeën zijn namelijk ene "Jimmy" en nog wat lui die dit libertarische forum hebben gekaapt om hun waanideeën te spuien. Deze mensen zijn soms rechts, maar soms ook links. Een enkeling als Hugo biedt nog moedig weerstand.

  Maar goed. Tegen de massale idioterie op deze site is toch niet te discussiëren.
  Ik begrijp waarom Meervrijheid de mogelijkheid tot reageren heeft afgesloten. Een zeer verstandige beslissing van de redactie aldaar.

  Ik laat jullie weer lekker verder aanmodderen en het imago van het libertarisme verder bezoedelen. Veel succes!

 19. [18] Mosje Cohen,
  "lui die dit libertarische forum hebben gekaapt om hun waanideeën te spuien."

  Je maakt me nieuwsgierig, Mosje. Vertel eens hoe dat "kapen" precies in zijn werk gaat ?

  "Meervrijheid de mogelijkheid tot reageren heeft afgesloten. Een zeer verstandige beslissing van de redactie aldaar."

  Oh, dus als ik je goed begrijp komt vrije meningsuiting niet in jouw ideologische kraam te pas.

  "Ik laat jullie weer lekker verder aanmodderen en het imago van het libertarisme verder bezoedelen. Veel succes!"

  Wat verstaat Mosje Cohen onder "libertarisme" ? Joost mag het weten !

 20. [18]
  "Veel succes!"

  Bedankt.

  Het is niet zo vreemd dat er mensen zijn die argwanend tegenover dat prehistorische- en wat mij betreft achterlijke ‘geloof’ staan, gezien de passieve ondersteuning van geweld van aanhangers tegen niet-aanhangers. Dat ontkennen is nogal naief.

  Gezien de grote bakken met EU-geld richting noord-afrikaanse apenlanden, krijg ik de sterke indruk dat zich bij de EU ook nogal wat naievelingen bevinden. En dan heb ik me toch alleraardigst uitgedrukt op deze dinsdagochtend. Over massale idioterie gesproken..

 21. [18]

  Kritiek moet je onderbouwen met argumenten en feiten. U noemt alleen de overtuiging dat kritiek op de Islam hetzelfde is als antisemitisme. De onderbouwing daarbij is niet bestaand. Of je moet dit als onderbouwing zien; "maar goed. Tegen de massale idioterie op deze site is toch niet te discussiëren." Je zou denken dat discussiëren juist een middel was om idioterie te bestrijden. Tenzij je zelf ongelijk hebt.

  of "Het is duidelijk dat mensen geen kritiek dulden op hun geloof in haatpropaganda met reacties als bovenstaande komen."

  Noem mij de haatpropaganda. Waar zitten ik en anderen feitelijk fout als we kritiek hebben op de Islam en het Islamisme? De redenatie; "Dat was vroeger zo. Dat is nu nog steeds zo." is niet bepaald overtuigend. (Even voor de goede orde, ik ben niet tegen moslims, noch tegen immigratie, noch wil ik iemand’s geloof afnemen.)

  Wel wil ik vrijuit kritiek kunnen leveren, zonder dat mensen mij direct wegzetten als islamofoob en erger. Zoals u net deed.

 22. Er is een verschil tussen kritiek op islamisme en kritiek op islamieten in het algemeen. Wellicht weet jij dat onderscheid wel te maken, maar sommigen hier niet. Daar is iedere uitspraak van welke islamiet dan ook "taqiyya".

  Aan taqiyya hebben we namelijk niet zoveel. En aangezien dit min of meer wordt voorgeschreven in de Koran kun je een Moslim nooit op zijn (niet-)blauwe ogen geloven.

  Dit lijkt op "Een jood mag altijd liegen tegenover een niet-jood, dat schrijft de Talmoed voor" zoals vroeger vaak werd geschreven

  [21]
  "Kritiek moet je onderbouwen met argumenten en feiten."
  Dat klopt. De argumenten heb ik gegeven, maar die waren niet welgevallig. Websites, zeker de propagandawebsites waarnaar vanaf hier vaak gelinkt wordt, zijn zeer onbetrouwbaar. De "feiten" waarnaar jullie verwijzen zijn ook niet controleerbaar. Hugo gaf een goede aanzet om dit soort websites eens zeer kritisch te beoordelen. Maar ja, de critici zijn niet populair helaas. dat gold ook voor degenen die de oude antisemitische propaganda kritisch beoordeelden, ook zij werden weggezet als "knuffelaars"

  [19]
  "Oh, dus als ik je goed begrijp komt vrije meningsuiting niet in jouw ideologische kraam te pas."

  Nee hoor. Ik sta geen maatregelen voor tegenover andere meningen zoals in:
  "Daarom zouden deze "islamknuffelaars" veel harder dienen te worden aangepakt dan de slachtoffers van het geloof. Maar ik vrees, dat hun aandoening (psycho)therapieresistent is, zodat hier slechts preventieve maatregelen zijn geindiceerd."

  Aldus een pleidooi voor vrije meningsuiting van degene die anderen verwijt daar tegen te zijn. Ook het communistische psychiatriseren van andere meningen of het "harde aanpakken" getuigt van een zeer liberale opvatting over andere meningen.

  Ik kom alleen maar uit voor de vrijheid van de eigenaar van een website om zelf te bepalen wie er in "zijn" huis komt. En gezien het feit dat de libertarische boodschap op Meervrijheid werd ondergesneeuwd door opvattingen zoals hierboven geciteerd kan ik me voorstellen dat Meervrijheid daar geen zin in heeft. dat is dus iets heel anders dan "keihard aanpakken en het nemen van "preventieve maatregelen" zoals door anderen wordt bepleit om mensen met meningen die "niet in hun ideologische kraam te pas komen" te benaderen.

 23. [18] Ja, Mosje Cohen, een nadere verklaring zou nuttig zijn.

  Het libertarissme en deze site is vóór de persoonlijke vrijheid, de soevereiniteit van ieder individu.
  Volgens mij is daar nooit iets aan veranderd.
  Het onderhavige artikel van Hugo is ook een poging om te onderzoeken hoe objectief alles ook wel is.

  En dat is zeker belangrijk en de moeite waard.
  Al moet ik er direct bij zeggen dat al het moslim-geweld dat constant via media over ons wordt uitgestort, dat niet gemakkelijk maakt.

 24. "Er bestaan dominees en pastoors die nog nooit een blik in de koran hebben geworpen etcetcetc (…)"

  Dit is zeker een mogelijkheid waar je statistsiche onderbouwing voor kunt vinden, maar andersom is zij des te meer waar daar het in de islam strikt verboden is (natuurlijk kun je dat relativeren, net als je alles kunt relativeren maar niet de conclusie kunt/wilt trekken dat dit tot algeheel skepticisme/atheisme leidt).

 25. [22]

  Kijk nu komen we ergens, daar geef ik u zelfs gelijk. Het verwijt van ’taqqiya’ naar elke goedwillende moslim stoort mij eveneens. Zoals onlangs met Mohammed Marcouch, toen stelde ook iemand dat hij als moslim nooit geloofd moest of kon worden om goede bedoelingen. Period.

  Ik noemde eerder het boek van Hannah Arendt. Zij laat goed de oorzaken zien van het Europese antisemitisme, waarom Europeanen steeds antisemitischer werden.

  Ze noemt dan tientallen voorvallen van een decennialang dwalende Europese cultuur, zoals de Dreyfuss-affair, de dolkstootlegende, de zondebok, de natiestaat, racisme, imperialisme, minderheidsrechten, apartheid, enzovoorts die het antisemitisme breed geaccepteerd maakten en de weg voorbereidde voor totalitaire bewegingen.

  Als Europa moeten we kritisch zijn op zulke ontwikkelingen, want samen kunnen ze een gelijk effect hebben. Feit is echter, dat al dit, niet aan de hand is. Sterker nog: minderheden hebben nergens in de wereld zoveel rechten als ín Europa.

  Ik denk dat Arendt nu een boek zou schrijven met soortgelijke analyses over het Islamitische Oosten. Daar doen zich nu al die wantoestanden voor. Dat is geen propaganda, maar helaas bittere realiteit.

  Mensen als ik willen echter niet langer tolerant zijn naar intolerantie van Islamisten en fundamentalisten onder het eufemisme van vrijheid van meningsuiting of geloof. Oh, en al onderdrukken ze (de Islamisten) mij (nog) niet, maar wel homo’s, vrouwen en Joden dan maak ik daar ook bezwaar tegen.

  Noem me idealist.

 26. [23]
  Hub:
  "Het libertarissme en deze site is vóór de persoonlijke vrijheid, de soevereiniteit van ieder individu.
  Volgens mij is daar nooit iets aan veranderd."

  Als jij de uitspraak"Daarom zouden deze "islamknuffelaars" veel harder dienen te worden aangepakt dan de slachtoffers van het geloof. Maar ik vrees, dat hun aandoening (psycho)therapieresistent is, zodat hier slechts preventieve maatregelen zijn geindiceerd." een voorbeeld vindt van respect voor individuele vrijheid dan heb je gelijk. Ik ben echter bang dat de meeste geïnteresseerden die dit forum bezoeken een wat andere indruk krijgen….

  {Hetzelfde geldt voor het veelbesproken draadje dat gestart is over Patijn door Wladimir. Ik denk niet dat het libertarisme daardoor opeens veel populairder is geworden 🙁 }
  "Al moet ik er direct bij zeggen dat al het moslim-geweld dat constant via media over ons wordt uitgestort, dat niet gemakkelijk maakt."

  Precies. De media vertekenen het beeld. Media en politiek hebben belang bij een angstbeeld. Hugo stelt *eigen* ervaringen tegenover het mediageweld, ofschoon ook ik mijn twijfels heb bij sommige boeken die hij aanraadt om te lezen, ook daar zit weer vaak een stukje propaganda in.

 27. [27] "Ik ben echter bang dat de meeste geïnteresseerden die dit forum bezoeken een wat andere indruk krijgen…."

  Welke libertarische principes worden er geschonden dan? En welke socialistische? En welke Boedhistische? Juist geen enkele. Daarom kun je ‘het libertarisme’ er ook niet op aankijken, laat staan andere mensen die ook als libertariër in het leven staan.

 28. [26]
  Bij het anti-islamitsime ligt de zaak inderdaad ingewikkelder van bij het vroegere antisemitisme. De mechanismes van Hannah Arendt gaan zeker op in veel gevallen van anti-islam. Hier zullen de mechanismen hetzelfde zijn als bij het antisemitisme. Mechanismen die inderdaad ook, en zelfs heel sterk, voorkomen in de Arabische wereld waar het "ouderwetse" antisemitisme populair is.

  Dat staat echter los van de afkeer van de politieke islam, het islamisme. Dat is net zoals het communisme een totalitaire ideologie en moet als zodanig benaderd worden. Ik ben tegen homohaat, antisemitisme en vrouwenonderdrukking en dus tegen de politieke islam.

  Het is echter fout om elke islamiet als representant van de politieke islam te beschouwen, dat is even fout als elke jood als representant van het communisme of de "plutocratie" te beschouwen ondanks het feit dat veel bolsjewistische strijders van joodse afkomst waren. (wellicht om begrijpelijke redenen wellicht, de Tsaren waren super-antisemieten)

 29. [29]

  Zo zie je maar. Uiteindelijk zijn we – na enige discussie en uitwisseling van argumenten – niet zo ver van elkaar verwijderd als in eerste instantie leek.

  "Het is echter fout om elke islamiet als representant van de politieke islam te beschouwen,"

  Dat doe ik dan niet en de meeste libertariërs op dit forum ook niet. Sterker nog: de gematigde moslim is mijn hoop. Zoals toen ze onlangs in Turkije en Pakistan de straat op gingen om te protesteren tegen het Islamisme.

Comments are closed.