uit de fascinerende wereld van Hugo J. van Reijen!

U komt aan op een luchthaven en toont uw paspoort. Uw naam is Jozephus van Zon.
Het gelaat van de paspoortcontroleur verschiet. U ziet hem denken : “Een Christen!” U loopt naar de douane en opent uw koffer. Een bijbel bevindt zich bovenop uw kleding! De douanier zegt: “Aha, een Christen!” Nu begint nu een niet malse ondervraging : “Bent u recentelijk in Ierland geweest? Of in Israel ? Of in de Verenigde Staten van Amerika, Colombia of een ander land met veel Christenen?” U wordt in een hokje apart gezet en uw bagage aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen op verderfelijke literatuur, drugs en pornografie.

De moslim die in het westen aankomt uit Indonesie, Maleisie , Pakistan, Egypte of de Filippijnen, is vermoedelijk even onschuldig als u. Het is statistisch onwaarschijnlijk, dat in zijn stad of dorp een terrorist woont. Hij is opgevoed in een sfeer van verdraagzaamheid , heeft nog nooit een bom geplaatst en nog nooit ergens een toren opgeblazen en de kans dat hij dit ooit zal doen bedraagt nul. Hij vindt ook dat dat niet hoort, ook al zou hij dat misschien iets luider moeten zeggen.

Toch worden dagelijks over de gehele wereld miljoenen personen met grote achterdocht bejegend op grond van het feit dat hun naam Mohammed, Mehmet of Ibrahim is. Zij worden ondervraagd op een even indringende als stupide wijze door ambtenaren die slechts gemeen hebben, dat zij van Islam niets weten en de naam Mohammed haten. Zelfs als de reizigers uit landen komen, waar de laatste terrorist tien jaar gelden werd opgepakt, valt hun frequent een dergelijke behandeling ten deel. Deze passagiers worden aan vernederende controles onderworpen uitsluitend op grond van hun religie. Vooral in de Verenigde Staten van Amerika zijn zowel de achterdocht als de onwetendheid groot. Zo groot, dat men vaak niet eens weet, waar landen zoals Egypte, Afghanistan en Yemen gelegen zijn.

Met meer recht dan de betreffende moslims te controleren zou men alle personen tussen de 15 en de 25 jaar bij het verlaten van een supermarket in Chicago, Parijs of Amsterdam aan een stringente controle kunnen onderwerpen op grond van het feit dat personen uit hun leeftijdscategorie een hogere criminaliteit vertonen dan de doorsneebevolking.
De onaangename behandeling zet veel kwaad bloed. De gehanteerde praktijken leiden tot vorming van een voedingsbodem van afkeer en haat jegens de westerse maatschappij ; de prijs die het westen in de toekomst in diverse gedaanten zal moeten betalen voor dit opgestapelde ongenoegen zou wel eens hoog kunnen zijn.
Het publiek in westerse landen is slecht, verkeerd en vaak op malicieuze wijze geinformeerd over de Islam. De media faciliteren deze houding. Bereidheid om zich te verdiepen in de Islamitische cultuur en levenswijze ontbreekt. Men haat wel, maar leest niet. Men heeft ergens gehoord dat moslims wel vier vrouwen kunnen hebben. Zulke mensen zijn er niet veel meer, maar de mythe leeft voort. Maar het verhaal van een bekende Amerikaanse actrice die haar boek “My first five husbands” dat ik gisteren in een boekwinkel vond, in een hoge oplage over de toonbank ziet gaan, veroorzaakt bij het publiek geen afkeur, maar hoogstens bewondering en wellicht enige jalouzie. Vanwaar het meten met twee maten voor twee culturen?

Tijdens godsdienstlessen op middelbare scholen wordt vaak geen minuut versplild aan religies welke zich bevinden buiten het christelijke marktsegment. Er bestaan dominees en pastoors die nog nooit een blik in de koran hebben geworpen , aan wie de meest elementaire zaken uit de Islam onbekend zijn , voor wie moskee, minaret, salat en zakat vieze woorden zijn en die met hun vijfhonderd meter verderop wonende imam-collega nog nooit een discussie hebben ge-entameerd over hetgeen Islam en Christendom gemeen hebben. Dit demonstreert vermoedelijk aan beide zijden een culturele en religieuze verstardheid die moeilijk met een intellectuele visie te rijmen valt.
Te oordelen naar de enorme commotie op het vlak van de Islam zou men verwachten, dat het storm loopt op de spreekuren van hoogleraren die Islamitische geschiedenis en cultuur doceren. Dit is niet het geval.
Ik nodig u uit om op de vingers van uw beide handen te tellen:
– het aantal landen met een grotendeels Islamitische bevolking dat u bezocht hebt
– het aantal moskeeen dat u betreden hebt en
– het aantal boeken over Islam dat zich in uw bibliotheek bevindt.
Ik hoop dat alle lezers van dit stuk handen te kort komen, maar vrees het ergste.
Voor het geval het u nuttig voorkomt enig inzicht te verwerven in zowel de Islam als de beweegredenen van hen die onder het mom van Islam terrorisme bedrijven, volgt hieronder een beperkte literatuuropgave.
Hugo van Reijen
Opgave titels:
-Malcolm Clark:”Islam for dummies”,ISBN 0-7645-5503-0
-Sohaib Sultan:”The Koran for dummies”, ISBN 0-7645- 5581-2
( Dezelfde uitgeverij heeft gepubliceerd: “Catholicism for dummies”, ISBN 0-7645-5391-7)
-Zahid Aziz: “Introduction to Islam”,ISBN 0-913321-08-7
-Paul Grieve :”Islam ,history, faith and politics”, ISBN 10:
1-84529-274-x
-KarenArmstrong: “Islam, a short history, ISBN 10 1 8421-2583-4
-Karen Armstrong: “Muhammad, prophet for our time”, ISBN 10 0-00-725606x
-Karen Armstrong: “Muhammad, a biography of the prophet”, ISBN 10 1-8421-2608-3
-Daniel C. Peterson: “Muhammad, prophet of God”, ISBN 978-0-8028-0754-0
-Laleh Bakhtiar: “The sublime Koran”,ISBN: 1- 56744-75-3
-C.P.Macris: “Islam in the Middle East, a living tradition”, ISBN 1-4051-1602-2
-David Selbourne:” The losing battle with Islam”, 10 :1- 59102- 362- 9
-Reza Aslan:” No God but God”,ISBN 978 00994 72322
-Ayaan Hirsi Ali: ” The caged virgin, a Muslim Woman’s cry for reason”, ISBN 10: 1-4165-2623-429-274x
-Ed Husain: “The Islamist : why I joined radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left”, ISBN: 978-0-141-03043-2-
-Irshad Manji: “The trouble with Islam today”, ISBN 1 84018 924x

88 REACTIES

 1. Hugo, even je geheugen opfrissen. Je weet dat de jihad een heilige oorlog is tegen ongelovigen, waarom zie ik dat niet terug in je betoog. Ook zeg je de koran te hebben gelezen, ik ook, maar weet je ook toevallig het verschil tussen de Mekka- en Medinaverzen en op welke wijze de koraanse verzen zijn ingedeeld?

  De reden waarom moslims met wantrouwen door niet-moslims worden bejegend is vanwege hun totalitaire ideologie en niet omdat ze alleen maar Mohammed heten. Deze ideologie zaait al dood en verderf voor 14 eeuwen in alle continenten. Dit wordt verordeneerd in de koran en de hadith. Ik heb een behoorlijk aantal moslimlanden bezocht, dus daar gaat het niet om. Het gaat om de inhoud van hun religie, daar zouden we eens over moeten gaan debateren. Derhalve zul je weinig moslims tegenkomen die tegen hun geloof openlijk durven in te gaan, want vanwege afvalligheid bestaat de doodstraf. De enige religie dat dit tevens daadwerkelijk uitvoert.

  Waarom is 95% van alle conflicten in de wereld de moslims bij betrokken. Waarom presteren de islamitische landen zo slecht op educatief, financieel en sociaal-maatschappelijk gebied? Waarom wordt het overgrote deel van de islamitische wereld door dictators bestuurd? Kijk dit zijn de vragen die ik graag beantwoord wil zien en die worden hier niet gegeven.

 2. [32]
  Medicijn? Ben ik dan niet "therapieresistent"?

  Dit is nu juist het soort propaganda dat zo opvallend veel overeenkomsten vertoont met de antisemitische propaganda die voor 1945 in Europa welig tierde. Dank je voor de mooie illustratie van mijn betoog eerder in dit topic.

  Maar ja, als voorvechter van de vrije meningsuiting vindt je natuurlijk ook dat ik een "islamknuffelaar" ben die "veel harder dient te worden aangepakt dan de slachtoffers van het geloof"
  En dat je vreest dat "mijn aandoening (psycho)therapieresistent is, zodat hier slechts preventieve maatregelen zijn geindiceerd."

 3. [33] Mosje Cohen,
  Sorry, ik was mijn reactie [32] nog aan het editen. Vanaf nu blijf ik er vanaf.

  Ik ken je niet, ik weet alleen, wat je in deze draad hebt gepost.

  Verder ter zake:
  "Dit is nu juist het soort propaganda dat zo opvallend veel overeenkomsten vertoont met de antisemitische propaganda die voor 1945 in Europa welig tierde."

  Hoezo ? Kun je dit alles nader toelichten ?

 4. [27] Mosje waar het om gaat op deze site is de bekendmaking en verspreiding van de filosofie van de soevereiniteit van ieder individu.
  Daar is niets aan veranderd.
  We hebben gekozen voor een vrije discussie waarbij alleen in uitzonderlijke ernstige gevallen wordt ingegrepen. Dat wil zeggen practisch nooit.
  En dan moet je niet kijken naar elk detail dat iemand, al of niet in de hitte van de discussie, neerschrijft.

  Als wij kritisch elke reactie wilden wegen, op deze site waar dagelijks tussen de 2 en 3 duizend bezoekers komen, zouden we een hele staf "censuristen" moeten inschakelen. Als we dat al zouden willen.

  Misschien is het nuttig als je zelf jouw punten eens in een artikel schrijft dat dan ook vanuit de voorpagina nog meer aandacht krijgt?

 5. [34]
  Die toelichting heb ik al eerder gegeven. Ik heb voor mijn studie nogal wat antisemitische propaganda bestudeerd. en de websites waarnaar je verwijst kende ik natuurlijk al langer. Mij vielen de overeenkomsten op in stijl en argumentatie tussen wat onder andere op die sites staat en wat er in de archieven te vinden is.

  [35]

  Je kunt de libertarische folosofie op veel manieren verpreiden. Als de boodschap echter wordt ondergesneeuwd in allerlei gescheld dan werkt het contra productief. Het libertarisme zal dan geen positief imago krijgen en worden geassocieerd met autoritaire en gewelddadige "oplossingen".
  Ik weet vrijwel zeker dat het stukje van Wladimir over patijn geen goede reclame is voor het libertarisme, ik weet zeker dat de grote frequentie aan anti-islamitische bijdragen ook niet bijdraagt aan een positieve libertarische boodschap. Zeker niet omdat deze anti-islamitische bijdragen vaak gepaard gaan met "oplossingen" die uitgaan van een sterke, repressieve, overheid. In vrijwel elk onderwerp, waar over dan ook, wordt de islam weer ergens te berde gebracht door een reaguurder. Die éénzijdige fixatie is niet goed. het libertarisme is zoveel breder. En het libertarisme staat OOK voor vrijere migratiestromen en het recht om je eigen rariteiten te koesteren, ook als het islamitische rariteiten betreft.

  Ik weet niet of moderatie (censuur) een oplossing is om als webforum positiever over te komen naar het grote publiek. Dat past ook niet in het libertarisme.

  Tock heb ik begrip voor de keuze van Meervrijheid. Ook daar werd de libertarische boodschap vaak ondergesneeuwd in eindeloos gekibbel, of werd de reactieruimte gedomineerd door opinies die allesbehalve libertarisch waren, waarbij de enkele liberale of libertarische tegengeluiden met scheldpartijen teniet werden gedaan.

  Meervrijheid heeft ingezien dat zonder reacties de liberale/libertarische boodschap veel beter, duidelijker en positiever tot zijn recht komt.

  Misschien is een tussenoplossing mogelijk, waarbij alleen geregistreerde deelnemers, en alleen onder hun echte naam(*), kunnen reageren.

  (*) Ook Mosje Cohen is een pseudoniem, ‘heb dus boter op mijn hoofd.

 6. Ja, absurt.

  De paranoide van de Amerikanen kent geen grensen.
  Wij toch wel winnen.Wij politiek meehebben. HHAHAHAHAHAHAHAAHAHAAHA !!!!!!

  Mohammed, Den Hagistan

 7. [36]
  >En het libertarisme staat OOK voor vrijere migratiestromen en het recht om je eigen rariteiten te koesteren, ook als het islamitische rariteiten betreft.<
  Tuurlijk mag iedereen zijn eigen hobby uitoefenen. Beetje jammer is dan alleen wel dat wanneer de hobby islamitisch-zijn is, alle andere hobby’s daar dan persé knievallen voor moeten gaan maken, want anders heb je serieuze hommeles in de tent. Een en ander is tegenwoordig politiek vastgelegd door de heersende partijen.
  Hiermee is de islam en haar volgelingen dus, net zoals het soosjalisme en haar volgelingen, het zeer de moeite waard om tegen te worden gegeaan.

  (hebben overigens meer van die gosdienstige hobbyisten last van onderdrukkingsdrang)

 8. [2] Wel eens een bijbel opengeslagen? Oog om oog en zo? Walgelijke taferelen die de Christelijke god met onschuldige Egyptenaren (toen nog geen moslims) uithaalde? En dan zijn er nog de geintjes van de Spaanse inquisitie; van Christelijke en Katholieke missionarissen…

  Om maar eens een gelovige opmerking te plaatsen: "Hij die zonder zonde is…"

 9. [36] Mosje Cohen,
  "Die toelichting heb ik al eerder gegeven. Ik heb voor mijn studie nogal wat antisemitische propaganda bestudeerd. en de websites waarnaar je verwijst kende ik natuurlijk al langer. Mij vielen de overeenkomsten op in stijl en argumentatie tussen wat onder andere op die sites staat en wat er in de archieven te vinden is."

  Is dat alles wat je erover te melden hebt? Je maakt me steeds nieuwsgieriger, dit keer naar die studie van je. Of gaat die ook nergens over ?

 10. Ik ben toevallig wel in drie islamitische landen geweest, namelijk Oman, Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. En zelfs 6 maanden in Oman gewoond. Nu zijn dit nog vrij moderne landen en tolerante landen ten opzichte van andere islamitische landen zoals Saudi Arabie, Iran, Pakistan etc. Maar zelfs in deze drie landen komt vrouwen besnijdenis voor, worden vrouwen min of meer uitgehuwelijkt, alhoewel het wel wat vrijer wordt. In die landen ben je als westerling een christen, ookal ben ik niet gelovig. Maar het was geen optie om te vertellen dat ik een ongelovige hond was. Christenen worden er getolereerd, maar men moet er niet mee te koop lopen. Ook in Oman komt prostitutie voor, ik heb de hoertjes langs de weg zien staan naast het sheraton hotel. De indiers worden er beschouwd als het laagste, die doen dan ook al het vieze werk, die zijn de maids, de tuinmannen, de bouwvakkers, in de hitte (boven de 40 graden in de zon!), dagenlang. Maar voor de indiers is het in oman beter dan in india. Ze hebben er tenminste werk, men krijgt een ticket om naar huis te gaan elk jaar. Natuurlijk is in Oman de society segregated zoals men dat noemt, dus mannen van vrouwen gescheiden. Ze gaan wel met elkaar om, maar niet te veel. Men eet gescheiden, staan in aparte rijen etc. Vrouwen die willen zwemmen doen dat in hun hele abaya, met hoofddoek en soms zie je ze dan ook wel de zee in gaan, maar dat zijn maar enkelen. Meeste van die vrouwen zullen nooit meer in de zee zwemmen. Ze zijn allemaal voor hun 27e getrouwd, met uitzondering van sommige vrouwen. Ze leven voor de islam, het beheerst hun hele leven. Het beheerst hun denken, hun handelen, alles. Dat betekent niet dat het geen goeie mensen zijn, maar ze zijn zo zwaar beinvloedt, dat iemands karakter wel heel sterk moet zijn om nog enigzins als individu door te schijnen. Tenminste in islamitische landen, omdat de sociale druk zo groot is. Omdat er nou eenmaal bepaalde dingen van je verwacht wordt. Men denkt dat men de moral highground heeft omdat zij moslims zijn en jij niet. Zij staan per definitie hoger dan jou door dat feit. De islam is arrogant, collectivistisch, elke dag herhaling, zodat het brainwash gehalte hoog is, sociale druk, onmogelijke hoge waarden waar men aan moet voldoen en vaak ook in faalt. Bijv ik heb veel omani mannen alcohol zien drinken. Er zijn ook veel goeie dingen in Oman, dingen waar we van kunnen leren, zoals 0% belasting! En veel ambitieuze projecten, hele nieuwe steden die uit de grond worden gestampt, zoals the wave en the blue city. Een nieuw vliegveld dat gebouwd wordt. Ze hebben grote malls en ze hebben daar starbucks (wat we in NL niet hebben). Ze zijn wel kapitalistisch ingesteld, rijden in dikke auto’s. Status is daar alles, succes mag getoond worden. Benzine is er goedkoop, haast geen files, lange kusten, mooie natuur en erg vriendelijke mensen! Omani staan bekend om hun vriendelijkheid. We moeten niet vergeten dat islam niet overal hetzelfde is, de islam van Saudi Arabie is een andere dan die van Oman bijv. Lees de boeken van Jean P. Sasson met Sultana, Sultana’s dochters, Sultana’s droom maar eens! Boeiende boeken over een Saudische prinses en wat ze allemaal meemaakt.

 11. Ik denk dat Hugo van Reijen de Koran maar eens moet lezen.

  Nog een toevoeging voor de literatuurlijst:

  Why I am not a Muslim
  by Ibn Warraq
  ISBN: 0-87975-984-4

 12. [41]
  Een Starbucks in een regio waar oorspronkelijk het koffiedrinken vandaan komt!? Da’s pas armoede.

  En dan kunnen die Omans en Dubais nog zo kapitalistisch zijn en nog zo veel 0% belasting heffen als dat ze willen, mensen die zich voor laten staan enkel en alleen om de reden dat zij wel en anderen niet in een fabeltje geloven, dat zijn geen leuke mensen.

 13. Overigens kudo’s voor Hugo vanwege zijn vasthoudendheid.
  Nu nog een beter onderwerp om die vasthoudendheid op bot te vieren
  🙂

 14. [36] "Ook Mosje Cohen is een pseudoniem, ‘heb dus boter op mijn hoofd."

  Mosje Cohen = Klassiek Liberaal (KL)

 15. [39] Klopt, maar geen enkele christen die dit nog letterlijk neemt. Het probleem met de islam is dat de koran hét woord van god is en dat alles wat daarin staat moet worden opgevolgd. De gematigde moslims vinden dit eveneens walgelijk, maar ze staan machteloos ten aanzien van de radicalen en de fundamentalisten, omdat zij geen argumenten tegen de koran hebben. Derhalve hebben de islamisten en jihadisten vrij spel. Sterker nog men haalt ook de levenswijze en -loop van de profeet Mohammed aan om hun gelijk te halen. Mohammed heeft volgens tijdgenoten zo’n 4000 mensen afgeslacht of laten afslachten. Bovendien had hij ontelbare slaven. Vergelijk dat eens met Jezus of Boeddha. Deze methoden hanteren de jihadisten dus ook. Verder moedigt geen enkele religie aan om de wereld te veroveren voor hun religie en dood en verderf te zaaien, derhalve is je argument niet valide. Daarom zou ik graag willen dat Hugo hierover met ons een debat zou willen houden in plaats van loze beschuldigingen te uiten aan het adres van niet-moslims, die zoals elke echte libertariër betaamt opkomt voor zijn eigen veiligheid en bescherming.

 16. [43] Precies, Oman, Dubai, Noord-Somalië, Qatar en alle andere ‘libertarische’ islamitische staten met 0% belasting zijn geen echte libertarische staten. In elke libertarische staat is als eerste kerk of moskee en staat gescheiden, alsmede economie en staat. Het feit wil dat deze staten de shari’a hebben die moslims verheft boven niet-moslims en moslim-mannen boven moslim-vrouwen. Een soort apartheidstaat dus, maar wel met 0% belasting dus.

 17. [45] Vakwerk dat recherchewerk, Emmanuel! Maar de hoax van Mosje Cohen ging helemaal nergens over.
  Kun je er wellicht ook achter komen wat zijn bedoeling was en of zijn methode wel geschikt was voor het nagestreefde doel?

 18. [7] Mijn laatste kerkbezoek betrof (afgezien van even een oude kerk in Frankrijk in/uit lopen) een begrafenis type latijnse mis. Dat viel zwaar op de maag. Gelukkig houdt het collectief der papen zich nu koest. Dat kun je van de woestijn-gelovigen niet zeggen. Ik ben dan ook benieuwd naar door welke verlichte minderheid Hugo steeds wordt omringd…

 19. [36] Vreemd, als het over het socialisme, communisme of nazisme gaat hoor ik vrijwel nooit klachten van ‘libertariërs’, terwijl als het over religie gaat en met name de islam, dan staat men op de achterste benen. Het lijkt de Partij van de Arbeid wel.

  Kijk, libertariërs zijn fel tegen onderdrukking, afpersing, initiatie van geweld en de beperking van vrije meningsuiting. De islam is de enige religie die dit allemaal in zich heeft, dus evenals het socialisme, communisme en nazisme valt de islam in de zelfde totalitaire categorie en wordt derhalve ook hevig bekritiseerd.

  Bovendien moeten we niet over de stijl hebben, maar over de inhoud van het libertarisme en de kritiek op totalitaire doctrines. Wellicht stoten we een hoop moslims af, maar het is ook zo dat moslims eindelijk de keerzijde van de medaille zien en dat is dat er eindelijk kritiek is op hun religie, welke niet mogelijk is in islamitische staten, vanwege afvalligheid en godslastering, waar strenge straffen op staan aldaar.

 20. [39] Alleen heeft het christendom niet stilgestaan in de tijd van die praktijken, terwijl de Islam al 14 eeuwen star is en alleen maar ellende brengt, overal waar het komt. Dat kan vriend Cohen dan wel afdoen als een variatie op antisemitisme, maar dat slaat als een tang op een varken.

  Ik heb 4 maanden met een Egyptische Moslim gewerkt, en afgezien van zijn belachelijke 5x daags rituelen om de hele toiletruimte blank te zetten met zijn wassingen leek hij een modern mens met westerse opvattingen; de gematigde moslim. Totdat-ie éénmaal uit zijn rol viel na de aanslagen in Madrid, en zei: "it may take some time, but we’ll take what is ours. It’s going to happen".

  En dan al die Marokkanen die roepen dat ze niet van hun paspoort afkunnen, terwijl ze hun kind alleen maar een niet goedgekeurde naam hoeven te geven. Valse krokodillentranen, valse sprookjes, taqiyya. Er zullen best oprechten tussen zitten, zoals Jimmy ook zegt, maar je weet nooit wie je werkelijk voor je hebt totdat puntje bij paaltje komt. En dat wens ik dus niet mee te maken.

  Ondertussen zijn ze hier te gast en eisen op hoge toon van de gastheer hoe hij zich te gedragen heeft. Dan zeg ik: je bent te gast, je hoeft hier niet te zijn. Als het je niet bevalt dan ga je maar ergens heen waar jouw gedrag normaal gevonden wordt. Niet hier, dus. Dat heeft niets met anti-semitisme of vergelijkbare sentimenten te maken, dat is de deugd van de ratio.

  Toegeven aan de eisen van de Moslims is toestaan dat je onderworpen wordt. Ik zie niet hoe verzet daartegen onlibertarisch kan zijn.

 21. [47] Albert S.,
  Juist. Minstens even hypocriet als de meeste andere VN-leden.
  Moslimlanden, VN-leden zijn op grond van hun lidmaatschap gehouden tot naleving van de bepalingen van de Universele Verklaring van de rechten van de mens*.

  Art. 2 van die Verklaring verbiedt discriminatie:
  "1. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig voorbehoud van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst,eigendom, geboorte of andere status.
  2. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het onafhankelijk, trust-, of niet zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat."

  Daar komt dus in moslimlanden in de praktijk wel heel bitter weinig van terecht.
  Maar ja, wie de baas is bepaalt de regels.

  *geproclameerd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948.

 22. [18] "Deze mensen zijn soms rechts, maar soms ook links"
  Libertarisme speelt buiten het links/rechts speelveld, al sluit het aan op het klassiek liberalisme dat meestal met ‘rechts’ wordt geassocieerd.

  Wat ik alleen niet snap is dat je termen als "lui die dit libertarische forum hebben gekaapt om hun waanideeën te spuien" durft te bezigen als je zelf vervolgens waanideeën gaat lopen spuien en wel even aan de posters hier zal vertellen hoe zij denken en wat zij vinden.

  Het valt op dat meer mensen zichzelf ‘libertarisch’ noemen en vervolgens grote problemen hebben met het accepteren dat sommige mense er een andere mening dan zij zelf op na houden, en meteen allerlei wilde beschuldigingen gaan uiten, gebruik makend van termen en haatpropaganda, terwijl alleen beschreven wordt wat je iedere dag om je heen kunt zien.

  Feiten zijn nog nooit propaganda geweest. Propaganda dient om de feiten te verdoezelen. En als de feiten negatief uitpakken voor een bepaalde groep, dan moet die groep daar zelf iets aan doen, en dat gebeurt dus niet.

  Vervolgens beloont de staat het intolerante gedrag met allemaal uitzonderingsposities, extra geld, een ‘special envoy’ van de Useless Nations om iedere uitspraak waar een moslim zich misschien aan zou kunnen storen voor de rechter te brengen, en dan hebben we de stemmingmakerij te pakken.

  Maar volgens jou is dit allemaal haatpropaganda en niet echt. Allemaal ‘idioterie’, en vanuit jouw arrogante positie bepaal jij dat wij "verder mogen aanmodderen en het imago van het libertarisme bezoedelen". Terwijl je zelf geen appels van peren kunt onderscheiden en je opstelling behoorlijk onlibertarisch is.

  Dit is een felle reactie, maar dan moet je zelf maar niet zo fel en vooral ad hominem inzetten. En vooral niet in de zon gaan staan, want dan smelt die boter.

 23. [54] "termen en haatpropaganda" moet zijn "termen als haatpropaganda"

 24. [50]
  "Vreemd, als het over het socialisme, communisme of nazisme gaat hoor ik vrijwel nooit klachten van ‘libertariërs’, terwijl als het over religie gaat en met name de islam, dan staat men op de achterste benen."

  Degenen die "de" Islam gelijkstellen aan islamisme zijn in mijn ogen gelijk aan de antisemieten van weleer inderdaad. Islamisme is net zo iets als communisme of fascisme.

  "Dat kan vriend Cohen dan wel afdoen als een variatie op antisemitisme, maar dat slaat als een tang op een varken."

  Spynose, Albert en Hartman zijn duidelijk de hardcore aanhangers van de propaganda van Fjordman, Gates of Vienna en dergelijke kopieën van de oude antisemitische haatpropaganda waar zijn.

  Daar valt niet mee te discussieren, met welk argument je ook komt, je bent dan toch een moslimknuffelaar die volgens één van hen, de grote voorvechter voor vrije meningsuiting (mits die mening past in zijn ideologie) als volgt wordt afgedaan:
  "Daarom zouden deze "islamknuffelaars" veel harder dienen te worden aangepakt dan de slachtoffers van het geloof. Maar ik vrees, dat hun aandoening (psycho)therapieresistent is, zodat hier slechts preventieve maatregelen zijn geindiceerd."

  Veel succes Hub, met deze nieuwe "libertariërs". De vrijheid is daar zeer mee gediend!

 25. We zien nog maar eens dat de islam voor de maatschappij als de nul bij de deling is: als je ze laat meedelen crashen alle bewerkingen en slorpt ze alles op, je moet ze compleet uitsluiten om de bewerking zinvol te kunnen voeren.

  R
  °

 26. [54]

  "Feiten zijn nog nooit propaganda geweest. Propaganda dient om de feiten te verdoezelen. En als de feiten negatief uitpakken voor een bepaalde groep, dan moet die groep daar zelf iets aan doen, en dat gebeurt dus niet."

  Wat jij feiten noemt zijn in de ogen van mensen die wel zelf nadenken propaganda.

  "Het valt op dat meer mensen zichzelf ‘libertarisch’ noemen en vervolgens grote problemen hebben met het accepteren dat sommige mense er een andere mening dan zij zelf op na houden"

  Inderdaad zo lees ik van sommigen hier duidelijk zaken die neigen naar het de mond snoeren van menen die er een andere mening op na houden. En dan niet door middel van een volkomen legitieme moderatie van een website-eigenaar, maar mer gewelddadige opties:
  "Daarom zouden deze "islamknuffelaars" veel harder dienen te worden aangepakt dan de slachtoffers van het geloof. Maar ik vrees, dat hun aandoening (psycho)therapieresistent is, zodat hier slechts preventieve maatregelen zijn geindiceerd."

  "Maar volgens jou is dit allemaal haatpropaganda en niet echt. Allemaal ‘idioterie’"

  Inderdaad, dat is mijn visie.

  "en vanuit jouw arrogante positie bepaal jij dat wij "verder mogen aanmodderen en het imago van het libertarisme bezoedelen"."

  Ik bepaal niks, ik geef mijn mening. Maar ik zie dat ook jij niet graag een mening hoort die jou niet aanstaat. Dat is jouw goed recht uiteraard. Ik vind het een bezoedeling van het imago van het libertarisme als jouw visie een prominente plek krijgt op een libertarisch forum. Maar Hub is de eigenaar van deze site, en alleen hij gaat daar over, ik niet. Ik geef gewoon mijn mening.

  "Terwijl je zelf geen appels van peren kunt onderscheiden"

  Ik zie juist heel scherp de overeenkomsten.

  "en je opstelling behoorlijk onlibertarisch is."

  Laat ik nu net jouw opstelling heel onlibertarisch vinden…. Ik ben het dus oneens met jouw stelling.

 27. [56]

  "Degenen die "de" Islam gelijkstellen aan islamisme zijn in mijn ogen gelijk aan de antisemieten van weleer inderdaad. Islamisme is net zo iets als communisme of fascisme"

  1) Kritiek op de Islam, ook zonder dat er sprake is van Islamisme moet gewoon kunnen. Er is niets mis mee als mensen gelovigen tot meer verlichte inzichten trachten te brengen. Kritiek op het Islamisme is noodzakelijk, maar dat vind je zelf ook.

  2) Constant inhakken op moslimimmigranten puur omdat ze niet Christelijk, Westers of blank – zoals wij – zijn, daar is wel wat mis mee. Dat is dan feitelijk racisme, maar daar heeft geen enkele libertariër hier enigszins zelfs maar naar geloensd of geneigd.

  3) Je gaf eerder al toe, dat antisemitisme door vele mechanismes in een dwalende Europese cultuur is ontstaan; daar is nu geen sprake van. Islamofobie is niet hetzelfde als antisemitisme, dat je hier nu op terugkomt, valt me een beetje tegen.

  4) Libertariërs willen vrijheid voor het individu. Totalitaire tendensen zijn daar diametraal tegen gekeerd. Het is dus een taak van libertariërs om daar tegenin te gaan. Al zijn er zeker nuances in goede smaak en toon mogelijk. De inhoud van de kritiek blijft hetzelfde.

 28. [59] puntje 2: bovendien piekert geen enkele libertariër erover om het uiten van racistische meningen en het zijn van racist te juridiseren.

Comments are closed.