Een Nederlander wordt in de EU uitgeleverd aan een andere staat als die daarom verzoekt. Zelfs als zijn “schuld” niet bewezen is.

Erger nog, de Nederlandse rechter probeert niet eens uit te zoeken of je wel of niet schuldig bent.

Dit overkomt nu Robert Hörchner die zonder bewijs aan Polen wordt uitgeleverd. Het is een al jarenlang slepende kwestie die nu culmineert in de uitlevering.
Het Amsterdamse Gerechtshof keurt die uitlevering goed.

Het is een bijna ongelooflijk verhaal. Ook voor de advocaat van Hörchner. Mr. Cees Korvinus zegt: “Europa is er met deze uitspraak onveiliger op geworden.”en hij voorspelt: “De Polen zullen hem vermalen. Hij maakt geen schijn van kans.”

We vallen hier niet over het wel of niet schuldig zijn. Daarvoor weten we te weinig van het geval.
Waar we wel degelijk over vallen is de procedure. Als de een of andere EU overheid vraagt om u uit te leveren, loopt u dus kennelijk groot gevaar dat u inderdaad zonder bewijs op straat gezet wordt. En berecht in een land ver weg, waarvan je de taal niet eens spreekt.
Polen is toch ook net als Nederland een provincie van de EU?

Dit punt alleen al is reden genoeg om uit die EU te stappen, waar de politici ons hebben ingeluisd.
U kunt uw best doen. Om te beginnen zorgen dat er een referendum komt over het nieuwe verdrag dat Nederland nog dieper in de superstaat wil storten, met minder rechten voor de eigen burgers.

Zie voor uitgebreider verhalen twee artikelen in Katholiek Nieuwsblad:
www.katholieknieuwsblad.nl/…
www.katholieknieuwsblad.nl/…

NETWERK kondigde aan op donderdag 12 juli om 20.25 uur hierover verslag uit te brengen.

16 REACTIES

 1. Ik stem straks weer tegen.

  Voor je het weet wordt je dan straks aan Turkije uitgeleverd voor belediging van een pedofiele maar gelukkig dode profeet.

 2. [1] Gij moogt deze keer niet gaan stemmen,manneke.

  Den Balkenende stemt wel voor u.

 3. [1] Ik vind dat jij niets anders bent dan een vuile stinkhond, niemand staat op jou onsmakelijk stem te wachten.

  Ik stem voor.

 4. Een idnetiek verhaal vandaag in de Telegraaf. Over een chauffeur die al bijna 2 jaar vast zit in een Franse cel. Werdt notabene hier in NL van zijn bed gelicht en uitgewezen aan Frankrijk. En ondanks dat alle indicaties er op wijzen dat hij onschuldig is, zit hij al 2 jaar in voorarrest.

 5. Ach, een Zwolse discjockey is al jaren geleden aan de States uitgeleverd. Is heel normaal voor NL politici; niks nieuws onder de zon. En straks worden alle Islam-sceptici aan Marokko uitgeleverd; dat is in het kader van EuroMed dan ook deel van de EU…

 6. Het allerbeste is natuurlijk gewoon thuisblijven. Wat ik al jaren doe!
  Dat bevalt me uitstekend, hoewel ik aan dit land behoorlijk de schurft heb gekregen sinds de linkse bende onze cultuur heeft verrijkt!

 7. [7] Helemaal mee eens Piet, maar dat weerhoudt me er niet van af en toe bij onze Oosterburen een paar lekkere kratjes bier en tig andere lekkernijen te halen.
  Ik heb nog nooit problemen gehad en zorg er wel voor dat ik ze niet krijg ook!

 8. [8] Beste Gerrit, ga jij maar rustig slapen hoor, als jij wakker wordt zijn wij al verdwenen…

 9. Positief daaraan: met het dichterbij komen van de EU – in al haar facetten – zie ik ook het steeds dichterbij komen van een volkstribunaal. Een volksgerecht. En die de schoen past trekke hem maar alvast aan.

 10. [11] Gewoon een Trol. Type rukker zonder interessant leven. Gaat dan zitten kieren en provoceren op het net.

  Los van de ontaarde EU is dit een interessant voorbeeld van een staat (NL) die weigert zijn prioriteiten na te komen: beschermen van diens inwoners. Ik vind dat geen enkele NL regering ooit staatsburgers mag uitleveren. Maar wat zou je anders kunnen verwachten van de kliek matennaaiers die in Den Haag de baas is?

 11. Deze ontwikkeling is verre van nieuw en heeft weinig te maken met de EU. De meeste bezwaren tegen de EU zitten hem in de eerste pijler, het originele EG verdrag dat een gemeenschappelijke markt tot doel had. Deze werkzaamheden vallen in ik meen de derde pijler. Het verschil tussen de eerste pijler en de andere twee is dat de eerste een supranationaal karakter draagt en de andere twee een intergouvermenteel karakter. Dat wil zeggen dat deze ontwikkelingen op precies dezelfde manier gaan als wanneer de EU niet zou bestaan. Daarom stoort mij de nadruk op de EU in dit bericht.

  EU of niet, dit soort ontwikkelingen zijn uiterst zorgwekkend en dan is het van belang dat we ons richten op dat wat er toe doet: Dat men graag zijn burgers afstaat voor bestraffing in een ander land om zo macht te krijgen over de burgers van die andere landen! De staat is blijkbaar bereid om zijn eigen machtsmonopolie over de eigen burgers op te geven om maar macht over de burgers van andere landen te krijgen.
  Een kritische toetsting van de kwaliteit van het rechtsysteem van de aanvrager zou bij de beoordeling van een uitleveringsverzoek niet misstaan, maar dan moet men impliciet toegeven dat het ene land bevoegd is om zich uit te spreken over het handelen van de andere staat. Dat is vanzelfsprekend onaanvaarbaar: Staten willen niet afrekenbaar zijn, maar alleen hun en andere burgers afrekenen. Daaruit blijkt wederom het politieke en willekeurige karakter van het internationale publiekrecht!

 12. [13] NvdB,
  Klopt allemaal. Iedereen weet, dat in voormalig O-Europa, ook in Polen, de rechtsstelsels en hun functioneren van alles te wensen overlaten. Dat is bij de EU ook bekend. Ik vraag me af, of de Nederlandse Staat niet bij het Hof van Justitie in Luxemburg zou kunnen worden gedagvaard, ook al gaat het lang duren.

 13. [14]

  Het EHRM Straatsburg lijkt me dan eerder voor de hand liggen. Het HvJEG heeft weinig ruimte hier omdat het, zoas gezegd, om intergouvermenteel recht gaat en niet om supranationaal.

  Maar inderdaad, in hoeverre is het uitleveren te rijmen met de mensenrechtenverdragen waaronder het EVRM. Overigens staat Nederland vaak genoeg voor het EHRM.

 14. Wat nu ?? Gaan we met zn allen Robert uit de bak halen voordat ie aan dat apenland wordt uitgeleverd

Comments are closed.