In een recente post op de FuturePundit site worden een aantal interessante berekeningen door CalTech professor Dave Rutledge geciteerd. Uitgaande van de inschattingen op basis waarvan de huidige, wijdverbreide zorgen over het opraken van aardolie is gebaseerd, stelt hij dat de IPCC-berekeningen voor globale opwarming met betrekking tot de toekomstige verbranding van koolwaterstoffen een factor drie tot vier overschat is, en wel vanwege het feit dat deze koolwaterstoffen er simpelweg niet zijn.

Er is hier overduidelijk sprake van twee verschillende argumenten die tot dezelfde conclusie leiden en die, grofweg, door dezelfde groep mensen wordt gehanteerd.

Eén argument is dat de voorraad koolwaterstoffen opraakt en dat men daarom het verbranden van koolwaterstoffen moet verminderen, alsmede energieverbruik moet verminderen en naar alternatieve energiebronnen moet overschakelen. Het andere argument is, dat we, door het verbranden van koolwaterstoffen, de hoeveelheid CO2 in de lucht vergroten met opwarming van de aarde als gevolg, op basis waarvan men het verbranden van koolwaterstoffen moet verminderen, alsmede energieverbruik moet verminderen en naar alternatieve energiebronnen moet overschakelen.

Beide argumenten claimen met enige rechtvaardiging te zijn gebaseerd op wetenschappelijke berekeningen. Beide worden, grofweg, door dezelfde groep mensen geloofd. Echter indien Dave Rutledge gelijk heeft, zijn de twee sets argumenten inconsistent met elkaar. Niemand die in één van deze twee argumenten gelooft, zou daarom tevens in het andere argument kunnen geloven.

Dit alles toont het feit aan, dat op het moment dat je weet welke conclusie je wilt bereiken, er altijd een manier is om eraan te geraken..

12 REACTIES

 1. Het is al sinds de IPCC TAR (2001) bekend dat het meest zwakke in de redenatie niet de wel/niet discussie is omtrent het effect van CO2, maar de progonoses betreft bevolkingsgroei, welvaartsgroei en zoals hier aangegeven in hoeverre die gepaard gaan met CO2-uitstoot. Niet zozeer zwak omdat z eonjuist zijn, maar omdat er zo ongelooflijk veel aannames en onzekerheden in zitten.

  Maar laten we dan aub wel beseffen dat ‘wij’ als scpetici het niet beter kunnen!!! Dus denk niet dat wij met een alternatieve schatting zoals Dave Rutledge nu doet het beter weten. Dave Rutledge gebruikt namelijk in essentie de peak-oil hypothese. Ook al zo’n hypothese die ernstig geplaagd wordt door onzekerheden … (Plus dat het een statistische ‘wet’ is en geen natuurwetenschappelijke en dus moeiteloos morgen niet waar hoeft te zijn als de – onbekende!- onderliggende mechanismen gewijzigd zijn.)

 2. het boek :"the politcally incorrect guide to global warming", is een leuke. Naast de wetenschappelijke onderbouwing dat global warming door menselijke invloed niet bewezen is, leuke anekdotes over de global warming scare van 1929 en de global cooling van 1975 en dat over de hockey stick grafiek van Gore (voornamelijk omdat door het sluiten van Siberische weerstations na uiteenvallen van de SU) en de hele steun voor Kyoto door Enron en wat voor flessentrekkerij en belangen er allemaal meespelen.
  En dat de verschillende implementaties van Kyoto ongeveer een dikke trilard dollar kosten en dat het temperatuursverschil niet meer dan 0.2 graden Celcius is in 2050 en een paar millimeter kustlijn scheelt.
  Ik ben nu bij de europese verafgoding van Clinton (die Kyoto tekende) en afschuw van Bush. Clinton tekende wel, maar had 3 jaar om het te rectificeren in de senaat en liet dit na ondanks een meerderheid. Dat de europese uitstoot harder oploopt dat de amerikaanse, behalve Duitsland dat sinds 1990 de oostduitse industrie dicht gooide.
  De droom van iedere politicus: je maakt mensen bang, ze zijn bereid miljarden aan je te betalen, terwijl het temperatuursverschil ongeveer gelijk is aan dat tussen je rechter en je linker hand.

 3. [2] "Clinton tekende wel, maar had 3 jaar om het te rectificeren in de senaat en liet dit na ondanks een meerderheid."

  Ik was altijd van mening dat Congress unaniem tegen was:
  "Senate Resolution 98 expressed the unanimous sense of Congress in disapproving the terms of the Kyoto Protocol. The United States should not sign any global climate change treaty like the Kyoto Protocol that has mandatory emission reduction targets yet fails to hold all signatories to those same standards and will result in serious economic harm to the U.S. economy."

 4. [2] Even een leuke aanvulling: Clinton liet het na te ratificeren bij de senaat, nadat die de Byrd-Hagel Resolutie met 95 stemmen voor en 0 tegen aannam. Deze resolutie stelde de regering niet ingaat op een verdrag dat scnadelijk is voor de economie indien andere landen (concurenten) vijrgesteld zullen blijven.

  Overigens denk ik dat je je vergist betreft de Al Gore Hockeystick. Dit is namelijk een variant van de befaamde Mann/IPCC hockeystick, en wel een variant van Hanssen. Bekend voormalig klimaat wetenschapper (nu vooral in PR functie) van NASA. De kritiek daarop is niet het wegvallen van Siberische stations, maar veel basaler: dubieuze statistiek, onjuiste datasets, cherry-picking van datasets en het verzwijgen van het divergentieprobleem (*).

  Het probleem met Siberische stations is overigens wel een leuke, maar van minder belang daar je daaromheen kunt werken met andere datasets. De USA variant van de Siberische metingen bestaat overigens ook.

  http://www.norcalblogs.com/

  En ook de metingen op zee staan onder discussie vanwege het toepassen van correcties ivm het gebruiken van een nieuwe meetmethode. Dit terwijl die nieuwe meetmethode op bepaalde lokaties soms pas 20 jaar later inging.

  Erg strak was deze formulering:

  "So the 1930 temperatures are lower now, then they were back then!"

  Nog leukere zijn de betrouwbaarheid van meetstations zoals besproken hier:

  http://www.norcalblogs.com/
  http://www.norcalblogs.com/

  *) Het divergentieprobleem laat zien dat sinds 1980/1990 boomringen geen goede proxy meer zijn voor temperatuur. Een oorzaak is nog niet bekend. De kernvraag is dan, als het nu geen goede proxy was, hoe weten we dat het vroeger wel een goede proxy was?

 5. [3] Er geen stemming geweest. Wél is er dus een resolutie aangenomen die effectief zegt dat verdragen ‘als Kyoto’ mogen niet aangenomen worden, hetgeen een duidelijk voorteken was voor Clinton.

  Zie ook

  http://www.newsmax.com/arch

 6. even simpel: stel dat de olie opraakt is waar, dan worden toch ‘vanzelf’ al die altenatieven voor olieverbrandende vervuilers ontwikkeld?
  Ergo waar maakt de mileu beweging zich eigenlijk druk om? Het gaat dan vanzelf.

 7. [5] Dat was inderdaad wel even lachen. En dit worden geacht professionals te zijn? Ach, het gaat alleen maar om de hype. AD redacteur Jan Bonjer, een verschrikkelijk politiek correct type, was zo verrukt over Live Earth dat-ie het wel voor herhaling vatbaar vond. De contradictie tussen beleden doelstelling en de enorme energieverspilling van de werkelijkheid ontgaat zijn ene hersencel volledig. De lezers op de site waren iets slimmer: 26% was het met Bonjer eens, 61% niet. De overige 13% had geen mening (2067 stemmen).

 8. [3] Senaat was inderdaad unaniem tegen, met meerderheid bedoelde ik meerderheid van de democraten

 9. [4] Dat werd inderdaad ook genoemd. Je scheen er random data in te kunnen stoppen en dan kwam er nog een hockeystick uit. Boom ringen kwamen ook ter sprake.
  Wel vreemd dat Enron ten onderging, want die leken toch stevig in het lobby gebeuren verankerd te zitten. Misschien kwam het omdat hun geld op was, dan heb je opeens geen vrienden meer in DC.
  Ik zal je links later nog eens rustig nalezen (inderdaadn een gaave formulering over 1930, je moet hem 3 keer lezen, voordat hij tot he doordringt).

 10. Nog ene paar leuke

  http://www.climateaudit.org

  en vooral de laatste hier

  http://www.norcalblogs.com/

  Quote:

  "This is a deliberate placement of an official thermometer in the worst possible measurement scenario. Somebody had to choose this location, the building and air conditioners did not grow up around it."

  Moraal: don’t trust ground-temparatures.

  Mocht je toch nog denken dat het wel meevalt, of ooit een klimatoloog hoort spreken dat ze correcties toepassen om dit alles te compenseren, denk dan even hieraan:

  http://www.climateaudit.org

  ( http://www.climateaudit.org… )

  Hetgore is dus dat je zelfs als je de metingen wilt vertrouwen je moet afvragen of ze geen correcties toegepast hebben. Meestal wel. Sommige zijn acceptabel (zoals ivm verplaatsten meetstation over de jaren of veranderen van meettijdstippen), maar inmiddels is zelfs dit of fraude of – wat ik waarschijnlijker acht – grove incompetentie geworden.

 11. De linkiewinkies zeggen gewoon wat in hun kraam past.
  Binnen 30 jaar olie op! We moeten bezuinigen! (whatever, als je maar niet stookt)
  Kom geen olie boren op Antarctica! Elders is er nog voor zeker 100 jaar olie!
  http://www.vrijspreker.nl/v
  En John Van Boxel, een gedreven broeikaskundige die ik mocht ontmoeten samen met Hub, beaamde ijverig dat er nog wel voor 700 jaar fossiele brandstoffen zijn (want als dadelijk alle broeikasbrandstoffen op zijn heeft mijn broeikasverhaal geen enkele zin)

  Ze rekenen er gewoon op dat de een dit hoort en de ander dat, maar slechts weinig tegelijkertijd. Ze rekenen er dus op dat maar weinig mensen het ganse plaatje zien.

Comments are closed.