Zaterdag is de wereldwijde show Live Earth die de massa’s bezig houdt met befaamde artiesten, en dan ondertussen bewerkt met politieke klimaatindoctrinatie.

De voorbereiding van de show is op volle toeren en de media werken slaafs mee. De mensen worden al gevoed met allerlei mogelijke rampen en gevaren, en 80 % van het volk maakt zich al zorgen.

Dit is niet nodig, wees gerust!

Gisteren deed Trefpunt een duit in het zakje door een show over Tuvalu, een klein eiland in de Stille Oceaan, dat als eerste door de stijging van de zeespiegel zal verdwijnen. Een aantal inheemsen vertelde zielig en angstig dat hun eiland zou verdrinken.

Opvallend was weer, dat de bewijzen die aangevoerd werden, zeer zwak waren. De stijging van het water werd als vaststaand feit opgevoerd. De mogelijkheid dat de stand van het water ook veroorzaakt zou kunnen worden doordat het eiland verzakt, werd niet eens genoemd. Past niet in het CO2 verhaal van de politici.

En toch zijn er deskundigen die aantonen dat dat een belangrijke oorzaak is. Prof. Nils Axel Mörner uit Stockholm is een autoriteit op dit gebied en schrijft *) onder andere:
” Another famous place is the Tuvalu Islands, which are supposed to soon disappear because they’ve put out too much carbon dioxide. There we have a tide gauge record, a variograph record, from 1978, so it’s 30 years. And again, if you look there, absolutely no trend, no rise.
So, from where do they get this rise in the Tuvalu Islands?

As a matter of fact, it is a falsification of the data set. Why? Because they know the answer. And
there you come to the point: They “know” the answer; the rest of us, we are searching for the answer. Because we are field geologists; they are computer scientists. So all this talk that sea level is rising, this stems from the computer modeling, not from observations.”

En
in Opinio behandelde (Prof. dr.) SALOMON KROONENBERG ***) dit probleem al in zijn artikel ” De zeespiegel van Tuvalu ” **), waarin onder andere de aardige opmerking:
“Als het kouder wordt, zul je dus moeten zorgen dat er méér broeikasgassen in de atmosfeer komen. Als je werkelijk aanneemt dat die gassen veel effect kunnen hebben op het klimaat, moet je dus: stoken! Weg met alle alternatieve energiebronnen en zuinige auto’s. Kolen, olie en gas: hoe meer emissie, hoe beter.

Kortom, het is verre van zeker dat de rampen die politici verkondigen ooit zullen plaats vinden.
————————–
*) www.larouchepub.com/eiw/pub…

**) www.opinio.nu/node/202f

***) Salomon Kroonenberg (Leiden, 1947) is hoogleraar geologie aan de TU Delft. In 2006 verscheen zijn boek De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar.
————————–
P.S. Zie ook hieronder een reactie op de uitzending van E. Schrama die de zwendel nog meer benadrukt.

17 REACTIES

 1. Een reactie van Ernst Schrama, Technische Universiteit Delft.
  —————————

  L.S.

  In de Spits (pagina 28) (Zie http://www.spitsnet.nl rechtsboven vandaag nog als als hoge resolutie PDF te downloaden) en http://www.kennislink.nl/we… staan twee bijdragen vanuit onze groep in samenwerking met SRON over het verschijnsel zeespiegelstijging.
  Verder heb ik vandaag de volgende reactie gestuurd aan de redactie van Netwerk TV waar gisteravond een uitzending was over het eiland Tuvalu, een reactie van netwerk TV heb ik tot nu toe nog niet ontvangen. Mijn reactie op de uitzending staat hieronder.
  ————————
  Geachte programma makers

  Gisteravond werd mijn aandacht getriggerd door een uitzending van netwerk waar we als kijkers geconfronteerd werden met de zogenaamde rampzalige gevolgen van zeespiegelstijging. De rapportage ging over het eiland Tuvalu wat een atoll is in het zuidwesten van de Stille oceaan. Hij eiland dreigt onder te lopen door de vermeende dramatische zeespiegelstijging, en de bewoners wijten dit aan klimaatverandering.

  Ik ben gaan zoeken naar zeeniveau data die bijgehouden wordt door het Proudman oceanographic laboratory in Engeland wat een alom gerespecteerde autoriteit is op het gebied van historisch zeeniveau data, en daar vond ik dat er voor Tuvalu een plot en data beschikbaar was die teruggaat tot 1978. Het station wordt al ruime tijd in de gaten gehouden, en het heet FUNAFUTI, Ellice Islands:

  http://www.pol.ac.uk/psmsl/

  Wat men ziet is dat er nauwelijks sprake is van een grote systematische stijging van het zeeniveau, de beste trend die ik zie is misschien in de orde van 40 mm over een periode van 25 jaar, en dan kom je al snel uit op de bekende achtergrond waarde van 1.8 mm per jaar die alom geaccepteerd is in de wetenschappelijke literatuur. Wat verder opvalt zijn grote veranderingen in het zeeniveau rond 1997-1998, 1992 en 1983. Dit zijn de bekende El Nino jaren die heel normaal zijn in de stille oceaan. El Nino veranderingen zijn er al sinds mensenheugenis dus, mijn conclusie is dat er niet sprake is van een bijzondere zeespiegelstijging op Funafuti Ellice Islands.

  Misschien zijn er omgevingseffecten op Tuvalu die er sowieso al geweest zijn, met name, dat het een atoll is dat geen hoge gebieden kent en geen natuurlijke duinvorming kent waardoor het bij de minste of geringste tropische storm zal overspoelen. Voor meer info zie http://en.wikipedia.org/wik… waar beschreven staat dat het atoll gevoelig is voor klimaat verandering. Ik dacht dat het misleidend was om te stellen dat atollen per definitie klimaat gevoelig zijn. Zoals bekend ontstaan atollen door koraal wat groeit op oude vulkaan formaties. Zie ook http://en.wikipedia.org/wik… . Het kenmerkende van een atoll is dat de vulkaan formatie vaak wegzakt in de omliggende oceaan waardoor het voor de eilandbewoners lijkt alsof de zee stijgt. Dit is dus een lokaal omgevingseffect waarvan ik niet uitsluit dat het een rol speelt bij het Tuvalu atoll. Verder kan het heel goed zo zijn dat het plaatselijke landgebruik en ook het gebruik van water de koraal formatie aantast.

  Ik vind het vreemd dat de uitzending van netwerk op 4-juli 2007 dit soort basale geofysica niet meeneemt en direct alles wijdt aan het paradigma klimaatverandering, gevolgd door atoll bewoners die de noodklok luiden.

  In het algemeen vind ik dat u meer moeite mag doen hulp van deskundigen in te roepen, b.v. bij het KNMI of anders bij universiteiten en instituten in Nederland als het om de gevolgen van klimaatverandering gaat. Ik vind dat de klimaatdiscussie nl ook makkelijk misbruikt kan worden, en de uitzending over Tuvalu lijkt me daar een mooi voorbeeld van.

  In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Universitair Hoofddocent bij de TU Delft, Faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek.

  Met vriendelijke groet,

  Ernst Schrama, Technische Universiteit Delft.

 2. [1] Mooi verhaal, ik ben benieuwd op ze de moed hebben om inhoudelijk te reageren. Misschien wordt het ontbreken van deskundigen bij Netwerk verklaard door het ontbreken van deskundigen die dit verhaal willen ondersteunen. Doorgaans zijn propagandarubrieken als Netwerk er als de kippen bij om "wetenschappelijk bewijs" aan te voeren ter ondersteuning van hun opinies. Bij de klimaathysterie heb ik al vaak genoeg dit soort ‘bewijs’ de revue zien passeren.

  De klimaathysterie neemt steeds zottere vormen aan, en Al "Jezus" Gore blijft de wereld rondvliegen. Vaclav Klaus (Tsjechische president) wijdde er een mooie vergelijking met het communisme aan. Ik ben helaas de link kwijt; heeft iemand ander hier deze misschien?

 3. Zo’n 5 jaar geleden werd vaak geroepen dat de Malediven – bekend luxe vakantieoord – zou verdwijnen door ons toedoen. Sinds een jaar of 3 hoor je dit niet meer. Oorzaak: de zeespiegel in de Indische Oceaan daalde licht …

  Goed, nu ben ik even flauw als het journaal, maar het is wel leuk in deze context 🙂

 4. [4] Beste Armin,

  Je hoeft je niet ‘flauw’ te noemen. De documentaire van de CBC (Canadian Broadcast Corporation) genaamd Doomsday Called Off van 2003 of 2004 toonde dit al aan. Ook in deze documentaire werd duidelijk wat het essentiele verschil is tussen de zogenaamde sceptici en verkondigers van het humane broeikasteffect. De eerste groep bestaat voornamelijk uit wetenschappers die vooral metingen verrichten (zoals weerkundigen, oceanografen, geografen etc.). De tweede groep bestaat vooral uit modellenmakers. Helaas dringt dit laatste essentiele verschil maar niet door tot de massamedia, uitzonderingen daargelaten.
  Hopelijk zal de uitzending van The Great Global Warming Swindle door de KRO 12 juli enigszins tegenwicht kunnen bieden. Ik vrees echter het discussieprogramma dat daarna zal volgen.
  Als scepticus (geen betawetenschapper, wel historicus met ook nog een jaar Scheikunde aan de TU Delft)) maak ik mij zeer ongerust over de huidige hype en vooral de rol die (gesubsidieerde) belangengroepen, politieke partijen en massamedia spelen om deze angstpsychose alsmaar aan te wakkeren en geen enkel kritisch woord daarbij te laten horen of te accepteren.
  Tegelijkertijd krijg ik als historicus voor het eerst direct onder mijn ogen hoe een ‘religie’ of maatschappelijke beweging tot stand komt en groeit. Angst, verdraaiing van feiten en anderen de mond snoeren. Adembenemend, zowel in de fascinerende betekenis van het woord als in de vreeswekkende, want je houdt je hart erbij vast.

 5. [6] Grappig om te lezen dat ze niet bestrijden dat de theoriën die in The Great Global Warming Swindle worden aangevoerd incorrect zijn. Min of meer bevestigt men zelfs dat deze theoriën correct zijn, tot aan 1985. Dus theoriën die duizenden jaren van klimaatverandering kunnen verklaren zijn nu ineens ongeldig, en worden zelfs tot stroman bestempeld, omdat (volgens deze heren, onderbouwing wordt niet gegeven) gedurende twintig jaar de waarneming niet meer aan de theorie voldoet.

  Uiterst merkwaardig, ook al omdat het botweg ongeldig verklaren wordt opgehangen aan een periode die in de subprocenten zit van de periode waarover men de geldigheid van de theorie erkent erkent. Nogal onwetenschappelijk.

  Dat lijkt me pas een stroman…

 6. [1] Goed artikel. Heel wat anders dan het gejank van Beelen ernaast. Maar het artikel eronder, van het WNF, doet mijn wenkbrauwen fronsen: men claimt dat de voedselvoorziening in Oost-Afrika in gevaar komt doordat over een periode van 90 dagen 50 – 150 mm minder regen valt dan vroeger. Dit zijn 5 "flinke plensbuien" zoals we die in NL kennen (20 – 30 mm/bui). Het lijkt me wat vergezocht dat 5 "plensbuien" minder een continent in gevaar kunnen brengen. Tenzij dit een substantiëel deel van de totale regenval behelst. Maar er is sprake van het "regenseizoen", dus verwacht ik dat dat niet tot één "plensbui"/dag beperkt is.

  Fijntjes merkt men ook nog op dat "door de hogere temperaturen het aantal malariagevallen stijgt". En dat is een grove leugen. Het aantal malariagevallen stijgt dank zij de milieumaffia, meer specifiek door de inspanningen van Rachel Carson, die het uiterst effectieve DDT heeft weten uit te bannen: http://www.capmag.com/artic

  Maar ook het WNF is zo’n zwaar gesponsorde politiek correcte club die als de dood is dat de fondsen opdrogen als men gewoon de nuchtere feiten presenteert. En Spits schrijft het kritiekloos op. Van mij krijgt het WNF geen cent, althans niet rechtstreeks (over wat van mij wordt afgeperst heb ik helaas geen zeggenschap).

 7. [6] Het valt mij op dat de aanhangers van de menselijke oorzaak steeds hun uiterste best moeten doen om de feiten die hun theorie tegenspreken, te omzeilen of in overeenstemming te brengen met hun theorie i.p.v. de theorie aan te passen aan de feiten. Het lijkt op de casuistiek van Abelard met zijn sic et non.
  De temperatuurdaling tussen 1940 – 1975 wordt bijvoorbeeld verklaard doordat er veel zwaveloxide in de atmosfeer was dat zorgde voor global cooling die het effect van CO2 zou hebben onderdrukt en sterk tegengewerkt. Ze vertellen er echter niet bij dat die uitstoot van zwavel pas in de jaren ’80 (zure regen, weet u nog) sterk is teruggedrongen, terwijl de temperatuur alweer sinds 1975 steeg. Dat sinds ’75 de zon actiever werd en daarvoor minder actief was en dus een veel betere verklaring geeft voor de daling en stijging van de temperatuur, wordt zo omzeild en weggeredeneerd.
  Inmiddels, blijkt uit dit artikel, geven deze aanhangers van de menselijke oorzaak kennelijk alweer wel toe dat er een warme middeleeuwse periode is geweest (‘warming in pre-industrial times’), hoewel die eerst door Mann c.s. werd weggemoffeld, maar – zoals Hartmann terecht schrijft – klopt die theorie kennelijk alleen zolang het in het straatje van de gelovigen past.
  Verder zeggen deze twee heren dat de zonneactiviteit piekte tussen ’85 en ’87 en daarna de activiteit afnam. Helaas zeggen ze er niet bij dat de zon nog steeds veel actiever is dan in de periode ’40 – ’75 en dus nog steeds goed de opwarming van de aarde verklaart, zelfs beter dan de CO2-theorie die elke keer weer met lapmiddelen overeind moet worden gehouden.
  Ook de bewijzen dat er nauwelijks sprake is van zeespiegelstijging, worden uit de weggegaan. Idem dito het aangroeien van ijs en sneeuw op Groenland, het verdwijnen van sneeuw op de Klimanjaro door ontbossing i.p.v. global warming.
  Het feit dat het IPCC zelf elke nieuw rapport met minder heftige voorspellingen komt en elke keer dus een beetje terugkrabbelt, doet vermoeden dat de hype op de terugweg is en kennelijk begint men ‘nattigheid’ te voelen. Sommigen reageren dan juist extra fel. Zo fel zelfs dat de twee geleerden die in de Guardian worden geciteerd, durven te beweren dat "I know we’re attacking a bit of a strawman here because there is no serious scientific debate about recent warming, but those who disagree are very vocal". Very vocal? Kom nou, je moet ze zoeken met een schijnwerper in de media. Er is inderdaad geen serious debate over de ‘warming’, wel over de oorzsaen ervan, maar ook hier doen de heren alsof de sceptici zelfs de opwarming ontkennen.
  En dat er geen ‘serious scientific debate’ zichtbaar is, heeft met andere oorzaken te maken, sceptici worden tegengewerkt door geen fondsen meer te geven. Wetenschap is ook een sociaal verschijnsel en de processen die zich daarbij afspelen zijn in een wereld waar je carriere afhankelijk is van overheid als geldschieter zeer belangrijk geworden. Lees Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962) maar eens. In Nederland heeft de astronoom Vincent Icke in zijn column in NRC veel geschreven over hoe de wetenschapsbeoefening wordt bepaald door andere dan wetenschappelijke factoren.

 8. Wat zal er gebeuren, als inderdaad het landijs op Groenland zal smelten. Een hogere zeespiegel van ca. 6 meter, en daarna een nieuwe ijstijd. Helaas laat het verleden zien, dat dit allemaal mogelijk is. Of de mens de belangrijkste oorzaak is, valt te bezien, maar we kunnen wel de overbekende druppel en de emmer zijn.
  Ik heb ooit eens een gesprek met een kollega over dit onderwerp gehad, en wat het zal betekenen als de Noordzee inderdaad 6 meter hoger ligt "dan kunnen we toch 6 meter hogere dijken bouwen". Hij vergat dat de hele infrastuctuur van de kust moet veranderen. Dus niet alleen 6 meter hoger, alsof dat helpt, maar ook veel breder, en daarnaast zal menig dorpje of stad aan de kust moeten "verdwijnen". Maar wat de meeste mensen vergeten, is dat ook het grondwater hoger komt, en dat de rivieren hun water ook nog kwijt moeten, en dat betekent ook de dijken weer verhogen met 6 meter. Het is niet te hopen dat dit de toekomst wordt…

 9. Dat de aarde opwarmt is voor ons toch geweldig, gebruiken wij minder energie voor verwarming enz.Kunnen wij langer buiten verblijven, bespaart ook al weer.
  Wees eidelijk eens een keer blij !!!

 10. Als de wereld dan toch maakbaar is, wens ik bij kamertemperatuur te leven en dat het alleen ’s nachts (en max. 2mm.) regent. De wind mag niet harder blazen dan 4 m/s en de zon mag geen zonnebrand veroorzaken.
  Waar betaal ik anders mijn belasting voor ?

 11. [1]Hallo Ernst,
  Ik kan mij er helemaal in vinden met jou
  citaat,super gewoon;)

  Groetjes Rosetta

 12. [9]Hallo Ernst,
  Ik kan mij er helemaal in vinden met jou
  citaat,super gewoon;)

  Groetjes Rosetta

 13. Het is niet wat het lijkt, de op warming van de aarde is een sprookje. Waar erg veel mensen in geloven. Zoals we weten is de magnetische noordpool de laatste 100 jaar met 1400Km naar het zuidoosten verplaatst.Dit heeft als consequentie dat het klimaat over de hele wereld veranderd. Waar de magnetische noordpool eerst lag, daar smelt de sneeuw en ijs. Dat wordt nu aangegrepen als de aarde warmt op.
  Waar nu het magnetische noordpool ligt(Serberie)in Rusland daar wordt het steeds kouder en de ijslaag wordt daar steeds dikker. En onze aarde is hierdoor aan het kantelen, dit natuurlijk fenomeen beginnen ze nu langzaam te erkennen, omdat ook de zon en alle sterren in een andere stand komen te staan. Wat ook aan het veranderen is,is de warme-golf-stroom van de oceanen en hiermee ook de lucht stromen.Het vreemde is dat er niets in de media en de (zogenaamde) wetenschappers hier is over zeggen/schrijven.

Comments are closed.