Hoe ver is het begrip van de kwalijke effecten van overheidsinterventie in de zaken van de burgers bij die burgers doorgedrongen?

De laatste kwart eeuw laat, zo lijkt het me, een gestage opmars zien van vrije-marktdenken en van bewustwording over de ongewenste effecten van overheidsingrijpen, hoe goed ook bedoeld.

In dat opzicht is het huidige kabinet met zijn geloof in subsidies en integratie-van-bovenaf, e.d., een anomalie. Al moeten we natuurlijk toegeven dat sinds de Democraten het Amerikaanse Congres in 2006 konden overnemen, dit denken overal in het Westen op de vlucht lijkt te zijn geslagen – hopelijk slechts tijdelijk. Maar het is meer dan ergerlijk een regeringsploeg in actie te zien die doet of de privatiserings- en dereguleringsgolf geen gunstige resultaten heeft opgeleverd. Iemand zou Balkenende c.s. eens moeten uitleggen dat marktprijzen informatie vertegenwoordigen die producenten de weg wijst naar de juiste economische (d.w.z. zuinigste) keuzes en dat zodra de overheid ingrijpt, die informatie verstoord wordt zodat ongewenste effecten (zoals huizentekorten, verkwisting of werkloosheid) optreden.

Maar nu dit:
Overtuigd als ik ben dat een flinke scheut libertarisme geweldig veel goed zou doen in de Nederlandse politiek en economie en in die van andere landen, ik geloof veel minder in de juistheid van non-interventie in de politiek-militaire zin.
Op de Vrijspreker lezen we regelmatig dat de oorlog in Irak en de NAVO aanwezigheid in Afghanistan verkeerd en ondoordacht zijn. Ook Ron Paul en Pat Buchanan uiten zich op die manier: consistent non-interventionistisch. De achterliggende gedachte is blijkbaar dat de ene interventie de andere met zich mee sleept, zoals dat op economisch terrein wel geldt en door Ludwig von Mises is beschreven.

Maar kun je het principe wel zomaar van politiek-economisch terrein naar het gebied van internationale verhoudingen en machtsevenwichten overdragen? Wat een ijzeren wet is op het economisch gebied is niet noodzakelijk van eenzelfde dwingende geldigheid op dat van politiek-militaire keuzes.

Of wel? Een overheid grijpt in de huurmarkt in, het gevolg is dat huizenbouwers en woningbouwverenigingen de hoogte van de huren niet langer als informatiebron voor hun beslissingen kunnen gebruiken. Maar wat wordt er verstoord of aan het zicht onttrokken als de Amerikanen Irak binnen vallen en Saddam Hoessein ten val brengen? Toegegeven: de Amerikaanse (militaire) aanwezigheid beïnvloedt machtsevenwichten natuurlijk op een gigantische manier, op regionale en op wereldschaal. Bovendien ontstaan er vaak afhankelijkheidsrelaties tussen beschermer en beschermde(n) die niet gezond zijn voor de zelfredzaamheid van de laatste of voor de beurs van de Amerikaanse belastingbetaler, en het is een goede zaak dat bv. Buchanan daar kritiek op heeft. Ook ik geloof dat uittreding van de VS uit NAVO en VN een gunstige invloed op de internationale relaties zou hebben.

Maar betekent dit dat de VS en de NAVO landen ogenblikkelijk hun troepen uit Irak en Afghanistan moeten terugtrekken? Ik blijf er mee zitten dat dit de wereldwijde jihad een geweldige steun in de rug zou geven net nu de Amerikanen de situatie in Irak in de hand lijken te krijgen en net nu de Taliban zoveel leiders heeft verloren dat ze geen grote militaire slagkracht meer heeft. De fascisto de mullacratie van Iran kan dan zijn gang gaan en kernwapens uitproberen op Israel – dat zou alsnog kunnen gebeuren dank zij de problemen van Bush en de lafheid van EUropa – net nu het regime met brandstofrantsoenering de razernij van de bevolking heeft gewekt.

De oorlog tegen de terreur en terreursponsors moet – wil de westerse beschaving overleven – gevoerd en gewonnen worden.
———————————————-
Ingezonden door v. Ballegooije
———————————————-
Naschrift Red:
Goede, interessante vraagstelling.
Omdat er verschillende vragen tegelijk worden gesteld, zullen we eerst lezers de gelegenheid geven te reageren en daarna proberen een “Libertarisch” antwoord te geven.

Al vast:
-Als iets op het ene gebied (economisch) klopt, hoeft het niet automatisch op het andere (politiek) ook te kloppen. Als echter op beide terreinen de zelfde uitgangspunten gebruikt zijn, en rationeel verder geredeneerd is, dan bestaan er geen contradicties!
– Om een oplossing in Irak / Afghanistan te zoeken, hoef je niet uit te gaan van “onmiddellijke” terugtrekking.
– Non-interventie sluit natuurlijk zelfverdediging niet uit. In tegendeel.

7 REACTIES

 1. Dan blijft het natuurlijk de vraag waarom India, Pakistan en Israël wel kernwapens "mogen" hebben en Iran niet. En dat terwijl India, Pakistan en Israël wel andere landen hebben aangevallen en/of bezet en Iran alleen maar een zelfverdedigingsoorlog tegen de, toen nog door de VS gesteunde, legers van Saddam Hoessein.

  De interventie van de VS is dus niet echt gericht tegen agressieve landen of landen met kernwapens, maar het heeft veel meer met normale machtspolitiek tussen staten te maken. Machtspolitiek die hooguit met een moreel sausje wordt overgoten uit propagandistische motieven.

  De realiteit is dat staten al sinds Richelieu maar één beland dienen en dat is het belang van de staat zelf. De staat is niet moreel, niet immoreel, maar Amoreel.

  Iedereen die in de praatjes van de "oorlog tegen het kwaad" en dergelijke nonsens gelooft heeft niet door hoe het werkelijk zit. Maar goed, propaganda is zeer effectief.

  De inval in Irak was een mislukking. Niet zozeer omdat het vanuit het standpunt van de VS gezien "slecht" was om Irak te bezetten, maar omdat de inval in Irak veel nadeleige gevolgen bleek te hebben voor de machtspositie van de VS. De VS heeft bondgenoten verspeeld en een zeer instabiele situatie gecreëerd die onbeheersbaar is gebleken. De VS is dus niet versterkt, maar verzwakt door de inval in Irak. De wereld is niet veiliger, maar onveiliger geworden.
  Bush en de neotrotzkisten, eh.. neoconservatieven hebben de VS dus een zeer slechte dienst bewezen. En dan heb ik het nog niet over het optuigen van de overheid op binnenlands gebied, waarbij de burger steeds minder beschermd is tegen de almachtige staat.

 2. [1] Als Bush iets meer begrepen had van het nabıje oosten, zou de inval in Iraq nooit plaatsgevonden hebben.

 3. Het is nu natuurlijk moeilijk om een ommezwaai te maken.
  Als men de afgelopen 50 jaar zich evenwel niet met het Midden Oosten bemoeid had, is het maar de vraag of er van enige jihad wel sprake zou zijn.
  Maar ja, eenmaal de gekozen weg ingeslagen is het lastig het pad te verlaten.

 4. [1]

  KL ZEGT:Dan blijft het natuurlijk de vraag waarom India, Pakistan en Israël wel kernwapens "mogen" hebben en Iran niet. En dat terwijl India, Pakistan en Israël wel andere landen hebben aangevallen en/of bezet en Iran alleen maar een zelfverdedigingsoorlog tegen de, toen nog door de VS gesteunde, legers van Saddam Hoessein.
  ACP zegt: 1) India en Pakistan hebben vorlopig uitsluited ELKAAR als "vijand" en moeten elkaar de bommen bij zijze van spreken "per post" bezorgen. Maar Pakistan zal men meer in de gaten houden 2) Isreal heeft "de bom" zuiver als ultieme defensieve maatregel, overigens ook al eenvoudig omdat zij het waren die de nuceaire tijdperk hebben ingeluidt en dus NIET zijn uit te sluiten. 3. Iraniers zijn echterzwaar massochistische religieuze missionaire gekken die ronduit zeggen vooral Israel van de kaart te willen vagen, en ook nucleaire wapens zullen gebruiken voor hun mondiale religieuze agressie.

  KL zegt: De interventie van de VS is dus niet echt gericht tegen agressieve landen of landen met kernwapens, maar het heeft veel meer met normale machtspolitiek tussen staten te maken. Machtspolitiek die hooguit met een moreel sausje wordt overgoten uit propagandistische motieven.
  ACP zegt: Precies … maar men wenst ook niet gechanteerd te worden, zoals bijv. toen een Milosovics dat probeerde te doen door Jeltsin voor zijn karretje te willen spannen.

  KL zegt: De realiteit is dat staten al sinds Richelieu maar één belang dienen en dat is het belang van de staat zelf. De staat is niet moreel, niet immoreel, maar Amoreel.
  ACP zegt: PRECIES

  KL zegt: Iedereen die in de praatjes van de "oorlog tegen het kwaad" en dergelijke nonsens gelooft heeft niet door hoe het werkelijk zit. Maar goed, propaganda is zeer effectief.
  ACP zegt: Wij zij nu eenvoudig in een langdurige … en TOTALITAIRE GODSDIENST … oorlog verwikkeld, eenvoudig omdat de Barmhartigen (dankzij de Petrodollars) "DENKEN" momenteel hun kansen schoon te zien. En eerder was daar de koude oorlog tegen een totalitaire ideologie.

  KL zegt: De inval in Irak was een mislukking. Niet zozeer omdat het vanuit het standpunt van de VS gezien "slecht" was om Irak te bezetten, maar omdat de inval in Irak veel nadeleige gevolgen bleek te hebben voor de machtspositie van de VS. De VS heeft bondgenoten verspeeld en een zeer instabiele situatie gecreëerd die onbeheersbaar is gebleken. De VS is dus niet versterkt, maar verzwakt door de inval in Irak. De wereld is niet veiliger, maar onveiliger geworden.
  Bush en de neotrotzkisten, eh.. neoconservatieven hebben de VS dus een zeer slechte dienst bewezen. En dan heb ik het nog niet over het optuigen van de overheid op binnenlands gebied, waarbij de burger steeds minder beschermd is tegen de almachtige
  ACP zegt: De inval van Irak had een betere uitkomst kunnen hebben, vooral als de oude BUSH dat toen meteen had dooorgezet. Maar is echt niet zonder resultaat. Het GROOTSTE voordeel voor de VS is dat het heeft geresulteerd in het onstaan van de allegrootste bondgenootschap TEGEN de mondiaal expansieve Barmhartige fanaten, en waar inmiddels de nodige multilaterale verdragen voor bestaan. Enwel met de tweede en derde WERELDMACHTEN van de komende eeuw. Namelijk, CHINA en RUSLAND die aanzienlijke potentieel zeer explosieve Islamtische minoriteiten in huis hebben. Want wat er nu in het M.O. plaatsvindt zijn slecht tactische (voor) schermuteselingen. En geloof maar dat men niet zozeer druk maakt om Irak of Afghanistan, laat staan Saudi Arabie, maar met argusogen Iran en Pakistan in de gaten houdt en eventueel zelfs een Turkije. Bovendien kan men zich nu pas goed voorbereiden op a-symetrische oorlogsvoering, ook al omdat er (zolang de wereld bestaat) ALTIJD gewapende conflicten zullen bestaan.

  De rol van Europa is echter inmiddels volledig UITGESPEELT, ook al omdat GB zich uiteindelijk uit de EU zal terugtrekken om zich bij de engelssprekende volkeren te voegen … en vooral bij de Amerikanen.

 5. Toch behaalde relutaten in Irak:

  1. Totale VERNIETINGING van het enorme Russische wapenarsenaal aldaar.
  2. Eliminatie van de kans dat Saddam WMDs zou hebben kunnen gebruiken om Al Qaeda op de wereld af te sturen (waarvan echter het niet-nuclaire gedeelte wel degelijk van Syrie en Iran zijn verhuisd), maar waardoor vanwege de pre-emptieve inval, uiteindelijk een meer realistische regionale politieke kaart zal onstaan met een meer natuurlijke evenwicht van regionale machten en waarbij de KOERDEN een sluitsteen zullen vormen …
  3. Irak is, ondanks Amerikaanse verliesen van een vierduizend man (dat waarschijnlijk nog meer wordt), in een Barmhartige gehaktmolen molen verandert van zeker een HONDERD-voudige ( dat men opzettelijk) NIET wenst te tellen) aan fanatieke Barmhartige combatanten.
  4. Zolang er in het MO oorlog wordt gevoerdt is de kans op een "spil over" klein. Wat ook in overeenstemming is met de Amerikiaanse strategie van containment tot achter hun grenzen en onstaan van dodelijke conflicten tussen de grootste Barmhartige facties onderling. Het biedt ook uitstel en een tijdsvoordeel … voordat het westen uiteindelijk met Iran en eventueel een Pakistan zal moeten af te rekenen.

  En dan pleit de e.o.a. gek van een kandidaat voor de nominatie tot presidentiele kandidaat VOOR buitenlandse disengagement … uitsluitend omdat hij daar een persoonlijk slaatje in ziet.

 6. [5] En er zijn nog veel meer gekke Amerikanen die het nodig vinden om in 144 andere landen Amerikaanse militairen te stationeren.

 7. [6] Hoezooo gek ? Die weten maar al te goed aan welke zijn hun boterham is belegd en met wat, want het steeds primair de Amerikaanse belangen dat men waar ook behartigd … of niet sosm

  Nog een feitje … en tegelijkertijd zijn de Amerikaanse strijdkrachten al van af WO-II de grootste opleiders en bron van vaklieden en van gediciplineerde werkers … bij elkaar inmiddels meeeer dan een ZEVENTIG miljoen mannen en vrouwen. Maar wat kan nu een politieke charlatan als RP … reeel in het vooruitzicht stellen? Behalve wat holle woorden dat hij strax voor de voeten krijgt.

Comments are closed.