Heeft u ideeën voor Libje of
Flibje? Zet die dan hieronder als commentaar.

1 REACTIE

  1. Precies.
    Live free or die.
    Afgelopen week heb ik met diverse mensen in de VS gesproken, die stuk voor stuk dezelfde mening hebben, ondanks het feit dat ze zichzelf niet herkennen als libertarier, noch als Ron Paul aanhanger, laat staan dat zij laatstgenoemde (al) kenden (dat was overigens na afloop van de gesprekken wel het geval).
    Er is een toenemend gevoel dat ‘het’ de verkeerde kant op gaat, en dat er vroeg of laat een revolutie uit zal breken. En da’s nu net het verschil tussen de VS, waar ooit vrijheidslievende mensen naar toe zijn gevlucht en daar de Constitution en de Bill of Rights in elkaar hebben getimmerd, en Europa, waar de diverse naties niet veel verder gekomen zijn dan een toenemend collectivisme en afwijzing van de VS en alles waar het voor staat, mede ingegeven door de mosselsche invloed. Wat het ook is, een historisch besef dat er zoiets is als individuele vrijheid bestaat navenant niet in de EUSSR. De mensen die het niet beseffen en er ook geen kennis van willen nemen, zijn reeds ten prooi gevallen aan de immer groeiende overheid, en zijn in feite al dood. Mij niet gezien.

    Live free or die !!

Comments are closed.