NL-regering (30 juni): Op feest in Schokland is door minister Koenders het “Schoklandfonds” gelanceerd met 50 miljoen euro belastinggeld om de Millenniumdoeleinden te halen. U mag ideeën daarvoor insturen.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Op 27 juni (zie daar) waarschuwden we tegen het gebruik van belastinggeld voor feestjes. Die angst is gerechtvaardigd want uit overheidsfeestjes komt nooit veel goeds. Zie je wel weer, de belastingbetaler moet weer meer opbrengen.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

2 REACTIES

  1. Het afschaffen van invoerrechten, -quota en maatregelen van gelijke werking op producten uit derde wereldlanden en idem van exportsubsidies op producten naar die landen zou de armoede aldaar bijna ogenblikkelijk aanzienlijk verminderen en de producenten tenminste in staat stellen met hun producten op de EG-markt te komen.

    Dat is dan 50 miljoen Euri, meneer Koenders. Wilt U even schokken ?
    Dit leidt tot een wereldschok kan ik U zeggen.
    Nadere inlichtingen bij de redactie van de Vrijspreker.

  2. Tegen het stupide aan dit. Afrika helpen we al 40 jaar en het heeft geen zak geholpen.

Comments are closed.