NL-regering (13 juli): Het kabinet gaat taalachterstanden bij jonge kinderen aanpakken. Gemeenten krijgen vanaf 2008 daarvoor meer belastinggeld ter beschikking.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Hulp bij taalachterstand klinkt wel positief, maar als de overheid zich daarmee bemoeit is dat een groter gevaar voor het “vormen” van die kinderen. De volgende stap wordt al aangekondigd: “Het kabinet maakt ook plannen om de verschillende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie te harmoniseren”.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

2 REACTIES

  1. Sinds de roverheid zich met onderwijs bemoeit wordt het alleen maar slechter. De ‘kwaliteit’ wordt stelselmatig aangepast aan de geestelijke vermogens van de analfabete import-inteelt, en de propaganda-factor schiet omhoog. Het jongste voorbeeld wordt gegeven door Gordon Brown: http://michellemalkin.com/2

    Dus inderdaad: scheiding van onderwijs en staat graag. En van kerk en staat. En van economie en staat, cultuur en staat, ja, waarvan niet, eigenlijk?

Comments are closed.