NL-regering (26 juli): Overheid geeft jaarlijks subsidie en eenmalig 1 miljoen euro belastinggeld voor een nieuw Indisch herinneringscentrum in Bronbeek omdat het oude gesloten is wegens wanbeheer.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Beloon geen wanbeheer. Laat particulier ondernemer de failliete boedel overnemen en zelf een ontmoetingscentrum stichten. Grote kans dat hij er nog een commercieel succes van maakt, en het bestemde geld kan terug naar de belastingbetaler.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

24 REACTIES

 1. Nou moet die LSR (Libertarische Schaduw Regering) eens stoppen met het uitkraaien van domme stellingen. Natuurlijk moet onze en toekomstige regeringen onze overheersing en onderdrukking van het toenmalige Nederlands Indië (Indonesië) financieel steunen.

  Het is van uitzonderlijk belang dat de jeugd kan kennisnemen van onze rijk en godvruchtig verleden en zich zo een beeld kan vormen voor de toekomst.

  Zonder rijkelijke steun van de overheid aan doelen als dit en andere cultureel zeer belangwekkende organisaties zijn deze ten dode opgeschreven. Met het ten onder gaan van deze organisaties zal ook het bewustwordings en verzelfstandigings proces van hedendaagse jeugd ten ondergaan.

 2. [1] Ik ben opgegroeid zonder contact met al die organisaties, maar met name bewust en zelfstandig geworden na aansluiting op dit medium: internet. Als de overheid iets moet steunen dan zou het een vrij internet moeten zijn. Helaas verpest de overheid alles wat het aanraakt dus laat maar zitten.

  Overigens vind ik het goed dat Een Gelukkige Nederlander bepaalde idealen heeft, dat iedereen bewust moet zijnvan de Nederlandse overheersing en onderdrukking. Ik heb zo ook idealen. Het enige verschil is dat ik niemand dwing om aan mijn idealen mee te betalen.

 3. [2] Ik ben ook al zonder hen opgegroeid.

  [1] Waarom zamel je zelf geen geld in om deze organisaties in stand te houden? Persoonlijk ben ik tegen alle subsidies, of ze nu voor boeren, kunstenaars, bedrijven, politieke partijen of stichtingen zijn. Waarom moet de een gedwongen worden om mee te betalen aan de hobby of belang van de ander.

  Waarom zou ik moeten meebetalen aan een Indisch herinneringscentrum in Bronbeek als ik dat niet wil?

 4. [3] Correctie (er ging iets mis hierboven) "Ik ben ook al zonder hen opgegroeid" en toch nog goed terecht gekomen.

 5. [3] Geld mag geen obstakel zijn bij de instandhouding en uitbreiding van dit soort gedenkplaatsen. Een echte Nederlander is gaarne bereid hiervoor, via een collectief systeem, bijtedragen.

  Ik kan me goed voorstellen dat sommige mensen bezwaar maken tegen het bijdragen maar zij kunnen niet, zoals een regerende regering wel, de belangrijkheid van dit soort projecten inschatten.

  Uiteraard spreek ik niet alleen voor het Indie avontuur maar ook Surinaamse, Boven en Benedenwindse eilanden, Zuid Afrika, Klein Holland in Japan en de diverse projecten in de USA dienen uitgebreid gesteund te worden.

  Met onze huidige activiteiten in Afghanistan en Iran lijkt het mij een leuk idee hier een soort klein Nederland na te bouwen. Zoals Madurodam zodat deze mensen ook kennis kunnen nemen van onze rijke historie.

 6. [5] Je bedoelt natuurlijk, dat iemand anders zijn geld geen obstakel mag zijn. Of ben jij bereid om jouw hele inkomen naar zo’n stichting te sturen? Geld mag geen obstakel zijn, toch?

  Een echte Nederlander? Definitie? Maar als iemand WIL bijdragen (misschien ik wel) dan staat dat natuurlijk vrij.

  Belangrijkheid van dit soort projecten? Belangrijk voor wie? En waarom denk je dat de regering wel de waarheid in pacht heeft, terwijl echt iedereen weet dat politici niet te vertrouwen zijn?
  Bovendien, misschien kan JIJ de belangrijkheid niet goed inschatten, mond dicht en laat de regening maar doen wat zij vinden dat goed voor je is?

 7. [5] "zij kunnen niet, zoals een regerende regering wel, de belangrijkheid van dit soort projecten inschatten"

  Meen je dat?
  Dat betekent dat je vindt dat het maar goed is dat we een regering hebben die alle belangrijke besluiten voor ons neemt. Laten we dan de macht van die knappe regering nog maar veel verder uitbreiden. Dan zal alles nog veel beter gaan!!

 8. Een monument voor de "onbekende belastingbetaler", is dat misschien een idee?

 9. [1] Is het niet bizar dat er sinds 1970 enorm veel instellingen, inclusief musea, worden gesubsidieerd die op de een of andere manier proberen de jeugd iets te leren van het verleden. Tegelijk is die kennis met sprongen achteruit gegaan. Kennelijk werkt het niet, zeker als je tegelijkertijd geschiedenisonderwijs op de basisschool en op de middelbare scholen afschaft of zeer beperkt.
  Het onderwijs kan men bereiken dan instellingen als bovengenoemd. En ook de publieke omroep zou veel meer kunnen doen. De BBC (helaas moet je altijd met dat voorbeeld komen) besteedt enorm veel aandacht aan de Engelse geschiedenis. Uitstekende documentaires met veel achtergrondinformatie op hun website en prachtige historische dramas. Zelfs een serie als Coast die over geografie gaat, betrekt ook de geschiedenis erbij.
  Maar ja, de Nederlandse zenders, ook de commercielen, besteden hun geld liever aan weer een talkshow of dansen, eten, tuinieren met sterren, waar het meeste wordt uitgegeven aan de salarissen van sterren.

  Of historische kennis van wezenlijk belang is, is ook de vraag. Wezenijk belang voor wat? Een gelukkiger leven? Heel veel mensen zonder enige historische bagage hebben een zeer aangenaam en tevreden leven.
  Leren van het verleden om fouten te voorkomen dan? Als de geschiedenis iets leert is het wel dat men niets leert van het verleden. De 19e eeuw was een cultuur waarin de heersende klasse een uitermate grote historische kennis bezat. Nietszche heeft daarvoor in zijn ‘Nut van de Geschiedenis’ gewaarschuwd, te veel historisch bewustzijn kan ook verlammend werken. En al die kennis van het verleden heeft twee wereldoorlogen niet kunnen voorkomen.

 10. Sorry, irritant schrijffoutje in mijn vorige reactie. "Het onderwijs kan men bereiken dan instellingen als bovengenoemd", moet zijn "Het onderwijs kan MEER bereiken….

 11. [9] Interessante aanvulling Fred. Dank je wel.
  Ook een extra reden om dan geen belastinggeld voor dergelijke doelen te gebruiken.

 12. Die hele "Indische Affaire" en het Koloniaal verleden is eerder een historische vergissing, en echt niet waard om (nog) herdacht te worden. Ook al zijn vele mensen ingeluisd en daaraan ten slachtoffer gevallen. Of gaat men over 200 jaar ook een monument oprichten voor de multikul …?

  Hoogsten kan men zeggen dat het allemaal vooral ten bate was van de Ranja monarchie … dus laten die dat maar bekostigen … Of niet soms?

 13. Wie kent (nog) de film ‘Max Havelaar’?
  Kijk eens naar de achtergrond waar het verhaal zich afspeelt en ga eens spitten… Zeg dan nog eens dat er geen geld naar een Indiemonument, of andere gedenkmonumenten, kan en mag…

 14. [13] Tegen een monument heb ik ook geen bezwaar. Dit herinneringscentrum gaat vooral over de Japanse bezetting en de politionele acties. Monumenten en gedenkdagen hiervoor bestaan al.
  Als het gaat om de geschiedenis levend te houden, komt er binnenkort al een museum in Arnhem dat ook die aspecten laat zien en beter, want in een context.
  Specifieke aandacht voor de Japanse bezetting en de dekolonisatie kan volgens mij veel beter via internet. Een goede website met tekst en uitleg en filmmateriaal bereikt veel meer mensen. En scholieren en studenten kunnen daar veel meer van leren.

  Grappig dat je het over de film hebt en niet het boek. Het bewijst mijn stelling hierboven (9) dat het geschiedenisonderwijs – en ook het literatuuronderwijs – aan verbetering toe is en dat je daar meer mee bereikt dan miljoenen te stoppen in een afgelegen herinneringscentrum dat waarschijnlijk nauwelijks bezocht wordt en dus niet bijdraagt aan het in herinnering houden van deze episode uit de Nederlandse geschiedenis.

 15. [13] [14] [13] [14] Ik denk dat niemand bezwaar heeft tegen welk herinneringscentrum dan ook.
  Als je zoiets wil starten, bouwen, ga gerust je gang en zoek medestanders.
  Maar er zijn ernstige bezwaren om daar belastinggeld voor te gebruiken. Geen gestolen geld voor interesses van anderen.

 16. Zonde van al dat geld!
  Geen politocus zou er aan denken zoveel te besteden als het uit eigen zak moest komen!

 17. [7] Hub,
  Hoe meer de burger aan de alwijze regering overlaat, hoe slimmer hij wordt. Op de duur zou hij vast wel eens slimmer dan de regering kunnen worden en dan zou de regering vanaf dat moment maar beter alles weer aan de burger kunnen overlaten. Volgens mij zijn we al lang over dat punt heen. Bijna alles wat de regering doet, loopt immers verkeerd af.

  MSG
  SpyNose

 18. [17]

  "Hoe meer de burger aan de alwijze regering overlaat, hoe slimmer hij wordt."

  Was dat maar waar Spynose, dan zakte die hele poppenkast vanzelf wel als een pudding in elkaar.
  Feit is dat hele volksstammen "tokkies" afhankelijk zijn van "het systeem" en daar ook graag gebruik van wensen te blijven maken, precies zoals de SDAP (pvda) of de CPN (sp) etc. dat voor ogen hebben.

 19. [14]

  Men kan volgens mij dan NET zo goed "herdendings-faciliteiten" op zetten voot de Musserts en Rost van Tonningen. Met name voor hun toch wel welgemeende en echt eerlijke poging om Nederland en haar volk te "beschermen" en het beste te verzekeren, zoals zij dat zagen …

  Maar volgens mij is die heele Indische Affaire vooral een zeer grote BLAMAGE voor Nederland en haar monarchie … NOTHING but a BLOODY SHAME. En om daar ook nog belastincenten aan weg te pissen …

  1. Behalve een Karel Doorman die letterlijk in pan werdt gehakt was er van verzet tegen de Jappen, laat staan defensie, van de GEKOLONISEERDE volkeren door Nederland absoluut GEEN sprake vanwege incompetentie en puurarrogantie. En het juist degenen die nu de rotzooi op andermans kosten wense te "herdenken" die als koloniale heersers verantwoordelijk zijn dat daar enige miljoenen mensen van hongers nood zijn omgekomen en vele honderduizenden aan dwangarbeid. Terwijl het de Indonesiers waren die daadwerklijk gewapend VERZET tegen de Jappen pleegden (de Peta in Blitar in 1944) met afschuwelijke gevolgen.

  2. Daarna dachten de Nederlandse kolonialen ( van conservatieve en confessionele gepluimpte), solidair gesteund door hun-van-hun-AFHANKELIJKEN, te weten de "Indische Nederlanders, Ambonnezen en dat soort TUIG, zomaar weer en zonder slag of stoot de boel weer te kunnen TERUGNEMEN. Waarop zij uiteraad op gewapend VERZET van de autochtone bevolking stuitte. Echter het is DAT SHITT dat men in bronbeek wenst te "herdenken" …

  3. De zogenaamde "politionele" acties waren dus zondermeer CRIMINELE DADEN (gesteund door toenamlige MPP partijen en parlementaire kadaveren) jegens het Indonesische volk, het Nederlandse volk en tevens een VERRAAD jegens de Amerikaanse bevrijders die Nederland weer ter been trachten te helpen

  4. Nu zijn de meeste "Indische Nederlanders" inmiddels hierroo "gerepatrieerd" (ook al heeft men nog geen 5% Nederlands bloed in zich, en de Ambonneze huurlingen helemaal geen. Maar toch zijn zij allen (nog steeds) zeer fanatieke Oranjeklanten … Laat hun op Sostdijk aan kloppen … voor hun totaal waardelozeen ongerechtvaardigde zo niet criminele herdenkingsgedoe …

 20. En het zijn juist degenen, die nu de rotzooi op andermans kosten wense te "herdenken", die als toenmalige koloniale heersers verantwoordelijk zijn dat daar door oorlgshandelingen enige miljoenen mensen van de hongers nood zijn omgekomen, en vele honderduizenden van de dwangarbeid . Terwijl het uiteindelijkde Indonesiers zelf waren die daadwerklijk gewapend VERZET tegen de Jappen pleegden (de Peta in Blitar in 1944) met voor hun afschuwelijke gevolgen.

 21. Als er toen niet zoveel mensen van de honger waren omgekomen, zouden er -hoe vreselijk ook- nu nog veel meer mensen van de honger omkomen.

 22. Neen hoor … de Nederlandse kolonialen en de monarchie dat zij vertegenwoordige, hebben een zeer wrede en AFSCHUWELIJKE staat van dienst. En het begon reeds in de 18d eeuw, toen men de bevolking DWONG specerijen te verbouwen in plaats van hun EIGEN voedsel. Om dat dan te willen "herdenken" …

 23. [19] Men kan volgens mij dan NET zo goed "herdendings-faciliteiten" op zetten voot de Musserts en Rost van Tonningen…. dit lijkt mij ook een uitstekend plan. Uiteindelijk is een weloverwogen oordeel alleen mogelijk als je beide kanten van een zaak kent

Comments are closed.