NL-regering (7 juli): Twijfel aan loyaliteit gouverneur Uruzgan, Abdul Hakim Munib. Den Haag weet dat Munib corrupt is en banden onderhoudt met de Taliban, en dat hij geld van de regering-Karzai in eigen zak steekt.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Vóór de NL-missie begon heeft Nederland gezorgd dat de vorige gouverneur werd vervangen door Munib, terwijl zijn naam al sinds 1999 op een lijst van terroristen stond. Nu zegt minister Middelkoop dat het om onbevestigde berichten gaat, en President Karzai komt prompt met grote loftuitingen over de Nederlandse missie. Het lijkt er op dat “Nederland” zich weer laat lijmen. Er moeten echter maatregelen getroffen worden om zo snel mogelijk de hele NL-missie uit dit wespennest terug te trekken.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

1 REACTIE

  1. Of de Nederlandse troepen zo snel als mogelijk uit Afghanistan moeten worden teruggetrokken laat ik in het midden. Fundamenteel stel ik dat de NATO er helemaal niet hoort te zijn. Nog sterker. Ik stel dat de troepen van alle NATO-landen zich maar aan 1 simpele taak te houden hebben. En die is vervat in het initiele verdrag. Namelijk het grondgebied van de NATO vrij houden van oorlog. De vermenging van UNO en NATO-taken en het misbruik dat de UNO maakt van de enige militaire macht van enige betekenis in de wereld zal ertoe leiden dat uiteindelijk de NATO de taak als politieagent van de wereld zal overnemen van de US. En dat kan niet de bedoeling zijn. Overigens hebben de nogal laffe Europese regeringen de US na WO2 in die rol, die ze nu boven het hoofd groeit, gedwongen en bleef applaudiserend langs de kant staan. Er was ook voor de Amerikanen geen reden om het land, dat de basis vormde voor de mannen die 9-11 veroorzaakten, te bezetten. Een bombardement a la Dresden op Kaboel en de mededeling dat ‘we dat herhalen indien nodig’ zou even effectief zijn geweest. De NATO hoort zich te beperken tot haar oorsponkelijke taak.

Comments are closed.