NL-regering (17 juli): Minister Ter Horst (PvdA) noemt het “zorgelijk” dat meerderheid jongeren vindt dat rekening houden met anderen niet ten koste mag gaan van je eigen vrijheid.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Hier komt de ware aard van Guusje boven. Zij vindt dus dat het wel ten koste van je eigen vrijheid moet kunnen gaan en als regering zal zij zo handelen. In tegenstelling daarmee vindt de LSR dat helemaal niemand zich moet opofferen voor anderen. Dit kan verwezenlijkt worden door de vrijheid, de soevereiniteit van ieder individu te erkennen.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

20 REACTIES

 1. Dus volgens de LSR zijn we niet op deze wereld om elkaar te helpen. Mooi is dat dan.

 2. [1] Ik denk dat de LSR bedoelt dat wij niet op de wereld zijn om elkaar *verplicht* (in naam van de kerk of het collectief) te moeten helpen. Wat je als vrijwilliger doet is een keuze die je maakt in vrijheid en verantwoordelijkheid aan niemand anders dan jezelf.

 3. [1] We mogen onze eigen keuzes maken in het leven. We hebben geen morele plicht om de medemens te helpen, en we moeten dit al helemaal niet doen ten koste van onszelf.

  Het lijkt me logisch dat elke dwang om anderen te helpen moreel verwerpelijk is. De mens is een sociaal dier, de dwang werkt alleen maar averechts. Het idee dat we anderen moeten helpen berust er blijkbaar op dat we geen 100% eigenaar van onszelf zijn.

  Net als dat je pas van anderen kan houden als je van jezelf houdt, kan je ook pas voor anderen zorgen als je eerst voor jezelf zorgt.

  En als ik dan anderen help zal dat wel een vrijwillige keus moeten zijn en zullen dat mensen zijn die me na staan of raken, en geen ondankbare vreemde!

 4. [2] Hoewel ik het hier in algemene zin mee eens ben, zijn er wel kanttekeningen te plaatsen. Ik zal twee voorbeelden geven.

  Je buren zijn feestgangers. Elk weekend is het raak en soms ook doordeweeks. Je doet geen oog dicht. Vind je het dan terecht dat zij gedwongen worden om met jou rekening te houden?

  Nederland moet zijn dijken en duinen goed onderhouden. Iedereen heeft daar baat bij, een dijkdoorbraak treft ons allemaal. Mag het ‘collectief’ dan mensen dwingen daar een bijdrage aan te leveren? M.a.w. mag je dan iemand dwingen anonieme anderen te helpen om droge voeten te houden?

  Ik noem het eerste voorbeeld omdat Ter Horst niet zegt dat je verplicht kan worden om anderen te helpen, maar dat ze het zorgelijk vindt dat veel jongeren vinden dat ze geen ‘rekening’ hoeven te houden met anderen als het ten koste vn hun eigen vrijheid gaat.

  Het tweede voorbeeld noem ik om aan te tonen dat ‘vrijwillige keuzes’ onder het mom van 100 procent vrijheid, niet altijd goed is. Als mensen geen belastingen willen betalen en het kennelijk niet erg vinden dat anderen verzuipen, is dwang dan toegestaan?

 5. [2]
  Afgezien van of men verplicht is elkaar te helpen, individuele acties kunnen gevolgen hebben voor anderen. Hoeft men daar dan geen enkele verantwoordelijkheid naar anderen toe voor te dragen?
  Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast (zoals hierboven al genoemd), stankoverlast, vervuiling.

  Ook ben ik benieuwd naar de libertarische visie op het verkeer. Is ultieme persoonlijke vrijheid daar ook gewenst?

 6. [1] "Dus volgens de LSR zijn we niet op deze wereld OM elkaar te helpen."

  Inderdaad juiste conclusie!
  Het omgekeerde, dat dat wel het hoogste doel is, is een altruïstische mentaliteit waarop het communisme en alle politieke macht en dwang zijn gebaseerd.

 7. [4] Ook hier is de "libertarische oplossing" duidelijk.

  GELUID: Als iemand jouw terrein bevuilt door er rotsooi (of geluid) op te gooien, pleegt hij een daad van agressie, en kan hij aangepakt worden.
  Uiteraard heb je ook dan, net als nu, nog het probleem waar de grens ligt.

  DIJKEN: Ik ben ervan overtuigd dat er in de polder meer dan genoeg mensen wonen die dijken belangrijk vinden en ervoor willen betalen.
  Dat er enkelingen zijn die niet willen betalen (free riders) kan voor komen. Die zullen echter wel bekend zijn, en alle betalers kunnen hen dan boycotten en uitsluiten van alle faciliteiten. Bvb niet toelaten op het privé-eigendom van winkeliers, niets aan hen leveren, niet toelaten in verenigingen, enz. Alles te doen zonder zelf geweld te gebruiken.

 8. [7]
  nav. DIJKEN
  Zo’n boycot zou natuurlijk ook kunnen naar aanleiding van andere ‘misdragingen’ of kenmerken van een individu of groep.
  Krijgen we dan niet veel eerder en erger de dictatuur van de meerderheid?

 9. [5] "Is ultieme persoonlijke vrijheid daar ook gewenst?"

  JA, vrijheid zoals de definitie in de "WOORDENLIJST", niet vrijheid als "doen waar je zin in hebt".
  De regels in het verkeer zullen in de libertarische maatschappij bepaald worden door de eigenaar van de weg.
  Omdat die waarschijnlijk rendement van zijn weg wil hebben, zal hij ook trachten die weg zo veilig mogelijk te houden. Anders krijgt hij geen klanten.
  Typisch is, dat dit zich zou kunnen ontwikkelen tot strengere regels dan nu gelden!

 10. [9]
  Dus in de praktijk worden we geconfronteerd met particuliere partijen die er allemaal hun eigen regels op nahouden. Wordt een hoop regeltjes leren dan.

 11. [10] [10] Helemaal niet Jack. Er komt maar één regel. En kilometers wetboeken vervallen:
  "Gij zult geen geweld initieren" met uiteraard een beetje uitleg.
  Het is maar alleen nodig om je daar eens positief op in te stellen, en geen dingen te eisen waar je geen recht op hebt.

 12. Sorry Hub, Ik ben hier niet om trollen, ik wil best open staan voor libertarische alternatieven, maar keer op keer krijg ik weinig overtuigende antwoorden. ‘Geen geweld initiëren’ lijkt me een weinig afdoende regel om het verkeer niet in chaos te laten veranderen.

  [7]
  nav GELUID
  ‘Uiteraard heb je ook dan, net als nu, nog het probleem waar de grens ligt.’

  Mij lijkt het probleem eerder WIE de grens bepaald….zonder een onafhankelijke partij aan te stellen die voor iedereen de norm bepaald, dat gaat mi weer op ‘overheid’ lijken.

 13. [12] Jack, ik heb je ook helemaal niet als trol ervaren en ik heb echt geprobeerd een antwoord te formuleren.
  Misschien ben ik daarbij te kort omdat ik deze discussie al x keer gehad heb.

  Je kunt het beste uitgaan van de minimale staat met als regel het fundamentaal rechtsbeginsel: pak voor gemak de missie van de Vrijspreker.
  Op die basis zal de rechter dan in het uiterste geval "recht spreken."
  Omdat er natuurlijk grensgevallen zijn net als nu.

  En er hoeft geen algemeen geldende geluidsnorm te zijn. Misschien ontstaat die wel in de practijk, maar mijn burman en ik kunnen een andere afspraak maken dan mensen die boven elkaar in een flat wonen.

 14. [3] Het lijkt me logisch dat elke dwang om anderen te helpen moreel verwerpelijk is. De mens is een sociaal dier, de dwang werkt alleen maar averechts. Het idee dat we anderen moeten helpen berust er blijkbaar op dat we geen 100% eigenaar van onszelf zijn.

  Als de mens een sociaal dier is, dan is mekaar helpen normaal, ook al moet je er soms een beetje dwang achter zetten. Mensen die anderen niet willen helpen zijn dus asociale dieren.
  Ik heb lang geleden eens een dodelijk auto-ongeluk meegemaakt. Jong meisje (15) dood, moeder zwaargewond. Genoeg mensen om te helpen, zat in een bus, ook genoeg automobilisten. Maar helpen, nee dus. Ze bleven allemaal (vele tientallen) in de bus, of hun auto’s zitten en keken alleen toe. Ik was dus de enigste die hielp. De politie was pas degene die kwam helpen. Voor mijn part, hadden ze allemaal een flinke straf mogen hebben. En die onzin dat je mensen niet kan verplichten om te helpen, onzin, bah…

 15. [14] Rob, neen, niet iemand verplichten.
  Er zijn minstens twee kanten aan het niet helpen. Beide schreeuwen om verbetering:
  –veel mensen zijn te stom om het belang ervan te beseffen.
  Het is zelfs een kwestie van "Eigenbelang" om mensen te in nood te helpen. (Stof voor een artikel!!)
  –Veel mensen zijn bang voor de consequenties van "helpen". Als je een boef pijn doet heb je kans zelf gestraft te worden!!

 16. [15] De mens is een asociaal wezen geworden, zoals altijd als hij over het hoogtepunt van de beschaving is gegaan!

 17. [16] Wat noem jij sociaal? Jij pleit hier onomwonden voor slavernij, ‘e’en van de zaken die de vorige eeuw op grote schaal is afgeschaft. Jij vindt slavernij dus sociaal. Je zult zelfs weinig socialisten kunnen vinden die het met je eens zijn.

  Of bedoel je eigenlijk dat jij, net als die socialisten, de oneindige wijsheid in pacht hebt welke vorm van slavernij acceptabel is en welke niet? Dat is dan nogal arrogant.

  Slavernij is onderwerping van een individu, en dus moreel altijd verachtelijk.

 18. [17] Waar heb ik het over slavernij.
  Praat geen onzin!
  De mens heeft rechten, maar ook plichten! Alleen heeft men het steeds meer over zijn eigen rechten, en de ander z’n plichten, en wordt er bij problemen ook steeds meer naar de ander gewezen, en niet naar zichzelf. Laatst is hier iemand in Almere doodgestoken, omdat hij jongeren aansprak op hun gedrag, na het gooien van eieren. Eerst was er de ronduit debiele uitspraak van onze burgermeester Jorritsma "het is een incident". Daarna was er de reaktie van de familie, die gelijk weer wees richting de politiek, voor een oplossing. Altijd maar de eigen verantwoordelijkheid leggen bij een ander, dat is makkelijk!
  Lees ook mijn verhaal(14) hierboven eens over dat dodelijk ongeluk, misschien dat het je dan duidelijk wordt. Ik heb een aantal jaren daarvoor, een ander dodelijk ongeluk meegemaakt. Toen werdt er wel ruim geholpen, al was dat in een geval niet meer mogelijk. Mensen kunnen best verplicht worden meer te doen voor hun medemens, en een heleboel doen dat beroepsgewijs al. Ik heb nog een ander voorbeeld, hoe "gestoord" mensen denken. In de meeste gemeenten moet je je eigen stoep schoonhouden, ook als het sneeuwt of ijzelt. Nu ben ik een van de weiningen die dat inderdaad doet. Ik ben zelf al eens gevallen door gladheid, bij iemand voor de stoep. Maar nu heb je van die mensen die toevallig langslopen met het "sleetje" en dan tegen je uitvallen, of agressief worden, juist omdat je je eigen straatje schoonhoudt. Dan neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid, en zeg dat ze snel moeten doorlopen! Bovendien, kijk eens naar de geschiedenis, er zijn genoeg mensen, die zich opofferen voor anderen. Die heb ik liever, dan die mensen die dan maar verraden. Dus als je het hebt over slavernij, denk dan eerst eens na, voordat je zo’n uitspraak doet.

 19. "Waar heb ik het over slavernij.
  Praat geen onzin!"

  Ik praat geen onzin. Jij beseft zelf niet wat je zegt. De enige plichten die een mens heeft zijn morele plichten, niet plichten die hem door een ander worden voorgeschreven. Zodra jij een ander door jou gewenst gedrag verplicht stelt maak jij je schuldig aan het bedrijven van slavernij: jij onder werpt die ander, want jij bepaalt wat die ander volgens jou moet doen.

  "Altijd maar de eigen verantwoordelijkheid leggen bij een ander, dat is makkelijk!"
  Het libertarisme gaat juist uit van de eigen verantwoordelijkheid van het individu, niet van het afschuiven van de ze verantwoordelijkheid naar een ander. Dit laatste is juist bij uitstek een collectivistisch verschijnsel.

  In het door jou aangehaalde voorbeeld is dit overigens niet geheel onterecht, aangezien de roverheid haar uiterste best doet de hufterigheid in de maatschappij te bevorderen, en met name immigranten een vrijgeleide voor welk gedrag dan ook te bieden uit misplaatst ‘begrip’ voor het wangedrag, omdat ‘men zo zielig’ is.

  "Dan neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid, en zeg dat ze snel moeten doorlopen!" En dan krijg jij een mes in je donder, en wijst je familie naar de roverheid. De dader gaat vrijuit, of krijgt 20 uur taakstraf, tenminste als-ie niet autochtoon is.

 20. [19] Ik praat geen onzin. Jij beseft zelf niet wat je zegt. De enige plichten die een mens heeft zijn morele plichten, niet plichten die hem door een ander worden voorgeschreven. Zodra jij een ander door jou gewenst gedrag verplicht stelt maak jij je schuldig aan het bedrijven van slavernij: jij onder werpt die ander, want jij bepaalt wat die ander volgens jou moet doen.

  – Dan is werken ook slavernij?

  "Altijd maar de eigen verantwoordelijkheid leggen bij een ander, dat is makkelijk!"
  Het libertarisme gaat juist uit van de eigen verantwoordelijkheid van het individu, niet van het afschuiven van de ze verantwoordelijkheid naar een ander. Dit laatste is juist bij uitstek een collectivistisch verschijnsel.

  – En om die eigen verantwoordelijkheid gaat het nu.

  In het door jou aangehaalde voorbeeld is dit overigens niet geheel onterecht, aangezien de roverheid haar uiterste best doet de hufterigheid in de maatschappij te bevorderen, en met name immigranten een vrijgeleide voor welk gedrag dan ook te bieden uit misplaatst ‘begrip’ voor het wangedrag, omdat ‘men zo zielig’ is.

  – Er is inderdaad te laks opgetreden tegen immigranten, deels door te weinig begeleiding. Maar de grootste misdadiger is noch steeds de autochtoon.

  "Dan neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid, en zeg dat ze snel moeten doorlopen!" En dan krijg jij een mes in je donder, en wijst je familie naar de roverheid. De dader gaat vrijuit, of krijgt 20 uur taakstraf, tenminste als-ie niet autochtoon is.

  – ONZIN! ANGSTMAKERIJ!

Comments are closed.