NL-regering ( 17 juli): Minister Ter Horst concludeert uit onderzoek dat de kennis van jongeren (18 tot en met 25 jaar) over de democratie tekortschiet Bijna de helft van de jongeren weet niet dat Europese regels voorrang hebben op nationale voorschriften.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Sorry, het gros van de bevolking weet bijna niets over de werkelijke democratie. Wie weet, of realiseert zich dat het de dictatuur van de meerderheid is? Hoeveel zijn er nog vóór de komende EU-grondwet, pardon verdrag, en realiseren zich dat ze zich weermeer ondergeschikt maken aan een extra macht in Brussel?

Wij zijn voor objectieve voorlichting over democratie en vanuit de Vrijspreker willen we graag uw vragen beantwoorden (Zie ook volgend artikel:Ër is nog hoop”

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

5 REACTIES

 1. "Wie weet, of realiseert zich dat het de dictatuur van de meerderheid is?"

  Meer de dictatuur van willekeurige meerderheden gedreven door het polariserend effect van herverdelingsissues. Democratie is niets meer of minder dan "naai je naaste of niet-naaste met behulp van de staat en goedkeuring van politici".

 2. Het feit, dat Bos de AOW wilde fiscaliseren was een duidelijk teken van collectivistische verkrachting van de rechten van het individu.

  Maar het besef van de aard en de draagwijdte van het voorstel is nauwelijks tot het volk doorgedrongen. Het heeft alleen geleid tot stemmenverlies van de PvdA, maar niet tot een debat over de grondslagen van de parlementaire democratie.

 3. Verder is het de vraag hoe men het meet en of het erg is dat men details niet weet.

  Als men mij lastige vragen zou stellen omtrent de formele werking van allerhande organen (1e en 2e kamer en nog veel meer) dan zou ik een hoop antwoorden schuldig moeten blijven.
  Maar dat ik dat niet weet is onbelangrijk want het gaat slechts om de uitwerking van een systeem dat sowieso al fout is van opzet. Immers 99% van alle regels zou afgeschaft moeten worden omdat burgers zelf elk voor zich zouden moeten bepalen, wat ze eten, drinkern, roken, met wie ze het doen en hoe (on)veilig, waar ze hun centen aan besteden en of ze zich verzekeren etc.

  Dus als je eenmaal inziet dat het systeem sowieso fundamenteel niet deugt, waarom je dan verder verdiepen in details zoals wat de rol van 1e en 2e kamer nou precies is en hoe ze zich onderling verhouden.

  Het is zoiets als weten dat de aarde niet plat is maar je wel verdiepen in wat iemand die denkt dat ze dat wel is nog meer allemaal te vertellen heeft over de kortste weg tussen China en de VS. In zo iemands visie hoef ik me niet te verdiepen want hij zit sowieso al fout met zijn aannames.

  Dus wat een onderzoekje van de overheid zelf over democratie voor waarde heeft is wellicht zoveel als wanneer mensen die weten dat de aarde rond is, onderzocht zouden worden door enqueteurs die vragen stellen vanuit de overtuiging dat de aarde plat is.

 4. De Minister van BZK Ter Horst hecht eraan, dat iedereen begrijpt hoe belangrijk de positie van de Minister van BZK is. That’s all.

Comments are closed.