NL-regering (23 juli): Voor belangenorganisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen komt structureel 10 miljoen euro belastinggeld extra beschikbaar.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Vooral in de zorg gaat het om een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt, tussen zorg verlener en zorgontvanger. Daar hoort geen derde tussen te zitten. Niet overheid en belangenorganisaties moeten betuttelend optreden door voor te schrijven wat mag en niet mag.

De huidige manier met behalve patiënt en arts ook nog een belangenorganisatie, een verzekering en vooral de overheid, is een van de oorzaken van slechte zorg en ontevredenheid bij zowel gebruikers als verstrekkers.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

8 REACTIES

 1. 200% juist. Dit geld had gewoon in de portemonnaie van de patient kunnen blijven zitten. Dit soort belangenorganisaties is er niet voor de patient, maar voor de bureaucratie. Ze komen uitsluitend in beweging als er iets te halen valt.

 2. Mooi he, de thuiszorg wordt wegbezuinigd ten faveure van de belangenorganisaties die de hierdoor achtergestelde hulpbehoevende mensen allerlei dure medicijnen gaan aansmeren, dankzij hun diepgaande samenweerking met de farmaceutische industrie. Mooi he, geweldig…..

  Je moet toch wel een ongelofelijk DEBIEL wezen, echt een MONGOOL van de eerste orde wil je nog niet door hebben wat er aan de hand is in de wereld vandaag de dag…..

 3. nachtwaker

  "Zorg is kwestie tussen arts en patiënt en niet van de overheid". 100% mee eens!
  zwitserland "met de Zug(5,2%)"
  ik ga (weer) naar zwitserland ,waar burgers door lage(effect.)taxatie ,-en
  inkomensbescherming(lees :bankgeheim),
  private gezondheidszorg genieten, met;
  1) Echte keuze mbt welke polis & zorg.
  2) Echte persoonlijke polis mogelijkheid
  3) EIGEN handtekening(!)onder CONTRACT!
  .. "kiest u maar "..
  a)in NL ONbetrouwbare StaatsRetributie
  -gezondheidszorg , die door diezelfde
  cccp.staat.nl EENzijdig word gewijzigt
  b)in Zwitserland heet dat contractbreuk!

  Op naar de vrije contract-samenleving !

  -STOP DE HETZE TEGEN de VRIJHEID!-
  TEGEN:socialisme/fascisme/fundamental. !
  VOOR:pers. politieke EN econom.vrijheid!

 4. Laten de artsen eerst hun kennis maar eens opschroeven, en ook hun communicatie met de patient kan nog steeds veel beter. Datzelfde geldt voor de patientenverenigingen. Dit heb ik zelf allemaal zo ervaren, tijdens de ziekte van mijn vader, die uiteindelijk ruim een jaar geleden is overleden. Zelf had ik ook al lang weinig vertrouwen in de kennis en kunde van artsen, net als mijn vader trouwens.

 5. [2] Sietse
  Volkomen juist.

  [4] Rob,
  Artsen worden tegenwoordig maatschappelijk gemangeld. Nadat ze als conserven de leerfabrieken (universiteiten) hebben verlaten,
  worden ze vervolgens bij hun beroepsuitoefening overspoeld met bureaucratische en commerciele ballast.

  In de loop van de jaren houden ze steeds minder tijd over voor hun patienten. Voldoende tijd om hun beroep bij te houden hebben ze nauwelijks en vergeleken met andere sectoren verdienen ze steeds minder.

  Zodra het gaat om meer dan een bagatel, adviseer ik patienten daarom altijd om in elk geval een second opinion te verkrijgen.

 6. [5] Je hebt zowiezo gelijk, maar mijn punt gaat eerder over hoe artsen zijn, niet alleen hoe ze worden opgeleid.
  Ik ben lange tijd op het verkeerde been gezet, o.a. door de informatie die er is over longfibrose, en over de info die je krijgt van artsen en patientenverenigingen. Uiteindelijk ben ik e.e.a. gaan uitzoeken, en heb toen zelf een behandelplan opgezet. Nadat echter bleek dat de verdere achteruitgang kwam door ernstig vochttekort, waardoor medicamenten ook geen effect meer hadden, is hij uiteindelijk weer opgenomen (na een second opinion in het AMC, en na een schandalige behandeling bij de eerste hulp in het Flevo ziekenhuis) in het Flevo ziekenhuis, waar hij na enkele dagen weer flink beter ging. Het vochtekort bleek dus de oorzaak. Uiteindelijk ontwikkelde hij daar een longontsteking, en dat in combinatie met longfibrose, is dodelijk. Kom je aan in het ziekenhuis, krijg je na een gesprek te horen dat het een moeilijke nacht was, maar dat hij nu ligt te slapen, en dat het wat beter gaat. Wordt je weer op het verkeerde been gezet, want korte tijd later is hij overleden. In die tijd heb ik geleerd, dat mijn vader een betere kans had gehad, als men aktiever was geweest, en vooral als men toch meer kennis had van…
  Zo ook de patientenvereniging. Heb ik een bepaalde behandelingemethode voorgesteld, een vloeistof (liquivent), om bijvoorbeeld longen schoon te spoelen, misschien te combineren als behandeling bij longfibrose, krijg ik een bericht terug, of ik wel weet wat longfibrose is. Mensen hebben zulke oogkleppen op… Zo heb ik nog veel meer informatie gezien op internet, zelfs viagra als behandeling van een bepaalde vorm (verhoogde bloeddruk) van longfibrose.
  Die kennis heb ik mezelf in enkele maanden bijgebracht.
  Moet toch voor geinteresseerde artsen geen probleem zijn, deze informatie ook te vinden, als ook een leek het kan!

 7. [6]Rob,
  "Het vochtekort bleek dus de oorzaak. Uiteindelijk ontwikkelde hij daar een longontsteking, en dat in combinatie met longfibrose, is dodelijk."

  Ik kan me goed voorstellen, dat je je bedonderd voelt. (Als het mij was overkomen, had ik hetzelfde gevoel gekregen.) Maar het is helaas niet anders.

  Zoals je zegt, hebben mensen oogkleppen op. Die zetten ze zich vaak zelf op. Zo proberen ze zich te beschermen.

  Probleem is ook, dat de mens aan de ene kant steeds meer te weten komt, terwijl hij met al die kennis nauwelijks raad weet: hij gaat zich specialiseren waardoor zijn individuele kennis *relatief* gezien niet *toe-* maar juist *afneemt* !

  Kortom, er komen dus steeds meer mensen, die van een betrekkelijk klein gebied relatief veel afweten.
  Dat is voor veel mensen beangstigend en velen weten er niet mee om te gaan. Daar zouden we begrip voor moeten hebben. Daarom is van belang, dat je de juiste vraag aan de juiste persoon stelt. Anders loop je het risico, dat je een standaardantwoord krijgt of -erger- wordt afgepoeierd.

  Zonder me ermee te willen bemoeien zijn er dan ook wel enkele algemene adviezen te geven, ook al geven ze geen 100% garantie (die bestaat ook niet).

  a. Verdiep je zoveel mogelijk in de zaak (zoals je deed);
  b. Probeer in belangrijke zaken de beste expert(s) te vinden die je te pakken kunt krijgen en laat in het gesprek merken, dat je het probleem bestudeerd hebt; laat precies weten wat je van hem/haar verwacht;
  c. Als je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen, kun je dat in goed overleg proberen te bespreken, anders beeindig je het gesprek en zoek je een ander;
  d. De prognose van longfibrose is slecht, dus in dit geval ging het om de vraag, hoe de levenskwaliteit zo lang mogelijk geoptimaliseerd kon worden/blijven. Dat traject had in geregeld overleg met de behandelend arts moeten worden besproken. Ik kan uit je verhaal niet opmaken, of dat gebeurd is.

  Het lijkt erop, dat er ergens sprake was van een communicatiestoornis.
  In voorkomende gevallen moet het gesprek gezocht worden: als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg naar Mozes.

  Patientenverenigingen komen alleen in beweging voor *groepen* patienten, promotiemateriaal, patientenavonden en ledenvergaderingen; verder houden ze zich bezig met gesponsorde reisjes van Big Pharma.
  Dus een behandelvraag dáár neerleggen heeft weinig zin, dat is meer voor de behandelende artsen/specialisten. Als die het niet weten, zou ik me (eventueel opnieuw) tot het AMC hebben gewend.

 8. [7] Ik onderneem geen verder aktie, omdat ik dat niet meer de moeite waard vindt. Ik heb wel mijn eigen consequenties getrokken, betreffende het medische circuit, en mijn eigen gezondheid. Daarom test ik diverse dingen periodiek, en mocht er iets afwijken, dan doe ik nog een specifieke test, voordat ik eventueel naar de huisarts ga.

Comments are closed.