Ook als de wetgever of de wet immoreel is?
Het kan toch niet verkeerd zijn als je een immorele wet of wetgever niet gehoorzaamt?
Je zult natuurlijk wel moeten oppassen dat die immorele wetgever je niet trapeert. Hij accepteert geen enkele ongehoorzaamheid en zal je straffen als hij je te pakken krijgt. Alles legaal, volgens de door hemzelf gemaakte regeltjes.

De wetgever kan het natuurlijk niet tolereren dat zijn wetten niet worden gehoorzaamd. En als hij de naleving niet zou controleren en overtreding straffen, is het onzin om wetten uit te vaardigen.

Maar hoe zit het bvb in Nederland met de moraliteit van die wetgever? Dat hij “legaal” aan de macht is gekomen volgens legale spelregels die hij zelf gemaakt heeft, zegt niets over de moraliteit. Vergelijk de maffia die haar eigen regels maakt.
Wij hebben te maken met een wetgever die de individuele rechten van individuen met voeten treedt. De wetten die hij uitvaardigt, zijn gebaseerd op de meerderheid van stemmen, ten koste van de minderheid. En dat is de essentie. Geen enkele meerderheid heeft het recht om een minderheid, zelfs niet een enkel individu, te dwingen dingen te doen die hij niet uit vrije wil doet. Gebeurt dat wel, dan is dat immoreel.

Als we dit bekijken in het kader van een vroeger artikel over de gemeente Utrecht die de wet van de roverheid uit den Haag niet wil gehoorzamen door geen lijsten van illegale immigranten op te geven, zien we een heel complexe situatie. De ene immorele overheid die de andere immorele roverheid niet gehoorzaamt!
Utrecht wil niet gehoorzamen aan regels die op immoreel wijze tot stand gekomen zijn, en gebaseerd op immorele uitgangspunten. Zelfs al hebben ze daar nog zelf aan meegewerkt! Bvb dat iedereen die in Nederland woont, moet meebetalen aan de verzorging van iedereen, die gelokt door leuke voorzieningen, hier naar toe komt.

Dit pleit natuurlijk al degenen die hierheen komen met valse voorwendsels, en de boel bedriegen met valse argumenten, niet vrij van bedrog. Die zijn gewoon fout. Maar degenen die hierheen komen om ook van aangeboden voordelen gebruikt te maken, is niet veel te verwijten. Of je moet ze in de categorie van helers stoppen? Daar kun je dan hele massa’s autochtonen net zo goed in stoppen.

Dat allochtonen die hier al 10 jaar of langer zonder papieren verblijfsvergunning zijn, proberen hun uitzetting te voorkomen, lijkt me dan ook een begrijpelijke reactie.

Hier geldt weer, zoals bij veel van dergelijke zaken, als het uitgangspunt verkeerd of immoreel is, zijn latere gevolgen bijzonder moeilijk op te lossen. Of je dan links om of rechts om gaat, in beide gevallen maak je fouten.
De (moeilijke ) oplossing is: “back to basics”.

12 REACTIES

 1. "Daar kun je dan hele massa’s allochtonen net zo goed in stoppen.

  Dat autochtonen die hier al 10 jaar of langer…"

  M.i. moeten hier de ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’ onderling verwisseld worden…

 2. Geheel mee eens.
  De enige reden om niet-libertarische wetten te respecteren (wat ik helaas nog te vaak naar mijn smaak doe) is een louter pragmatische, nl. aan de leuke kant van de gevangenismuur blijven.
  Helaas wordt die "leuke" kant overigens wel steeds minder leuk en beginnen beide zijden alzo steeds meer op mekaar te lijken.

 3. Het idee om immorele wetten naast je neer te leggen is goed verdedigbaar. Sterker nog: zo is veel vooruitgang geboekt in het Westen. Ook Martin Luther King en Ghandi zijn er ver mee gekomen.

  Mensen moeten leren snappen dat Nederland immigratieland en Nederland verzorgingsstaat uitsluitende begrippen zijn. Anders worden we op den duur weer een emigratieland, maar (gelukkig) zonder verzorgingsstaat.

  Mensen moeten gewoon voor zichzelf gaan zorgen.

 4. "Did you really think we want those laws observed?" said Dr. Ferris. "We want them to be broken. You’d better get it straight that it’s not a bunch of boy scouts you’re up against… We’re after power and we mean it… There’s no way to rule innocent men. The only power any government has is the power to crack down on criminals. Well, when there aren’t enough criminals one makes them. One declares so many things to be a crime that it becomes impossible for men to live without breaking laws. Who wants a nation of law-abiding citizens? What’s there in that for anyone? But just pass the kind of laws that can neither be observed nor enforced or objectively interpreted – and you create a nation of law-breakers – and then you cash in on guilt. Now that’s the system, Mr. Reardon, that’s the game, and once you understand it, you’ll be
  much easier to deal with." (‘Atlas Shrugged’ 1957)

  Ook uit "Atlas Shrugged", schuldgevoel dat wordt opgewekt door het breken van wetten die in werkelijkheid wel eens immoreel zouden kunnen zijn, wordt "sanction of the victim" genoemd.

  Herken dat zij die deze wetten bedenken en de naleving ervan afdwingen immoreel zijn, en dat het naleven van deze wetten niet "moreel" is, maar slechts noodzakelijk uit lijfsbehoud, omdat je niet achter tralies wil.

  Maar op geen moment hoef en moet je je schuldig voelen als je deze wetten niet respecteert, ook al voel je je gedwongen ze te gehoorzamen.

  @ hub
  De immigranten die op de verzorgingsstaat afkomen vallen inderdaad in de categorie helers.
  Je argument dat autochtonen daar ook onder vallen is correct, maar doet niet echt ter zake.

  Immers, de aanwezigheid van een moordenaar maakt de daden van een andere moordenaar ook niet meer begrijpelijk.
  Dat is een jijbak.

  We kunnen natuurlijk geen begrip voor (illegale) immigratie, en de beschermers daarvan, opbrengen alleen omdat grote getalen autochtonen denken en handelen als "eigen volk eerst" helers/collectivisten.
  Het immorele daarvan is namelijk niet zozeer het "eigen volk eerst" gedeelte, maar het collectivistische gedeelte.
  Zonder collectivisme, is de term "eigen volk eerst" volledig betekenisloos.

  We moeten het slechte veroordelen, en niet begrip opbrengen voor de verergering van een immorele situatie, alleen omdat de originele situatie ook al immoreel is.

  Het voorkomen van uitzetting is slechts een begrijpelijke reactie zoals het voorkomen van gevangenneming van een dief begrijpelijk is, het voorkomen van straf voor een immorele actie die begaan is.

  Immoreel plus immoreel is niet gelijk aan moreel.

 5. Heeft de omvang van een land ook iets te maken met de controle die de overheid via regels uitvoert op de burgers? Is het misschien ook zo dat hoe groter het land is des te moeilijker de overheid het heeft om controle op iedereen uit te oefenen? En zitten we dan in Nederland niet met een heel groot nadeel, het feit dat het zo klein is en het dus makkelijker is om de burgers onder de duim te houden. En dat bijv de VS wat een giga land is, je dus meer vrijheid hebt, ook omdat de overheid daar meer moeite heeft met handhaven van de wetten en controleren etc. Is er misschien een verband tussen de grootte van een land en de vrijheid van de mensen? Het is een vraag, misschien weet iemand er een antwoord op. 🙂

 6. [7]

  Nikki,
  De voormalige Sovjet Unie en haar satellietstaten waren bij elkaar nauwelijks klein te noemen, en toch hebben ze daar decennialang onder de totalitaire terreur geleefd.

  Er zijn verschillende manieren om vrijheid te beperken.
  Ten eerste door een groot aantal functionarissen die de naleving van wetten en regels controleren.
  Hoe groter een land, hoe meer mensen, maar ook hoe meer functionarissen.
  Verhoudingsgewijs verandert er dus niet zo veel.

  Andere manieren hebben met de informatie voorzieningen te maken.
  Wie de informatievoorziening beheerst, beheerst de bevolking. Dat is ook waarom met name de oude media ter dienst staat van het collectivisme.
  Instituten die gaan over de informatievoorziening worden ofwel direct overgenomen, ofwel langzaam geïnfiltreerd en omgevormd.

  Liefhebbers van het collectivisme zie je dan ook heel veel in het onderwijs (waar de zielen van kinderen direct beïnvloed kunnen worden), in de media, in de "entertainment industrie" enzovoorts.

  Een salaris is verzekerd daar waar je hem via subsidie krijgt, zolang je je werkgever (de staat) maar bewierookt.
  Hierbij is het dus wel noodzakelijk dat in de politiek de rijen over het subsidie-rondpompcircuit gesloten zijn, en iedere collectivistische partij heeft daar baat bij.

  Verder worden middelen gebruikt niet alleen om mensen daadwerkelijk op te pakken, maar om ze het GEVOEL te geven dat ze achter de tralies kunnen belanden, en nog verder, ze te indoctrineren dat wat tegen "de regels" is, ook echt slecht is en ze op die manier psychologisch te beheersen m.b.t. van het indoctrineren van schuldgevoelens.

  De beheersing van de communicatie- en dus informatiemiddelen zijn eigenlijk een groter wapen dan geografische grootte.

  En dat verklaart dan ook waarom het internet de collectivisten (en hun schroothondjes de "oude" media) een doorn in het oog is.

 7. [8] Aanvulling: en ’talk radio’ in de States. Links buitelt over elkaar heen want ’talk radio is te eenzijdig’, en moet ‘een gevarieerder geluid’ laten horen. over de eigen MSM, die de overige 95% van de markt bestrijkt en eveneens zéér éénzijdig is (maar dan links) hoor je ze uiteraard niet. Talk radio is ze een doorn in het oog; men weet zich geen raad. Het zou fijn zijn iets dergelijks in Nederland te hebben.

 8. Enkel wetten die moreel zijn, moet men gehoorzamen, dat is duidelijk. Bv. wetten die eigendom beschermen.

  Indien men gedwongen wordt om immorele wetten te gehoorzamen, is de dwang natuurlijk een verschonende factor.

  De vraag is wanneer er dwang is en wanneer niet. Werd een ambtenaar onder de Nazi-Dictatuur in de jaren ’30 gedwongen om ambtenaar te blijven en burgers te vergassen? Indien niet, dan is "befehl ist befehl" geen excuus.

  Deze discussie is er één tussen rechtspositivisme ("overheidsregels zijn goed omdat ze van de overheid komen") en natuurrechtelijke theorie ("overheidsregels zijn enkel goed als ze aan bepaalde – liberale – ethische normen beantwoorden": sommige libertariërs zullen wellicht stellen dat de aard van de overheid ervoor zorgt dat elke overheidsregel immoreel is).

 9. [9]

  Ik vond die vrijheidsradio uitzendingen met Henry Sturman (met gasten zoals Pamela Hemelrijk, Bart Croughs, Marcel Roele e.d.) altijd wel interessant.
  Maar dat heeft niet lang geduurd en ik vraag me af of ze ook te luisteren waren via de radio of alleen via internet en dan wel libertarische websites.

  Er was ook jaren terug een initiatief genaamd "Dogma" dat een rechts-libertair TV-programma moest worden. Ook dat is niets geworden.

 10. [7] Het gaat goed met het verminderen van regels; realiteit of doemdenken?
  Helaas gaat het niet goed met de vermindering van regelgeving door onze overheid, dat gaat gestaag door met nieuwe wetten en regels en verboden te verzinnen , een chaotisch gedoe. Waar het wel goed gaat is bij de jongeren.
  Veel jongeren ergeren zich aan de vele onzinnige verplichtingen en verboden , het onoverzichtelijke milieu verhaal met alle tegenstrijdige en onjuiste of oneerlijke eenzijdige informatie van de overheid, daar trappen ze niet meer in .Het gescheiden inzamelen van afval, daar hebben zo zeer grote twijfels aan de zinvolheid en functionaliteit daarvan , en gooien vaak alles gewoon op een hoop, met de gedachte bekijk het maar—- En dat is het begin van een verscheurde maatschappij , ontstaan uit onvrede en het gevoel dat ze belazerd worden doordat het een grote geldklopperij is geworden en daar passen ze voor , het begint nu al bij velen en gaat gegarandeerd massaal doorzetten.
  De overheid zorgt er voor dat ze niet meer geloofwaardig overkomt, en jongeren negeren de vaak overbodige en veelheid van onzinnige regels. Dat werkt dus wel en heeft het beleid zichzelf ondermijnd door een overdaad aan regels te maken..

Comments are closed.