De afgelopen 11 dagen heb ik in Turkije met een aantal personen gesproken over Moslims en rituele slachting, een barbaarse methode volgens welke de hals van het dier wordt opgesneden en het dier doodbloedt.

De meeste personen die ik sprak, hadden er nooit over nagedacht en waren zich niet of nauwelijks bewust van het barbaarse karakter van de methode.
Een physicus die ik over deze zaak sprak vertelde mij dat het dier niet lang lijdt, omdat binnen enkele seconden het bloed uit de hersenen wegstroomt en het dier het bewustzijn verliest. Of dit juist is , kan ik niet beoordelen, maar ook als het waar is, blijft de methode natuurlijk barbaars.
Een ander persoon vertelde mij dat toepassing van deze methode wellicht te wijten is aan het feit dat Mohammed bij het ontvangen van instructies van Allah over het slachtingsritueel deze instructies wellicht niet goed geinterpreteerd heeft. Zo lust je er natuurlijk nog wel een!
Wat wij ons wel dienen af te vragen, of hier op het stuk van dierenmishandeling de pot niet de ketel verwijt. Ook in niet-Islamistische gemenshappen vindt immers dierenmishandeling plaats op een gigantische schaal. Ik zal hier niet ingaan op de onsmakelijke details van de verwerking van varkens, koeien en kippen in de bio-industrie ,maar deze zijn afschuwelijk en wel zodanig dat ik , hoewel geen vegetarier, bij voorkeur geen vlees consumeer. Ik vind het geheel te onsmakelijk, ofschoon ik nog wel regelmatig te betrappen ben op het consumeren van een zwoerdje spek dat ik van een ontbijttafel oppik. Tevens ben ik nog gebruiker van leren schoenen, tassen en koffers die een vegetarier uit principe vermoedelijk niet aanschaft.
Nog veel afschuwelijker is de vangst van dolfijnen in Japan. Dit gaat alle proporties te buiten en is de wreedheid en onsmakelijkheid ten top gevoerd.
Dit alles wil niet zeggen dat ik voor de rituele Islamitische slachtwijze veel begrip kan opbrengen. Men zou hier het beste geheel mee kunnen stoppen.
Maar wat te denken van het oppeuzelen van het lichaam van Jezus en het drinken van zijn bloed, dat nog steeds iedere zondag in vele kerken plaatsvindt en verklaard wordt door het onacceptabele leerstuk van de transsubstantiatie ?
Hen die op willen merken, dat het hier toch slechts om een symbol gaat, zou ik willen vragen, welke functie een dergelijk onsmakelijk symbool heeft en waar dit hele spektakel , iedere zondag op miljoenen locaties herhaald , goed voor is.
Voor het volstrekt absurde en onnodige gemartel aan het kruis geldt hetzelfde. God had de zonden gewoon moeten vergeven zonder te vergen dat zijn zoon aan het kruis ging hangen om deze weg te wassen. Zelfs Jo Vincent , de begenadigde zangeres die talloze keren de Matthaeuspassion op magistrale wijze vertolkte , was het hiermee eens. Na de uitvoering was zij het keer op keer zat en uitte haar standaardcommentaar:” Hij hangt weer voor een jaar”, waarop het publiek haar ten gevolge van een per ongeluk nog openstaande microfoon slechts een keer betrapte.
Resumerend schijnt het mij toe dat aanhangers van andere godsdiensten in de rituele slachting door en voor moslims geen aanleiding behoren te vinden om zich boven deze godsdienst verheven te voelen. Daarvoor hebben niet- moslims te veel boter op hun hoofd. In aanmerking genomen de huidige hetze tegen de Islam , waarin alles geoorloofd is en ook degene die nog nooit een boek over de Islam heeft gelezen noch ooit een Islamitisch land heeft bezocht, onder uitschakeling van zijn intelligentie vrijelijk de anti-islamitische modderspuit kan hanteren , is dat misschien jammer, maar wel waar.
Hugo van Reijen

34 REACTIES

 1. Bekijk eens wat van die onthoofdingsfilmpjes, de slachtoffers worden ook op mohammedaanse wijze geslacht, de meeste slachtoffers brullen het bijna een minuut uit voordat ze het bewustzijn verliezen…

  In NL waar voor niet mohammedanen/joden dierenmishandeling verboden is hebben mohammedanen/joden het recht* omdat een of ander sprookjesboek het voorschrijft, onbegrijpelijk….

  *hetzelfde geldt natuurlijk voor het recht om hun zoontjes te verminken

 2. [1] "In NL waar voor niet mohammedanen/joden dierenmishandeling verboden is hebben mohammedanen/joden het recht* omdat een of ander sprookjesboek het voorschrijft, onbegrijpelijk…."

  Precies! En daar horen we de PvdD dus ook niet over. Daar weten ze tenslotte precies hoe dat zit met religieuze doctrines.

 3. [2] De PvDA is uiteraard bang onder bepaalde segmenten stemmen te verliezen. Hetzelfde geldt voor alle andere partijen.
  Naar mijn mening dient slachten onder toepassing van mishandeling bij de wet terstond verboden te worden. Personen die dit overeenkomstig hun religie nodig hebben, moeten deze religie dan maar elders gaan uitoefenen.
  Misschien is dit iets voor de partij voor de dieren.
  Ik vind het een goede zaak dat deze partij bestaat, want andere partijen hebben zich altijd te weinig aan dierenmishandeling gelegen laten liggen. Misschien worden zij nu wakker!
  Naar mijn mening dienen ook dieren over rechten te beschikken.

 4. Ritueel slachten dient ter voorkoming van het consumeren van kadavers. De grote messias heeft gezegd, ‘Gij eet geen dode dieren’. Door de eeuwen heen is dit zodanig geinterpreteerd, dat het dier onverdoofd leeg moet bloeden, anders is het niet Halal (of kosjer).

  De ‘westerse’ slachtmethode wordt afgekeurd door moslims en joden, omdat het dier eerst verdoofd wordt middels stroomstoot of schietmasker. Zij denken dat het dier hiermee al dood is voordat het leegbloedt.

 5. Altijd een beetje flauw die kritiek op ritueel slachten. Het is een heel normale slachtmethode die eeuwenlang en tot voor kort ook in het westen normaal was, juist vanwege de snelheid waarmee een dier dood bloedt. Of verdoving door stroomstoot of schietmasker beter (humaner? bestialer?) is, is zeer de vraag. Hoewel het dier niet meer beweegt, kan het nog steeds pijn en angst gewaar worden. Daar zijn trouwens voldoende aanwijzingen voor. Het is waarschijnlijk vooral een cosmetische methode, aangenamer voor het hypocriete westerse oog en eenvoudiger en efficienter bij de massale slachting van dieren in westerse slachthuizen. Er zitten vooral bedrijfskundige overwegingen achter de invoering van deze methode.
  Elke keer als het ritueel slachten er weer bij de haren wordt bijgesleept, begin ik te vermoeden dat het hier gewoon islamietje pesten betreft (en de reacties bevestigen mijn vermoeden) en in dit geval nemen we de joden ook nog even mee om het islamietje pesten te verdoezelen.

 6. Medeleven heeft de mens ontwikkeld omdat we nou eenmaal afhankelijk van elkaar zijn. We zijn sociale wezens. Strikt genomen is er geen enkele reden om medeleven te voelen voor andere dieren. Deze projectie is er wel, maar er is dus een enkele logische redenatie aan te voeren om met dieren humaan om te gaan (dieren zijn tenslotte niet humaan).
  Overigens gaat dit bovenstaande wel in tegen mijn gevoel, want ook ik heb last van projectie en voel dus ook met dieren mee. Als islamieten dat niet hebben, dan kan ik ze dat strikt genomen niet kwalijk nemen. Wel hoop ik ze te kunnen veranderen zodat ze mijn projectie omarmen.
  Overigens is de mens de enige diersoort die zich drukmaakt om andere diersoorten.

 7. [6] "Overigens is de mens de enige diersoort die zich drukmaakt om andere diersoorten"

  Precies! Overal elders gaat het uitsluitend om de voedselketen.

  Dieren maken deel uit van de menselijke voedselketen en we zijn de tijden van het barbarisme ontgroeid. Er is dus geen enkele reden dieren te laten lijden als het ook pijnloos kan. Ook in de oudheid gold een jager die een dier met één schot door het hart wist te doden als meesterjager.

  Overigens zijn er mensen die menen dat de stress (adrenalinestoot?) van een ritueel geslacht dier de smaak van het vlees beïnvloedt…

 8. [3] [6] Dieren hebben geen "rechten".
  Een recht is een moreel concept dat dieren helemaal niet kunnen bevatten. Ten opzichte van elkaar hebben ze dan ook geen enkel gevoel (of recht!)

  "Citaat uit vroegere draad:
  Dierenrechten hebben in libertarische discussies vaak tot heftige discussies geleid. De opvattingen daarover zijn dan ook zeer verschillend.

  Rechten zijn gebaseerd op het basisrecht: ‘EIGENDOMSRECHT’.
  En daar ligt dan meteen al een probleem. Wat is het eigendomsrecht van een dier? Zijn eigen lichaam? Maar mag je het dier dan wel slachten en opeten?

  Wel heb ik in alle discussies ervaren dat men het eens is dat men een dier niet mag ‘martelen’. Slachten is een andere zaak!! "

 9. [7] Mijn excuses, verkeerd gelezen. Overigens dacht ik dat dit nu een mooi onderwerp zou zijn voor de PvdD.

 10. "Maar wat te denken van het oppeuzelen van het lichaam van Jezus en het drinken van zijn bloed, dat nog steeds iedere zondag in vele kerken plaatsvindt en verklaard wordt door het onacceptabele leerstuk van de transsubstantiatie ?"

  Dat is pure papenhaat; immers wat in de RK-misviering gebeurt, is symboliek.

  Voor Hugo zou de opkomst van de islam dus een prettig vooruitzicht moeten zijn, de Christenen zullen immers naast homo’s en gehandicapten die in die cultuur ook worden weggestopt, het eerst aan de beurt zijn om onschadelijk te worden gemaakt!

 11. [6] Overigens is de mens de enige diersoort die zich drukmaakt om andere diersoorten

  Sommige mensen maken zich druk om andere dieren, de meeste mensen totaal niet.
  Sommige bonobo’s maken zich ook druk om andere soorten (lees Frans de Waal hoe een bonobo een vogeltje oplapt en vrijlaat)

  Het zou ook wel erg toevallig zijn als alleen de mens projecteerde; de mens komt niet uit de lucht vallen; een groot gedeelte van de ‘menselijke’ eigenschappen blijkt niet uniek, maar al aanwezig bij onze neefjes.

 12. [9] Glad ijs Hub!

  Natuurlijk hebben dieren rechten: zodra wij ze rechten geven namelijk.

  Rechten zijn gebaseerd op emotie, op projecties van gevoelens. Rechten worden verzonnen, toegekend, afgedwongen, gerespecteerd. Het subject in actie; de wereld der objecten gaat jou hier niet helpen.

  Mag je een Homo sapiens baby oppeuzelen?

 13. [11] "immers wat in de
  RK-misviering gebeurt, is symboliek."

  Dat heb ik vroeger wel anders geleerd.
  Het is geen symboliek, het is echt!
  (in de leer).

 14. Humaniteit ten aanzien van dieren vind ik persoonlijk onzin. Ookal is dit van oudsher een christelijk standpunt tussen mens en dier (mens is de kroon op de schepping). Ik denk dat de regel wel opgaat dat een mensenleven in beginsel altijd meer waard is dan een dierenleven. Dit ontslaat de mens niet van verantwoordelijkheidsgevoel. Gevoel omdat je het ook kan laten. Ik zie geen ethisch imperatief dat de mens immer de hoeder van een dier MOET zijn.

  Tav de bio-industrie heb ik een wat genuanceerd standpunt. Dieren zijn altijd het bezit van iemand dus in principe kan de eigenaar er mee doen wat hij/zij wil. Echter, vind ik wel dat wanneer dieren die zijn bedoeld voor de consumptie heel slecht worden behandeld dat dat zou moeten doorklinken in het uiteindelijke product. ‘Our daily bread’ (http://imdb.com/title/tt076…) vind ik juist een voorbeeld van hoe ethisch neutraal de bio-industrie eigenlijk met dieren omgaat.

  En een rituele slachting kun je barbaars vinden. Ik zou het vooral inefficiënt en veel werk vinden ivm. westerse methoden. Het dier schijnt na een tiental seconden al in coma-mode te zijn, vrijwel pijnloos.

 15. [1] Gegeven mijn standpunt over de relatie mens-dier geven de onthoofdingen vanuit de islamitische folklore juist aan hoe respectloos en denigrerend zulks is ten aanzien van mensen. Dat is ook precies de bedoeling en betekenis van die onthoofdingen. Dat zou ik wel barbaars (== Berbers) willen noemen.

 16. [11] Wat voor rare soort symboliek is dat dan ? Hoe krijgt iemand het in zijn hoofd om een ander symbolisch op te eten en zijn bloed te drinken?
  Als ik tijdens een diner mijn gasten zou opwekken mij symbolisch of niet symbolisch op te gaan eten, belt er waarschijnlijk iemand de ambulance.

 17. [5]
  "die eeuwenlang en tot voor kort ook in het westen normaal was……"

  Hallo : eens te meer goede reden om er onmiddelijk mee te stoppen. De Inca’s brachten mensenoffers, die werden hun hart er levend uitgesneden, doen we toch ook niet meer? Laten we hopen dat er nog énigzins een evolutie aan de gang is waarin we met onze tijd meegaan en bepaalde primitieve gebruiken afzweren. Daaronder niet in de laatste plaats dat volkomen belachelijk stieren"vechten", zeg maar stieren eerst martelen en dan afslachten.

  Wég er mee, met ál die idiote overblijfselen van een primitief verleden. Religies zijn per definitie achterhaald en dus ook de wanpraktijken die er bij horen, simpel.

  Nu we het er toch over hebben: dat ásociale en schofterige "jagen" door laffe egoïstische klootzakken met een dikke plaat voor hun kop moet ook maar eens onmiddelijk beëindigd worden!

  "sport" en/of "ontspanning" : grotere idioterie en botheid is niet denkbaar!!!

 18. [19] "…tegen dierenleed uit islamitische hoek zoals bij veel PVV aanhangers het geval is." Ha, je kon het weer niet laten. En het slaat weer he-le-maal nergens op, KOD, zou SpyNose zeggen. Ik leg ‘m niet uit, dit moet een beschaafde site blijven.

  Het maakt me niet uit wat men allemaal als ‘formeel standpunt’ op de websites etaleert; ik kijk naar hun handelen. En als ik me niet vergis heeft de PvdD vóórgestemd in een kwestie rond zo’n 26.000+ criminelen waarvan een zeer groot deel rituele slachtertjes is. Consequent was geweest om tegen te stemmen, en dan had dat hele GP het nooit gehaald. Maar aangezien het om toekomstig electoraat gaat moesten de ‘principes’ eventje wijken.

 19. [5] Hugo geeft ze wel consequent allemaal een pak voor de broek, hé. Dus niet alleen Islamietje pesten, maar ook Joodje pesten en Katholiekje pesten.
  De Protestanten laat hij tot dusver nog opvallend met rust. Maar daar gaat hij gauw wat aan doen, wacht maar.

  Ik vind zijn kritiek op het Christendom deels onterecht hoor, maar sinds hij ook de Mohammedanen over zijn knie legt heeft hij een heel stuk van mijn sympathie teruggewonnen.

 20. [5] Hugo geeft ze wel consequent allemaal een pak voor de broek, hé. Dus niet alleen Islamietje pesten, maar ook Joodje pesten en Katholiekje pesten.
  De Protestanten laat hij tot dusver nog opvallend met rust. Maar daar gaat hij gauw wat aan doen, wacht maar.

  Ik vind zijn kritiek op het Christendom deels onterecht hoor, maar sinds hij ook de Mohammedanen over zijn knie legt heeft hij een heel stuk van mijn sympathie teruggewonnen. [21] Nou ja een klein stukje toch 🙂

 21. [20]
  Hartman durft niet toe te geven dat zijn vooroordelen een keer niet kloppen. Maar goed, op dit door autoritair-rechts en xenofoob gekaapt ex-libertarisch forum zal het er wel weer leker in gaan.

 22. [5]
  Inderdaad zal de drang om ritueel slachten te verbieden vaak ingegeven zijn om joden of islamieten te pesten. Zeker als die verbieders hypocriet een stukje vlees uit de bio-industrie eten waar veel meer dierenleed aan vast zit.

  Ritueel slachten is al eerder verboden geweest in Nederland, namelijk in de zomer van 1940, ook zogenaamd om "Tierquälerei" tegen te gaan. En ook toen werd "toevallig" een bevolkingsgroep getroffen die in de ogen van deze verbieders zou streven naar wereldhegemonie, "volksvreemd" zou zijn, andersgelovigen als minderwaardig zou zien, etc, etc.

  De overeenkomsten tusen de huidige anti islamitische "informatie" en de anti joodse "informatie" van tussen 1880 en 1945 is pijnlijk opvallend.

 23. [24] Leg mij nou eens uit waarom er voo jou een uitzondering gemaakt moet worden zodat jij wel dieren mag mishandelen? Enleg mij uit waarom in de bioindustrie meer leed zit? Kosher en halal geslachte dieren komen ook uit de bio-industrie enige verschil is dat zij op barbaarse wijzen worden geslacht en wij dat humaan en pijnloos doen….

 24. [25]
  Koosjer vlees komt alleen van dieren die lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Gewonde en zieke dieren zijn ongeoorloofd. Gezien de dieronterende huisvesting en transporten (levend transporteren van Brabant naar Milaan in overvolle vrachtwagens) is vlees uit de bio-industrie per definitie treife (ongeoorloofd). Hetzelfde geldt in grote lijnen voor hallal. De kasjroetregels zijn indertijd opgesteld om juist het dierenleed tot een minimum te beperken. Pas sinds kort is de techniek er om verdoofd te slachten, dus de regels omtrent het doden zelf zijn wellicht achterhaald. De vele andere regels omtrent dierenwelzijn blijven echter staan als een huis.

  Het is dus een onjuiste veronderstelling om te menen dat koosjer vlees uit de bio-industrie afkomstig is. Bio-indstrie is vanwege haar aard treife.

  Ik zeg verder nergens dat er uitzonderingen gemaakt zouden moeten worden. Ik wijs alleen op de inconsequenties van de anti-islamitische (en anti-joodse) "dierenvrienden". Als morgen onverdoofd slachten EN de bio-industrie verboden zouden worden zou ik daar vrede mee hebben. (Als liberaal liever geen regels, maar dat terzijde)

 25. [22] Ik denk dat niemand geheel objectief tegenover alle religieuze stromingen kan staan en ik zeker niet. De meesten onder ons worden immers met bepaalde vooroordelen opgevoed. Soms zijn deze vooroordelen juist, soms niet. Maar de ene godsdienst bevat meer onlogische elementen dan de andere.
  Wat mij in de Islam het meeste steekt is de achterlijke positie die de vrouw wordt toebedeeld. Deze achterlijke positie bezit de vrouw eveneens bij de gereformeerde kerk in Nederland, hoewel in veel mindere mate dan bij de Islam.
  Toch vindt ook op dit punt grote vooruitgang plaats. Bij mijn eerste bezoeken aan Turkije zat de vrouw des huizes soms in een aparte kamer, door een open raampje waarvan zij dan uitkeek op de ruimte waar bezoekers werden ontvangen.
  Deze situatie kom ik in Turkije de laatste jaren niet meer tegen, wel in Pakistan , Bangladesh en Marocco. Maar ook daar vindt modernisering plaats. Enkele meisjes uit Karachi verklaarden enkele jaren geleden in het openbaar : " Als een man vier vrouwen kan trouwen, dan kunnen wij ( vier meisjes) ook samen een man zoeken."
  Dergelijke uitlatingen geven hoop. Onontkoombaar keert het tij en vindt ook in de meest achterlijke plaatsen modernisering plaats.
  In sommige landen is deze zeer ver voortgeschreden. In Oman vervullen vele vrouwen nu vooraanstaande posities en ook in Pakistan komt dit hier en daar voor.
  Dat een moslim zich kritisch uitlaat over landgenoten die ongewassen met lange baarden rondlopen ( in slaafse navolging van Mohammed die eveneens van een baard voorzien was, misschien ten gevolge van de afwezigheid van Gillette-producten), observeer ik herhaaldelijk.
  En sommigen onder hen vertellen mij dat zij zelf die Middeleeuwse kleding alleen maar aanhebben om in hun dorp geen aanstoot te geven.
  Overigens verschaft vrouwen in Islamitische landen het gebruik van een Chador ( doek die het gehele hoofd omwikkelt) vaak een unieke gelegenheid om zich vanuit elke gewenste gezichtshoek onopgemerkt in het andere geslacht te verlustigen. Dit is echter geen gespreksonderwerp dat men in Islamistische landen geacht wordt ter tafel te brengen.

 26. [18] Moet ik werkelijk ritueel slachten van dieren gaan vergelijken met mensenoffers? Die dieren worden niet gemarteld, maar gedood en daarna opgegeten. De vraag is of het vooraf verdoven werkelijk beter is voor het dier of, zoals ik stel, alleen maar om bedrijfskundige reden is ingevoerd en nu als cosmetische afdekking ons geweten sust.
  En dat gezever over met onze tijd meegaan is volledig betekenisloos. Het is een nieuw stokpaardje om te zeggen dat iets ‘niet meer van deze tijd is’, maar het is geen steekhoudend argument. Volgens diezelfde redenering kan je ook stellen dat het juist van deze tijd is om weer religieus te worden, iets waar ik als ongelovige mij niet op verheug.
  Je wilt verder kennelijk vooral van alles verbieden, en die neiging tot verbod, dat noem ik nou een ‘idioot overblijfsel van een primitief verleden.

 27. [29] Bedankt voor je reactie maar je snapt er m.i. niet veel van Fred.

  Ten eerste vergelijk ik mensen offeren niet met ritueel slachten van dieren. Ik heb dat er slechts bijgehaald als voorbeeld van zaken die vroeger gebruikelijk waren maar waarvan men achteraf zegt "dat was toch niet helemaal in de haak". Zo ook religieus slachten, zoals tot voor kort in badkamertjes werd gedaan, wat een uitermate vergezochte achtergrond heeft. Ik vind het niet verkeerd om in de 21e eeuw eens te kijken waar we nou mee bezig zijn. Je vergist je ook in het "modieuze" van "met je tijd mee gaan": dat interesseert me geen moer. Ik ben niet "van deze tijd" om vooruitstrevend te zijn, ik wil alleen af van primitieve gebruiken waar mensen of dieren slachtoffer van worden, of het nou uit religieuze overwegingen gedaan wordt of niet.

  We hebben de afgelopen decennia veel geleerd over het bewustzijn van dieren en het zou terecht zijn als we dieren eindelijk eens met wat meer respect gingen behandelen.

  Ik wil evenmin "van alles verbieden", ik verzet me tegen elk gebod en elke verplichting die er van de overheid afkomstig is, wat niet wil zeggen dat bepaalde activiteiten waar mensen of dieren slachtoffer van zijn gestopt moeten worden. Zijn de mensen uit egoïstische overwegingen niet bereid zelf te stoppen dan zal er inderdaad een verbod moeten komen!

Comments are closed.