De afgelopen 11 dagen heb ik in Turkije met een aantal personen gesproken over Moslims en rituele slachting, een barbaarse methode volgens welke de hals van het dier wordt opgesneden en het dier doodbloedt.

De meeste personen die ik sprak, hadden er nooit over nagedacht en waren zich niet of nauwelijks bewust van het barbaarse karakter van de methode.
Een physicus die ik over deze zaak sprak vertelde mij dat het dier niet lang lijdt, omdat binnen enkele seconden het bloed uit de hersenen wegstroomt en het dier het bewustzijn verliest. Of dit juist is , kan ik niet beoordelen, maar ook als het waar is, blijft de methode natuurlijk barbaars.
Een ander persoon vertelde mij dat toepassing van deze methode wellicht te wijten is aan het feit dat Mohammed bij het ontvangen van instructies van Allah over het slachtingsritueel deze instructies wellicht niet goed geinterpreteerd heeft. Zo lust je er natuurlijk nog wel een!
Wat wij ons wel dienen af te vragen, of hier op het stuk van dierenmishandeling de pot niet de ketel verwijt. Ook in niet-Islamistische gemenshappen vindt immers dierenmishandeling plaats op een gigantische schaal. Ik zal hier niet ingaan op de onsmakelijke details van de verwerking van varkens, koeien en kippen in de bio-industrie ,maar deze zijn afschuwelijk en wel zodanig dat ik , hoewel geen vegetarier, bij voorkeur geen vlees consumeer. Ik vind het geheel te onsmakelijk, ofschoon ik nog wel regelmatig te betrappen ben op het consumeren van een zwoerdje spek dat ik van een ontbijttafel oppik. Tevens ben ik nog gebruiker van leren schoenen, tassen en koffers die een vegetarier uit principe vermoedelijk niet aanschaft.
Nog veel afschuwelijker is de vangst van dolfijnen in Japan. Dit gaat alle proporties te buiten en is de wreedheid en onsmakelijkheid ten top gevoerd.
Dit alles wil niet zeggen dat ik voor de rituele Islamitische slachtwijze veel begrip kan opbrengen. Men zou hier het beste geheel mee kunnen stoppen.
Maar wat te denken van het oppeuzelen van het lichaam van Jezus en het drinken van zijn bloed, dat nog steeds iedere zondag in vele kerken plaatsvindt en verklaard wordt door het onacceptabele leerstuk van de transsubstantiatie ?
Hen die op willen merken, dat het hier toch slechts om een symbol gaat, zou ik willen vragen, welke functie een dergelijk onsmakelijk symbool heeft en waar dit hele spektakel , iedere zondag op miljoenen locaties herhaald , goed voor is.
Voor het volstrekt absurde en onnodige gemartel aan het kruis geldt hetzelfde. God had de zonden gewoon moeten vergeven zonder te vergen dat zijn zoon aan het kruis ging hangen om deze weg te wassen. Zelfs Jo Vincent , de begenadigde zangeres die talloze keren de Matthaeuspassion op magistrale wijze vertolkte , was het hiermee eens. Na de uitvoering was zij het keer op keer zat en uitte haar standaardcommentaar:” Hij hangt weer voor een jaar”, waarop het publiek haar ten gevolge van een per ongeluk nog openstaande microfoon slechts een keer betrapte.
Resumerend schijnt het mij toe dat aanhangers van andere godsdiensten in de rituele slachting door en voor moslims geen aanleiding behoren te vinden om zich boven deze godsdienst verheven te voelen. Daarvoor hebben niet- moslims te veel boter op hun hoofd. In aanmerking genomen de huidige hetze tegen de Islam , waarin alles geoorloofd is en ook degene die nog nooit een boek over de Islam heeft gelezen noch ooit een Islamitisch land heeft bezocht, onder uitschakeling van zijn intelligentie vrijelijk de anti-islamitische modderspuit kan hanteren , is dat misschien jammer, maar wel waar.
Hugo van Reijen

34 REACTIES

 1. [26]Moshe Cohen,
  Het tegelijk verbieden van religieus slachten en bio-industrie is niet reeel en die rechtvaardiging lijkt mij derhalve onjuist.
  Er staan immers totaal onvergelijkbare belangen op het spel.

  Als alleen het religieus slachten zou worden verboden, breekt een nieuwe cartooncrisis los, als daarentegen de bioindustrie zou worden verboden, stort de economie in en breekt er hongersnood uit.

  Als beide zouden worden verboden vreten de facties elkaar op.

  Na te zijn geemigreerd zou ik tegen die laatste oplossing weinig bezwaar hebben, vrees ik.

 2. [30] Beste warhoofd Eric,

  1. Je vergelijkt mensenoffers niet met ritueel slachten, zeg je, maar waarom zet je ze dan wel in dezelfde alinea? Je had ook een ander gebruik als argument kunnen gebruiken, maar dat deed je niet. Door mensenoffers en ritueel slachten achter elkaar te noemen, heb je islamieten bewust op een lijn willen zetten met mensenofferaars. Dat heb ik niet gedaan, maar jij.

  2. Ik vergis mij in ‘het modieuze’ en ‘met de tijd meegaan’? Ik zal je eigen reactie maar even citeren: "Laten we hopen dat er nog énigzins een evolutie aan de gang is waarin we met onze tijd meegaan…" Nog los van de onbegrijpelijkheid (..er nog enigszins evolutie aan de gang is??), staat er toch echt ‘waarin we met onze tijd meegaan. Ook hier: dat heb ik niet gezegd, maar jij.

  3. Je verzet je tegen elk ‘gebod en verplichting’, maar wil wel verbieden. Je schrijft in je eerste reactie: "Wég er mee, met ál die idiote overblijfselen van een primitief verleden.." OK, dat verbieden is in je eerste reactie nog impliciet, maar in je tweede reactie ben je expliciet: "Zijn de mensen uit egoïstische overwegingen niet bereid zelf te stoppen dan zal er inderdaad een verbod moeten komen!"
  Wat wil je nou: niet of wel verbieden. Als je je wilt verzetten ’tegen elk gebod en elke verplichting’ en tegelijk wil verbieden, kan ik je niet meer helemaal volgen.

  4. Ik citeer je nogmaals: "Wég er mee, met ál die idiote overblijfselen van een primitief verleden. Religies zijn per definitie achterhaald en dus ook de wanpraktijken die er bij horen, simpel."
  Ten eerste lijkt mij in een wereld waarin 4 op de 5 mensen zichzelf gelovig noemen de stelling dat religies achterhaald zijn, door de praktijk te worden tegengesproken. En ten tweede lijkt het mij dat het niet aan jou is te bepalen wat een ‘idioot overblijfsel’ of ‘wanpraktijk’ is.

  5. Ten slotte ga je niet in op mijn argument dat het dier bij slachten na een verdoving niet minder lijdt dan bij ritueel slachten. Dat heb ik niet van mijzelf, maar van biologen. Dat is de reden waarom ik stelde dat die terugkerende kritiek op ritueel slachten vooral moslim pesten is.

  Conclusie: ik heb er heel wat van begrepen.

 3. [33] Jij vergelijkt appels met peren en intepreteert wat ik schrijf verkeerd; doe je dat expres of snap je er echt niets van? Ik vind dat je met nonsens reageert maar zal er voor de laatste keer op in gaan.
  1/ Ik geef willekeurige voorbeelden van wantoestanden uit het verleden. Er zijn zo nog talloze voorbeelden te geven.
  2/ Je maakt geen onderscheid tussen evolutie in de zin van "wijzer worden , bewustwording en lering trekken uit het verleden" en het soort van "avant garde" vooruitgang slechts om modieus te zijn, zo van "kijk ons eens"!
  3/ Ik ben tegen verboden die de vrijheid aantasten; verbod op schade of leed toebrengen aan iets of iemand anders is vanzelfsprekend.
  4/ Religies zijn wel degelijk achterhaald. We weten inmiddels zeker dat ze door mensen zijn verzonnen slechts als hulpmiddel om de domme massa’s te manipuleren. Dit mag niet van god, dat mag niet, zus moet zo, dit mag pérse niet zo enz.enz. is allemaal primitief gelul!! Als hierbij mensen of dieren ongewild slachtoffer van worden valt het bij mij in de categoriën wanpraktijken en idiote overblijfselen uit primitieve tijden.
  5/ Of het beter is voor het dier is niet alleen twijfelachtig maar ook irrelevant; het gaat om de motivatie en dat is allemaal religieus gelul! Moslim pesten is wat anders maar dat hebben ze helemaal aan zichzelf te wijten want het zijn hóógst irritante mensen!!

  Conclusie; je hebt er niets van begrepen. Discussie nu beëindigd!

Comments are closed.