Verbazing over vlucht loverboy.
Met verbazing is gereageerd op de vlucht van een loverboy die twaalf jaar celstraf heeft gekregen. De Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) noemt het onverteerbaar dat de verdachte heeft kunnen vluchten, vooral voor drie slachtoffers die een getuigenis hebben afgelegd tegen de man.
De rechtbank in Utrecht veroordeelde de loverboy bij verstek. Zij acht de 27-jarige man schuldig aan mensenhandel, verkrachting en meerderde pogingen tot doodslag. De man mocht de veroordeling thuis afwachten. Hij heeft die kans aangegrepen om ervandoor te gaan.

De STV is verbijsterd dat de verdachte niet in voorarrest zat. Zij maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van zijn slachtoffers. De Tweede Kamerfractie van de PVV heeft soortgelijke zorgen geuit.

Hoezo bananenrepubliek? Ohw wacht, dergelijke mensen leveren geen geld op, mensen die te hard rijden des te meer.

Als je fout parkeert krijg je ’n wielklem, als je belastingschulden hebt krijgt je caravan een wielklem, maar als je veroordeeld wordt van verkrachting, mishandeling en mensenhandel, dan mag je je veroordeling thuis afwachten…

En dan is er ook niet een enkele partij die dit behandelt, afgezien van de PVV die er tenminste vragen over stelt.

13 REACTIES

 1. Frankfurter Schule…

  De roverheid kweekt hufterigheid; alleen ‘daders’ van slachtofferloze misdrijven worden aangepakt. Die wielklem dient uiteindelijk alleen maar om te voorkomen dat je wegrijdt zonder de ‘straf’ te ondergaan.

  Voor echte criminaliteit hoef je dit soort voorzorgen niet te nemen. Inderdaad: het levert geen geld op; althans, geen tastbare waardebonnen.

  Normen en waarden: Balk IV heeft er de mond vol van, maar enig moreel besef ontbreekt volledig.

  Nu is dat niet verbazingwekkend, met al jarenlang types als Sorgdrager, Donner en Hirsch Ballin op justitie, die drukker zijn hun eigen staf (zoals Demmink, Tonino, en nog zo een paar types) uit de wind te houden, daartoe gechanteerd door buitenlandse mogendheden, dan met het beschermen van de burger, staatstaak nummer één (van één).

 2. [1]
  Precies, helaas.

  En ongetwijfeld wordt er nu ook weer een vetbetaalde, uit ex-politici dan wel andere gesjeesde nono’s samengestelde commissie samengesteld die wel eens even een rapportje op zal stellen hoe het allemaal moet -sorry- wat de ‘verbeterpunten’ zijn. Dit rapport zal met veel poeha in Nieuwspoort overhandigd worden aan Hier is Ballijn, dan wel zijn opvolger (je weet maar nooit, er zijn nog meer klojo’s die ook wel in zijn voor een leuke wachtgeldregeling ten slotte), waaruit dan zal blijken dat er meer geld tegen aan gegooid moet worden. Gebrek aan geld, dat is het probleem. Zum Kotzen.

 3. Overgens is Mensenhandel, hetzij vrijwillig. Natuurlijk niet tegen onze eigen principe’s.

  Als die dames in tegenstelling tot wat ze is beloofd jarenlang moeten doorwerken, en geen kans op vrijlating hebben dan is er inderdaad sprake van onderdrukking, en vrijheidsberoving, en contractbreuk.

  Jaja, ik weet het: Mierenneuker

 4. [1] R.Hartman,
  Precies. Ik zou nog aandacht willen vragen voor het volgende:

  "Normen en waarden: Balk IV heeft er de mond vol van, maar enig moreel besef ontbreekt volledig."

  Een minister of staatssecretaris, die waarden en normen in de mond durft te nemen, zit DUBBEL FOUT.

  Want sinds wanneer leest een UITVOERDER zijn OPDRACHTGEVERS de les ? Hij dient zijn GROTE BEK te houden EN het aangenomen werk UIT TE VOEREN.

  Politici weten dat verrekt goed, want het sprookje van het "primaat van de politiek" is sinds het politieke debakel in voormalig Joegoslavie volledig ontmaskerd. Je hoort het ook nooit meer beweren. Daarvoor is dan nu de holle frase over "waarden en normen" in de zwang gekomen. Maar ook dat is een gotspe.

  Zie het afscheidscollege van prof. mr. C.R. Niessen als Rector van de Academie voor Wetgeving van 11 september 2003.

  http://www.academievoorwetg
  pag. 5 laatste alinea e.v.

  Citaat:
  "(…)Los van de geldende regeling: de overheid hield zich niet aan de door haarzelf uitgevaardigde regels.

  Zij verliest daarmee haar aanspraak op normconform gedrag van de burger.

  Verloedering. Dat krijg je ervan als bestuurders geen respect tonen voor het recht.
  Daarom raad ik de studenten aan de Academie aan, in voorkomend geval hun rug recht te houden voor het recht.
  En hier komt de kernboodschap van mijn afscheidscollege. Het is per slot van rekening niet het bestuur, maar het recht dat de samenleving ordent. Het bestuur heeft het recht nodig om de samenleving te ordenen.

  Het omgekeerde is in absolute zin niet het geval: voor het recht is het bestuur geen randvoorwaarde om gehandhaafd te worden. De leden van de gemeenschap kunnen hun eigen afspraken handhaven, eventueel met behulp van de rechter.
  Het bestuur heeft het recht nodig om de samenleving te ordenen, maar tegelijkertijd is het bestuur gebonden aan het recht.

  Het is een misverstand te menen dat de politiek het primaat heeft.
  In voorkomend geval kan de politiek worden teruggefloten door het recht.

  Het politiek primaat bestaat niet; het recht heeft het primaat.
  Een scoringsdriftige bestuurder kan dat vervelend vinden, maar het is niet anders."

  Einde citaat.
  Laten we hopen, dat de verstrengeling van wetgevende en uitvoerende macht binnen afzienbare tijd nog ontward kan worden.

  Groet,
  SpyNose

 5. De prioriteit bij justitie van een zaak zoals deze en de misstanden in verloven van gevaarlijke TBS’ers tijdens welke ze vaak ontsnappen staan in schril contrast tot de idioot hoge prioriteit die er wordt gegeven aan het betrappen van "verkeerscriminelen" op eens een witte streep en een paar km/u "te snel"!

  Ik kan me voorstellen dat men in een échte bananenrepubliek deze prioriteiten wat gezonder heeft gesteld! De Nederlandse overheid heeft als allerhoogste prioriteit de welvaart zó veel af te kalven dat de inkomsten voor de staat maximaal zijn en de burgers nog nét niet met z’n allen naar Den Haag trekken! Bijkomend voordeel van dit beleid is dat de burgers te hard moeten werken voor wat welvaart en dus minder tijd/zin hebben zich druk te maken om een overigens ronduit schofterige overheid!

  Wérkelijke misstanden zijn niet lucratief en hebben dus een daarbij behorende lage prioriteit. In dit proces is er voor bepaalde groepen ongelimiteerde tolerantie en voor anderen (verkeersdeelnemers!) is de tolerantie ZERO!!

  Een goed doordacht scenario over hoe NL onleefbaar te maken zou een identiek beleid tot gevolg hebben!

  NL is en wordt onomkeerbaar verkloot door de arrogante, ijdele en incompetente politici die zichzelf zien als het centrum van de samenleving waar de burgers slechts dienen als figuranten die als vanzelfsprekend geacht worden zich letterlijk te houden aan wat de totaal verknipte politici uitvaardigen!

  Een zéér droevig landje!!

 6. [5] OK, laten we er aan DOEN.
  Mijn voorstel is om als eerste te trachten zoveel mogelijk mensen te wijzen op het libertarisch alternatief.
  Meer voorstellen?

 7. [6] Ik zou er graag wat aan doen maar je loopt tegen een muur van apathie op bij onze medeburgers. Een handjevol mensen zoals wij hier en op wat andere sites weten wat er aan de hand is en proberen er wat aan te doen, de rest interesseert het niet eens wat. Kijk eens op http://www.sdnl.nl, wat daar allemaal op staat, op http://www.flitsservice.nl over hoe de overheid er gewoon op uit is ons te pakken voor alle mogelijke flútovertredingen ("gedragingen"). Hoe we steeds meer moeten betalen onder de valse voorwendselen van milieu of veiligheid. We hebben een 2e kamer, die de naam "volksvertegenwoording" van geen kant verdient en waar schandalige wetten geruisloos doorheen fietsen. We worden bestolen en besodemieterd en dat kan allemaal gewoon door gaan. Wat voorbeelden? De totaal mislukte linkse utopie van de multiculturele samenleving, een regelrechte ramp voor het land; de wet op de identificatieplicht voor kinderen vanaf 14 jaar die al tienduizenden bekeuringen @ ¤25 tot gevolg heeft gehad zonder énige indicatie dat er iets mee is gewonnen; de ecotaks op energie=regelrechte diefstal; het "kwartje van kok"=regelrechte diefstal door opportunist kok; de wet die de overheid toestaat botweg rijbewijzen in te vorderen bij overschrijding van de (éérst drastisch verlaagde) maximumsnelheden van 50 km/u of meer zónder enige relatie met de verkeersveiligheid; het op grote schaal flitsen en laseren van verkeer wat op relatief veilige plaatsen wat sneller rijdt; de schandelijke terreur van spee; van alle inkomsten uit het verkeer worden steeds meer lokale wegen afgesloten en/of voorzien van drempels om er toch vooral zeker van de zijn dat er op plaatsen waar niet wordt geflitst het rijden tóch wordt verziekt; betaald parkeren in zowat de gehele randstad, vetpot voor gemeenten die komen met (in het begin!) gratis vergunningsysteem, bekeuringen mogen ze eerdaags houden dus kunnen er weer laaggeschoolden aan het werk gezet worden die blindelings ("befehl ist befehl") en rücksichtslos bekeuringen uit zullen gaan delen voor het minste of geringste enz.enz,enz. !!

  Let’s face it : dit land is volledig naar de knoppen geholpen en dat komt nooit meer goed!

 8. [7] Eric,
  200% mee eens. Maar ik kan me niet voorstellen, dat er met moderne communicatiemedia niet een beweging te organiseren zou zijn, die een tijdje het land intrekt om de mensen wakker te schudden om op een keer naar het Binnenhof op te trekken. De vraag is, wie gaat het coordineren en wanneer gaat het gebeuren.

 9. [8] Ik vind je optimisme prijzenswaardig SpyNose maar denk nog eens aan de slogan waarmee de grootste volksverlakker in de geschiedenis der Nederlanden, W.Kok, werd herkozen? "kies de minister president"! Als dat de manier is om de bevolking aan je kant te krijgen zegt dat iets over zowel de initiatiefnemer hiervan als wel over de bevolking; ik heb van beide partijen geen hoge pet op.

  Hoe zou je wat jij voorstelt kunnen realiseren zonder politiek te bedrijven? Politiek is immers de wortel van alle kwaad; het systeem van de partijen elk met hun eeuwige rivaliteit en hun stokpaardjes is volkomen achterhaald.

  Met een groep gelijkgestemden e.e.a. vastleggen zou een begin zijn.

  Een nieuwe politieke partij á la Peter R.de Vries is dus hoe het niet moet; de eerste regel in zijn programma was "Nederland is een immigratieland en dat moet het blijven"! Hoe verzín je het !!

 10. [7]
  Klopt precies, echter ooit zal het goed komen, dat heeft ook de geschiedenis bewezen. Ik moet daarbij ook zeggen dat ik mij vaak gefrustreerd voel en ook het idee heb dat het niet meer goed komt, dan dat het wel goed komt.
  Met uitzonderingen stopt de medelander zijn hoofd graag onder het maaiveld, geheel volgens verwachting. Ik denk dat we inderdaad maar eens wat moesten vastleggen, maar verwacht niet dat mensen bereid zijn om hun hoofd boen het maaiveld uit te steken.

 11. [9] Eric,

  Peter R. de Vries is een goede misdaadverslaggever, maar mist door een bepaalde eenzijdigheid praktisch politiek inzicht. Daarnaast heeft hij het zichzelf ook nog veel te moeilijk gemaakt. Verder droop zijn politiek correct opportunisme er al bij voorbaat van af.

  Ik kan hier moeilijk gaan verklappen, hoe het precies in zijn werk gaat, maar het komt neer op de oprichting van een actiecomité, dat een helder politiek manifest opstelt (om staatsinvloed te verminderen), enkele duidelijke lijnen in een politiek programma neerlegt en een geschikt actieplan met passende taakverdeling (incl. begroting) overeenkomt.

  Ook denk ik, dat het niet verkeerd is van de fouten en ervaringen van de LPF, de SP en andere politieke partijen te leren.

  Mocht je geinteresseerd zijn in nader contact, dan zou ik je willen uitnodigen te mailen naar info@vrijspreker.nl onder verwijzing naar deze posting.

  SpyNose.

 12. [5]

  De zaak dondert vanzelf wel in elkaar en dan hebben ze (de politici) niets meer om mee te spelen.

 13. [6] Arme libertariers. Als ze denken dat door de verspreiding van hun ideeën ere en betere wereld zal ontstaan denk ik dat we kunnen wachten tot in de eeuwigheid.

  Ik heb het meer malen hier gezegd… stop met wat maakt dat je onderdrukt wordt. Ik ben me ervan bewust dat dit consequenties heeft, die niet prettig zijn, maar als je echt iets wil bereiken in je leven zal je risico’s moeten nemen.

  Als je niet bereid ben risico’s te nemen dat zal de overheid ge persen en kneden tot er niets meer uit je te halen valt.

Comments are closed.