Zie voorgaand stukje VANDAAG BELANGRIJK.
Voor degenen die zich nog beter willen voorbereiden (voor het debat) volgt hier nog een link naar twee andere filmpjes over dit onderwerp. Vooral het interview met Martin Durkin, maker van de “Great Global Warming Swindle” is belangrijk.

Hierbij een tv-filmpje van Günter Ederer over ‘Klimahysterie’, dat op de Duitse tv werd vertoond:

www.youtube.com/watch?v=sh1…

Hierin is Fred Singer een van de geïnterviewden.
Het filmpje bevat ook enkele opnamen van de EP-vergaderzaal waar de Brusselse versie van het klimaatseminar in Nieuwspoort plaatsvond.

Verder nog een interview met Martin Durkin, de maker van ‘The Great Global Warming Swindle’ (die a.s. donderdagavond door de KRO wordt vertoond), waarin hij onder meer verteld wat voor soort reacties en bedreigingen hij heeft ontvangen van de aanhangers van de AGW-hypothese.

www.youtube.com/watch?v=efe…

25 REACTIES

 1. Dag Hub

  Bedankt voor deze link. Positief aan dit korte filmpje is dat Fred Singer door de Nederlandse regering was uitgenodigd om advies uit te brengen. Of er naar hem geluisterd wordt is een tweede vraag, maar het geeft enige hoop. Ik heb zowiezo het vermoeden dat veel regeringen de klimthysterie gebruiken om kernenergie weer op de kaart te krijgen. Mijn zegen hebben ze.
  Wat wel beangstigend is, en ook dat blijkt uit dit filmpje, dat zoveel scholieren, ook hier in Nederland, angst wordt aangepraat. Veel scholieren denken werkelijk dat Nederland onder zee zal verdwijnen. Niemand zegt namelijk tegen ze dat het IPCC zelf de voorspelling van de zeespiegelstijging al heeft afgewakt van maximaal zes meter (eerste rapport en ook genoemd in Gore’s film) tot ongeveer 30 centimeter (4e rapport).

 2. Het gaat er niet precies om wie gelijk heeft. (man-made global warming of dat de mens er niet schuldig aan is).

  Het gaat er om dat de overheid, op basis van een kant van het verhaal, allerlei maatregelen treft die de individuele vrijheid van de mens verder zal beperken.

  Dit wordt goed gepraat onder het mom: er is consensus onder wetenschappers.

  Die blijkt er bij lange na niet te zijn. Er is veel onzekerheid. En op basis daarvan mag je nooit de vrijheden van mensen inperken.

 3. Ach, fred Singer: de man die ook al vond dat er geen verband was tussen roken en longkanker ( hij werd dan ook betaal door Philip Morris) Mag ik met de mening van deze heer mijn achterste afvegen? ( hij staat ook op de loonlijst bij de amerikaanse olielobby…)

 4. [4] Beste Karel

  Je bent het bewijs hoe je door misinformatie probeert mensen in diskrediet te brengen. Bekijk Wikipedia en je zult zien dat je niet kan lezen. Singer heeft alleen gezegd dat er geen bewijs is voor de stelling dat meeroken ook longkanker kan veroorzaken. En dat hij door Philip Morris zou worden betaald, daarvoor is ook geen bewijs.
  En dan steeds weer die verdachtmakingen van skeptici dat ze betaald zouden worden door de oliemaatschappijen, lsof dat een argument is. Al Gore is aandeelhouder van een bedrijf dat geld verdiend aan de CO2 emissiehandel. Dat zegt in beide gevallen niet per definite iets over de waarheid van hun uitspraken. Maar het argumentum ad hominem wordt continu gebruikt door klimaatalarmisten. Mag ik jouw mening dus maar direct doorspoelen?

 5. [1] Bedankt voor de link. Heb me maar even geregistreerd en een reactie achter gelaten. Benieuwd of-ie blijft staan:

  "Allereerst moeten we helemaal niets geloven. Zoals mij vroeger al werd voorgehouden bij de exacte vakken: Geloven doe je in de kerk. In de wetenschap meet je, je analyseert, je meet nog eens, je kijkt wat er bij collega wetenschappers bekend is, je analyseert nogmaals en je formuleert een voorzichtige conclusie. Vervolgens laat je de afwijkende observaties op je eigen onderzoek los, probeert ze in te passen, te weerleggen, of fouten in je eigen observaties te corrigeren.

  Politici bedrijven geen wetenschap. Politici hebben een politieke agenda, die in collectivistische systemen zoals onze socialistische heilstaat er bijna altijd op gericht is meer geld bij de werkende burger weg te halen. Al Gore is een politicus, geen wetenschapper. Daarbij mag je zijn reputatie qua consequent zijn, alsmede zijn prioriteiten, gerust dubieus noemen, of zelfs misdadig. Zie hiervoor onder andere mijn artikelen op Vrijspreker en Het Vrije Volk. Ook het artikel van Al Gore dat vandaag op de site van Trouw is verschenen geeft ernstig te denken. De kritische lezer ontwaart hier hoe de denkwereld van Mr. Gore in elkaar steekt, en dat is afdoende reden om hem zover mogelijk van invloedrijke posities te weren: hij wil dat afwijkende meningen (nep-wetenschap noemt hij dat) niet verspreid mogen worden. Tegelijkertijd pleit hij voor staatscontrole over het internet, bij wet, "om de vrijheid van informatie te garanderen". Hij bedoelt hier duidelijk: de vrijheid van informatie die door Al Gore is goedgekeurd. Eng en zorgwekkend.

  Wat betekent dit alles voor het klimaatdebat?

  Allereerst dat bij de pompeuze rampenfilm "An Inconvenient Truth" de nodige vraagtekens gezet kunnen worden. Allereerst keert Gore oorzaak en gevolg om, en trekt vervolgens ten strijde tegen het gevolg, hetgeen niet constructief is. Ook de maakbaarheid van het klimaat is natuurlijk onzin, net zoals de maakbare economie of de maakbare samenleving dat is. Ook al zou CO2 de oorzaak zijn van opwarming, dan nog is het uiterst megalomaan en arrogant, wel bij Gore passende eigenschappen, om te denken dat de nietige mens zo enorm veel invloed op de natuurkrachten in het heelal en op onze eigen aarde zouden hebben. De vergelijking die ik ergens heb gelezen en wel passend vond is die van een olifant die je woonkamer binnen komt denderen, en jij maakt je druk om de vlieg die op zijn slurf zit.

  Klimaatveranderingen, ijstijden, warme periodes, het is een al eeuwen voortgaand proces, met natuurlijke oorzaken. Ook Mars warmt momenteel op. De warme periodes worden door Al Gore doodgezwegen, omdat het niet in zijn straatje past. CO2 wordt als een vervuiler neergezet, terwijl het de bron van alle leven is. De documentaire "The Great Global Warming Swindle", die vanavond wordt uitgezonden, schetst een veel genuanceerder beeld. De film is al tien jaar uit, en na "An Inconvenient Truth" geactualiseerd. De enige kritiek op de "Swindle" die overeind blijft is dat de invloed van vulkanen minder groot is dan in de documentaire wordt geschetst, en die nieuwe inzichten stammen van nadat de originele docu was gemaakt. Voor de casus in kwestie maakt dit nauwelijks verschil.

  Het verkopen van carbon offsets, de hedendaagse variant van de middeleeuwse aflaten waarmee schuld kon worden afgekocht, is het werkelijke doel van Gore. Daartoe heeft hij in 2004 een investeringsvehikel opgericht, dat investeert in ‘groene’ bedrijven. Door de groei van deze bedrijven zo te stimuleren maakt Gore winst. Ondertussen vertookt hij meer enrgie dan wie ook, en blaast honderden tonnen CO2 de lucht in om middels Live Earth de wereldburgers voor te houden dat zij dat niet mogen doen. Do as I say, not as I do.

  Wat mij betreft hebben de sceptici de betere kaarten, al was het alleen maar omdat zij geen behoefte hebben de klimatisten, zeg maar de Gorianen, de mond te snoeren. Zij hebben geen financiële belangen in dit debat; zij voeren het debat met wetenschappelijke argumenten; een debat dat Gore niet wil voeren. Hij zegt, in Trouw dus met zoveel worden zelfs, dat ZIJN waarheid DE waarheid is, en wie het niet met hem eens is moet zijn mond houden, of minimaal niet gehoord kunnen worden. Er zijn al wetenschappers ontslagen omdat zij weigerden hun zeer verdedigbare onderzoek in de prullenbak te gooien en zich tot het Gorisme te bekeren. Hun verdere carrière kunnen zij vergeten. Dat is geen wetenschap, dat is intimidatie. En dat, beste lezers, zegt wat mij betreft genoeg."

 6. [6] Inmiddels had ook een "full treatment brainwash" slachtoffer gereageerd. Moest ik toch nog even proberen bij te sturen (twee delen):

  "Nog even een reactie op de email-bijdrage hierboven; deze schreeuwt om commentaar.

  "Het is het bekende verhaal van de sceptici. Het is jammer dat het voor de meeste mensen wel zo gemakkelijk is om de sceptici te volgen. Men kan zonder veel gewetensbezwaren doorgaan met milieuonvriendelijk gedrag."

  Hier schiet de schrijver in de linkse reflex dat iedereen die zelfstandig nadenkt en kritisch is meteen ook maar een milieuvervuiler is. Om bewust met je leefomgeving om te gaan hoef je niet in het ‘kamp van Gore’ te zitten.
  "Klimaatsceptici krijgen nog vaak de gelegenheid krijgen om bij de mensen twijfel te zaaien."

  Hier sluit de schrijver zich kennelijk aan bij Al Gore. Dat een scepticus misschien wel even goede, of betere argumenten kan aanvoeren ‘zaait alleen maar twijfel’. Hans Labohm is zeer genuanceerd. Dat hij door de ‘wetenschaps’redactie van de Volkskrant wordt geweerd pleit eigenlijk voor hem, de Volkskrant volgt de denktrant van Al Gore. Op MeerVrijheid staat een zeer genuanceerd artikel van Labohm over de "Swindle".

  Individuele vrijheid is het hoogste goed op deze aarde. Individuele vrijheid heeft Amerika gebouwd, en tot het meest welvarende land ter wereld gemaakt. Dat is niet door ‘ieder voor zich’ egoïsme, dat is door samenwerking waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. Wie denkt op de zak van een ander te kunnen teren komt bedrogen uit. Eigen verantwoordelijkheid, en zelf opdraaien voor de consequenties van je gedrag. Geluk moet je zelf verwerven. Als iemand je in dat streven dwarsboomt is dat een aanslag op je vrijheid. Al Gore’s rampspoed is helemaal niet onomstotelijk aangetoond, ook niet ‘nagenoeg’; er zijn meer aanwijzoingen voor het tegendeel.
  "Veel beweringen van wetenschappers en anderen met betrekking tot de geringe invloed van de mens op klimaatveranderingen zijn gebaseerd op veronderstellingen."

  Met minstens evenveel recht kan ik het omgekeerde beweren: Veel beweringen van wetenschappers en anderen met betrekking tot de enorme invloed van de mens op klimaatveranderingen zijn gebaseerd op veronderstellingen. Zie over de houdbaarheid daarvan mijn eerdere reactie."

  (vervolg hieronder)

 7. [7] (vervolg)

  ""Helaas zal het tegendeel in veel gevallen pas blijken als niemand van de huidige generaties meer in leven is. Het risico dat men het niet bij het rechte eind heeft, leggen we zo helemaal bij de volgende generaties."

  Dit heet het voorzorgsprincipe. Enorme bedragen worden verspild aan dingen die misschien ooit wel eens zouden kunnen gaan gebeuren. In het geval van CO2 beperking, met zijn verwachte minimale temperatuurverschil, zal het resultaat niet eens ooit meetbaar zijn. Geen onderneming zal investeren in een niet te beoordelen project. Waarom de politiek wel? Omdat zij ongegeneerd de werkende burger kan afpersen: belasting betalen of anders… Men kan betre het geld besteden aan waterwerken die Nederland droog houden als de zee werkelijk twee meter stijgt.

  Bovendien: ooit bedacht wat er gebeurt als het wel de zon is, en men zou er in slagen de temperatuur omlaag te brengen? Dat het ineens te koud wordt als de zonneactiviteit afneemt? Waar zadelen we dan ons nageslacht mee op? De simpele stelregel moet zijn: als je niet weet wat je aan het doen bent, doe dan niks.
  "Het opraken van de natuurlijke hulpbronnen b.v. zou veel meer aandacht moeten krijgen. Zonder olie geen kunststof. Stel je eens een wereld zonder kunststof voor."

  Dit is een kortzichtig argument. Volgens de voorspellingen van de Club Van Rome is de olie al een jaar of wat op. De werkelijkheid is dat er nog voor tientallen, zo niet honderden jaren olie. De tarsands die voorheen oninteressant waren zijn dankzij nieuwe technologiën rendabel te ontginnen. Honderd jaar geleden was er geen kunststof; over nog eens honderd jaar zijn er dingen die wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Zestig jaar geleden was het onvoorstelbaar dat we computers zouden hebben van zand (halfgeleiders in moderne electronica zijn van silicium, heel sterk gezuiverd zand).
  "De mensen moeten er van doordrongen raken dat je nooit teveel voor het milieu kunt doen maar wel te weinig. Als later blijkt dat er meer is gedaan dan nodig was, dan is de aarde er alleen maar op vooruit gegaan. Als later blijkt dat er te weinig is gedaan dan wordt de aarde een hel."

  Hierboven heb ik al aangetoond dat dit onzin is, gebaseerd op eenzijdige veronderstellingen die voor waar worden aangenomen. Patrick Moore, mede-oprichter van GreenPeace heeft openlijk afstand van deze organisatie genomen, omdat het huidige GreenPeace een politieke agenda dient, en niets meer met verantwoord omgaan met het milieu van doen heeft. Het milieu is vele malen schoner dan voorheen, dank zij de vooruitgang, die nieuwe technologieën heeft gebracht die dit mogelijk maken. Horen we nog iets over het ozon-gat? Over de zure regen? Nee, telkens als een hel- en verdoemenis scenario is uitgewerkt verzint men een nieuw. Dat leidt de aandacht af van de eerdere onjuiste beweringen, en garandeert dat de subsidiekraan wijd open blijft staan. Want zelf een eerlijke boterham verdienen met hard werken en bijdragen aan de welvaart is in linkse kringen een onbekend verschijnsel.

  Een bezoekje aan de Groene Rekenkamer zou mogelijk ook verhelderend kunnen werken. Hoewel ik vrees dat het voor deze meneer te laat is. De staatspropaganda heeft zijn werk goed gedaan.

  Dit moest ik toch nog even kwijt."

  Wederom: Benieuwd of-ie blijft staan.

 8. Net gekeken (en opgenomen). Tenenkrommend. De docu was fors ingekort, en niemand, ook Hans Labohm niet, die daar een opmerking over maakte. Heb hem daarover een mailtje gestuurd. Verder goed optreden van Hans, maar te kort. Die KNMI grijns was vooral irritant, zat een paar keer in de hoek (mond vol tanden) en sprak zichzelf soms tegen. Of het grote publiek dat gezien heeft?

  Al met al was er meer tegengas dan ik (en de makers?) verwacht had, soms werd een onwelgevallig betoog gewoon afgekapt met een jiet-gerelateerde vraag (bv. gletsjers Groenland). Maar Diederik Samson was verschrikkelijk. Is het erg als we er naast zitten? "De olie raakt op, we zijn zuinig met olie. Is dat erg?" en "Als we kernenergie hadden gehad was nu de uranium op". Zum Kotzen.

 9. [9] Had je anders verwacht van Diederik Samson, een typische carrierepoliticus? Even een fijne roddel over deze man, of nee geen roddel want zelf gezien. Hij woont net als ik in Leiden en brengt als zoveel jonge vaders regelmatig zijn zoontje naar de creche. Tot hier niets aan af te dingen. Als je de man echter ziet fietsen met zijn zoontje voorop, houd je je hart vast. Hij scheurt met een noodgang door het verkeer. Niet echt verantwoord, maar dat wisten we al van hem.
  En inderdaad, de documentaire was wel heel erg ingekort, maar ja, kennelijk achten de Nederlandse media mensen niet in staat zich eens 80 minuten te concentreren.

 10. Net geplaatst op dat KRO forum:
  [quote user="R. Hartman"]inkemaa<br/>
  één ding pik ik eruit, tijdgebrek, helaas.<br/>
  Bio Ethanol is geen oplossing, geeft u terecht aan. Een nog veel groter bezwaar van bio-ethanol is dat het graanteelt vereist. Dat raakt de voedselketen, en drijft de prijs van voedsel, primaire levensbehoefte op. Daarnaast kost het meer aan energie om te maken en om te zetten dan het uiteindelijk als brandstof afgeeft, net als waterstof overigens.[/quote]

  Klopt, R. Hartman.
  Graan één van de grondstoffen voor de ethanolproductie. Toename van de vraag naar graan heeft allerlei neveneffecten, zoals een toename van de prijs van dagelijkse levensbehoeftes zoals melk, kaas, vlees en brood. En van bier: vooruitlopende op een toename van de vraag naar grondstoffen voor ethanolproductie is de prijs van gerst in 2006 verdubbeld in Duitsland. De prijs van tortilla’s in Mexico is al 14% omhoog gegaan; de prijs van melk in de VS met 40 dollarcent per gallon. In Oeganda zijn de bonen in prijs verdrievoudigd.

  Zie ook http://www.vrijspreker.nl/v

 11. [9]
  Diederik Samson heeft met zijn uitspraken in het verleden meermaals bewezen van techniek totaal geen kaas te hebben gegeten. Zo is hij een voorstander van het verbieden van de standby-mode omdat dat energie vreet.

  En, volgens zijn website diederiksamson.nl : ‘Kernenergie zou een zeer onverstandige keus zijn zolang veiligheid en afvalproblemen niet zijn opgelost. Gelukkig is het ook niet nodig. Met besparing en duurzame energie en wellicht ook CO2-opslag halen we onze doelen, zonder de nadelen van kernenergie.’

  Verder, over de bouw van kolencentrales:
  ‘Kortom: Die vergunningen kunnen we niet meer keren, maar dat hoeft ook niet. Een vergunning betekent nog geen kolencentrale. En we kunnen er wel voor zorgen dat uit die vergunningen geen platte kolencentrales voortkomen. En als ze die dingen dan met alle geweld willen bouwen, dan zullen ze door de gestegen prijzen van CO2-uitstoot kiezen voor CO2-opslag of wellicht de gehele centrale stoken met biomassa. En dan past het weer wel in ons duurzame energieplaatje. ‘

  Dit soort types zien we ook opduiken in Californie, de VS staat waar ze het opwekken van electriciteit liever aan anderen overlaten. Dit soort communisten brainwasht de goegemeente door in te spelen op angstgevoelens en dwingt anderen middels het instrument van de democratie ertoe om minimalistisch te leven volgens voorschriften van de klimatose-kerk. Dit soort types financiert dit neo-communisme door burgers (= onderdanen in bananenmonarchie Nederland) meer af te nemen naarmate men meer capaciteiten heeft. Dit soort types mag wat bij betreft onder dwang heropgevoed worden, bij voorkeur in een omgeving waar ze daadwerkelijk hun eigen brood moeten verdienen, en dan bedoel ik productief en niet als een parasiet van de maatschappij, kenmerkend voor ambtenaren en politici.

 12. [8] R. Hartman,
  Ik had gehoopt, dat Hans Labohm de kans had gekregen aan te geven, dat het VOORZORGSPRINCIPE UITGANGSPUNT is van beleid van de EU en de lidstaten. Maar dat was kennelijk wat al te optimistisch.

  [10][12] Fred, Andre,
  Al met al denk ik, dat we niet mogen brommen over die uitzenging. De belangstellende kijker zal zeker gemerkt hebben, dat het verband CO2->klimaatverandering geen uitgemaakte zaak is en zich afvragen, of die miljarden aan CO2-opslag etc. wel goed besteed zijn.

  Groet,

  SpyNose

 13. Jammer dat de film was ingekort. Al met al geen slechte uitzending. Ook de discussie viel me reuze mee. Alleen jammer dat ze op het laatst nog zo’n oen als die Diederik Samson lieten opdraven en ook de eindconclusie kwam nogal slapjes over.
  Tòch pluspunt voor de KRO!

 14. [9] R. Hartman, wat zou ik graag je opname kopiëren! Ik heb de uitzending gezien, maar dieverse mensen in mijn omgeving niet. Kunnen we daarvoor iets afspreken?
  [14] Ik vond het debat reuze! Echt een verademing, zeker voor een Belg.

  Dit hebben we in België ook nodig. Voor Nederland lijkt het mij alleszins een doorbraak, in die zin dat men in Nederland vanaf nu klimaatscepticus kan zijn én ernstig genomen worden, zonder van het klimatologisch equivalent van holocaustnegationisme beschuldigd te worden.

  Een keerpunt, zo durf ik hopen.

  één mooie oneliner van één van de presentatoren wil ik jullie niet onthouden:
  "Wie tegenwoordig een goed mens wil zijn gelooft in Gore.", als vraag gericht aan de klimaatprofeten.

  De argumenten van de sceptici kwamen goed uit de verf, elk met een eigen accent, de klimaatprofeten bonden sterk in wanneer het over "stellige zekerheden" ging, en het enige politiekertje in het panel, Diederik Samsom van de pvda, ging net wel/niet af, door lacherig tegen te werpen, nadat de presentatoren en de sceptici gewezen hadden op het pseudo- of neoreligieuze karakter van de klimatismehype, en nadat dat tot op enige hoogte erkend werd door de klimaatprofeten, dat ze het allemaal niet zo godsdiensterig bedoelden en dat energie besparen toch nooit slecht kon zijn?
  ————

  Mijn eigen noot over hoe slecht energie besparen wel kan zijn wil ik als volgt even aanstippen:

  Energiebesparing op een schaal die nadelig is voor de economie, hindert onze maximaal mogelijke ontwikkeling, waardoor een medicijn tegen kanker of Alzheimer decennia uitstel kan oplopen.

  Opgelegde energierantsoenering veroorzaakt schade aan het individu, de mensheid en de aarde.

 15. [14] Volgens mij was de voornaamste doelstelling van het inkorten er een simpele Ja/Nee discussie van te kunnen maken. Zoals het nu gepresenteerd werd was het Zon vs. CO2, en da’s nogal simplistisch. De effecten van de zonnewind /kosmische deeltjes als condensatiekernen en de daar weer mee samenhangende bewolkingspatronen werden fijn uit beeld gehouden. Daarnaast werd een losse opmerking geplaatst over sjoemelen met assen in de "Swindle", die ik nog niet eerder gehoord had, en die ook niet werd onderbouwd. Echt zo’n "zeemeeuw-opmerking".

  Een gunstig bij-effect was echter wel dat het ‘maakbare debat’ niet zo maakbaar bleek als men gehoopt had. Dat de zon een belangrijke factor is waar het klimaat zeer gevoelig is kwam nu wel uit de verf, ondank de bagatellisering van de KNMI clown. En dat was vast niet de bedoeling. Ach, de roverheid denkt wel vaker onterecht dat zaken ‘maakbaar’ zijn…

  [15] Het schijnt dat die (HD) recorder kan dubben naar DVD-. Nooit geprobeerd (gebruik normaal alleen DVD+, heb geen – in huis). Dus daar zou wel iets te regelen moeten zijn. Hij staat (nog?) niet op ‘uitzending gemist’; mijn gevoel zegt me dat-ie daar ook niet gaat komen…

 16. De uitzending is te zien via
  http://www.uitzendinggemist

  Ik vond het al met al een goede reportage. Ik vond "the Swindle" zelfs minder propagandistisch dan die film van Gore. Maar goed, ik vond die Gore al 3 keer nix.
  Als scepticus was ik het wel eens met de conclusies. We weten namelijk niet hoe het zit. Misschien is hetw el een menselijke oorzaak met CO2, maar evengoed kan het de zon zijn, of is er zelfs helemaal geen significante opwarming. Ik heb namelijk niet de kennis en de middelen om een en ander te verifieren. Ik ben afhankelijk van wat elkaar tegensprekende deskundigen vertellen.

  Punt is inderdaad dat geen enkele wetenschapper belangeloos is. Elke wetenschapper is afhanelijk van geld en zal zijn resultaten afstemmen op de wensen van de geldschieter. Dat is, zoals uit "The Swindle" blijkt vaak de overheid, maar ook industrielobby’s kunnen op die manier de feiten naar hun hand zetten.
  Het is in elk geval een goede zaak dat "The Swindle" nu aandacht heeft gekregen in de stortvloed van Gore-achtige opinies.

  Als je een goede bronnenkritiek toepast kom je maar tot een conclusie: Echte objectieve feitenweergave is er (nog) niet en we kunnen dus niet zeggen hoe het nu zit met klimaatverandering.

 17. ik heb toevallig even de nederlandse amsnevatting van het IPCC rapport gelezen (final draft jan 2007)
  en wat valt daarin op
  copy paste!

  "Het IPCC geeft slechts beperkt aandacht aan aerosolen, zonneactiviteit en veranderingen in landgebruik
  om 20e eeuwse klimaatveranderingen te verklaren. Aerosolen hebben potentieel een grote invloed op het
  klimaat maar hun invloed is slecht begrepen. Sommige aanwijzingen suggereren dat de zonneactiviteit is
  toegenomen tijdens de 20e eeuw tot historisch hoge waarden. Van veranderingen in landgebruik wordt
  door het IPCC aangenomen dat ze slechts een kleine rol spelen in het verklaren van waargenomen
  klimaatverandering."

  Er bestaat wereldwijd geen eenduidig patroon in lange termijn neerslagtrends, sneeuwbedekking of
  sneeuwdikte. De meest plaatsen hebben een lichte toename van regen en/of sneeuw(bedekking) gezien. Er
  zijn onvoldoende gegevens om conclusies te kunnen trekken over een toename in extreme temperaturen
  en neerslag. Huidige gegevens suggereren een wereldgemiddelde zeespiegelstijging van 2 tot 3 mm per
  jaar gedurende de laatste paar decades. In the tropen zijn er aanwijzingen voor toegenomen intensiteit van
  cyclonen maar een afname in de totale aantal tropische stormen, en geen duidelijk wereldwijd patroon
  sinds 1970.
  Het Noordpoolzeeijs laat een abrupte afname in oppervlakte zien vóór de jaren 1990, en de afname is kort
  daarna gestopt. Er zijn onvoldoende gegevens om te concluderen dat er een trend is in de dikte van het
  Zuidpoolzeeijs. Gletsjers hebben zich op de meeste plaatsen teruggetrokken, en afname versnelde in de
  jaren 1990.
  1.3a] Aerosolen spelen een sleutelrol in het Aardse klimaat, en hun impact is potentieel
  meer dan drie keer zo groot als die van antropogene kooldioxide-emissies, maar het
  wetenschappelijke begrip ervan blijft laag tot zeer laag.

  etc etc etc..

  Er staat eigenlijk gewoon in ..

  We weten eigelijk helemaal niks van het klimaat, we weten alleen veel over CO2..

  http://www.fraserinstitute….

  overigens vond ik het stuitend dat De knmi man het argument dat de troposfeer niet opwarmt afdeed met "ja dat klopt das vreemd" en verder niets..
  de opwarming als gevolg van broeikas gassen vindt primair plaats in de troposfeer, dat is de essentie van het broeikas effect, als dat niet zo blijkt te zijn .. snappen we zelfs het broeikas effect niet en kan de CO2 theorie helemaal overboord.

 18. [18] Beste Rudfi,
  Waar heb je die vertaling gevonden, ik zoek al een tijdje op het web, maar kennelijk met m’n ogen dicht.

  Ach, als dit soort informatie mensen niet echt bereikt en ze skeptischer maakt, dan doen berichten in de Telegraaf het wel. Vorige week meldde Milieu Centraal volgens de Telegraaf dat we onze maaltijden moesten aanpassen om op CO2 te besparen. Een stortvloed van afkeurende reacties. Nu het volgende bericht in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/bui
  Helaas kan je daar niet op reageren.
  De milieubeweging is bezig zichzelf in de voet te schieten. Als elke radicale revolutionaire beweging is het volk, waarvoor ze het zogenaamd doen, niet snel genoeg. Dus nemen ze als revolutionaire voorhoede zo’n grote voorsprong, dat de meeste mensen vanzelf afhaken.

 19. [18] Op zich goed van zo’n KNMI man dat die eerlijk erkent dat iets vreemd is. Gavin Smith – bekende alarmist – komt dan aan dat het binnen de onzekerheidmarges van de modellen wél klopt. dat is een godspe want dan gebruk je de kwantitatieve foutmarge om een kwalitatief probleem te verhullen. (En bij de tropen lukt het zelfs met foutmarge niet.)

  Overigens een ander artikel waarin Shaviv (ook aanwezig in de film) uitlegt waarom hij van mening is dat de CO2-sensitiviteit te hoog is in de modellen

  http://www.sciencebits.com/

  En waarom de CO2-lifetime van modellen niet klopt aldus andere wetenschappers

  http://www.canada.com/natio

  En zo zijn er nog wel meer kritische geluiden over de modellen. En toch is vrijwel de gehele theorie van man-made GW gebaseerd op modellen. Zonder de modellen blijven enkel wat statistische overwegingen over betreft het gebrek aan altternatieve verklaring.

 20. Op het KRO forum uiteraard weer een voorspelbare reactie als je melding maakt van inbreuk op je individuele vrijheid. Mijn reactie:

  "Barth
  "Oftewel, klimaatverandering wordt niet door de mens veroorzaakt, want dat zou mijn individuele vrijheid bedreigen."

  En hier val je dus door de mand als de propagandist die Drecul al neerzette.
  Twee stromannen in één zin, chapeau.

  Ten eerste is de discussie niet of klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt, want het antwoord daarop is een eenduidig NEE. De discussie is in hoeverre de mens BIJDRAAGT aan klimaatverandering, en dat is heel iets anders.

  Ten tweede wordt mijn individuele vrijheid niet bedreigd door klimaatverandering, man-made of niet. Mijn vrijheid wordt bedreigd door de roverheid, die op basis van een politieke agenda miljarden wil wegpissen aan een onbegrepen fenomeen, waar nog vele vraagtekens bij zijn, maar waar de politiek meent de wijsheid al in pacht te hebben. Megalomane arrogantie.

  Je hebt kennelijk mijn eerdere uiteenzettingen niet gelezen, dus hier nog even kort: men zal nooit in staat zijn de effecten van deze miljarden te meten, en indien wel dan is het nog maar zeer de vraag of die effecten gewenst zijn. Zoals een normaal mens niet via de telefoon een auto aanschaft omdat hij zijn geld maar één keer kan uitgeven mag zeker van de staat worden verwacht nog zorgvuldiger met haar uitgaven om te gaan, alleen al omdat het andermans geld is. Een bedrijf zal nooit in een dergelijk dubieus project investeren.

  En ondertussen (ik heb het al eerder gezegd) is er geen geld voor reële problemen die NU spelen, zoals de ouderenzorg, defensie, mobiliteit, etc. Doe gedegen onderzoek, bereid je voor, en als er aanleiding toe is verbeter je je waterwerken. Het fenomeen is een geleidelijke. En net als de opgeklopte hype over een aanstaande ijstijd in de jaren 60 die vanzelf overging gaat dit ook weer over als het kouder wordt. Vanaf 1998 warmen we al niet meer op. Het is alleen belachelijk om een fenomeen dat eeuwen beslaat in jaren te willen meten. NL is een postzegel op de wereld, maar zij zal wel even de luchtkwaliteit verbeteren. Lucht stopt niet bij de grenzen. Bovendien is de lucht vele malen schoner dan in het verleden. De milieumaffia stelt alleen de normen steeds verder naar beneden bij, zodat men ‘in overtreding’ blijft. Waar is de zure regen gebleven? Het gat in de ozonlaag? De smog, waar regelmatig voor gewaarschuwd werd? Vervangen door ‘fijnstof’, ook zo’n onbegrepen en dus misbruikt fenomeen.

  Politiek heeft geen interesse in feiten, anders zou zij de spaarlampen niet propageren:
  http://www.richel.org/grk/s
  http://sound.westhost.com/a

  En zo zijn er meer, veel meer indicaties van de niet-feitelijke agenda van de staat.
  Ik laat het hier maar even bij. Er staat inmiddels voldoende info op het web, en ik heb getracht daar een paar van te benoemen. Wie ze wil volgen, graag; wie niet, tja, wie geen kennis wil nemen moet verder ook niet volharden in drogredenen. Stromannen zijn nooit steekhoudend.

  Prettig weekeinde."

 21. [22]
  Probleempje is wel dat de stromannen mogen meestemmen over mijn toekomst. Leve de democratie ? Not.

 22. [11] De reden waarom ik tegen biobrandstoffen als generieke (*) oplossing ben is omdat het slecht voor de natuur is. Ik ben zelf een enorm natuurliefhebber en zie de gevolgen van meer biobrandstoffen al zichbaar worden. Immers verlies aan voedsellandbouwgronden zal maar beperkt optreden. Het zal gebeuren, maar veel realistischer is dat men natuurgebied gaat opofferen om de biobrandstoffen te kweken.

  ‘Lichtend voorbeeld’ is het jaarlijks steeds verder platbranden van regenwoud in Indonesie om palmolie te kweken. Nota bene palmolie waar we tot voor kort groene stroom subsidie aan gaven en waar diverse centrales met honderden (!) miljoenen aan subsidie gebouwd zijn.

  Groene stroom gebruikers de afgelopen jaren hebben dus bijgedragen aan het verwoesten van het regenwoud aldaar!

  En nee, dit is geen uitzondering, maar de norm. Simpele rekensom leert dit. Immers meer biobrandstoffen vereist meer gewassen en dat zal (gelukkig op zich)echt niet vooral/enkel ten koste gaan van voedselkweek.

  *) Anders dan in individuele omstandigheden zoals het houtstoken in Zweden en de duurzame en toch bakken met geld opleverende houthandel van Finland.

Comments are closed.