Ouders van criminele jongeren moeten harder worden aangepakt om hun kinderen in het gareel te krijgen. Dit voorstel doen CDA en PvdA aan het kabinet om de overlast van jongeren terug te dringen.

Kamerlid Staf Depla van de PvdA wil dat ouders van kinderen die vaak op straat voor overlast zorgen, gedwongen worden hun kroost na negen uur ’s avonds binnen te houden. Loopt het kind toch op straat, dan volgt een boete voor de ouders.

Mirjam Sterk van het CDA vindt dat vaders en moeders van overlast veroorzakende jongeren voorwaardelijk onder toezicht gesteld moeten worden. Op die manier kunnen de ouders makkelijker worden gedwongen mee te werken aan ondersteuning in de opvoeding.
Eerder toonde minister André Rouvoet van jeugd en gezin zich al voorstander van gedwongen opvoedcursussen. Ook de PvdA steunt deze lijn.

CDA en PvdA komen beide met een pakket maatregelen om overlast door hangjongeren tegen te gaan. Als onderdeel van zijn pakket wil het CDA dat het makkelijker wordt om anoniem aangifte doen tegen overlast door jongeren. Vaak durven mensen niet naar de politie te gaan uit angst voor vergelding. Daarnaast moet bij de aanleg van wijken meer rekening worden gehouden met de belangen van de jongeren.
Rita Verdonk van de VVD deed ook een duit in het zakje door te stellen, dat de ouders van overlast bezorgende jongeren geen kinderbijslag meer mogen krijgen.
Natuurlijk gaan deze maatregelen weer enkele honderden miljoenen euro’s kosten.
Ook wordt er met geen woord gerept hoe al deze plannen gerealiseerd kunnen worden.
Gaat de overheid achter elk kind een agoog of agent plaatsen?
Wat is trouwens overlast? Een groep jongeren die nogal luidruchtig met elkaar praten, of voorbijgangers uitschelden? In wie bepaalt dat?
En zullen deze maatregelen echt helpen?
Deze vraag stel ik naar aanleiding van het volgende persbericht.

Kamer zet vraagtekens bij risicoanalyse kinderen.
De tweede kamer staat huiverig tegenover het plan van minister André Rouvoet om voor ieder kind (elektronisch dossier) een inschatting te maken van de risico’s die tijdens de opvoeding kunnen optreden. Het CDA vindt niet duidelijk wanneer er sprake is van een risico, de ChristenUnie vindt dat de overheid niet al te veel mag ingrijpen in het gezin.
Dat bleek woensdag tijdens overleg van de kamer met Rouvoet over zijn beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Met een inventarisatie in de eerste vier levensjaren wil de minister dat hulpverleners snel kunnen optreden bij dreigende problemen in gezinnen. CDA kamerlid Mirjam Sterk zei bang te zijn dat bemoeizorg overgaat in bemoeizucht.
Dit soort uitspraken toont eens te meer aan hoe tegenstrijdig kamerleden denken.
Alle maatregelen die voorgesteld worden zijn bemoeizucht.
(Idee: misschien kan de overheid een risico analyse maken voordat mensen een vaste relatie beginnen, en dan vaststellen of deze wel of geen kinderen mogen hebben.)
Er wordt door de politieke partijen om de hete brij gedanst. Het merendeel van de overlast door jongeren komt voor rekening van de zogenaamde “allochtonen” of de “kansarmen”.
En deze grote groep kiezers of toekomstige kiezers zullen dus beslist niet harder aangepakt worden, want anders lopen de politieke partijen kans dat hun stemmen verloren gaan.
De oplossing zou moeten zijn, dat het toebrengen van schade aan andermans eigendommen, deze door de jongeren of de ouders vergoed dient te worden.
Nu draait de gemeenschap hier voor op.

25 REACTIES

 1. "Wat is trouwens overlast?"

  — Verstoring van de openbare orde, art. 172 Gem.W., art. 2 Pol.W., art. 426 Strafr.

  "Een groep jongeren die nogal luidruchtig met elkaar praten, of voorbijgangers uitschelden?" In wie bepaalt dat?"

  — Bedreigden, c.q. slachtoffers en het openbaar gezag op basis van bestaande wetgeving, die meer dan voldoende is.

  "En zullen deze maatregelen echt helpen?"

  — Absoluut, mits er tijdig en effectief wordt opgetreden. Maar dat valt van deze monarchie niet te verwachten. Aan de andere kant zullen bij effectief optreden van het openbaar gezag bepaalde bevoegdheden kunnen worden afgeschaft (veiligheidsrisicogebieden, bijv.).

  "Idee: misschien kan de overheid een risico analyse maken voordat mensen een vaste relatie beginnen, en dan vaststellen of deze wel of geen kinderen mogen hebben."

  — Een wel héél onzalig plan. 😉
  Net zo onzalig als het "voorzorgbeginsel". Hierbij kunnen dezelfde vragen worden gesteld als hierboven, maar met veel meer recht. Hoe wordt de risicodrempel bepaald, wie beoordeelt dat in de praktijk, in welke gevallen wordt er opgetreden en door wie ?

  "De oplossing zou moeten zijn, dat het toebrengen van schade aan andermans eigendommen, deze door de jongeren of de ouders vergoed dient te worden."

  — Dat had al decennialang geleden moeten gebeuren. Quod non. Maar dat is niet het enige. Er dient handhavend, d.w.z. preventief en sanctionerend te worden opgetreden. Maar in het Koninkrijk wordt tegen moordende en plunderende straatbendes en vandalen traditioneel niet opgetreden. Kwestie van de (tegenwoordig socialistische) monarchie. Daar hadden de jongens van de Witt, Johan en Cornelis, ook al last van. Het grauw heeft ze uiteindelijk opgegeten ("Rampjaar", 1672).

  http://www.gevangenpoort.nl

 2. HA, ha, te laat! Als de jongeren eenmaal hun eigen manier ontwikkeld hebben, krijg je ze als ouder(s) echt niet meer "in het gareel". Er zal op jongere leeftijd veel meer echte liefde door de echte ouders aan het kind besteed moeten worden, dus ammehoela met 2-verdieners en kinderopvang, daar zit ‘m de kneep. De grenzeloze vermaterialisering van onze samenleving is de oorzaak, maar daar wil de overheid niet aankomen, al normen en waarden roepend.

 3. Wat is vermaterialisering precies? Tweeverdieners brengen hun centen eerst naar de belasting voor ze aan wonen toekomen. Wie "vermaterialiseert" er in Tokkieland?

 4. Vermaterialisering: alle lijkt alleen nog maar om kopen-kopen-kopen te draaien, en om een goed pensioen (don’t mind the cluster bombs) de nieuwste elektronische speeltjes, het mooiste huis, de 2e auto, gel, veel geld verdienen (ik wil op mijn 30e binnen zijn want dan kan ik van het leven gaan genieten) Waar is de echte belangeloze vriendschap tussen mensen gebleven?

 5. [2] De simpelste oplossing hebben de Marokjes in het recente verleden zelf aangedragen, want zij gaven aan doodsbenauwd te zijn om UITGEZET te moeten worden naar een land dat ze niet kennen, waar ze niet geboren zijn en waarvan ze de taal niet spreken.
  Als ik de toenemende overlast van Marokjes mbt het in elkaar slaan van homo’s in Amsterdam(Eenvandaag van gisteren!) in ogenschouw neem, is de enige juiste oplossing dit soort uitschot samen met de verwekkers te denaturaliseren en uit te zetten naar het land van herkomst. Niet zelden wordt het allochtone kroost door de verwekkers tegen "ongelovigen" opgejut, met de koran in de hand!
  Van belang is te vermelden dat alle overlast van deze figuren zijn wortels heeft in de koran, dwz: zoveel mogelijk chaos veroorzaken waarna de macht wordt overgenomen en de sharia wordt ingevoerd.
  Degenen die vinden dat er juridische haken en ogen aan denaturalisatie zitten, dienen zich te realiseren dat sowieso alle Marokkanen en Turken een dubbel paspoort hebben waar ze geen afstand van zullen doen.
  Typisch voorbeeld: N.Albayrak werd ook gevraagd afstand te doen van haar Turkse paspoort, maar zij zei dat ze dan haar Turkse wortels kwijtraakte(of iets van gelijke strekking).
  En hoe langer gewacht wordt met tegenmaatregelen, hoe beroerder de situatie wordt.

 6. Over wie hebben we het ? Over de ouders van hangjongeren, nietwaar? Dat zijn veelal allochtonen met twee paspoorten, meestal geen tweeverdieners.
  Het is in de eertste plaats de schuld van de onverzadigbare overheid, dat de boel hier verpest wordt. En die loopt inderdaad de passie te preken.
  Logisch, dat iedereen binnen wil zijn voor het onweer losbarst en het gaat stortregenen.
  Dan wordt er niet meer naar onbaatzuchtige vriendschap gekeken.
  Trouwens, is die laatste eigenlijk wel denkbaar ? Goeie vriendjes zijn mensen die iets voor elkaar doen, dacht ik. Een consistent en duurzaam wederzijds belang is de basis van een goede vriendschap, niet belangeloosheid.

 7. [5] Gerrit Dekzijl,
  Daar zeg je zo wat: "Degenen die vinden dat er juridische haken en ogen aan denaturalisatie zitten, dienen zich te realiseren dat sowieso alle Marokkanen en Turken een dubbel paspoort hebben waar ze geen afstand van zullen doen."

  Althans niet vrijwillig.
  Ben ik verder helemaal mee eens. Maar het probleem is, dat dit politiek zo gevoelig ligt. Vergelijk de kwestie Albayrak met de naturalisering van Surinamers: die MOESTEN kiezen tussen de Surinaamse of Nederlandse nationaliteit, voor hen géén dubbele nationaliteit. Maar dat zijn dan ook geen islamieten…

  Wie de kwestie van de dubbele nationaliteit politiek verstandig kan regelen verdient een standbeeld op de Dam.

 8. [7] Er zijn meer islamieten dan je denkt. (Veel) Indonesiers en Surinamers gingen de geitenhoeders voor. Overigens ben ik er voor om de in onbruik geraakte term ‘saracenen’ weer in ere te herstellen. Dan zijn hun soosjalistiese knechten ‘saracisten’, ies wel weer leuk zo.

  Wat is er mis met straf? Laat ze bij (emotionele) schade, een compensatiesom aan de slachtoffers betalen. Als het kroost niet wil werken, dat mogen de ouders dat doen in hun plaats.

 9. [8] Hattik Idee,
  OK. Maar hun religie speelde in eerste instantie geen politieke rol, want die mensen kwamen hier, omdat de koloniale banden werden doorgeknipt.

  En inderdaad, veel Indonesiers werden in weerwil van het nieuwe *islamitische* regime z.g. spijtoptanten: die wilden alsnog het Nederlanderschap.

  Dus ging de religie in zekere zin in tweede instantie wel een rol spelen, zij het op een andere manier. Die mensen waren blij, als ze in een niet-islamitisch land, N.B. hun voormalige koloniale overheerser, terecht konden.

  Saracen’n, da’s lang gele’en… 🙂

 10. [7] "Wie de kwestie van de dubbele nationaliteit politiek verstandig kan regelen verdient een standbeeld op de Dam"
  De eenvoudige weg is om iedereen gewoon toe te laten zoveel paspoorten te hebben als hij zelf wil.
  Niet mee bemoeien en er zeker geen privileges aan verbinden.

 11. "Mirjam Sterk van het CDA vindt dat vaders en moeders van overlast veroorzakende jongeren voorwaardelijk onder toezicht gesteld moeten worden."

  Zo komt men wel aan de beloofde 200.000
  "nieuwe banen".

  Wat een land, wat een land!

  Arm Nederland, arme autochtonen!
  Piet

 12. Gerrit Dekzijl, ik kan moeilijk aannemen dat er ouders zijn, die tegen hun kinderen zeggen dat ze zich maar even nuttig moeten gaan maken door op straat homo’s te molesteren. Potenrammers zijn er jammergenoeg altijd al geweest. Even jammer is het dat zij nu zoveel aandacht krijgen, alleen maar omdat ze een specifiek geloof aanhangen.

  En dan dat ‘hangjongeren’, die term. Kinderen die ophouden met spelen hangen nou eenmaal graag in hun vrije tijd. Dat ze bij het buiten rondhangen de omgeving tot last kunnen zijn, is ook niets nieuws.

  Wel nieuw is dat volwassenen zich hier sneller van distantiëren, dan dat ze overgaan tot ingrijpen. “Straks heb ik een mes tussen m’n ribben!” Ofwel, de ander heeft het weer gedaan, dus ik hoef niks te doen.
  In een niet zo ver verleden zijn de opvattingen over ‘kinderen vrij laten’ wat doorgeschoten. Zaken zoals een corrigerende tik en consistentie in straffen en belonen, zijn bijna taboe geworden. Maar “Laat ze toch lekker kind zijn” is vooral lekker voor ouders die meer met zichzelf bezig zijn. De getoonde interesse voor het eigen kroost beperkt zich inmiddels tot het parkeren buitenshuis (opvang, oppas, school, oma), het parkeren binnenshuis (zak chips, TV, computer, met prullaria afkopen) en de obligate schoolresultaten (“Boeiuh!”). En natuurlijk de door overheid en bedrijfsleven voorgeschreven hoeveelheid ‘quality time’, waarin paps en mams hun vervreemding luister bij zetten, door hun kind te behandelen alsof het een buitenaards of ontoerekeningsvatbaar wezen is. Als volwassenen en kinderen een belachelijk beeld van elkaar hebben, zullen ze elkaar ook zo behandelen.

  Volwassenen moeten ophouden zich zo snel geïntimideerd te voelen door een stel snotapen. Hoe vaker dat wel gebeurt, des te verder legt men de grenzen die door kinderen opgezocht worden. Dit is geen klus voor de overheid. Opdoeken, dat ministerie voor Jeugd en Geenzin!

 13. [12] Beste LottaFuzz, Ik begrijp best dat je het moeilijk aan kan nemen dat er ouders zijn die hun kinderen tegen homo’s opjutten cq op andere wijze rotzooi te trappen. Maar het is wel een feit. Alle ellende wordt ingegeven door de inhoud van de koran. In de koran staat dat ongelovigen het leven zo moeilijk mogelijk moet worden gemaakt(chaos), waarna de macht wordt overgenomen en de sharia wordt ingevoerd. Dat wordt iedere moslim voorgehouden, wel of niet gematigd maar wel met de waarschuwing dat gematigde moslims niet bestaan!!!
  Heb je gemerkt wat er b.v. op dit moment in Islamabad/Pakistan aan de gang is..???
  Dat van "gematigde" moslims is niet mijn vaststelling maar die van Ali Sina, de webhost van
  http://www.faithfreedom.org
  http://www.arabistjansen.nl

 14. JOUW kind is JOUW verantwoordelijkheid. Als JOUW kind schade berokkent wordt dat meteen op jou verhaalt. Je hebt nu 2 opties:

  1. ouders werken. 50% van hun bruto maandsalaris wordt maandelijks afgedragen op de schade te voldoen, totdat de schuld is vereffent.

  2. ouders leven van Papa. 100% stopzetting van alle gelden die kant op, totdat de schuld is vereffent.

  "ja maar Burg, dan kunnen die ouders toch niet rondkomen!"

  Misschien niet. Misschien worden ze geholpen door vrienden. Misschien worden ze helemaal niet geholpen.

  Problemen maken is makkelijk, maar los ze dan ook zelf op.

 15. [10] Hub,
  "De eenvoudige weg is om iedereen gewoon toe te laten zoveel paspoorten te hebben als hij zelf wil.
  Niet mee bemoeien en er zeker geen privileges aan verbinden."

  Als het zo simpel was…
  Praktisch probleem hierbij is o.m., dat elk land wil bepalen welke rechten en plichten hij aan een bepaald paspoort verbindt.

  Groet,
  SpyNose

 16. [10] [16] Paspoorten ‘vrijgeven’ kan pas gebeuren als de verzorgingstaat is afgeschaft, niet eerder, want dan krijgen de lokale bewoners het voor hun kiezen qua onveiligheid, criminaliteit en belastingafpersing. Nadat de verzorgingstaat is afgeschaft kan men gaan discussiëren over dubbele paspoorten en wie men wel of niet moet toelaten. Zelfs in libertarische landen als Andorra, Bermuda etc. zijn er immers regels aan verbonden, dus ook in een libertarisch Nederland. Misdadigers moeten sowieso worden verbannen uit het land, of het nu autochtonenen of allochtonen zijn.

 17. [17] Albert S.,
  Precies, die rechten bestaan in rechtsbescherming van staatswege, wanneer men zich in het buitenland bevindt, maar uitgegeven door een verzorgingsstaat zou het paspoort bovendien recht geven op een vorm van uitkering, kinderbijslag oid.

  De plichten bestaan in het betalen van inkomstenbelasting aan de uitgever van het paspoort.

  Het is duidelijk, dat uitvreters tuk zijn op een Nederlands paspoort, zolang de verzorgingsstaat overeind gehouden wordt.

  Recidiverende wetsovertreders, zoals fraudeurs, geweldplegers, ordeverstoorders, etc. dienen na intrekking van het Nederlandse paspoort tesamen met hun familie onverwijld uitgezet te kunnen worden naar het land van herkomst.

  Groet,
  SpyNose

 18. Ik vind het überhaupt diep en diep treurig dat de grote steden al vergeven zijn van dit soort jongelui. Een grote mond en het verstand van een aap. Nee, dat is een belediging voor de aap, waar agressie is is geen intellect. Laat ik het zo formuleren. Maar ik kan er nog steeds niet bij dat dit land zo zichzelf aan het verloochenen is. Het wordt tijd voor een strenger beleid, want theedrinken is natuurlijk een belachelijke maar zeer ware cliché die Job Cohen over zich afgeroepen heeft. Terugsturen en er niet meer inkomen. Hoe kan men toestaan dat alles wat Nederlands is beledigd wordt maar wel mee willen profiteren van onze economie. Want daar DRAAIT het alleen maar om, profiteren. En niet alleen in Marokko, maar ook elders waar men nog in termen van het middeleeuwse gedachtegoed denkt. Het lijkt wel een tijdmachine waar we in beland zijn. Ik stel geen hoge eisen; Nederlands spreken en je aan de wet houden. En beperking van de uitbreiding van moskeeën. Want het negeren van dit soort taferelen lijd tot chaos.

 19. [19] Ruud, je doet alsof alle stouterdjes allochtonen zijn. Allemaal ‘marokjes’ die hier de fout in gaan. Terugsturen suggereert bovendien dat ze allemaal in het buitenland zijn geboren. Hoe dan ook, het is een lekker makkelijke manier om je van het probleem af te maken.

  Als je zegt dat de wet voor iedereen in Nederland geldt, dan dient iedereen ook op dezelfde manier te worden gestraft bij een overtreding. Stoute autochtoontjes kun je niet terugsturen, dus doe je dat met allochtoontjes ook niet. Sterker nog, hoe meer aparte regelgeving je in het leven roept voor allochtonen, des te harder ben je bezig deze groep als geheel buiten te sluiten.

 20. [20] Lotta. Jij weet kennelijk niet dat onevenredig veel jongeren van Marokkaanse afkomst zich schuldig maken aan overlast en zelfs criminaliteit. Er zijn heel veel, vooral oudere, Nederlanders die in hele nare omstandigheden leven dankzij het gedrag van deze jongeren. Hoe zou jij het vinden als je ouders ’s avonds niet meer de deur uit durven uit angst voor bepaalde lieden die in hun buurt wonen. Ook kinderen zijn vaak het slachtoffer van geweld. Ik vind dat daar dringend wat aangedaan moet worden.

  Jij vindt het niet goed dat ze teruggestuurd zouden mogen worden. Jij vergeet kennelijk dat deze mensen Nederland binnen kwamen onder het mom van gastarbeiders. Het is nooit de bedoeling geweest dat ze hier zouden blijven. Er is ook een grote groep hier binnen gekomen door middel van schijnhuwelijken.
  Weet jij dat we per jaar meer dan 10 miljard euro ( 10.000.000.000) aan allerlei subsidies kwijt zijn aan de zogenaamde niet-westerse allochtonen? Terwijl heel veel Nederlanders gebukt gaan onder veel te hoge belastingen is Nederland voor veel allochtonen een luilekkerland.

  Er zijn heel veel Nederlandse jongeren die problemen hebben met hun huisvestiging. Dat is logisch als je weet hoeveel allochtonen in Nederland zijn komen wonen. Weet je dat 80% van onze zgn gastarbeiders in een huis wonen waarvan de huur kunstmatig laaggehouden wordt? Dit kost ons alleen al 3,4 miljard euro per jaar. Tel daar de 1 miljard Euro aan huursubsidie, die aan allochtonen gegeven wordt, op dan snap je waarom ze graag in Nederland willen wonen.

  Weet je dat de helft van de bijstandstrekkers allochtonen zijn? D.w.z. er hebben in verhouding 4 keer zoveel allochtonen een bijstandsuitkering dan de autochtone bevolking. Waar denk jij dat dit geld vandaan komt?

 21. Je kan het zien als een economisch vraagstuk; die jongeren en zij die het Westen haten kosten de samenleving veel geld. Het rendement is treurig, dus verpakken zo dat we de belastingen kunnen verhogen opdat de politiek correct blijven. Onzin toch? Er gaan agenten naar Marokko om de cultuur beter te begrijpen opdat ze beter kunnen optreden, laten ze dan eerst hun angsten overwinnen want er zijn nu al getto’s in A,dam West. En al die goedbedoelde geldverslindende projecten die in een bodemloze put verdwijnen, terwijl mijn buurvrouw een knieschijf mist en daarom helse pijnen heeft, maar opereren kost te duur want ze is nog te jongen….wie wordt er nu gediscrimineerd? Hoe kan je argumenteren dat niet alle Marokkanen slecht zijn, terwijl er juist veel overlast is. En het is geen kleine groep, ik lees verschillende kranten en tijdschriften, maar een hele grote groep. En verdedig nu eens de mensen die het verdienen, de slachtoffers van hun terreur, de ouderen, de joden, de homo’s , de goedwillende allochtonen, meisjes, etc. Daar hoor ik je niet over. Ik heb met personeel van 2 gevangenissen gesproken en die bekennen dat het overvol zit met allochtonen veelal Marokkaans, en die hebben een moraal daar heb ik nog geen kaas van gegeten. Die zien het als een vakantie, en gaan vervolgens weer verder met criminele dingen. Ik vraag me af of er in de rechten van de mensen ook staat dat je het recht op veiligheid en vrede hebt. Het is toch van de gekke dat dit allemaal toegestaan wordt? Meerdere culturen hier oké, maar wel op voorwaarden van Nederland. En die zijn zo streng nog niet hoor, je moet de taal kennen, je aan de wet houden, en zorgen dat je kan werken indien niet gehandicapt. En religie belijden doe je maar thuis en in de moskee. Maar ik vrees dat ik toch mijn hutje op de hei gaat krijgen, want met dit tempo krijg je hetzelfde effect als bij de verdrijving van Aboriginals, die verdreven werden door criminele Aussie’s. Immers was Australië vroeger een strafkolonie. En de rest is geschiedenis. Willen wij dat? Nee, dan moet er nu maatregelen getroffen worden. En dat betekent strenger optreden en inderdaad stuur dwarsliggers maar naar het land van oorsprong. Andersom zou er niet eens een discussie bestaan, want Marokko is zelf ook blij dat wij met die gasten zitten opgescheept. En dat is uit een bron in Casablanca en iemand die zelf uit het Rifgebergte kwam en wel zich wel wist aan te passen. Aanpassen vind ik geen vies woord.

 22. Ja, Ton en Ruud, het is wat. Maar al die epistels en statistieken ten spijt, denk ik niet dat we het eens gaan worden. Met subsidies en kopjes thee kom je er niet, dat moge duidelijk zijn. Ik heb echter ook niet het idee dat andere vormen van apartheid zullen bijdragen tot aanpassing.

  En dan die vergelijking, Ruud. Australie werd niet gekoloniseerd door criminele Aussies, maar door de Engelsen. Zij vonden daar een gevangenis voor een door hun bedachte ‘criminal class’, grotendeels bestaande uit Engelse kruimeldieven, Ieren, Schotten en politieke gevangenen. En gezien het kleine aantal nu in dit land levende Aboriginals, zou ik zeggen dat zij in iets meer dan 200 jaar zowat werden uitgeroeid, in plaats van verdreven. Denkend aan de omheinde woonkampen rondom Alice Springs en de kleur-specifieke vervolging in Redfern, krijg ik het idee dat de in steden levende Aborigals tot ‘criminal class’ zijn gemaakt. En dat zie jij hier allemaal met jezelf gebeuren als er niet snel door de overheid apartheid-achtige maatregelen worden genomen?

  Mocht je binnenkort in je hutje op de hei verzeild raken, stuur je dan wel even een kaartje? Ik woon in het getto.

 23. Lotta,

  Nee, ik bedoelde ook wat jij schreef over Australië. Mijn excuses. Maar ik vind die vergelijking niet zo slecht, immers is de islamisering al een feit en het zou toch te gek zijn dat ik dat niet mag vinden? Ben ook niet zo pro Amerika hoor, want die is de oorzaak van alles.

  En ik zeg ook niet dat ik faliekant tegen andere culturen ben, maar het aard van het beestje is dat macht corrumpeert en ik ben daar best wel een beetje bang voor.

  Ik doel met het hutje op de hei, dat de autochtone bevolking straks net zoals de Native Americans in reservaten ondergebracht werden. Het is naïef om te denken dat alle immigranten een aureool boven zich hebben hangen. En slapende cellen van Al Qaida zitten ook hier.
  Net zoals de maffia uit alle landen. Hier kan alles.

  Jij noemt het woord apartheid, grappig. Waren het niet de blanken die in de minderheid waren verantwoordelijk voor vreselijk veel leed? En die hebben jaren lang het land ingepikt van de oorspronkelijke bevolking. En waarom? Diamanten bijvoorbeeld.

 24. halllo ik moet zo eeeen debat doen over dit heeft iemand nog argumenten vooor ?

Comments are closed.