Daar heb ik nou echt de P in, is een toepasselijke uitdrukking.
Wanneer er nu protectionistische maatregelen tegen Aziatische goedkope producten, of Chinese munt! worden genomen, is dat erg slecht voor u en uw financiële situatie.
Ook al zijn er nogal wat politici die roepen dat in uw belang de import van Chinese producten, overnames van ‘onze’ bedrijven moet worden tegengehouden, ze zitten er gloeiend naast en zouden ze al goede bedoelingen hebben, de gevolgen zijn zoals gewoonlijk averechts.

Wanneer er belemmeringen in de handel worden opgeworpen, betekent dat u niet het beste product voor de laagste prijs kunt kopen. U betaalt dan niet alleen teveel, maar houdt ook inefficiënte, vaak gesubsidieerde bedrijven in stand. Waarbij die bedrijven door het protectionisme, ook nog eens geen behoefte hebben om te vernieuwen.
Juist nu draait de westerse wereld weer redelijk, met een lage inflatie omdat er steeds goedkopere producten uit China komen. Producten die zeker 20% goedkoper zijn dan wanneer ze hier met duur westers personeel gemaakt zouden moeten worden. Zouden we die Chinese spullen nu extra duur gaan maken door nog hogere importheffingen, wordt uw kostenplaatje duurder en kunt u minder uitgeven aan Nederlandse pretparken, producten etc. Dat helpt onze economie niet. Ook de officiële inflatiecijfers zullen dan flink gaan stijgen, want ook die werden laag gehouden door de steeds goedkopere Aziatische goederen.
Kortom wanneer u weer een populistische politicus op het strand tegenkomt die zo nodig met beschermende maatregelen in de krant moet, laat hem dan even dit stukje via uw mobiel lezen.
(En laat u niet overtuigen dat de EU die internatonale mobiele tarieven toch maar mooi omlaag heeft gebracht.)

11 REACTIES

 1. De globalisering zal met horten en stoten gaan. Als Nederlandse bedrijven hun produktie verplaatsen naar China of India betekent dat op korte termijn verlies van werkgelegenheid. Als je dat aan den lijve ondervindt, is het geen pretje en lijkt globalisering lastig te verdedigen. Maar toen in de jaren zeventig de scheepsbouw grotendeels uit Nederland verdween richting Japan en vooral Zuid-Korea, riep menigeen ook ach en wee. Uiteindelijk heeft het merendeel van de werknemers elders een baan gevonden. Dat vraagt wel om innovatie en goed onderwijs en ook om vrij toegankelijke markten, want onze high tech produkten en dienstverlening willen wij ook graag in andere landen kunnen afzetten.
  Protectionisme heeft op de langere termijn alleen maar verliezers. Wat weerhoudt China er van om vergelijkbare maatregelen te nemen voor produkten uit de EU? Dat kost pas echt werkgelegenheid.

  Je vergeet zelfs nog de grootste ‘misdaad’ die gepaard gaat met protectionisme. Afrika wordt noodgedwongen beperkt tot het aanbieden van grondstoffen. Zodra ze eindprodukten (of zelfs halfprodukten) in het westen willen slijten, stuiten ze op tariefmuren, waardoor een langzame verbetering van de levensomstandigheden in Afrika wordt tegengehouden. De ontwikkelingshulp die tot nu toe als een soort doekje voor het bloeden heeft gediend, werkt(e) alleen maar averechts. Geld en goederen worden naar Afrika gesleept en vernietigen daar kleine ondernemingen. Alleen een echte vrije markt, zonder westers protectionisme, geeft Afrika een kans. En ook het opdringen van ‘groene energie’ en verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen (weigeren van agrarische produkten als landen bijvoorbeeld DDT gebruiken) zijn in het Westen verzonnen maatregelen die Afrika in een wurggreep houden.

 2. Goede teksten hier. 2 opmerkingen:

  – Protectionisme kost ook op de korte termijn banen.
  – Ontwikkelingshulp werkt inderdaad averechts: men wordt beloond voor niets doen, of is overgeleverd aan de grillen van ambtenaren die denken te weten wat goed is.

  Moet een einde komen aan deze volksverlakkerij.

 3. Overnight,

  Het op een artificieel laag houden van je eigen munt is geen protectionisme?

  Ik ben het ermee eens dat protectionisme slecht is, maar als de Chinese autoriteiten hun export zo goedkoop maken dat Westerse bedrijven eraan tenonder gaan en het hier banen kost, moeten wij dit dan maar slikken of zijn TEGENmaatregelen dan misschien toch op hun plaats?

  Als de Chinezen hun munt volledig vrij laten en hun producten zijn nog steeds goedkoop, dan ben ik het met je eens dat ingrijpen onzerzijds ongeoorloofd is, maar in de huidige omstandigheden niet.
  Zolang "zij" hun export een artificieel duwtje in de rug geven door hun desastreuze wisselkoersbeleid, mogen "wij" dit counteren door een dam op te werpen.

  Mocht je e.e.a. niet inzien, dan stel ik het volgende voor.
  Laten we hetzelfde doen. Laten we de Euro tegen pakweg 4 op 1 aan de USD koppelen (4 Euro voor 1 USD wel te verstaan). Eens kijken hoe de rest van de wereld dan zou reageren. En m.n. de Chinezen zelf wanneer "wij" alzo indirect onze munt tegen een koers 2:1 aan de CNY zouden hebben gepind en al hun producten in 1 klap 5 keer duurder zouden worden (en omgekeerd de onze 5 keer goedkoper op de Chinese markt).
  Dan zouden de Chinezen wisselkoersbeleid zeker totaal los blijven beschouwen van (overige) protectionistische maatregelen en hier dus geen problemen mee hebben? Ik dacht het niet…

 4. In de VS is op gebied van koers van de Yuan vis-a-vis de USD, een heeel andere issue aan de orde.

  Met name … de politici willen dat de Yuan opgewaardeerd wordt, maar de corporatisten niet … En niet in de laatste plaats omdat het consistent is met de (door de politici) laaggehouden USD vis-a-vis de pleuro … want in die gevallen maximaliseren de corportisten de omzetten en het rendement van een mondiaal (vertikaal) geintegreerde economie en fiscaal stelsel dat zij stevig in handen hebben … en NIET de politiek zoals de politici dat wensen…

  Het is dus eerder free enterprise versus gouvernment.

 5. [3]
  M,

  Ik moet zeggen dat ik het hele wisselkoersgedoe nog altijd niet helemaal vat, maar wat jij voorstelt lijkt me geen handige zet. Dan krijgen we hetzelfde gezeur als nu met al die WTO- en G8-onderhandelingen: omdat de Derde Wereld haar importbeperkingen niet wil opheffen, wil het Westen het niet, en omdat het Westen haar landbouwsubsidies en beperkingen niet wil opheffen, wil de Derde Wereld het niet. Zo hou je natuurlijk je land en handel volledig in de houtgreep.

  Waarom niet gewoon unilateraal vrijhandel invoeren? Dan kunnen de buitenlanden niet langer ons protectionisme als excuus gebruiken voor het hunne. Gebieden als Hong Kong (en Singapore?) hebben voor zover ik weet ook geen importbeperkingen, maar zijn desondanks (of dankzij?) toch bijzonder welvarend. Ze richten zich gewoon op die producten die ze wel goed kunnen produceren of verhandelen.

  En sinds wanneer is het een probleem als je van een winkelier x% korting krijgt? Als de Chinezen ten koste van hun eigen koopkracht (want die subsidie van hun export door het verzwakken van hun munt moet toch ergens vandaan komen?) ons een 50% korting willen geven op hun koopwaar, moet een goede Nederlandse huisvrouw daar dan nee tegen zeggen? Als ze alleen bepaalde producten 50% goedkoper leveren, kunnen degenen die in Nederland in die sector werken van baan veranderen en zal de 90% van Nederland die niet in die sectoren werkt er sowieso van profiteren met lagere prijzen. Als ze alle producten 50% goedkoper leveren, kunnen wij ook alle lonen met 50% verlagen zonder koopkrachtverlies, waardoor we zelf ook meeliften op die goedkope concurrentie.

  Tenminste, dat zegt mijn gezond verstand. Ik kan niet garanderen dat mijn redenatie klopt. In het ergste geval kunnen wel altijd nog (een deel van) onze werkloosheidsuitkeringen betalen via een importheffing. Als dan toch onverhoopt de werkeloosheid sterk zou stijgen, stijgt de importheffing automatisch mee. Mocht het mee blijken te vallen, of slechts een tijdelijk fenomeen, zal ook de importheffing weer dalen en hebben we voornamelijk voordeel van vrijhandel. Maar ik vermoed zomaar dat zelfs zo’n flexibele, op werkloosheidskosten gebaseerde heffing niet eens nodig is.

 6. [5] Hoi Owl,

  "maar wat jij voorstelt lijkt me geen handige zet."

  Ik ben niet zeker waar je aan refereert.
  Ik stelde heus niet serieus voor onze munt te koppelen. Dat was slechts om te visualiseren hoe onacceptabel (en in wezen protectionistisch) dit wel is en dat wanneer de Chinezen beginnen met zoiets, ik dus niet inzie waarom wij dat zomaar zouden moeten slikken (net zoals zij en de rest van de wereld zoiets ook niet van ons zouden slikken). Dus ofschoon ik importheffingen of -quota niet goed vind, kan ik wel begrijpen dat "wij" die hanteren, doch slechts als tegenmaatregel, tot het moment waarop de Chinezen hun munt vrij laten.

  Liefst zie ik dus dat de Chinezen ophouden met hun gemanipuleer en "wij" met het onze.

  Om het de Chinezen daartoe te bewegen zijn tijdelijk wellicht maatregelen nodig die je normaal liever niet neemt.

  Ik erken het gevaar van "tijdelijke" maatregelen. Voor je het weet duurt dat 200 jaar. Maar, goed: accepteren dat via wisselkoersgemanipuleer "onze" industrie om zeep wordt geholpen en ondertussen niets doen, lijkt me ook niet reeel.

  Je punt over Hong Kong en Singapore klopt wel, maar besef dat het om kleine landen gaat. Die kunnen zich dan ook als geheel op 1 of enkele niches focussen, want qua (beroeps)bevolking zijn ze amper groter dan een niche. De hele EU zich op enkele niches laten toeleggen, is echter niet realistisch, dunkt me.

  Op het eind lijk je toch weer een importheffing in je denken te betrekken. Wat is het nu? Voor of tegen compenserende maatregelen als reactie op de Chinese muntkoppeling?
  Dit was niet als kritiek bedoeld. Alleen begrijp ik dus niet welk punt je wil maken.

  Groeten,
  M

 7. [6]
  M,

  Ik schreef dat laatste slechts ter illustratie dat áls je een importheffing hanteert, je deze het beste kunt koppelen aan de kosten van werkelijke werkeloosheid. Dan wordt de regering ook gedwongen om de heffing automatisch te verlagen wanneer het met die werkeloosheid blijkt mee te vallen. Maar zelfs daar ben ik, zoals ik al noemde aan het eind van mijn reactie, niet enthousiast voor. Beter is waarschijnlijk om helemaal geen importheffingen te hebben. Hong Kong is immers ook een miljoenenstad, dus zo "klein" hoef je niet te zijn.

  Wat vond je trouwens van mijn verdere redenatie, waaruit "blijkt" (als die klopt tenminste) dat onze werkgelegenheid helemaal niet kan worden aangetast door vrijhandel met een "oneerlijk concurrerend" land? Het lijkt me bijzonder stug dat het beschikbaar zijn van goedkope goederen slecht zou zijn voor een land. Een verhoging van productie, met bijbehorende daling van prijzen, heeft ook nooit de welvaart van een land als geheel geschaad, integendeel. Tegenover eventueel dalende lonen staan ook dalende prijzen. En als het alleen bepaalde prijzen betreft die goedkoper zijn door buitenlands aanbod, kunnen die werknemers overschakelen op andere sectoren.

  Als we werkelijk erop staan om onze importheffingen te baseren op het feit dat andere landen die ook hanteren (en niet op zijn minst kijken naar werkelijke netto kosten of winst), kunnen we wachten op werkelijke vrijhandel tot Sint Juttemis. Want politici zullen altijd naar hun collega’s in het buitenland wijzen, en hun maatregelen als excuus gebruiken om de eigen heffingen te handhaven, en vice versa.

 8. [3] M, als wij de euro op 4 tegen 1 zetten zijn we spotgoedkoop en zullen we monster-export krijgen. Dat klinkt goed, maar de keerzijde is

  – dat wij een enorme berg aan dollars krijgen waar we niets mee doen. China heeft dat probleem nu (net als Japan). Uiteindelijk zijn die dingen waardeloos als men er niet ook iets voor in de VS koopt. Maar alles daar is extreem duur vanwege die kunstmatige koers

  – dingen die we hoe dan ook in dollars afrekenen zijn onbetaalbaar. Denk aan olie …

  China is een tijdelijke uitzondering. Het heeft voor haarzelf effect omdat het eigen BBP vrijwel nihil is. Men is afhankelijk van de vraag uit het buitenland om de BNP groei erin te houden. Zodra echter de binnenlandse vraag ook op peil komt zal men stoppen met het oppotten van dollars door stapsgewijs de eigen munt op te waarderen tov de dollar.

  (Stapsgewijs uiteraard want anders gooit men die duizenden miljarden opgepot geld weg.)

 9. [5] Owl, je analyse klopt. Er zijjn echter wel een paar kantekeningen. China kan met het laag houden van haar munt bedrijven hier kunstmatig om zeep helpen. Als over 15 jaar dan de munt omhoog gaat komt die industrie vaak niet terug.

  Ook worden investeringsgelden kunstmatig naar daar getrokken en dus weg van onze bedrijven.

  Tweede analyse is een meer principieel punt. Wij produceren niet enkel duur omdat we sociale stelsels hebben maar ook omndat wij bepaalde zaken zoals dierenwelzijn, milieuvervuiling, etc strenger controleren. Zomaar zeggen dat importheffingen abject zijn, is synoniem aan aangeven dat al deze subjectieve zaken ondergeschikt zijn aan de laagste prijs.

  Let wel, dat is geen pleidoor voor importheffingen, maar er is weldegelijk meer dan enkel geldelijke zaken.

 10. [8] Armin,

  Je analyse gaat in de goede zin maar toch wat kanttekeningen.

  M.u.v. grondstoffen kan alles ook hier gemaakt worden. De wereld is groter dan alleen de VS.

  Als we de Euro op 4:1 tegen de dollar zouden vastpinnen (wat ik NB opmerkte als maatregel tegen de Chinezen), zou een CNY ca. EUR 0.5 bedragen, waardoor Chinese producten hier geen voet aan de grond zouden krijgen. Ook dat is een belangrijk effect, want het betekent dat heel wat EU bedrijven die nu hun deuren hebben moeten sluiten vanwege de wisselkoersmanipulaties van China, dan wel hadden kunnen overleven door onze neutraliserende "tegenmanipulatie".

  Bovendien zou het helemaal niet zo erg zijn dat grondstoffen die in USD afgerekend worden duur zijn omdat we juist (wegens exportsucces zoals jij ook aangaf) makkelijk over veel dollars zouden beschikken.

  Je hebt volslagen gelijk dat we dan op een berg dollars zouden zitten waar we in wezen niks mee kunnen kopen omdat US producten toch te duur zijn (gemaakt) en dat de dollars recyclen zou betekenen dat de koppeling ongedaan wordt gemaakt etc.
  Dat is (zoals je terecht opmerkt) inderdaad ook de situatie waar de Chinezen nu mee zitten. Dus is dit -voor altijd- houdbaar? Neen. Inderdaad niet. Maar odertussen hebben die Chinezen wel de industrie in zowel de VS als de EU kapotgemaakt. Bovendien is het maar de vraag of ze/we met die dollars niets kunnen doen.
  Ze kunnen er grondstoffen mee kopen en … VS-bedrijven. Zodoende krijgen ze dan stevig de touwtjes in handen in de VS.
  Dus uiteindelijk is zo’n muntkoppeling weliswaar niet meer houdbaar, maar als je ondertussen de helft van de industrie van je tegenstander onderuit hebt gehaald en de andere helft hebt opgekocht en dus in handen hebt, dan heb je wel wat bereikt als ambitieuze Supermacht in spe.
  En dat is dus wat de Chinezen doen/aan het doen zijn. En wat ik afkeur en waartegen ik maatregelen gerechtvaardigd vind.

  Goed, ik zal er niet verder op ingaan want uit je reactie op Owl blijkt dat we eigenlijk op dezelfde lijn zitten.

  Groeten,
  M

 11. [9]
  Armin,

  Ik zou ook kunnen zeggen dat men alleen producten mag importeren die onder gelijke voorwaarden zijn geproduceerd als hier mag worden geproduceerd.

  Al is daar wel een gevaar als de overheid dat al te letterlijk interpreteert of probeert te misbruiken als importrem. Net zoals Japan extreme kwaliteits- en controle-eisen stelt (of stelde) aan import van landbouwproducten. Als wij bijvoorbeeld een (absurd hoog) minimumloon hebben en een (absurd laag) verplicht maximum aan werkuren, zal China niets meer kunnen exporteren naar ons. Zeker als we de minimumloonbetaling in absolute termen gelijk willen zien (dat een Chineze werker bijvoorbeeld 6 euro per uur moet krijgen als onze minimumloners dat ook krijgen), i.p.v. een vergelijkbaar niveau op basis van de lokale munt en prijzen.

  En als onze industrie om zeep zou worden geholpen door een kunstmatig lage Chineze munt, hebben we ook geen geld meer om hun producten te kopen. Dat lijkt me voor de Chinezen zelf ook niet al te gunstig. Maar het voordeel van kunstmatig goedkope Chineze producten voor Nederland als geheel, houden we wel. Bovendien, als een kunstmatig goedkope munt onze industrie blijvend zou kunnen beschadigen, kan het feit dat China ook zonder die koersmanipulatie op de meeste gebieden goedkoper kan produceren dan wij, vanwege de lage lonen, toch met hetzelfde argument worden bekritiseerd? Dat trekt ook industrie, investeringen en banen van ons land naar hun land.

  En de meeste liberalen vinden dat toch geen probleem, gezien het voordeel van lagere prijzen voor alle Nederlanders, inclusief de Nederlandse industrie.

Comments are closed.