Al jaren erger ik me aan de berichtgeving van het CBS.
Door slim goochelwerk ,wat hoogstwaarschijnlijk van bovenaf wordt opgelegd, ziet Nederland er weer rooskleurig uit. Ik voel me daarom gedreven om in de toekomst wat berichten te analyseren.

Bijvoorbeeld de volgende kop op Nu.nl:

“Werkloosheid in Nederland laagste in de EU” *)

We staan er kennelijk goed voor: De laagste werkeloosheid in de EU! Maar wat betekent “seizoensgebonden werkeloosheid” eigenlijk? Het CBS geeft uitleg: Dit is “werkloosheid door seizoensgebonden werkzaamheden”. Ah zo, het is kennelijk een slecht seizoen om te werken, dus als dit slechte seizoen een goed seizoen zou zijn dan was de werkeloosheid lager.

Leuke grap, maar het wordt nog leuker: Hetzelfde CBS zegt namelijk ook dat deze “Seizoensgebonden werkloosheid” vooral in de winter op zijn top is vanwege bouwvakkers die in de winter moeilijk kunnen werken en de horeca die op zijn gat ligt. Maar op dit moment is het zomer! In de zomer zijn vooral in de landbouw en horeca veel extra banen beschikbaar. Om over tijdelijke uitzendkrachten die vakantiebanen overnemen nog maar niet te beginnen. Het hele woord is dus een Farce. Elk seizoen is er wel een sector te vinden die voordeel heeft en een andere sector die nadeel ondervindt van de weersomstandigheden.

Een beter cijfer is dus de absolute werkloosheid, en deze staat nu op 4.7%
Bron: CBS statline.cbs.nl/StatWeb/tab…!0-79&HDR=T&STB=G3
ofwel nog eens 1.5% extra.

Tevens hebben we op dit moment 832.570 volledig of deels arbeidsongeschikten.
Bron: CBS statline.cbs.nl/StatWeb/tab…!0-71&STB=G4&LYR=G2:0,G1:0,G3:0
ofwel nog eens: 5.08% extra

Dit is dan kort samengevat een totaal van: 9.78% ofwel 1.6 miljoen werklozen.

En dan staan we op de lijst waar? Oh ja: als 2 na laatste. Net voor Polen en Slowakije, en net na het socialistische bolwerk Frankrijk.

Onze cijfers zien er al wat minder rooskleurig uit maar we zijn nog niet klaar: het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om de werklozen ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking te vergelijken. Baby’s en grootouders geven een vertekend beeld want zij nemen niet deel aan het arbeidsproces. Het zou een veel realistischer beeld geven als we de werklozen met de daadwerkelijke beroepsbevolking vergelijken.

Even kijken: Beroepbevolking 2006: 7.074.000
Bron: CBS statline.cbs.nl/StatWeb/Tab…!0-6&LYR=G2:0,G3:3&STB=G1
Werklozen volgens optelsom hierboven: 1.6 miljoen

Daadwerkelijke werkloosheid in Nederland: 22.61% !

Mag ik voostellen dat we alle ontwikkelingshulp direct stopzetten en zelf subsidie gaan aanvragen bij de EU?
————————-
Ingezonden door Roy Sampers
————————–
*) www.nu.nl/news/1155930/36/W…

18 REACTIES

 1. Niet geheel on topic, doch evenwel zeer noodzakelijk om in de openbaarheid te brengen en te HOUDEN!
  http://www.hetvrijevolk.com
  Tussen haakjes(): ik begin nu echt braakneigingen van sommige van onze volksvertegenwoordigers te krijgen!

 2. En dan zijn we de bijstanders, deel van de VUT’ers & Co etc nog vergeten …

 3. [3] en de vele ambtenaren die niets toevoegen aan de economie, sterker nog vaak de economie kapotmaken maar wel onderhouden moeten worden door het bedrijfsleven….

 4. [4] Ja, maar die zijn niet inactief, dus in deze context mag je die niet meetellen.

 5. En dan vergeet je nog iets: Nederland kent een wettelijk arbeidongeschiktheidswet, feitelijk een verlengstuk van de WW.
  Andere landen kennen deze niet. Mag ook even voor gecompenseerd worden

 6. Ik kan mij goed vinden in de analyse van Sampers. Werklozen en arbeidsongeschikten opgeteld tegenover de beroepsbevolking geeft een ander werkloosheidscijfer dan die van het CBS. Wel heb ik een paar aantekeningen.

  1. Is bij het genoemde aantal dat behoort tot de totale beroepsbevolking ook de studentenpopulatie meegerekend? Als die er dan als ‘inactieven’ nog moet worden afgetrokken, komt het percentage nog hoger te liggen.

  2. Niet alle arbeidsongeschikten zijn oplichters en in staat deel te nemen aan het arbeidsproces. Hoeveel dat er zijn, is lastig te achterhalen.

  3. Volgens mij is 50 procent van de mensen die in de WAO zitten (heet dat niet anders tegenwoordig?) gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Velen daarvan hebben een parttime baan of worden dubbelgeteld omdat ze naast hun WAO-uitkering ook nog een gedeeltelijke andere uitkering hebben en ook in die statistieken terugkeren. Hoe verreken je dat in de cijfers?

  4. Vergelijkingen met andere Europese landen is inderdaad niet eenvoudig door andere stelsels en metingsmethoden. Nederland is echter niet het enige land dat onderscheid maakt tussen werklozen die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en arbeidsongeschikten. In vele landen noemt men de AOW de ‘invaliditeitsuitkering’, al dan niet via verplichte loonafdracht of vrijwillige verzekering gefinancierd. Worden die in de cijfers van andere landen wel of niet meegeteld?

  Kortom, het is niet eenvoudig werkloosheidscijfers te vergelijken.

  Dan nog, terzijde, een andere opmerking: het wordt wat eentonig op deze site. Ik krijg de indruk dat menigeen zich heel erg achtergesteld voelt of wat monomaan zijn stokpardjes berijdt. Elke poging van een schrijver een serieuze discussie te beginnen, zoals hier over de betrouwbaarheid van de cijfers van het CBS, wordt direct door enkele mensen tot steeds weer dezelfde litanie teruggevoerd, al valt het mij nog mee dat ook hier de islam er niet met de haren wordt bijgesleept.

 7. Volgens mij concentreerd de overheid, en dus ook het CBS,zich steeds uit puur zelfbehoud OPZETTELIJK op de verkeerde issues. De vraag is dus eerder welluke zijn o.a. dan wel de echt significante punten …

  In ieder geval, al helemaaaaaal GEEN issue is de "werkloosheid" en ook niet het niet-willen-werken, ongeacht hoe men het noemt. Want gaat men op CIA gegevens af, dan blijkt dat slechts een op de zes nederlanders (als gevolg van geleverde productie of extern-lonende bewezen diensten) letterlijk het ECHTE besteedbare binnenlandse nasjionale product (BNP) voor alle anderen verdienen.

  Weshalve alle anderen per definitie PARASIETEN zijn, ongeacht of men ambtenaar is, aan de infrastructuur "werkt", in de politiek zit of alfagamma "beroepen" uitoefent danwel in de vangnetten "ligt".

  Nederland meldt (volgens de CIA weer) echter een BNP van 660 miljard USD, maar geeft daarvan meeer dan de helft uit aan overheids-uitgaven. En DAT betekend dat de echte BNP dus slechts tussen de 250 en 300 miljard USD ligt (omdat het voor de rest steeds om HERKAUWD geld gaat).

  Niet alleen heerst hier derhalve SCHIJNWELVAART … maar het land is ook goed op weg naar totale faillisement.

  Laat men dat soort zaken belichten, inplaats de stroom aan TRIVIA … want nederland heeft eigelijk een WARE "werkloosheids" percentage van MEEER dan een 50% van de "beroepsbevolking". Helaas ook de statistieken worden door in wezen en in feite werklozen en onproductieven bij het CBS bedacht … Of niet soms?

 8. [9] Niet helemaal. Een deel van de ambtenaren moet je gewoon bij het BNMP tellen, want zou productie zijn die men anders ook zou hebben. Veel staatspersoneel in de zorg bijvorobeeld zou bij andere wetgeving gewoon hetzelfde werk blijven doen. Waarschijnlijk efficienter omdat een legoin regelaars niet langer mee hoeft te kijken, maar de medici in deze zelf zijn gewoon onderdeel van het BNP.

  Idem voor diverse andere sectoren waar de staat het monopolie naar zich toe geharkt heeft.

  Men zou enkel de bureaucratische laag en kunstmatig gecreeerde functies moeten uitsluiten van het BNP.

  Dat is echter vrijwel ondoenlijk, dus ik zou toch zeggen: BNP is BNP. Richt je op – zoals je terrecht aangeeft – het feit dat bijna 50% via de staat loopt. Dat is immers een maat voor de gemiddelde belastingdruk. Bij vrijgave hiervan zou niet zozeer het BNP zelf met 50% stijgen (omdat een deel van deze uitgaven voortaan via het private netwerk gaan), maar vooral de groei van het BNP toenemen via het weer toelaten van de kapitalistisceh marktwerking op die sectoren.

 9. [8] "Elke poging van een schrijver een serieuze discussie te beginnen, zoals hier over de betrouwbaarheid van de cijfers van het CBS, wordt direct door enkele mensen tot steeds weer dezelfde litanie teruggevoerd,"

  Ik ervaar dat minder absoluut. Natuurlijk zijn er altijd mensen die een eenmaal gevormde mening nooit meer kunnen veranderen. Het is trouwens bijna altijd moeilijk om een mening te veranderen.
  Soms ook lijkt het of er in een discussie geen vorderingen worden gemaakt. Onder andere lijkt me een oorzaak dat er vaak over x dingen tegelijk wordt gediscussieerd en dan springt het wel van de hak op de tak.
  Als ik dat door heb, bij iets waarin ik betrokken ben, probeer ik één punt terug te brengen naar de basis waar je alleen nog ja of nee kunt zeggen.
  Lukt niet altijd maar verdiept wel je inzicht.

  In ieder geval bedankt voor de opmerking, en laten we proberen het niveau (nog meer?) te verhogen!

 10. [11]

  Yaaa en Neeee, maar hierbij een echt voorbeeld van als een tiet lopende NON-PROFIT en geen-overheids-gezondsheids voorzienings-systeem. En met met WIE concureert men? met ander particulier FOR-PROFIT aanbieders (die ik persoonlijk prefereer vanwege hun superieure prestaties).

  http://www.chartered-health

  Yaaa en Neeee …, eenvoudig vanwege het feit dat indien er WERREKELLUK wordt geprivatiseerd … niet alleen t.a.v. gezondsheidsvoorziening, maar ook op gebied van, Onderwijs, Tranport, Bruggen en Wegen, Onderwijs, Utiliteiten, en Volksverzekeringen … het staatsbuget minimaal GEHALVEERD kan worden.

  HET probleem is echter dat dit Tokkievolk van onproductieve alfagamma doorgeleerden uit de knoperen knopen en mosterd en meel milieus het NIET anders wensen. EN ga nu maar es tegen 80% van de bevolking in …

  Hoewel sommigen zelfs van een utopische libertarische samenleving fantaseren …

 11. [11] "BNP is BNP."
  Is dat wel zo? Het hangt ervan af hoe je die BNP meet. Het is het totaal aan facturen voor verrichte diensten of geleverde goederen?

  Ik las er lang geleden een anecdote over die ik beslist niet meer terug kan vinden. Iets in die richting:
  Stel het BNP per inwoner is X.
  You scratch my back, I scratch your back. (te vertalen in …?)
  Dan sturen we elkaar een factuur met bedrag X voor verrichte diensten.
  Als iedereen in Nederland dat dan ook doet, is het BNP op dat moment verdubbeld.

  Klopt dat?

 12. [14]

  De beste manier om de echte BNP te … "meten"?

  Immers … het is vrij goed te gissen op basis van de effectieve belastingdruk en aan wat de overheid uitgeeft … Is die echte en effectieve belastingdruk (incl. BTW, heffingen, leges en alle andere verkapte lasten) meer dan 50% dan is de echte BNP … hooguit gelijk en eerder KLEINER dan de begroting (gasbel inbegrepen) …

  Het is ook DAAROM dat de regering … VALSELIJK … beweerd dat de effectieve belastingdruk in Nederland "minder" is dan 40%.

 13. [14] Dat klopt ook, want je stuurt elkaar dan een rekening voor het sturen voor een factuur.

  De verwarring onstaat bij wat BNP is. BNP zegt niets over het zinnig zijn van een dienst of product. Enkel over de hoeveelheid. Maar dat maakt ook niet uit afhankelijk waar je het BNP voor wilt gebruiken. Immers een definitie is (enkel) zinnig indien het aansluit bij het doel.

  Maar kritiek is zeker mogelijk.
  Zie bijvoorbeeld dit

  http://www.workforall.org/f

 14. [16] Eerder noemde ik het feit dat volgens mij iets echt niet klopt … wat betreft de geraporteerde BNP onder de zware druk van de sjosjialistische overheidsuitgaven … vis-a-vis de welvaart die er in Nederland toch nog schijnt te bestaan.

  Welnu het antwoord is dat in Nederland inmiddels de economie voor wel 20% (twintig procent) ZWART is als de nacht. Daaaaar moeten de multi-sterren eettenten, de botenbouwers en luxe-auto dealers het allemaal van hebben … Of niet soms?

  En als dat nog even flink doooorzet dan betalen strax alleen nog maar de ambtenaren en pseudo-ambtenaren en soepsidietrekkers belastingen …

Comments are closed.