Opmerkelijk (?) feitje. De Verenigde Staten van Amerika spenderen twaalf miljard dollar per maand uit aan haar defensieapparaat in Irak en Afghanistan. Dat is twaalf miljard dollar aan geroofd geld dat niet door de bestolenen (de Amerikaanse belastingbetaler) naar eigen goeddunken kan worden uitgegeven. Natuurlijk heeft een en ander de goedkeuring van het democratische proces. En er was ooit 11 september 2001, de dag dat de VS op eigen grondgebied werd aangevallen door een terroristisch netwerk dat zich ophield in oa. Afghanistan maar niet Irak (later overigens weer wel zo claimt). De vraag is of je het prijskaartje dat op het ‘bevrijden’ van de twee landen geplakt is niet te hoog is.

Interessant is dat 567 miljard (jawel!) van de sinds 11 september uitgegeven 758 miljard aan Irak is besteed. Het land is zo instabiel als een ik weet niet wat – dan had Saddam het toch maar goed voor elkaar. Folklorefanatici blazen elkaar dagelijks op omdat Islam vrede betekent – maar dat zijn dan vast geen ‘echte’ moslims, er zijn namelijk meerdere islams (check intellectueel hoogstaand filmpje hier). Maar we kunnen het heel politiek correct ook een ‘burger’oorlog noemen. Vanuit een kosten-baten oogpunt kun je je dus best afvragen of het nu wel allemaal zo nodig is/was. Want Irak kost wat en dat heb je ook niets: is de wereld veiliger geworden? Wat vindt u?

88 REACTIES

 1. [27] [30] De realiteit is echter dat de drie grootste contemporaine wereldmachten ( de Engelssprekenden de Chineesschrijvenden en de Cyrilisten) gezamelijk een mondiale GODSDIENST OORLOG aan het voeren zij dat hun wordt OPGEDRONGEN.

  Een oorlog waar onnozele politieke parasieten als een Ron Paul of Dennis Kuchinich nauwelijks enige benul van hebben. Want het gaat een LANGE STRIJD worden … zoals James Woolsey, en oud directeur van de CIA uiteen zette. Want het ging en gaat al helemaaaaal niet om een Saddam, maar om:

  "" … a new era of enemies without countries, without a tangible state based resources and targets …""

  Woolsey’s keynote presentation identified the nature of the terrorists we are fighting by beginning with a statement that is in alignment with Sun Tzu’s Art of War. When in a war, we should begin by understanding the enemy."

  The theme of the keynote was, "The war on terror will be the long war of the 21st century." Because of the nature of the adversary, the terrorists’ resources and modes of operation, this will be the case. Woolsey identified that we are up against three totalitarian movements, all originating from the Middle East.

  First, are the Baathists; this group is basically Fascist, but without a clear or defined ideology. Its goal is to return to power and support Pan-Arab Nationalism. While the group is still a factor, it is not growing and lack the means to create what Woolsey refers to as a fire in the mind of its followers (from Dostoevsky’s The Possessed).

  Second are the Shiite Islamists – primarily from Iran. They have the advantage that they have the resources of a rich country (e.g. oil revenue) and support from that country’s leadership. Iran supports what Woolsey called the most professional terrorists in the world, Hezbollah.

  However, Woolsey identified a weakness – that the concept of theocracy is not traditional with Shiites and that may be a reason why the current Iranian leadership is so unpopular with Shiite clerics. As a result, this movement may have difficulty creating the fire in the mind necessary to support long-term expansion.

  The third and most dangerous of the three are the Sunni Islamic terrorists. This group is the most dangerous because it is growing and creating fire in the minds of its members. The group has an ideology that is anti-Christian, anti-women and anti-democracy and it wants to return Islam to where it was in the 7th century both in territory controlled and in religious practice.

  Because of support from within Saudi Arabia, Sunni Islamic terrorists have access to substantial wealth and resources. Woolsey identified that some of the fuel for this movement is the U.S .has been perceived for decades as only being interested in the oil from this part of the world and not the people or nature of the governments.

  This groups’ strategic view has three parts. First, control the Muslin world; second, control the parts of the world that Muslins controlled in the 7th century "" e.g. Spain; and third, control the world.

  What makes this group so dangerous is that its members are fully committed (true believers) and that dying for the cause is perceived as an honor. Due the fragmentation of this group, there is neither a contact point for negotiation or a real entity to sanction.

  The problem is that to many of those in the Mid-East, the Sunni terrorists are offering something, where for decades the U.S. is believed as having offered nothing. So the battle for the hearts and minds begins with the opposition in the lead.

  Woolsey pointed out that U.S. Intelligence is also not used to dealing with a fully committed adversary who cannot be deterred. In addition, decision makers in the government may not really understand this type of enemy. So the nature of transformation is to move not only the intelligence infrastructure from years of opposing the monolithic to creating the means and measures to counter and neutralize the fragmented, but change a mindset to this new reality.

  This presentation provided a clear, concise, easy to understand explanation of the enemy we now face. It was one of those presentations that you wish more people could hear to be able to grasp the realities of "the long war of the 21st century".

  http://lbs360.directionsmag

 2. NIEMAND die, wat de Woolseys zeggen, beter begrijpen (en er ook naar handelen) dan de Israeliers …

  Daaaarom is de contra-strategie van de VS ook als volgt:

  1. Achtervolg en verdelg de terroristen … ook achter hun grenzen.
  2. Isoleeer hun achter die grenzen, en laat de facties elkaar daar te lijf gaan.
  3. Houdt de diaspora van Barmhartigen ZWAAAAR in de gaten, en onderdruk en elimineer alle eventuele belligerente acties.
  4. Doet dat in nauw coordinatie met Rusland en China die aanzienlijke Barmhartige minderheden hebben waar zij niks goed van kunnen verwachten.

  Is it worth USD 12 billion a month? You bet ye …

 3. [30] "Helaas gaat dat straks toch gebeuren, gezien de absolute onwil om de sluipende invasie door organisaties als CAIR en Muslim Brotherhood een halt toe te roepen."

  Maar al te juist. De Ikhwan al-Muaslimeen (moslimbroederschap) is al sinds de jaren vijftig bezig hun lange-termijn plan in de VS uit te voeren. Sluipenderwijs en volkomen onopgemerkt door de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ze moskeebesturen geïnfiltreerd zodat nu naar schatting 80% van de Amerikaanse moskeeën onder hun bestuur staat.
  CAIR is niet meer dan een front in deze oorlog. De wereldwijde Ikhwan is de groep die in de gatehn gehouden moet worden. Veelbetekenend is dat Barack Obama de kleinzoon is van een moslimgeestelijke uit Kenia.

  Zoals ik reeds eerder heb gezegd gaat dit volkomen onder het radarscherm van de Amerikaanse inlichtingendiensten door en blijft dit nog wel even doorkankeren. Zelfs de AIVD heeft het beter door dan zij. De war of attrition die zo succesvol was tegen het oostblok werkt niet tegen een vijand die honderden jaren vooruit plant, gebruik maakt van de resources van het gastland, de beloning niet in dit leven verwacht en ongrijpbaar is. Het enige wat hier helpt is de totale vernietiging van de dogmatische basis van de islam, bijvoorbeeld door de ontdekking van afwijkende versies van de koran uit de eerste eeuw na de dood van Mo, vrede was niet met hem o.i.d.

 4. Waarom allerlei infantiele opmerkingen … want je kan er niet eens ongenood je buurmans huis binnen dringen, op de kans een constitutioneel gegarandeerde blauwe boon … toebedeeld te krijgen …

  En enige honderden miljoenen vuurwapens onder de bevolking doen de rest … op de onvermijdelijke incidenten en uitzonderingetjes na uiteraard.

  Bovendien, behalve in Europa, weet de wereld inmiddels maar al te goed dat het in een terminale RELIGIEUZE OORLOG is verwikkelt dat nog vele decennia gaat duren … Dat barmhartigen in Noord amerika (tot remigratie toe) zwaar gekortwiekt gaan worden staat inmiddels als een paal boven water.

 5. [34]
  "Dat barmhartigen in Noord amerika (tot remigratie toe) zwaar gekortwiekt gaan worden staat inmiddels als een paal boven water."
  Duidelijk heeft Postma behoefte aan vitamine I, informatie.
  http://www.sperryfiles.com/ beschrijft gedetailleerd hoe de Amerikaanse overheid op haar knieën ligt voor de mohammedaanse invasie. Dus laat me niet lachen.
  Ik raad mensen ook aan zich GRONDIG, en dan bedoel ik GRONDIG te verdiepen in het fenomeen Ikhwan al-Moeslimien, de moslimbroederschap, waar terrorismefronts als Hamas etc. slechts onbelangrijke tentakels van zijn. Actief sinds de val van het Ottomaanse Rijk, en sindsdien druk in de weer om een wereldwijd kalifaat te vestigen.
  Het volgende punt op de reading list moet worden de internationale soefibeweging, die mede achter de oprichting van de Ikhwan zit en waar zowel Mullah Omar als vermoedelijk Barack Obama, DE democratische favoriet voor het presidentschap nauw bij betrokken zijn.
  Enfin, ik heb het reeds eerder gezegd. Als ACP’s inzicht exemplarisch is voor het inzicht van de gemiddelde Amerikaanse top official is de war on terror reeds verloren.

 6. Begint die RUKDING … weeeer …

  FEIT is dat, op enkele uitzonderingen na, de Amerikanen inmiddels drommels goed … WETEN dat hun land, en dus ook zij, in een langdurige RELIGIEUZE oorlog met echte barmhartige FANATEN zijn gewikkelt. (Zie de woorden van James Woolsey, geciteerd in posting # 31). En er ploft heus nog wel een dirty bom in de VS … Biiiig deal …

  Maar dan gaat iemand die nauwelijks de achterhoek uitkomt het beeeeter weten en een heeel ander verhaal ophangen, terwijl ik zowat letterlijk mijn oor aan de grond heb in Washington DC …

  Maja, met alle geweld steeds mee willen doen … ook al is het maar voor speck u bohnen …

 7. Tsja, uit de daden van de Amerikanen blijkt dan ze alleen de tentakels van het monster aanpakken maar nalaten in het hart toe te slaan. En voor mijn part golft Ronnie met Sjors elk weekend op Kennebunkport, uit bovenstaande blijkt niet dat ie het begrepen heeft.

  Maar goed, er is meer ‘at hand’: zo blijkt Cheney massief geïnvesteerd te hebben in Europa, heel toevallig vlak voordat de euro aan de sterke stijging begon: http://www.lifeaftertheoilc
  De beschikbare data wijst erop dat de Amerikaanse regeringsleiders nu bezig zijn zichzelf schaamteloos te verrijken met hun VOORKENNIS en hun volk de rekening laten betalen. Wedden dat ACP nu baalt omdat ie goed het schip is ingegaan met zijn waardeloze dollar deposits…

 8. Eergisteren … toevallig … nog een UNSOLICITED bod gekregen via SOTHEBY’S … op mijn pandje ( met Hartru klei-tennisbaan, Gunnite pool en eigen putting-green-om-te-oefenen) aan de Great Plains Road , in Southhampton NY 11968, voor meeer dan TIEN maal van wat ik er 10 jaar geleden voor heb betaald. Kapitalisme in de praktijk, en BUITEN georganiseerde libertarisme, is great …

  Doe ik dus lekker niet … Ook al omdat het tegen 35% ROI is geleased aan rijke moffen, want het krioelt daar van de Hendrik Siemenses, Edgar v Bohlen u Halbachs,, Franchie Burdas … Sachsens, Henkels … en allerlei grootaandeelhouders van duitse multinasjionals …. die zich daar persoonlijk veiliger weten …

 9. [38]
  35% ROI op een investering tien jaar geleden gedaan die ondertussen 10x zoveel waard is doet nu zoveel als een spaarrekening.
  Knap huisje trouwens. Althans volgens Google Maps.

 10. Ach ja, de meeste lutsers alhier weten alles beter, terwijl ze te stom zijn om iets op eigen kracht te ondernemen.

  Lachen gieren brullen "mit das (so called) Herrenvolk".

  Zum kotsen.

 11. Sommigen weten eenvoudig NIETS van het verschil, verband en/of potentie tussen YIELD en CAPITAL APPRECIATION, om nog maar te zwijgen van fiscale nadelen en voordelen …

  Maja … als men steeds overal achteraan moet hollen …

 12. [40]
  Ach, de mensen hier vallen niet in katzwijm voor de eerste de beste nouveau-riche maar beoordelen mensen op inhoud. Wat voor ze pleit.

  Maar vertel eens Jetze, wanneer kan ik je privéjet zien landen hier op het vliegveld? Of behoor jij ook tot het crapuul dat alles beter weet maar in het dagelijks leven niets weet voor elkaar te bakken.

 13. [41] Ik ben maar een Twents boertje en mijn economische kennis gaat niet verder dan lagere-schoolniveau. Ik heb wel geleerd dat je bij een bubbel beter snel uit kan stappen. Whatever. Zelf weten.

 14. [42]
  "Ach, de mensen hier vallen niet in katzwijm voor de eerste de beste nouveau-riche maar beoordelen mensen op inhoud."

  Is dat zo, zo ja met welke "inhoud".

  Lachen gieren brullen dat nu juist jij diegene bent die zich aangesproken voelt.
  Dat zegt meer dan genoeg.

 15. [44]
  Tsja, de timing, gecombineerd met je neiging altijd mij te viseren. Verder wijst je repliek erop dat in jouw optiek ik inderdaad tot deze groep ‘lutsers’ behoor.

  Maar vertel eens Jetze, wanneer kan ik je privéjet zien landen hier op het vliegveld? Of behoor jij ook tot het crapuul dat alles beter weet maar in het dagelijks leven niets weet voor elkaar te bakken.

 16. [45] Uit de ‘spelregels’: "Maar het moet niet vervallen in scheldpartijen, vulgair taalgebruik of nodeloos minachting tonen voor andere deelnemers aan dit forum. Dat is geen bijdrage voor een betere maatschappij."

  Ik heb even een search losgelaten op reacties van Jetze en vrijwel zonder uitzondering overtreedt elke reactie van dit heerschap de ‘spelregels’, niet alleen qua ‘nodeloos minachting tonen’, maar ook qua taalgebruik. Hij ‘steunt’ Hub in de strijd die Hub via deze site tracht te voeren, maar kan niet eens het respect opbrengen Hub’s ‘spelregels’ te eerbiedigen. Tekenend.

  Tenzij je ernstig last hebt van masochisme kun je je dus maar beter niet uit de tent laten lokken. De gemiddelde lezer zal de inhoudsloosheid niet ontgaan. Ook hier zal wel weer een smalende reactie op komen, maar als gezegd, vrijspreker censureert en blokt niet, dus dat moet dan maar. Gewoon negeren.

 17. [46]
  Ach, ik vermaak me kostelijk, Hartman. Degene die verregaand last heeft van masochisme is Jetze. Keer op keer gaat ie door met wat in essentie een verliezersstrategie is.

 18. [40] hehehe, zelfs Duuts kin it net skrieuwe. Zum kotzen.
  Nou, oant sjens Jetze en, fansels, gea troch mei zwetse.

 19. [46] Er wordt wat gezegd over "nodeloze" minachting maar wat met terechte minachting ?

 20. [49] Ik steek het NIET onder stoelen of banken … Hoewel … de meeste geminachten zijn of te stom om het te begrijpen en/of hebben huiden als olifanten …

 21. [49] Ook het tonen van terecht minachting kan nodeloos zijn 😀 In feite is veel te zeggen voor de stelling dat alle persoonlijke aanvallen w.o. uitdrukking geven aan minachting nodeloos zijn en op deze site niet thuishoren. Het door Hartman genoemde negeren alsmede bij hardnekkige gevallen bannen is effectiever.

 22. [51] ACP en Jetze hebben zich tot doel gesteld de lengte van de pietjes van de vrijsprekers te meten.

  Die pietjes blijken soms akelig kort waarbij gevreesd moet worden dat normale penetratie niet mogelijk is.

  Zij die zich voorstaan op een KNOERT vinden het niet leuk dat men over hun onthuld dat men slechts een stompje in de te grote broek zitten heeft.

  Gevolg :ACP en Jetze impopulair.

  Of niet soms ?

 23. [52]
  De gevallen-Jetze en ACP zijn verschillend.

  Jetze wil gewoon zieken, vermoedelijk op basis van een chronisch minderwaardigheidscomplex heeft de man onvoldoende zelfvertrouwen om op inhoudelijk niveau mee te lullen. De klassieke forumtrol, m.a.w.

  Het geval-ACP is gecompliceerder. De man is binnengelopen door het via P&G uitpooien van overheid-enforced patenten. Hij vindt libertariërs die niet net als hij binnengelopen zijn een stel losers die op economisch vlak geen recht van spreken hebben. Hij schijnt er een infantiel genoegen in te scheppen om mensen die minder boven de nullijn staan dan hij af te zeiken. Ook vindt hij het libertarisme als filosofie waardeloos omdat je je persoonlijk niet kan verrijken door als libertariër politiek of op internet actief te zijn. Hier schiet ie de plank behoorlijk mis, want dat is niet het primaire doel van een politieke filosofie, zoals libertarisme. Dat is een andere maatschappij. In het geval van libvertarisme: een maatschappij zonder dwang en met maximale vrijheid voor het individu.

  Overigens kan bij het implementeren van een libertarische maatschappijvorm wel degelijk ook persoonlijke verrijking optreden. We kennen allemaal het voorbeeld van de Freemont Groep. Waar ACP rijk is geworden bij gratie van goede contacten met het grootkapitaal dat door stelselmatige bevoordeling van overheidswege kleinere bedrijven weg heeft kunnen drukken of op kunnen slokken, kan door collectieve actie van overtuigde libertariërs op eerlijke wijze verrijking plaats vinden.

 24. [52] En dan wordt natuurlijk de vraag: wie hier laat zich voorstaan op een knoert? Bij mijn weten niemand. ACP zelf, wellicht.

 25. [53] ACP = homo economicus
  Islamofoob = homo utopicus

  ACP schept poen.
  Islamofoob blaast bellen.

  ACP zorgt voor zichzelf.
  Islamofoob ijvert voor een betere wereld.

  ACP zwaait met KNOERT.
  Islamofoob trekt pietje.

  Of niet soms ??

 26. [55]
  Klopt niet helemaal. Ik zorg op dit moment ijverig voor mezelf. Voornaamste verschil met ACP (naast banksaldo en maatschappelijke status, op welke punten hij beter scoort dan ik) is: ACP sluit alle niet-verwezenlijkte idealen uit als onrealistisch, terwijl ik denk dat een goed onderbouwd en realistisch plan tot het verwezenlijken van zogeheten utopieën wel degelijk grote kans van slagen heeft. Het opbouwen van een levensvatbare libertarische maatschappij valt zeker onder de levensvatbare utopia’s. Vijf eeuwen geleden leek onze huidige samenlevingsvorm ook een onhaalbare utopie, ik bedoel maar.
  ACP-types waren dan gegaan voor de oligarchie als maximaal haalbaar.

 27. [55] Grumpie,

  Precies, maar dat zal Germen Roding met al zijn aka’s en (control ?) F5 geneuzel als blog nomade nimmer kunnen bevatten. Op het voormalige DDR moest hij als "trol" het veld moeten ruimen.

  Happen naar de baas werd niet toegestaan, volgens zijn zeggen.

  Sukkels welke geen nagel aan hun vinger hebben om hun eigen kont te krabben vallen over een z en denken de Fryske taal machtig te zijn.

  Lachen gieren brullen, snel in hun (te korte pietje) gebeten……..

 28. DEZE draad gaat om de vraag of een oorlog dat een 12 miljard per maand kost gerechtvaardigd is. Volgens mij dubbel en dwars, enwel omdat het in alle opzichten een relatief lage besteding is terwijl de Amerikanen het zo hebben ingericht dat, of men wil of niet, de hele niet-Barmhartige wereld aan toe bijdraagt.

  Nu hebben de Amerikanen er het grootste belang bij, dus nemen zij de voortouw. Want de oorlog gaat immers om echte of vermeende wereldhegemonie … en wel tegen fanatieke religieuzen die het verschil tussen leven en dood NIET kennen, en waar zonder uitzondering al hun geloofgenoten mee sympathiseren en/of op zijn minst ruim "begrip" voor opbrengen … ook de zogenaamd gematigden en zij die zijn "verwestelijk".

  Het gaat daarom een lange en zeer bloedig conflict worden …. Maar komt voor het westen uiteindelijk tot een goede eind, ook al zal er nog wel een of meer dirty boms op Amerikaans grondgebied ploffen …

  Tussendoor hebben wij op DEZE draad echter het absoluut en volkomen waardeloos gemekker en gezuig van een maatschappelijke en allerzinds gefaalde foobicus die mij echter als een soort "tegenvoeter" wenst te zien … hetgeen helemaaaal een illusie en kletsnatte droom is … Want het slaat absoluut NERGENS op. Nou dan?

 29. [51]
  Jij zegt het:

  IP ban?

  Mijn IP nu = 207.195.244.57

  Lachen gieren brullen F5 trol Germen Roding.

 30. [59]
  Zeker weten dat jouw mede trollen dit I.P. adres kunnen tsjekken, voor vandaag dan……

Comments are closed.