Afgelopen vrijdag, 29 juni, beslisten de leden van de US Supreme Court dat ze nieuwe aanvragen voor Habeas Corpus-zittingen van zogenaamde ‘gedetineerden’ in de eveneens zogenaamde ‘War on Terror’ zullen honoreren. Deze beslissing, een verandering ten opzichte van een eerdere uitspraak over een aanvraag in dezelfde zaak afgelopen april waarin een aanvraag afgewezen werd, is goed nieuws voor Amerikaanse staatsburgers; zij lopen het risico om als verdacht ‘vijandig strijder’ (‘enemy combattant’) voor een lange tijd gevangen gehouden kunnen worden zonder aanspraak op een openbaar proces met advocaat zoals geregeld in de US Constitution.

Zoals reeds eerder gemeld, heeft het US Congress nooit de oorlog uitgeroepen na 9-11. In plaats daarvan had Bush aan het Congress toestemming gevraagd voor het ‘inzetten van militairen’. Als gevolg daarvan dacht de regering-Bush er onder uit te komen om gevangen genomen ‘strijders’ in de ‘War on Terror’ als krijgsgevangenen te behandelen. Echter, omdat er geen formele oorlog was uitgeroepen, werden de gevangen genomen ‘strijders’ geacht volgens de bestaande wetgeving in de VS (de US Criminal Code) te worden berecht, wat ook inhield dat het hen toegestaan werd om in ‘Habeas Corpus’-rechtszaken (presentatie van bewijsmateriaal in een rechtbank) hun recht te halen.

De regering-Bush argumenteerde vorig jaar in de zaak-Hamdan, dat het toestaan van Habeas-Corpus-rechtzaken geheime operaties in gevaar zou kunnen brengen door de presentatie van bewijsmateriaal, hetgeen mogelijk is, alhoewel niet significant.

Bush wilde ‘gedetineerden’ in militaire tribunalen berechten die uit zijn eigen koker, de koker van de uitvoerende macht, kwam, hetgeen wederom onconstitutioneel is omdat uitsluitend het US Congress volgens de US Constitution gerechtigd is om een rechtbank op te zetten naast de reeds bestaande rechtbanken van de afzonderlijke Staten en de US Supreme Court (zie ook artikel één, twee en drie van de US Constitution).

In de uitspraak in de zaak-Hamdan verklaarde de US Supreme Court zich tegen de regering-Bush betreffende het opzetten van militaire tribunalen en het niet toestaan van Habeas-Corpus rechtzaken. Echter had het US Congress op dat moment reeds de Military Commissions Act van 2006 aangenomen, die Bush’ militaire tribunalen legaliseerden en het beletten om toekomstige verzoeken om Habeas Corpus-rechtzaken door de Supreme Court behandeld te zien.

Deze uitspraak van 29 juni is uiterst significant. Het spreekt de wetgevende macht tegen, en legitimeert het houden van Habeas Corpus-zaken. Verder kunnen burgers van de VS enigszins opgelucht adem halen, omdat volgens de Military Commissions Act van 2006 Amerikaanse staatsburgers eveneens als ‘vijandig strijders’ betiteld- en zonder het houden van Habeas-Corpus rechtzaken gevangen gehouden kunnen worden, in principe eindeloos dus.

Artikel hierover in de VS media
Achtergrond-informatie van Gardner Goldsmith
VS artikel, reaktie nr 28

10 REACTIES

 1. De gang van zaken rondom Guantánamo maakt inderdaad duidelijk dat er, eufemistisch uitgedrukt, het een en ander schort aan de door sommigen de hemel ingeprezen "checks and balances" in het Noord-Azteekse Reich.

 2. [1]
  Inderdaad, Foob. Het zaagwerk aan de C&B-stoel is reeds in een vergevorderd stadium. Kijk maar: "There once was a time when Congress would not have been so quick to hand its powers over to other bodies. But we now have self-managing agencies such as the EPA, OSHA, and the FDA, and most Americans think they are justified, so why fuss over yet another hand-off to the executive branch, this time involving trials and the suspension of habeas corpus?"
  Trias politica in verval. De hemel-inprijzers hebben hun huiswerk niet goed gedaan, zoveel is duidelijk.

 3. TOPUNT van FOOBSE achetrlijkheid … en disinginuiteit, want als er GEEN checks en balances waren … zou er ook GEEN behoefte bestaan voor het Amerikaanse Opperste Hof om ergens op terug te koemen.

  NIEMAND staat daaar boven de wet … ook de Supreme Court niet. Gaat men hier onnozel staan te snikkeren om de eigen stommiteit …

 4. [3] Vertel dat die onschuldigen die jarenlang zonder vorm van proces op Guantánamo vast hebben gezeten, amigo. Over achterlijkheid gesproken…

 5. [3] "NIEMAND staat daaar boven de wet … ook de Supreme Court niet."

  Is Marc Rich niet door Clinton gratie verleend?

 6. Laat acp een apc tje nemen, of nog even flink doorstuderen. Bush zegt zijn opdrachten rechtstreeks van God te ontvangen, dan staat ie niet boven de wet, maar IS de wet, en maakt inderdaad aan de lopende band nieuwe wetjes die hem uiteindelijk dictatoriale macht gaat geven.1000 jarige Rijk van De fuhrer. Of de nieuwe wereld orde van Bush, dezelfde Geest grotere verschrikkingen….Paul

 7. Laat acp een apc tje nemen, of nog even flink doorstuderen. Bush zegt zijn opdrachten rechtstreeks van God te ontvangen, dan staat ie niet boven de wet, maar IS de wet, en maakt inderdaad aan de lopende band nieuwe wetjes die hem uiteindelijk dictatoriale macht gaat geven.1000 jarige Rijk van De fuhrer. Of de nieuwe wereld orde van Bush, dezelfde Geest grotere verschrikkingen….Paul

 8. [7] In vele landen moet ik nu aanhoren dat B@B de grootste terroristen zijn. Jammer dat dit zo loopt.

 9. Hoi Hugo… beetje vaag, bedoel je nu met B@B A. Bush@Blair of Blair , de apestaart van Bush? maar Balkenende@v.Balen is dichter bij huis, en ,Jammer dat dit zo loopt?Jazeker de regeringen van de angst verzinnen steeds weer nieuwe leugens , en de enige manier om je daar tegen te verzetten is ontmaskering en, op een amerikaanse bumpersticker staat WIN the War on Terror,STOP being AFRAID!!!

 10. Hoi Hugo… beetje vaag, bedoel je nu met B@B A. Bush@Blair of Blair , de apestaart van Bush? maar Balkenende@v.Balen is dichter bij huis, en ,Jammer dat dit zo loopt?Jazeker de regeringen van de angst verzinnen steeds weer nieuwe leugens , en de enige manier om je daar tegen te verzetten is ontmaskering en, op een amerikaanse bumpersticker staat WIN the War on Terror,STOP being AFRAID!!!

Comments are closed.