Wie de biografie van Al Gore googlet vindt nogal wat variaties van verslaglegging. Volgens de officiële Clinton variant bijvoorbeeld diende hij vrijwillig in Vietnam en volgde hij opleidingen aan de Vanderbilt University Divinity School en Vanderbilt Law School, na Cum Laude afgestudeerd te zijn in ‘government’ op Harvard. Gore bezit “a small farm near Carthage”. Wie verder kijkt vindt ook andere info, die “the ozone man” in een iets ander perspectief plaatsen.

Zo meldt een andere site dat Gore als student demonstreerde tegen Vietnam, maar geen dienstplicht-ontduiker was; hij diende van 1969-1971 als leger journalist. Beide Vanderbilt opleidingen (religie en rechten) maakte hij niet af. In 1976 won hij zijn eerste politieke verkiezing voor het Huis van Afgevaardigden, geholpen door zijn naam in het district dat zijn vader al meermaals naar het Congres gestuurd had. In 1992 deed hij niet mee aan de presidentsverkiezingen. Wel schreef hij een boek over het milieu: Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit. Hierin kwam voor het eerst zijn ‘filosofie’ aangaande het milieu naar voren: “We must make the rescue of the environment the central organizing principle for civilization.”

Nadat Bill Clinton verrassenderwijs Gore had aangezocht als running mate leverde het boek Gore de volgende kritiek op van George W. Bush, alsmede de bijnaam ’the ozone man’: “This guy is so far out in the environmental extreme we’ll be up to our necks in owls and outta work for every American” en het verwijt dat Gore “likes electric cars. He just doesn’t like making electricity.” Dat had Bush toch wel scherp gezien. Bush was ook meer een aanhanger van de eco-kritiek van Michael Crichton (“State of Fear”, een aanrader overigens). Gore kreeg in 1992 al kritiek over zijn gebrek aan passie en pompeuze stijl, die ook “An Inconvenient Truth” kenmerkt.

Al vrij snel bleek Gore de hypocriete linkse lutser, zoals we hem allemaal hebben leren kennen sinds “An Inconvenient Truth”, die voor Gore meer een “Convenient Lie” is met het voornaamste oogmerk het vullen van diens zakken. Tijdens de Clinton campagne beloofde hij dat Clinton nooit zou toestaan dat een geplande vuilverbrandingsinstallatie nabij een basisschool in Liverpool, Ohio, operationeel kon worden. Drie maanden na Clinton’s verkiezing kreeg de vuilverbrander een vergunning, en Gore hield zijn mond: de operator was een van de top-contributors van de Clinton/Gore verkiezingscampagne. Daarna kwam de eerste neoliberale natte droom: NAFTA (North American Free Trade Agreement).

NAFTA was direct verantwoordelijk voor een uittocht van bedrijven naar Mexico, waar de milieu-eisen veel lager lagen, voor zover al aanwezig. Het zorgde als zodaning voor verplaatsing en toename van milieuvervuiling naar en in Mexico en het deel van Amerika in de buurt van de Mexicaanse grens. NAFTA had eigenlijk NAFIA moeten heten, omdat het meer een investerings dan een handels overeenkomst was. NAFTA is een voorloper van de NAU, de Amerikaanse tegenhanger van de EU, en ongeveer even democratisch: “NAFTA contained 900 pages of one-size-fits-all rules to which each nation was required to conform all of its domestic laws – regardless of whether voters and their democratically-elected representatives had previously rejected the very same policies in Congress, state legislatures or city councils.”

In 1997 begon Gore’s reputatie verder af te brokkelen naar aanleiding van een aantal blunders:

 1. Hij pleegde wervingstelefoontjes voor de 1996 Clinton campagne vanuit zijn werkkamer in het Witte Huis, hetgeen bij wet verboden is.
 2. Tijdens een trip naar China toostte hij op Li Peng, de man achter de Tiananmen Square slachting, zich daarmee kenmerkend als typisch linkse lutser, met gelijkgestemden als Jan Maorijnissen en Paul Rosenmöller.
 3. In september getuigden Boeddhistische nonnen dat hun tempel donateurs illegaal hun geld teruggegeven had na een wervingscampagne waar Al Gore aanwezig was. Dossiers waren daarna vernietigd en/of aangepast om te voorkomen dat de naam van hun tempel bezoedeld zou worden (de exacte rol van Gore hierin wordt overigens niet toegelicht).

Inmiddels is ook wijd en zijd bekend dat de “small farm near Carthage” niet zo klein is als de Clinton pagina voorstelt, dat hij meer grote huizen bezit, en dat hij vooral veel CO2 produceert met anderen te vertellen dat zij dat niet mogen doen. Doen zij dit toch, dan kunnen zij aflaten kopen bij bedrijven waar Gore in investeert, en dus aan verdient. En zo kennen we onze linkse zakkenvullers weer.

Gore is getrouwd met Mary Elizabeth “Tipper” Aitcheson, 7 jaar ouder, die zich bezighoudt met haar eigen stokpaardjes: het labelen van obscene en gewelddadige liedteksten. De Gores hebben vier kinderen, waarvan de jongste, Al III, recent is gearresteerd voor bezit van drugs, na aangehouden te zijn voor (veel) te hard rijden in zijn (uiteraard) Prius, het symbool van de milieumaffia dat over zijn ‘levenscyclus’ vervuilender is dan een Hummer.

Voor wie nog even wil lachen over de doorgeslagen luchtverontreinigingsfobie verwijs ik naar South Park’s Smug Alert. De ‘Prius vs. Hummer’ afweging komt hierin overigens niet aan bod, een gemiste kans.

Bronnen:
www.counterpunch.org/frank0…
www.answers.com/topic/al-go…
www.newyorker.com/archive/2…
www.citizen.org/trade/nafta/

Gerelateerd: Ron Paul’s visie op de NAFTA Superhigway

18 REACTIES

 1. En vergeet niet dat Al Gore commissaris was (nog steeds is?) bij Apple Computer, die volgens Greenpeace (verdachte bron) de meeste ‘giftige’ computers maakt van allemaal. Apple is fijn om mee te werken, het succes van de laatste jaren laat Apple echter zien als een bedrijf dat 10x zo arrogant is als Microsoft c.s. bij elkaar. En daar zijn wij weer terug bij de klimaatsekte. Die niet wil debatteren maar alleen maar gelijk krijgen door schreeuwen en verketteren. Al Gore heeft immers gelijk met zijn film, hij zegt het zelf…

 2. Al Gore junior ("onze" Gore) is de zoon van Al Gore senior.Senior was ook al een vooraanstaand politicus (o.m. senator) en goed bevriend met de rode miljardair Armand Hammer (een communist die een oliemaatschappij had opgericht (en daarmee miljardair werd) met de miljoenen die hij verdiend had
  door medisch materieel richting ussr te exporteren waarvoor de rooien hem
  betaalden met gestolen goud).

  Senior ging nadat ie niet herkozen was als senator aan de slag als directeur van de koolmijn-holding van deze Hammer.

 3. lekker consistent. wat wil je nu zeggen: dat Gore een extreme milieuactivist is, of dat hij het toch niet zo serieus neemt en dus een hypocriet?

 4. Op de website van Trouw staat een interessant artikel geschreven door Al Gore. Na een zeer interessante en m.i. goed geanalyseerde uiteenzetting over hoe het politieke debat wordt bepaald door de media, met name televisie (gebaseerd op Neil Postmans ‘amusing ourselves to death’) komt echter opeens de aap uit de mouw. Letterlijk staat er: "We moeten nieuwe manieren vinden om een echte, en geen gemanipuleerde dialoog over onze toekomst aan te gaan. Zo mogen we bijvoorbeeld het verwerpen en verdraaien van wetenschappelijke bevindingen niet langer gedogen. We moeten eisen dat er een eind komt aan de cynische inzet van nepstudies met als doel het willens en wetens verhullen van de waarheid voor de bevolking."
  Wie het hele stuk wil lezen: http://www.trouw.nl/deverdi

 5. [5] Kanttekening: "een stijging in de peilingen zijn van 8,5 procent" is niet hetzelfde als "voorsprong gestegen [was] met precies 8,5 procent"

  Dit is ook een listige "Maar het internet moet beschermd worden, op dezelfde manier waarop we markten beschermen – door het ontwikkelen van eerlijke regels en door de wet te laten heersen. "

  Van wie moet dat? Juist. Het hele stuk ademt controle, controle, en nog eens controle.

  Door op het oog veel redelijke argumenten te gebruiken verschaft Gore zich een valse legitimiteit, van waaruit hij de onredelijke argumenten gezag probeert te verlenen.

  Zou hij zich verdiept hebben in Goebbels?

 6. Wat ik nog vergeten was in het stuk op te nemen is dat Gore ook aanbidder is van Rachel Carson, de milieu-activiste die de terugkeer van Malaria op haar geweten heeft: http://www.uneco.org/ssalgo
  en ook geen problemen heeft met types als Yusuf Islam, beter bekend als Cat Stevens oftewel Steven Demetre Georgiou, die de fatwa tegen Rushdie steunt: http://www.americanthinker….

 7. [4] Wont find me practising what Im preaching
  Wont find me making no sacrifice

  Just do as I say, dont do as I do

 8. [7] Beste R. Hartman,

  Dat van Goebbels weet ik niet, maar dit artikel is veelbetekend en geeft duidelijk aan wat voor vlees er in de kuip zit.
  Indirect deelt hij wel de kunde van het manipuleren met Goebbels. Deels komt het voort uit de klassieke retorica (Cicero), deels uit de inzichten van Freud. Goebbels heeft zijn lessen geleerd van Edward Bernays, een neef van Freud die ergens rond 1920 de ideeen van Freud toegepast heeft op reclame en de uitvinder is van pr-technieken. Bernays boek daarover lag letterlijk op het nachtkastje van Goebbels.
  Goebbels en Gore hebben dus wel dezelfde inspiratiebron als het gaat om manipulatie. Maar dat zegt weer niets, want elke overheid en elk bedrijf maakt dankbaar gebruik van deze kennis. Het gaat er uiteindelijk om waarvoor je die kennis gebruikt. En uit het stuk van Gore zelf blijkt m.i. dat hij onder het mom van open debat en open democratie juist dat debat aan banden wil leggen. Wat dat betreft ligt hij dichterbij Goebbels dan bij bedrijven die een produkt proberen te verkopen.

 9. Al Gore: Voortaan dient iedereen de waarheid te spreken.

  Mijn waarheid.

 10. [5] Overigens bedankt voor de link. Heb me maar even geregistreerd en een reactie achter gelaten. Benieuwd of-ie blijft staan:

  "Allereerst moeten we helemaal niets geloven. Zoals mij vroeger al werd voorgehouden bij de exacte vakken: Geloven doe je in de kerk. In de wetenschap meet je, je analyseert, je meet nog eens, je kijkt wat er bij collega wetenschappers bekend is, je analyseert nogmaals en je formuleert een voorzichtige conclusie. Vervolgens laat je de afwijkende observaties op je eigen onderzoek los, probeert ze in te passen, te weerleggen, of fouten in je eigen observaties te corrigeren.

  Politici bedrijven geen wetenschap. Politici hebben een politieke agenda, die in collectivistische systemen zoals onze socialistische heilstaat er bijna altijd op gericht is meer geld bij de werkende burger weg te halen. Al Gore is een politicus, geen wetenschapper. Daarbij mag je zijn reputatie qua consequent zijn, alsmede zijn prioriteiten, gerust dubieus noemen, of zelfs misdadig. Zie hiervoor onder andere mijn artikelen op Vrijspreker en Het Vrije Volk. Ook het artikel van Al Gore dat vandaag op de site van Trouw is verschenen geeft ernstig te denken. De kritische lezer ontwaart hier hoe de denkwereld van Mr. Gore in elkaar steekt, en dat is afdoende reden om hem zover mogelijk van invloedrijke posities te weren: hij wil dat afwijkende meningen (nep-wetenschap noemt hij dat) niet verspreid mogen worden. Tegelijkertijd pleit hij voor staatscontrole over het internet, bij wet, "om de vrijheid van informatie te garanderen". Hij bedoelt hier duidelijk: de vrijheid van informatie die door Al Gore is goedgekeurd. Eng en zorgwekkend.

  Wat betekent dit alles voor het klimaatdebat?

  Allereerst dat bij de pompeuze rampenfilm "An Inconvenient Truth" de nodige vraagtekens gezet kunnen worden. Allereerst keert Gore oorzaak en gevolg om, en trekt vervolgens ten strijde tegen het gevolg, hetgeen niet constructief is. Ook de maakbaarheid van het klimaat is natuurlijk onzin, net zoals de maakbare economie of de maakbare samenleving dat is. Ook al zou CO2 de oorzaak zijn van opwarming, dan nog is het uiterst megalomaan en arrogant, wel bij Gore passende eigenschappen, om te denken dat de nietige mens zo enorm veel invloed op de natuurkrachten in het heelal en op onze eigen aarde zouden hebben. De vergelijking die ik ergens heb gelezen en wel passend vond is die van een olifant die je woonkamer binnen komt denderen, en jij maakt je druk om de vlieg die op zijn slurf zit.

  Klimaatveranderingen, ijstijden, warme periodes, het is een al eeuwen voortgaand proces, met natuurlijke oorzaken. Ook Mars warmt momenteel op. De warme periodes worden door Al Gore doodgezwegen, omdat het niet in zijn straatje past. CO2 wordt als een vervuiler neergezet, terwijl het de bron van alle leven is. De documentaire "The Great Global Warming Swindle", die vanavond wordt uitgezonden, schetst een veel genuanceerder beeld. De film is al tien jaar uit, en na "An Inconvenient Truth" geactualiseerd. De enige kritiek op de "Swindle" die overeind blijft is dat de invloed van vulkanen minder groot is dan in de documentaire wordt geschetst, en die nieuwe inzichten stammen van nadat de originele docu was gemaakt. Voor de casus in kwestie maakt dit nauwelijks verschil.

  Het verkopen van carbon offsets, de hedendaagse variant van de middeleeuwse aflaten waarmee schuld kon worden afgekocht, is het werkelijke doel van Gore. Daartoe heeft hij in 2004 een investeringsvehikel opgericht, dat investeert in ‘groene’ bedrijven. Door de groei van deze bedrijven zo te stimuleren maakt Gore winst. Ondertussen vertookt hij meer enrgie dan wie ook, en blaast honderden tonnen CO2 de lucht in om middels Live Earth de wereldburgers voor te houden dat zij dat niet mogen doen. Do as I say, not as I do.

  Wat mij betreft hebben de sceptici de betere kaarten, al was het alleen maar omdat zij geen behoefte hebben de klimatisten, zeg maar de Gorianen, de mond te snoeren. Zij hebben geen financiële belangen in dit debat; zij voeren het debat met wetenschappelijke argumenten; een debat dat Gore niet wil voeren. Hij zegt, in Trouw dus met zoveel worden zelfs, dat ZIJN waarheid DE waarheid is, en wie het niet met hem eens is moet zijn mond houden, of minimaal niet gehoord kunnen worden. Er zijn al wetenschappers ontslagen omdat zij weigerden hun zeer verdedigbare onderzoek in de prullenbak te gooien en zich tot het Gorisme te bekeren. Hun verdere carrière kunnen zij vergeten. Dat is geen wetenschap, dat is intimidatie. En dat, beste lezers, zegt wat mij betreft genoeg."

 11. [12] "..dat ZIJN waarheid DE waarheid is." Die van Gore.
  Niet alleen Gore is daarvan overtuigd.
  Dat schijnt ook het geval te zijn met de redactie van NUjij. Die heeft dit artikel, dat al veel waarderende stemmen had, uit de: "Best Gewaardeerde kolom" verwijderd.
  Ik wil daar nog op terugkomen en uitzoeken die redactie daar op aan te spreken. Ideeen daarvoor zijn welkom.

 12. Al Gore, hoe was de naam ook al weer?

  Nooit van gehoord. U kunt gaan.
  Naar Toon Hermans.

 13. Al Gore is een 33e graad Freemason…..handig hulpstuk in het fabriceren van een 1 wereldregering, 1 wereldgodsdienst, 1 banksysteem en een volkomen gecontroleerde ‘microchipped population’. Altijd handig om even mee te nemen wanneer je die tronie weer als engeltje en redder van den ganschen menscheid op de hypnosebuis voorbij ziet komen.

 14. [16]

  naaagh … gooore al is gewoon derde generatie parasiet … no ands, ifs or buts … net zoals de ranjas dat zesde generatie zijn …

  ingewikkelde uiteenzettingen kunnen achterwege worden gelaten …

 15. Na twee biografieën gelezen te hebben van Gore en al zijn boeken vind ik dit een schandelijk subjectief artikel. Er staan feiten in die onjuist zijn. Eén van de feiten is b.v dat Tipper 3 maanden jonger is dan Gore en niet zeven jaar ouder. Verder zou ik u aan willen raden uw bronnen te vermelden. Is wat sjieker dunkt me!Ik neem tenminste niet aan dat u samen met hem geluncht heeft!

Comments are closed.