En om het wat acceptabeler te maken zei minister Van Middelkoop van Defensie (ChristenUnie) dat het definitieve besluit pas over een paar weken komt, en dat “we” het iets bescheidener zouden gaan doen.Bij een dergelijk bericht moet ik altijd oppassen om niet meteen “I told you so!” uit te schreeuwen. Want er was echt geen helderziendheid voor nodig toen we nog vóór de “wederopbouwmissie” vertrok al voorspelden dat het vechten zou worden, dat er doden zouden vallen en dat het hele circus veel duurder zou zijn dan wat ons werd voorgespiegeld. Iedereen die logisch nadenkt, had dat kunnen weten.

Volgens Van Middelkoop is iedereen het er wel over eens dat de missie in Afghanistan zinvol is. Ik denk dat hij met iedereen bedoelt de politici in het kabinet. Ik niet, en iedereen in mijn omgeving ook niet. Zinvol voor wat? Voor de gesneuvelden en gewonden? Voor de belastingbetaler die het allemaal moet financieren? Of voor de status van politici bij hun internationale collega’s?
Of is het zinvol omdat: “Nederland wil graag een leidende rol blijven spelen in het zuiden van Afghanistan, waar nu ongeveer 1.900 Nederlandse militairen actief zijn”.

Jan Peter Balkenende zegt dat “wij in Uruzgan bijdragen aan meer veiligheid.” Is dat wel zo? Er zijn ook mensen die beweren dat de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan Nederland kwetsbaarder maakt voor terroristische aanslagen. Voor wie is het dan veiliger? Misschien zal dat duidelijker worden als er ooit een onderzoek komt naar de redenen waarom Nederland in Irak is gaan vechten. Maar dat onderzoek houdt Jan Peter nog steeds tegen.

Volgens welingelichte bronnen [van de Volkskrant] heeft Nederland diverse landen gepolst om assistentie te verlenen. Het zijn onder meer Noorwegen, Letland en Georgië, die allemaal om uiteenlopende redenen nee hebben gezegd.
Nu zou het toch heel interessant zijn om eens te weten wat die “uiteenlopende redenen” wel zijn. Wat ze zeggen, en wat de echte redenen zijn.

De meest waarschijnlijke gang van zaken is nu dat politici in de Tweede Kamer hevig protesteren. Voor de Bühne!, maar dat het eindresultaat is dat ze akkoord gaan met het verlengen van de acties in Afghanistan.
Evenals hetzelfde gevaar speelt bij het accepteren van verdere ondergeschiktheid aan de EU.

6 REACTIES

 1. Dit artikel staat ook op NUjij.
  Een reactie aldaar van Rita herhalen we graag hier:
  Ooit, 6 jaar geleden, was het doel van de militaire acties om Bin Laden te pakken te krijgen. Nu, na al die jaren, héél veel doden en verwoestingen, waart Bin Laden nog steeds ergens rond. Of worden we voor de gek gehouden? Ik kan me niet voorstellen dat met alle nieuwste moderne snufjes op opsporingsgebied men die man nog steeds niet heeft gevonden. Of leeft hij niet meer en wordt de legende in het leven gehouden, wat zowel de terroristen als ook sommige westerse overheden goed uit kan komen, omdat je zodoende de ANGST levend houdt. Op basis daarvan kunnen dan een hoop inpopulaire maatregelen genomen worden, zoals dure militaire acties en het beperken van de vrijheid van de burgers.
  Het is één groot machtsspel, waar behalve enkele politici en aanverwante organisaties (en niet te vergeten de wapenindustrie), niemand beter van wordt – wij niet en ook de Afghanen niet.
  Wegwezen daar!

 2. Vergeet niet dat Osama bin Laden vanuit Magic Mountain de hele noord amerikaanse verdediging lam wist te leggen. Wat een gelul, als Balkenende niet weet dat er niets van klopt dan is hij incompetent, in het andere geval is hij medeplichtig aan oorlogsmisdaden. [illegale oorlog, du-minutie etc etc]

 3. Vechten, vernielen en mensen kapotschieten: pas dan kun je wederopbouwen, toch? Van Middelkoop is overtuigd christen en op kruistocht tegen de Islam. Van Baalen (VVD) verwoordt de ultieme reden voor onze "missie" in Afghanistan: "We moeten de Taliban daar uitroeien, anders komen ze allemaal naar hier!."
  En deze geesteszieke mensen blijven ons meesleuren in die moordpartij, zonder dat we er ook maar iets over te zeggen hebben. Hoog tijd voor een Referendum: Uruzgan NEE.
  Simon.

 4. [3] Klein vraagje: Hoe sta je tegenover politieke vluchtelingen uit Afghanistan? Mensen die vluchten voor de Taliban wel toelaten bij ons?

 5. Nu weggaan zou het offer van al 20 jongens niet waard zijn. Waar we aan beginnen moeten we ook afmaken. Het is inderdaad een tegenvallende missie. Maar nu weglopen is het niet nemen van onze internationale verantwoordelijkheid. Ik heb ook familie die er geweest is en de mening van ONZE JONGENS is volgens dezelfde. Zij zouden het ook niet willen dat hun kameraden voor niets gevallen zijn. Onze jongens moeten het respect krijgen dat ze verdienen. Ze worden ook maar gestuurd door de staat. Ook het thuisfront brengt elke keer weer offers door alles alleen te moeten doen. Daar mogen we wel iets meer bij stil staan!!!!!

  LvM [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Bennie Benassi [5]:

  Het punt is dat er niets af te maken valt. De tactiek van de guerrilla’s is om de westerse machten financieel leeg te zuigen. Dat is de afghanen ook al gelukt met de russen. De russen zijn na jaren ook gewoon teruggetrokken, omdat het een oorlog was die ze gewoon niet konden winnen. Dat is nu niet anders.

  Verder is er helemaal geen “internationale verantwoordelijkheid”. Westerse mogendheden zijn net zomin verantwoordelijk als dat u en ik verantwoordelijkheid dragen bij een willekeurige moord.

  “Onze” jongens verdienen bovendien geen respect, in ieder geval niet voor hun militair zijn en daardoor gedood worden. Ze worden inderdaad “ook maar” gestuurd door de staat, maar bij mijn weten is er geen sprake van dienstplicht in Nederland. Risico van het (immorele) vak.

  Neen, ik weiger stil te staan bij oorlogszucht.

Comments are closed.