Daarmee zijn niet bedoeld de personen die een “autoriteit in hun vak of kennis” zijn.
Neen, bedoeld zijn hier de “autoriteiten” die als dictators regeren als verlengstuk van de politici in de overheid.

Deze autoriteiten hebben op hun terrein een bijna absolute macht. Uiteraard om de plannen en de macht van de overheid verder uit te breiden. Ze maken regels, zorgen zelf voor de uitvoering van die regels, en bepalen ook zelf welke straf iemand krijgt die ongehoorzaam is. Scheiding van machten zoals in de “Trias politica” worden aan de laars gelapt.

Er zijn, bij voorbeeld:
-AUTORITEIT Financiële Markten
-Nederlandse Mededingings AUTORITEIT (plus een Europese)
-Voedsel en waren AUTORITEIT (plus een Europese)
-Consumenten AUTORITEIT
-Post en Telecom AUTORITEIT (OPTA)
-Centrale AUTORITEIT (over verdragen)
-Zorg AUTORITEIT
En waarschijnlijk nog meer.

Nu komt alweer de volgende: AUTORITEIT voor kansspelen!! Een Bingo-autoriteit. Dus kijk uit bij uw volgende potje bingo of poker!

En er zullen er nog wel meer komen, de fantasie daarvoor is grenzeloos. Want het is een aantrekkelijke baan voor politici. Een inkomen van boven de 500.000 euro per jaar is niet te versmaden. Dit wordt gewoon door de belastingbetaler opgebracht. Beter is dat de belastingbetaler het MOET betalen. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om nog meer slaaf te worden.

11 REACTIES

 1. Zorg AUTORITEIT moet zijn Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Let op de kleinschrijving van de a(utoriteit)! Ze hadden je al verwacht Hub.

  Als opvolger moet je eens kijken hoe zeer de bevoegdheden van deze autoriteiten overlappen. Zo zijn zowel de NZa alsook de NMA verantwoordelijk voor goede marktwerking, die overigens in de zorg grotendeels juist door de maatregelen van de NZa en de minister teniet wordt gedaan.

 2. Laat die Bingo-autoriteit maar eens kijken naar het monopolie van Holland Casino, die onder het mom van "bescherming van volksgezondheid" de Europese regelgeving ontduikt.

 3. Ik zal wel weer dom zijn of zo maar ik heb gebruik gemaakt van de EA. Deze instelling heeft prachtige oplossingen voor mensen die eens echt vrij willen zijn.

  Een echte aanrader die EA.

 4. Het zijn gecreëerde baantjes voor uitgerangeerde politici e.d.
  Je bent nog lang niet aan het einde en elk van die leden is blijkbaar bevoegd, op kosten van de belastingbetaler uiteraard, weer een nieuwe autoriteit te creëren. Eigen werkverschaffers om zo te zeggen!

 5. [3]
  Electronic Arts?
  Energie Autoriteit?

  Je zal toch niet die eigen autonomie bedoelen he?

 6. [5] Als ik goed heb opgelet is deze Gelukkige Nederlander het land ontvlucht. Ik vermoed dan ook dat hij doelt op een Emigratie Autoriteit (heeft NL die?).

 7. Ijsland.

  IJsland besloot 10 jaar geleden hun staatsinrichting te veranderen. Dit vanwege tekorten op de arbeidsmarkt. En de IJslanders wilden dit tekort niet aanvullen met buitenlander of andere vormen van import. De oplossing die IJsland koos: 3/4 van de ambtenaren eruit. Sommige ministeries op IJsland bestaan slecht uit 5 man. Sindien groeide het IJslandse BNP jaarlijks met zo’n 8 a 10%

  http://eng.forsaetisraduney

 8. Er moet snel een Autoriteiten Autoriteit komen.
  Dat kan ik weten want ik ben een autoriteit op dat vlak: wie controleert de controleurs?

 9. [9]

  Belangrijker nog, wie controleert de controleur van de controleur?
  Wie zorgt voor de registratie, certificering en licentieafgifte van de controleurs van de controleurs van de controleurs?

  We moeten maar snel nog meer in de overheid investeren, immers toezicht is toch de belangrijkste taak? Misbruik door te weinig toezicht is onrechtvaardig, dus wie kan er tegen toezicht zijn?

 10. [6] Jazeker, de EA (Emigratie Autoriteit) bestaat wel maar er wordt niet veel aandacht aan besteed in de pers.

  Het is een samenraapsel van diverse ministeries die er zorg voordragen dat je je als Nederlander niet meer thuis voelt in Nederland.

Comments are closed.