Valerie Giscard d’Estaing, één van de grote voorvechters van de EU, heeft zich bedacht. Op Gates of Vienna staat een artikel (Engels) dat laat zien hoe deze Franse ex EU voorzitter de bevolking waarschuwt dat zij belazerd wordt. Zo zegt hij “De EU-burgers zijn onwetend van het feit dat zij zich achter beslissingen scharen die de politici niet eens openlijk aan hun burgers durven presenteren“. En dat uit de mond van een man die meewerkte aan de originele versie van de EU grondwet. Wakker worden, s.v.p.!

11 REACTIES

 1. De wijsheid komt met de jaren hoor je wel eens. Voor pur sang volksverlakkers als Wim Kok, Hedie d’Ancona, Marcel van Dam n Freek de Jonge schijnt dat adagio niet op te gaan.

  Tuurlijk worden we aan alle kanten genept en belazerd. Wakker worden? Er wordt niemand in NL wakker. Al slapend gaan ze de bietenbrug op.

  "Wij" voeren een kansloze strijd. Maar ik voer hem graag 😉

 2. [1] Hallo, hier is er nog een!!
  Alleen denk ik dat de strijd niet "kansloos" is. Je weet nooit hoe een goed idee verder komt.
  En bovendien is er ook veel genoegen in de strijd zelf. De overwinning is dan nog de kroon er op. Maar alleen daarvoor hoef je het genoegen van de wedstrijd niet te laten.
  Bovendien zie je ook resultaten in steeds meer mensen geïnteresseerd raken in libertarisme/vrijheid.

 3. Als er één politicus is geweest, die er alles aan gedaan heeft om een Europese rookgordijn op te trekken, is het de schrijver van de Europese grondwet, die Giscard, wel.
  Wellicht voelt hij het einde naderen. En net als Willem Tichelaar van Piershil, die zijn valse getuigenis tegen Cornelis de Witt op zijn sterfbed opbiechtte, zo neemt Giscard een voorschot op zijn laatste woorden: "Ik heb de wereld bedonderd".

  http://www.dbnl.org/tekst/g

 4. [3] Sorry heren, maar u overdrijft. Volens mij zegt Giscard niet meer dan dat de Europese Grondwet weinig verhullend was. Dat is ook zo. Denk maar eens aan het Handvest, dat nu uit de tekst is verdwenen, maar waarnaar wel verwezen wordt als voortaan formeel geldend recht. De nieuwe verdragen zijn een grotendeels cosmetische operatie en in sommige opzichten een verslechtering. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de rode kaart-procedure, die niets wezenlijks toevoegt aan de gele kaart procedure, maar wel bewerkstelligt dat de Commissie laatstgenoemde minder serius zal nemen. En dan ook nog het verwijderen van "vrije en onbelemmerde concurrentie" uit artikel 2 van het EEG-verdrag. Onaanvaardbaar voor iedere rechtgeaarde liberaal! Ik ben het eens met Hub, een nieuwe campagne tegen voeren, ook al is de kans op succes klein. Als strijdkreet stel ik voor: EU nee, EER ja! Daarmee vestig je de aandacht op het feit dat er landen zijn die in principe alleen met de vier vrijheden meedoen en het economisch veel beter doen dan de EU. Daarmee kan ook de uittredingsangst in gevl van "nee" effectief worden bezworen.

 5. [4] Nog beter is waarschijnlijk: EU nee, EVA (Europese Vrijhandelsassociatie) ja. Daarmee laat je nog open of je de EER-weg dan wel de Zwitwerse vorm van aanpassing aan de EU prefereert. Dat is namelijk secundair, ook al denk ik dat de EER voor Nederland het meest voor de hand ligt.

 6. [4] [5] Is EER automatisch aan de 4-Vrijheden gekoppeld? En ook de EVA?

  De 4 vrijheden zijn een contradictie in zichzelf omdat ze de vrijheid van mensen aantasten.
  Reeds eerder over geschreven, zie onder andere:
  http://www.vrijspreker.nl/v

 7. [4] Het lijkt me toch duidelijk dat Giscard het bedrog durft te noemen:

  Uit het artikel:

  the father of the EU-treaty declares that “the EU citizens are being forced to join decisions that the EU politicians dare not present to the citizens. This treaty (to be adopted in Brussels on June 21-22) may be a good exercise if you earn your living being a magician — but it enhances the mistrust of EU-citizens”, Monsieur Valéry Giscard d’Estaing states.

 8. [7] Beste Hub, het lijkt me niet dat je hieruit kunt afleiden dat Giscard ook de Europese Grondwet als een vorm van bedrog ziet. Dat je de vier vrijheden ook als aantating ziet van de vrijheid, is begrijpelijk gezien je anarchistische voorkeur. Maar hopelijk verkeis je een liberale niet-arnchistische samenleving boven andere vormen van staatsgezag. En wat nog belangrijker is: hopelijk ben je bereid om je anarchistische ideaal even tussen haakjes te zetten als het gaat om de volgende "nee"-campagne. Mij dunkt dat vrijspreker een forum is voor voor zowel anrachistische als klassieke liberalen, zodat smaenwerking toch toto de mogelijkheden moet behoren.

 9. [8] "niet dat Giscard ook de Europese Grondwet als een vorm van bedrog ziet"
  Misschien niet "de grondwet", maar hij bekent m.i. duidelijk dat er bedrog in het spel zit.

  "…gezien je anarchistische voorkeur"
  Ik denk dat HUb iets minder anarchistisch is dan je denkt.
  Hij is meer een "mini-minarchist"!
  En die vorm verkies ik boven alle andere vormen die een immoreel facet hebben doordat ze het recht op leven en eigendom van andere mensen niet erkennen.

  En de NEEN-campagne past volkomen in dat streven. Daarbij stem je immers om te trachten verder kwaad te voorkomen.

  De Vrijspreker wil graag acties in die richting ondersteunen.

 10. [5] Nico Roos,
  "En dan ook nog het verwijderen van "vrije en onbelemmerde concurrentie" uit artikel 2 van het EEG-verdrag. Onaanvaardbaar voor iedere rechtgeaarde liberaal!"

  Dat klopt. Dat is N.B. gebeurd op aandringen van Nicolas Sarkozy, de zoon van een gevluchte Hongaar !

  Het principiële probleem is natuurlijk, dat de EG een supranationaal economisch gedrocht is die een eigen rechtsorde claimt, dat tegelijk toch weer de verschillende grondwetten van de lidstaten wil respecteren en zich daarnaast ook nog het EVRM wil aantrekken.

  Maar dat past onmogelijk allemaal in die ene smeltkroes van een economische club.

  Laat staan met daarbovenop een intergouvernementele politieke unie. Stel je voor, zo’n volksverlakkerij. Een dergelijke constructie valt zonder ongelukken nooit lang vol te houden. Ik ben benieuwd, hoe lang de Euro het uithoudt.

  Ik vind je leus "EU Nee, EVA Ja" overigens heel goed.

  [6]Hub, even voor alle duidelijkheid: de "vier vrijheden" in de zin van de EG/EU behelst het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal tussen de lidstaten. Dat heeft dus weinig of niets te maken met grondwettelijke vrijheden.

  Het stichten van dit soort verwarring is precies HET handelsmerk van de EG/EU. Men claimt dan wel, dat "Europa", in de zin van de Europese verdragen, succes heeft, maar wie weet, welk juridisch en staatkundig wangedrocht erachter steekt, moet erkennen, dat het geen lang leven beschoren kan zijn.

  [4]
  Dat (zie mijn reactie hierboven op Hubs comment) bedoel ik bijvoorbeeld, Nico, als ik beweer, dat Giscard kampioen rookgordijnophanger is. Vroeg of laat moet ook hij met zijn billen bloot.

  Groet,
  SpyNose

Comments are closed.