De commissie ‘Meting toezicht lasten ziekenhuizen’ ingesteld door het min. van Financiën concludeert dat de reguliere 19 inspectie diensten, voor een gemiddeld ziekenhuis, het werk kosten van 6 fte’s ( man). Daarbij komen dan de ‘incidentele’ toezichthouders als voor bouwactiviteiten etc.
En daar komt dan de stapeling van toezicht, inspecteren, visiteren, accrediteren en controleren ook nog eens bij.
Alleen al voor de waterkwaliteit kan een ziekenhuis te maken krijgen met: Arbeidsinspectie, VROM inspectie, provinciaal op bad- en zwemwatersystemen, waterleidingbedrijven en het preventieve toezicht door GGD. Waar de loodgieter die de waterleiding aanlegt dan ook nog mee te maken krijgt als ARBO, gevaarlijke stoffen, registratie etc, zullen we het nu maar niet over hebben.

Op zich vallen die 6 fte’s nog wel mee, maar ik wil ook nog even op de gevolgkosten wijzen.
Het min. van Financiën heeft natuurlijk vooral onderzocht hoeveel mensen er bezig zijn om aan die inspectie eisen te voldoen. Wanneer ik echter meetel dat een steeds groter deel van het personeel niet met de patiënten bezig is maar ‘ondersteunend’ is, dat er meer management lagen zijn gekomen en de simpele constatering dat een afspraak en een dossier door tig verscheidene secretaresses/assistentes wordt behandeld (mede om aan het toezicht te kunnen voldoen!) geven mij toch een hogere kostenpost.
De hele discussie hier over zou niet hoeven, indien er gewoon zelfstandige ziekenhuizen met marktwerking zouden zijn en vrije vestiging. Dan lost het inefficiënte ziekenhuis zichzelf op en hoef ik er ook geen artikeltjes op zondag morgen over te schrijven.

1 REACTIE

  1. Er is één privaat ziekenhuis in Nederland, sinds 1 januari dit jaar: het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. Het zou me echter niet verbazen wanneer zij lijden onder dezelfde regelzucht

Comments are closed.