De dhimmytude in Europa heeft weer een nieuw hoogtepunt bereikt. Op 11 september, precies zes jaar na de aanslagen op de WTC-torens in New York, wilde de organisatie ‘Stop the Islamisation of Europe’ (SIOE) voor het Europees Parlement in Brussel betogen. Deze betoging is door de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans verboden, uit angst voor verstoring van de openbare orde.

“Het gevaar voor de openbare orde is te groot”, aldus zijn woordvoerder Nicolas Dassonville. “Er is een belangrijke allochtone gemeenschap die in de buurt woont en die zou wel eens kunnen reageren. Bovendien blijkt de organisatie op haar website duidelijke islamofobe taal te hanteren.” Zo staat op de website onder meer dat “de islamieten in Europa parallelle samenlevingen proberen op te richten”.

Dus de simpele constatering van het onweerlegbare feit dat de Islamieten zich niet aanpassen maar bezig zijn een Sharia-samenleving binnen (en straks: in plaats van) de Europese samenleving in te richten is tegenwoordig Islamofoob. Alweer wordt hier de vrijheid van meningsuiting geblokkeerd omdat er misschien een groep Moslims boos wordt. En we weten allemaal wat er dan gebeurt.

Is uitzetten van deze groepen dan toch de enige mogelijkheid om onze vrijheid te behouden?

Lees meer op www.hln.be/hlns/cache/det/a…
en gatesofvienna.blogspot.com/…

Overigens lijkt het er op dat SIOE de betoging toch doorzet:
http://sioe.wordpress.com/
http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/08/we-cannot-protect-you.html

44 REACTIES

 1. "Brusselse burgemeester Freddy Thielemans" zal voor zijn verkiezing wel afhankelijk zijn voor stemmen uit de muzelmannen hoek. Uitzetten lijkt een van de weinige opties.

  Job Cohen (niet gekozen) zal vast trots zijn op pielemans uit Brussel.

 2. Uitzetten? Waaruit?

  Kan er iemand mij verwijzingen geven naar de Islamietische leer waaruit blijkt dat de Islam niet deugdt?

  Ik dacht liberteiren nogal dikwijls als fascist worden beschuldigd en denk daarom dat liberteiren zouden dienen op te passen eer ze Moslims als krapuul beschuldigen.

  Ik meen te begrijpen dat na de verbanning in 1492 van de Moslims uit Granada,
  de katholieken geprobeerd hebben zich de leer van Koran eigen te maken.

  Ik zal Alain de Libera « Philosophie medievale », Presses Universitaires de France, 1998, citeren

  p. 483
  Il ne s’agit ni plus ni moins que de revendiquer comme son propre bien toute part de verite contenue dans le discours de l’autre.
  Op het einde van 15de eeuw wilde het westen de leer van de Koran als de hare laten beschouwen.

  p. 483
  MAXIME
  tu ne le sais pas, mais tout ce que tu dis de vrai est a moi.
  CONCLUSION: donc je te le reprends.

  REGEL
  Je weet het niet, maar al het ware dat je vertelt is van mij
  CONCLUSIE: daarom neem ik je het af

  Augustin est le theoricien de cette pratique.
  Augustinus is de theoreticus van deze praktijk.

  Le musulman n’est pas tant un infidele qu’un fidele qui s’ignore
  De moslim is niet zozeer een ongelovige doch een gelovige die hiervan onwetend is.

  p. 486 – 487
  Ce que veut la Renaissance, c’est effacer la “translatio studiorum”, la recommencer de facon imaginaire
  De Renaissance wil de translatio studiorum die Moslims vanuit Griekenland hadden tot stand gebracht (overlevering van o.a. de teksten van Aristoteles die dan in Bagdad vertaald werden naar de Arabisch) op denkbeeldige wijze overdoen.

  Nicolo Leonico Tomeo (1456 – 1531) vient occuper une
  chaire de philosophie a l’universite de Padoue – pour, et c’est la premiere fois en Europe, y enseigner Aristote d’apres le texte grec.
  Genoemde Nikolaas komt aan de universiteit van Padua Aristoteles onderwijzen volgens de Griekse tekst.

  Entre la chute de Granade et la reconquete de l’Aristote grec, il y a un point commun – l’arabe, l’homme et la langue, sont chasses du patrimoine
  Byzance est morte. La Grece est INTACTE.
  Tussen de val van Granada en de herovering van de Griekse Aristoteles is een punt gemeen: de Arabier, de man en de taal dienen verbannen.
  Byzantium is dood Griekenland is ONGEDEERD.

  En dan wilde Geert Wilders van de PVV eergisteren woensdag de Koran verbieden.
  (Heeft Wilders de Koran gelezen?)

  Indien de Koran zo slecht is, waarom wilde Europa dan op het einde van de 15de eeuw de leer van de Koran als de hare laten verklaren?

  Is dat een Hollandersmop?

  Ivo Cerckel

 3. Mawlana Abul Kalam Azad ,
  (edited and rendered into English by Dr Syed Abdul Latif),
  “The Opening Chapter of the Qu’ran”,
  Kuala Lumpur, Islamic Book Trust, 2001,

  p. 174
  Repeatedly does the Qur’an affirm that its teaching is nothing new, but that it calls upon men to believe in and practise religious living,
  and not to condemn anybody’s religion or reject its founder.
  It says it confirms the basic message common to all religions and presents it as its own message.
  When such is the Qur’anic attitude, “Why”, asks the Qur’an, “do the followers of other religions declare war against the Qur’an?”

  The Qur’an has never asked the followers of other religions to accept it as a new faith altogether.
  On the other hand, it asks them to return to their own religions by first discarding all the aberrations that they have heaped therein and strictly adhere to the original faith.

  p. 175
  Whenever the Qur’an stresses that it has come only to confirm the previously revealed scriptures and not to deny them,
  and calls upon their followers to believe in the Qur’an also,
  it does so only to emphasise that the Qur’an does not present anything antagonistic to their faith,
  nor does it aim to turn them away from their own faiths,
  but in fact even aids them to remain staunch to them.
  It therefore asks in astonishment: Why then do their declare war against the Qur’an or quarrel with it?

 4. Ik ben het niet eens met het motto van de verboden demonstratie die in Brussel gehouden zou worden.

  Toch is een verbod op deze demonstratie in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Ik zou alleen al daarom geneigd zijn mee te doen aan een "illegale" demonstratie of aan een demonstratie tegen een demonstratieverbod.

  Het lijkt mij zeker raadzaam om dit verbod te laten toetsen door de rechter. Niet geschoten is altijd mis.

 5. "Is uitzetten van deze groepen dan toch de enige mogelijkheid om onze vrijheid te behouden?"

  Nee, dat is het niet. De enige manier om onze vrijheid te behouden is de overheid drastisch te verkleinen of zelfs af te schaffen. Als er geen overheid is kan deze ook niet worden overgenomen door totalitaire figuren.

  Om een bevolkingsgroep puur op afkomst uit te zette is onliberaal (je gaat uit van een collectief ipv een individu) en je maakt de overheid sterker. er is namelijk een nieuw repressieapparaat nodig om de uitzettingen daadwerkelijk uit te voeren. er zijn meer ambtenaren nodig, met meer bevoegdheden. En als de uitzetting is voltooid zal deze nieuwe overheidsdienst echt niet verdwijnen. Die ambtenaren en de nieuwe bevoegdheden zullen dan ongetwijfeld ergens anders voor worden ingezet, en waarschijnlijk niet om de vrijheid te vergroten.

  Het uitzetten van een zeer grote bevolkingsgroep zal volgens mij dus leiden tot een enorme uitbreiding van overheidsmacht die nodig is om deze klus te klaren. Het is dus een grote stap naar *minder* vrijheid.

 6. Mawlana Abul Kalam Azad , op. cit.

  p. 179
  In short, there were three distinct principles of the Qur’an
  which displeased the followers of the prevailing faiths of the time of its advent.

  1. The Qur’an was opposed to groupism and sectarianism
  It proclaimed the unity of religion

  2. The Qur’an asserted that salvation was the result of devotion to God and righteous living and did not rest it on any racial or group affiliation or on the observance of any custom, ritual or ceremonial

  3. the Qur’an asserted that religion ley in direct devotion to God without any intermediary agency

  To sum up (seven points)

  1. at the time of the advent of the Qur’an, the religious consciousness of the different peoples of the world had not overstepped the group stage

  2. the criterion of truth was the character of the ceremonial and of the customs and manner

  3. outer form of living was different with each religious group
  ==>
  the followers of each group decried on that account the religion of every other as false

  4. the claim of every religious group was not that it alone was the bearer of Truth
  but that the religion of every other group was false

  5. p. 181 But the Qur’an came forward to re-present to the world at large the universal truth sponsored by every religion

  it advanced the view that even as the laws of Nature regulated and sustained the machinery of the universe,
  even so,
  there was a spiritual law of life which regulated and governed the life of man
  and that this law was one and the same for every one.
  The greatest error into which mankind had fallen was to forget and disregard this spiritual law of life
  and to divide mankind into rival camps.

  6. p. 182 Religious differences have given rise to mutual hatred and hostility
  How are were to eradicate this evil?
  – the followers of each groupism must retrace their steps and return to the original basic teaching of each religion, the DIN common to all

  7. p. 183 All links of human unity have been snapped by man himself
  It was but one community

  The Qur’an says the way to re-forge this link is a return to devotion to one God.

 7. Mawlana Abul Kalam Azad , op. cit.

  p. 179
  In short, there were three distinct principles of the Qur’an
  which displeased the followers of the prevailing faiths of the time of its advent.

  1. The Qur’an was opposed to groupism and sectarianism
  It proclaimed the unity of religion

  2. The Qur’an asserted that salvation was the result of devotion to God and righteous living and did not rest it on any racial or group affiliation or on the observance of any custom, ritual or ceremonial

  3. the Qur’an asserted that religion ley in direct devotion to God without any intermediary agency

  To sum up (seven points)

  1. at the time of the advent of the Qur’an, the religious consciousness of the different peoples of the world had not overstepped the group stage

  2. the criterion of truth was the character of the ceremonial and of the customs and manner

  3. outer form of living was different with each religious group
  ==>
  the followers of each group decried on that account the religion of every other as false

  4. the claim of every religious group was not that it alone was the bearer of Truth
  but that the religion of every other group was false

  5. p. 181 But the Qur’an came forward to re-present to the world at large the universal truth sponsored by every religion

  it advanced the view that even as the laws of Nature regulated and sustained the machinery of the universe,
  even so,
  there was a spiritual law of life which regulated and governed the life of man
  and that this law was one and the same for every one.
  The greatest error into which mankind had fallen was to forget and disregard this spiritual law of life
  and to divide mankind into rival camps.

  6. p. 182 Religious differences have given rise to mutual hatred and hostility
  How are were to eradicate this evil?
  – the followers of each groupism must retrace their steps and return to the original basic teaching of each religion, the DIN common to all

  7. p. 183 All links of human unity have been snapped by man himself
  It was but one community

  The Qur’an says the way to re-forge this link is a return to devotion to one God.

 8. [5]
  Een betere weg naar vrijheid in dit geval is het idee dat Bart Croughs opperde:

  "Ik ben ervoor dat het land partjesgewijs wordt verzelfstandigd, zodat iedere buurt, wijk of streek een eigen politiek van immigratie kan voeren. Buurten waar veel progressieve Nederlanders wonen, zoals de Concertgebouwbuurt in Amsterdam,kunnen dan fijn het maximale quotum vreemdelingen binnenhalen. In de wijken waar de allochtoon minder populair is, kan het dan worden beperkt. Op die manier wordt iedereen tevreden. De vrije markt regelt alles als vanzelf, als je haar de ruimte geeft, verdwijnen vervelende zaken als discriminatie en racisme als vanzelf. Als je het minimumloon en de verzorgingsstaat afschaft, verdwijnt de werkloosheid.’"

 9. [2] "Indien de Koran zo slecht is, waarom wilde Europa dan op het einde van de 15de eeuw de leer van de Koran als de hare laten verklaren?"

  Je zou je ook kunnen afvragen waarom de huidige poltieke ‘leiders’ de Islam zo graag willen importeren.

  Heeft niets met het volk te maken. Alles met politieke agenda’s.

  Laat me je in overweging geven dat een demonstratie tegen het verplichten van gloeilampen, tegen het klimatisme of zelfs het oprukkende garristelijk bemoeialisme van het huidige kabinet niet verboden zou worden, simpelweg omdat er dan geen vrees is dat de stad in de fik gestoken gaat worden.

  Nu is precies die vrees dus de reden de demonstratie te verbieden. Dat moet je toch iets zeggen over de Islam, of minimaal de aanhangers ervan.

  Lieden die bij de geringste kritiek op hun opvattingen tot geweld over gaan dienen beslist als ‘krapuul’ beschouwd te worden, ongeacht hun geloof of andere opvattingen. Zie ook groepen als AFA.

  In dit geval betreft het dus moslims.

 10. [5] "Om een bevolkingsgroep puur op afkomst uit te zette is onliberaal (je gaat uit van een collectief ipv een individu) en je maakt de overheid sterker."

  Uitzetten op afkomst is inderdaad onliberaal. Dat je de overheid sterker maakt (zoals je ook toelicht) ben ik niet met je eens. Het uitzetten en controleren op niet-terugkeer valt immers onder het verdedigingsmechanisme van de minarchie, die de bescherming van de individuele vrijheid tegen inbreuken van derden als enige bestaansrecht heeft.

  In mijn beleving behoort het weren van lieden die die inbreuken plegen daar dus ook bij. Komen die ‘van buiten’, dan gooi je ze er uit, komen die ‘van binnen’ dan corrigeer je ze intern.

 11. [8] Da’s ook niet liberaal, want ook hier ga je uit van een collectief ipv een individu ("Buurten waar veel progressieve Nederlanders wonen").

  Maar het idee erachter steun ik wel: die progressieven zorgen er in het algemeen wel voor dat ze zelf niet in Vogelaar’s prachtwijken wonen.

 12. R> Hartman schrijft:
  Lieden die bij de geringste kritiek op hun opvattingen tot geweld over gaan dienen beslist als ‘krapuul’ beschouwd te worden, ongeacht hun geloof of andere opvattingen.

  Maar wie zegt dat die lieden Moslims zijn?
  Ze beweren misschien Moslim te zijn, maar zijn ze dat ook?
  Waarom krijgt de Islam dan de schuld?

 13. [10] We beg to differ.

  Ik denk dat een vrije samenleving er baat bij heeft om mensen minimaal te controleren. Een grote groep mensen uitzetten omdat ze potentieel iets zouden kunnen doen vergt een algemene controle die de bewegingsvrijheid belemmert van iedereen. Niet voor niets hebben de meeste libertariers enorme bezwaren tegen dingen als de identificatieplicht en de bevoegdheden van overheden om mensen te bespioneren. Toch zou je deze zaken nodig hebben en moeten uitbreiden als wilt bepalen wie hier zou mogen blijven en wie niet.

  In de periode 1870-1914 werden er nauwelijks grenscontroles gehouden. Een paspoort was niet nodig en mensen en goederen konden vrij bewegen door het grootste deel van Europa. Niet voor niets vond toen een enorme economische en technische vooruitgang plaats.

  Ik zou alleen personen die veroordeeld zijn voor een misdrijf uit willen zetten als ze vreemdeling zijn. En in een liberale samenleving zijn natuurlijk veel minder gedragingen een misdrijf dan nu het geval is.

 14. Dus als je niet geconfronteerd wilt worden met een religie die je niet de jouwe vindt, en zeker als je weet wat een ellende door religies veroorzaakt wordt. En de EO verbied de evolutie-theorie? Haha, we zijn nog steeds aan het evolueren.

  Religie is puur een andere vorm van overheersing. Ieder mens, althans de machtswellustelingen, wil macht. En elke structuur heeft een leider en volgelingen. Nu is het in het verleden het Christendom die in de naam van God gemoord heeft, en nu doet de islam dat.

  Een goed mens ambieert geen macht. Dat is mijn stelling.

 15. Dus als je niet geconfronteerd wilt worden met een religie die je niet de jouwe vindt, en zeker als je weet wat een ellende door religies veroorzaakt wordt, ben je politiek incorrect. Of racist.

  Sorry foute zins opbouw zonet.

 16. [11]
  Je zou zo’n buurt als een vereniging van eigenaren kunnen opvatten. helemaal liberaal is het natuurlijk niet, maar het zou liberaler zijn dan een nationale eenheidsworst die voor het hele land geldt.

  En inderdaad, laat mensen die immigratie als verrijking beschouwen die verrijking vooral in hun eigen buurt ingang doen vinden en daar geen mensen in andere buurten die daar anders over denken mee lastig vallen.

 17. [14] In dat geval zijn goede mensen net zo zeldzaam als een klavertje vier.

 18. [17] Ja, ik geloof niet in een God. Maar wel in het systeem van onze planeet. Het is toch wonderlijk hoe alles praktisch symbiotisch werkt?

  En dan het besef dat de Aarde als enige in het ons bekende heelal leven bevat, louter door een toeval van samenloop door een gunstige menging van de elementen.
  http://nl.wikipedia.org/wik

  En dan de diversiteiten aan levensvormen. Is dat niet al spiritueel genoeg? En daar past religie niet in, immers heeft God de mens vrije keuze gegeven.

  Is dat niet een beetje dom? Als Almachtige weet je toch wat je geschapen hebt? Dan weet je ook de causaliteit ervan.

  Ik vroeg een keer aan een dominee: Als de mens is geschapen naar Gods evenbeeld, wat zegt dat dan over God?

 19. [12]
  En dan nog iets.

  Sommige zogezegde Moslims doen iets verkeerd
  DUS
  moeten all zogezegde en andere Moslims "uitgezet" (wat dat ook moge wezen) worden.
  Da’s collectivisme niewaar!

  Neen,
  Wilders heeft gedecreteerd dat de Koran moet verboden worden.

  Als Wilders en R. Hartman nu eens de Koran zouden lezen, dan zouden ze misschien vaststellen wat de Koran uitstippelt als het rechte pad

  Mawlana Abul Kalam Azad opnieuw.

  § Sirat-al-Mustaqim – the Straight Path p. 183

  The straight path is a path clearly distinguishable from other path.

  paraphrase:
  the path of the people to whom God has shown his favour

  p. 184
  the right path = the path of God

  p. 184
  It is only by following the Straight Path that you can complete your journey with safety.

  The Qur’an states that such path is clear from the very beginning.

  p. 185
  no other term than “Straight Path” could have been chosen to signify the universal Din or the way of God the Qur’an speaks of.

  It is only by following the Straight Path that you can complete your journey with safety.
  Qur’an: similarly, the Straight Path in religion can be only one and not several.

  The Qur’an states that such path was clear from the very beginning.

  p. 186
  From this, it is clear that all those forces which cause divisions among mankind are not straight paths.
  The path that lies away from these, the Straight Path, is the only path which aims to bring together the dispersed humanity and restore unity to them.
  Those forces which cause divisions among mankind are generated by the sense of partisanship and exclusiveness.

  It may easily be conceded that [the Straight Path} should necessarily be straight
  and
  the path of man-made groupism should necessarily be crooked.

  If the Din laid down by god is for the guidance of men,
  it necessarily follows that like every other law of life fixed by God,
  it should by its very nature, be plain and clear enough.
  p. 187
  In short, the follower of the Qur’an is one who treads the Straight Path, the Path not chalked out for any particular group or race or community or time,
  but the universal path of God’s truth which has found expression everywhere and at all times and which transcends all geographical and national bounds.

  Other aspects of the subject which have to be considered
  1. (and only?) The urge to find the straight path is inherent in human nature.
  p. 187 – 188
  The urge to tread the Straight Path is the urge to follow the path of rectitude and well-being.
  The successful are only those who follow the Straight Path.

  § Paths not favoured p. 188

  p. 188
  The Straight Path has been defined not merely by what it actually is, but also by what it is not.

  The Straight Path is not for
  – those to whom God has shown his disapprobation
  – those who have gone astray

  The law of Nature is that compliance with truth brings its reward
  and non-compliance brings it own style of recompense, viz., the denial of reward.

 20. De Koran staat vol met vrouwenhaat en goedpraterij van agressie tegen andersgelovigen.

  Hebben jullie dat boek nog nooit gelezen of zo?

  Sla hoofdstuk 4 eens open (om te beginnen).

  Vers 15: "En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent."

  Vers 76: "Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Bestrijdt daarom de vrienden van Satan; voorzeker, Satans plan is zwak."

 21. Natuurlijk is het recht om hun gevoelens van onveiligheid te uiten
  aan het neo-fascistisch bestuur door het tot nu toe zwijgende volksdeel, verboden.

  Nu nog netjes een vergunning aangevraagd, straks moeten we maar massaal dergelijk soort vestingen bestormen en dan maar zien of
  het leger van de NAVO ingezet wordt tegen het eigen volk. Er gaat tenslotte niets boven hun eigen hachje.

  Ter verdediging van Europa hoeven we niets van dat leger te verwachten want de bezetting en onderdrukking van Europa wordt gedirigeerd door de Eurofacisten in Brussel.

  Ik ben benieuwd hoe lang ze er nog zetelen!

 22. [13] "We beg to differ"
  En vervolgens ben je het met me eens.

  Mijn uitspraak: "In mijn beleving behoort het weren van lieden die die inbreuken plegen daar dus ook bij"

  Deze "lieden" zijn duidelijk de individuen in de eerder aangehaalde groep.

  "Ik zou alleen personen die veroordeeld zijn voor een misdrijf uit willen zetten als ze vreemdeling zijn."
  Dat zei ik dus ook, althans, dat probeerde ik over te brengen.

  "En in een liberale samenleving zijn natuurlijk veel minder gedragingen een misdrijf dan nu het geval is"

  Precies. Ik had het dan ook over "lieden die [die] inbreuken plegen" op mijn individuele vrijheid.

 23. [12] "Ze beweren misschien Moslim te zijn, maar zijn ze dat ook?"

  Stel, onzin natuurlijk, maar stel dat ze geen moslims zijn, maar zich alleen zo noemen… waarom protesteren de ‘echte’ moslims dan niet tegen deze aantasting van hun goede naam?

  Truste, Ivo.

 24. [2]
  Wat mij betreft deugt geen enkel geloof. De daraan ten grondslag liggende boekjes worden citaatmatig her en der misbruikt om het goede dan wel het slechte te promoten, op individuele- dan wel collectieve basis. Met name het laatste speelt regelmatig, zo ook weer in Brussel, de stinkende hoofdstad van het monstrum dat EU heet.

  Vrijheid van meningsuiting is heilig, period. Het is de Brusselse dhimmy-woordvoerder die de allochtone gemeenschap in de buurt aan islamofobie en de EVENTUELE gevolgen daarvan koppelt. Deze EVENTUELE gevolgen worden dan dus mogelijkerwijs veroorzaakt door deze allochtone lieden, die blijkbaar aanhangers van de islam zijn, en aangezien de boodschap van de demonstratie anti-islamitisering van Europa is wordt het verboden. Dat anti-ISLAMITISERING nog niet hetzelfde als anti-islam is, doet blijkbaar al niet meer ter zake, het enige belangrijke is dat men (de machthebbers ter plaatse) deze allochtonen wil vertroetelen als een zeldzaam dier, ten koste van de vrijheid van meningsuiting. De schrijver is dus terecht bezorgd over deze ontwikkeling, mede omdat deze trend gefinancierd wordt uit de zakken van de mensen die daar nu tegen willen protesteren.

  Ik wil er verder even op wijzen, dat men er rekening mee dient te houden dat er bepaalde lieden zijn die BEWUST diverse bevolkingsgroepen tegen elkaar uit willen spelen. Houd dus het hoofd vooral koel en probeer er achter te komen wie dat zijn en waarom men dat wil. De informatie is voorhanden, zoekt en gij zult vinden.

 25. [2]

  Het klopt dat vooral antifascistische groeperingen als Kafka, Internationale Socialisten of de kwezels van ‘gebladerte’ libertariërs zien als een verschijningsvorm van extreem-rechts. Dat zegt veel over hun wereldbeeld.
  Zij vinden het CDA al rechts, de VVD té rechts en alles daar rechts van extreem-rechts. Maar dat komt voort uit hun eigen extremisme, hun intolerantie naar anderen.

  Moslims zijn hier en blijven hier, zoveel is zeker. Het gaat er om dat mensen leren doorzien dat het juist in hun en ons belang is om kritiek te leveren op die punten waar hun levensstijl conflicteert met de onze en waarom ZIJ die aan moeten passen.

  Ik pleit niet voor aanpassing van onze zijde, niet uit egoïsme, nationalisme of anderszins. Ik geloof oprecht dat de openbaringen in de soera’s en de hadith’s minder goed zijn dan die van Plato, Mill, Locke, Spinoza en alle anderen. Herstel, dat geloof ik niet, dat weet ik zeker.

  Die wijsheden leiden tot tolerante, liberale, seculiere democratiën; de basis van een gezonde en verlichte samenleving – helaas wel de collectivistische variant, maar goed. De Koran zal leiden tot een, in het slechtste geval, Iran en een, in het beste geval…. Ja, welk beste geval? Niet grappig bedoeld, misschien Libanon.

  Kritiek op Islam is een Nederlandse zaak geworden. Mbt de toekomst is het zelfs noodzakelijk. Anders is de toekomst duidelijk; Iran of Libanon, of iets er tussen in.

 26. [25] Precies; helemaal met je eens.

  Toch een OT opmerking, die misschien stof voor een apart artikel kan opleveren(?) (niet in deze draad behandelen):
  Grappig dat je hier (o.a.) Plato aanhaalt. Vooropgesteld dat ik noch Plato, noch Socrates gelezen heb (als techneut zie ik geen kans me door dat soort drukwerk heen te worstelen) viel me op dat Ayn Rand wel waardering heeft voor Socrates, maar absoluut niet voor Plato. Kennelijk past Plato dus niet in het objectivisme, en dan rijst de vraag waarom hij wel in het libertarisme zou passen.

 27. [19]
  Scarecrow and Dorothy
  Come on and
  Ease on down, ease on down the Road!
  Come on, ease on down
  Ease on down the road
  Don’t you carry nothing
  That might be a load
  Come on, ease on down…ease on down the road!

  Pick your left foot up
  When your right one’s down,
  Come on legs keep movin’
  Don’t you lose no ground
  You just keep on keepin’
  On the road that you choose;
  Don’t you give up walkin’
  ‘Cause you gave up shoes…

  Ease on down, ease on down the road
  Come on, ease on down
  Ease on down the road
  Don’t you carry nothing
  That might be a load,
  Come on…
  Ease on down,
  Ease on down the road
  Ease…On…Down,
  Ease…On…Down,
  Ease on down, ease on down the road!

 28. [26]

  Ik snap dat wel, al heb ik Rand niet volledig gelezen. Plato verafgoodt namelijk de Staat en de vooral de macht van de Staat moet van hem zo groot mogelijk zijn. Niet echt iets voor een minarchist.

 29. [25] "Ik geloof oprecht dat de openbaringen in de soera’s en de hadith’s minder goed zijn dan die van Plato, Mill, Locke, Spinoza en alle anderen. Herstel, dat geloof ik niet, dat weet ik zeker."

  Waarvoor hulde.
  Prima gesproken.

Comments are closed.