België is een staat zonder bestaansrecht. Het is een kunstmatige staat met 10,5 miljoen inwoners, 60% Vlaams en 40% Waals, in elkaar gestoken na de Belgische Revolutie van 1830 als een politiek compromis, als een experiment om een staat te bouwen uit twee nationaliteiten. Als zodanig is België er trots op het model te zijn voor de supranationale staat die EU heet. Het experiment is echter mislukt, zoals de EU niet anders kan dan mislukken: België staat op het punt uiteen te vallen.

Tot 1830 maakte België deel uit van Nederland, dat tot die tijd aan Frankrijk grensde. In 1830 wilden Frans sprekende Waalse rebellen Vlaanderen bij Frankrijk voegen, maar internationale machten grepen in en besloten bij wijze van compromis een apart Belgisch koninkrijk te stichten onder Leopold von Sachsen-Coburg, een Duitse prins die lid was van de Britse koningklijke familie. De Franse diplomaat Talleyrand heeft België omschreven als “een kunstmatige constructie, bestaand uit verschillende volken”. Zijn Oostenrijkse collega Graaf Dietrichstein zei dat de Belgische nationaliteit “eerder een politieke poging dan een betekenisvolle politieke realiteit” was. Beide omschrijvingen zijn van toepassing op de EU.

Voordat Leopold I in 1865 stierf zei hij tegen zijn zoon: “Niets houdt het land bij elkaar” en tegen zijn secretaris: “België heeft geen nationaliteit […], België heeft geen politieke reden van bestaan”. Pogingen het land toch bestaansrecht te geven leidden tot ‘Belgicisme’, dat sprekend lijkt op het huidige ‘Europeanisme’. In 1904 schreef een Brusselse advocaat en Belgicist, Leon Hennebicq: “Worden wij niet het laboratorium van Europa genoemd? Wij zijn een land in aanbouw. Het probleem van economische expansie is hetzelfde als het probleem van het bouwen van een nationaliteit. Twee verschillende talen, klassen zonder samenhang. De oplossing is economische expansie, die ons sterker maakt door ons te verenigen”. Herkenbaar, nietwaar?

België is echter nooit een natie geworden. De socialistisch ingestelde minderheid van 3 miljoen Frans sprekende Walen heeft altijd geteerd op de liberale meerderheid van 6 mln. Nederlands sprekende Vlamingen. Brussel, met de resterende 1 miljoen inwoners, was historisch Nederlandstalig, is nu officieel tweetalig, maar in de praktijk voert Frans de boventoon. Het Nederlands is in Brussel welbewust vervangen door Frans, onder invloed van de Frans sprekende elite die het land regeert. En dat terwijl Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is, naast hoofdstad van België en, tegenwoordig, ook van de EU. Brussel’s burgemeesters waren nog wel veelal tweetalig, maar ook daar wordt aan getornd.

Veel van Brussels inwoners zijn afkomstig uit Noord-Afrika. Zo is één van de plaatsvervangend burgemeesters, Faouzia Hariche, een Moslim uit Algerije, eveneens tweetalig, maar alleen Arabisch en Frans, geen Nederlands, een grove belediging voor de Vlaamse meerderheid. Temeer daar zij een voorkeursbehandeling krijgt en, hoewel formeel pas 7e in lijn, als vervanger werd aangesteld toen burgemeester Freddie Thielemans in december in het ziekenhuis werd opgenomen, alleen omdat ze Moslim is. Hariche benoemde prompt haar man Mohamed Laghmiche tot dikbetaalde directeur van één van Brussels zwaar gesubsidieerde jeugdorganisaties. Nodeloos te zeggen dat Hariche, net als Eerdekens (zie hierna) en Thielemans, deel uitmaken van de Parti Socialiste (PS).

De Brusselse Noord-Afrikanen zijn welbewust geïmporteerd uit de voormalige Franse koloniën. In 2001 gaf Claude Eerdekens, de socialistische voorzitter van de Naturalisatie Commissie van het Belgische Huis van Afgevaardigden, in een interview met de krant Le Matin toe dat zijn commissie staatsburgerschap verleende aan vreemdelingen zonder hun achtergrond na te trekken, uitsluitend omdat de meeste immigranten Frans spreken in plaats van Nederlands. “Onze Commisie doet meer voor de fransificatie van Brussel dan de Vlamingen ooit kunnen doen om het tegen te houden” pochte hij. Het resultaat is dat Brussel nu een Frans sprekende enclave is in het Nederlands sprekende Vlaanderen. De ook al socialistische voormalige burgemeester van Antwerpen, Leona Detiège, pleitte in september 2000 voor het verlenen van staatsburgerschap aan immigranten teneinde deze stemrecht te verlenen, uitsluitend op grond van het feit dat “het Vlaams Belang nu oververtegenwoordigd is doordat immigranten niet mogen stemmen”.

Een sterk voorbeeld van het onbeschofte misbruik van de situatie door de Walen is wel dat het beroep dat SIOE heeft ingesteld tegen het door de Brusselse burgemeester Freddie Thielemans uitgevaardigde verbod op de anti-Islam betoging van 11 september is uitgesteld op grond van het feit dat het in het Engels is gesteld. Omdat de vergunningsaanvraag voor de demonstratie, op instigatie van B&W van Brussel, in het Frans was gesteld eist men nu dat het bezwaar ook in het Frans gesteld moet worden en voorgelegd aan Franstalige rechters, waarvan bekend is dat deze minder voor politieke vrijheden zijn dan Vlaamse rechters. Men gaat zich nu eerst een aantal dagen beraden of het Engelstalige bezwaar wel behandeld gaat worden. Gezien het feit dat de zaak inmiddels is uitgesteld lijkt het waarschijnlijk dat zij aan Waalse rechters zal worden voorgelegd.

België is zo opgezet, dat regeringen altijd een meerderheid dienen te hebben in zowel Vlaanderen als Wallonië. Dit betekent dat slechts 20% van de bevolking (de helft van de Walen) elke besluitvorming kan torpederen. De afgelopen decennia hebben de Walen dankbaar misbruik gemaakt van deze situatie door alle Vlaamse plannen om België te hervormen stelselmatig te blokkeren. Meestal konden de Vlamingen alsnog goedkeuring voor hun plannen ‘kopen’ door Wallonië meer subsidies te verstrekken, maar toen het geld opraakte werd dat onmogelijk.

De huidige crisis ontstond nadat Yves Leterme op 10 Juni werd gekozen als opvolger van de ooit libertarische socialist Guy Verhofstad. Vlaanderen is het zat om Wallonië nog langer te subsidiëren en eist nu meer Vlaamse autonomie en economische veranderingen die tot een vrije(re) markt moeten leiden. Directe aanleiding is een uitspraak van het Belgische Grondwettelijk Hof uit 2003 dat het huidige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde ongrondwettelijk is omdat het Waalse politici in staat stelt mee te doen aan verkiezingen in Vlaanderen, terwijl Vlaamse politici niet kunnen meedingen in Wallonië. Het kiesdistrict moet dus worden opgesplitst in een tweetalig district Brussel en een Vlaams district Halle-Vilvoorde. De Walen houden de splitsing echter tegen zolang de Vlamingen daar geen prijs voor betalen.

De vastberadenheid van de Vlamingen zorgt nu voor paniek. Hals over kop zijn twee oud-politici en leden van de Kroonraad, Wilfried Martens en Willy Claes, de laatste bepaald niet van onbesproken gedrag, opgetrommeld om de boel te sussen met de bekende mantra’s van gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit (lees: de plicht van de Vlamingen de Walen te subsidiëren). Een ander Kroonlid, Herman de Croo, zei onlangs dat de “Vlaamse nationalisten mentaal gehandicapt zijn”. Later bood hij hiervoor zijn excuses aan… aan de verstandelijk gehandicapten(!).

Intussen overweegt Vlaanderen zelfstandig te worden en heeft columnist Alexandre Adler in de Franse krant Le Figaro president Sarkozy al opgeroepen om Wallonië te annexeren en “de historische kans leider te worden van een groter Frankrijk” niet te missen. 77% van de Vlamingen heeft volgens een onderzoek van RTL 4 aangegeven voorstander te zijn van het samenvoegen van Nederland en Vlaanderen. Met de huidige landverradersclub in Den Haag komt men dan van de regen in de drup, dus dat lijkt me geen handige optie.

De Belgische koning was aanvankelijk niet eens bereid om voor de crisis zijn vakantie in Zuid Frankrijk te onderbreken. Pas na een dag of wat verwaardigde hij zich om zijn opwachting in Brussel te maken.

De hele gang van zaken in België mag als schoolvoorbeeld voor de opkomst en teloorgang van de EU beschouwd worden. Ook daar worden incompatibele volken samengevoegd in een supranationale staat waarbij de uitvreters de anderen dwingen hen te subsidiëren. Zou het toeval zijn dat ook hier de Fransen voorop lopen?

Zou het niet mooi zijn als Vlaanderen besluit zelfstandig te worden, en zich daarmee misschien de gelegenheid zou voordoen om de eerste libertarische staat in Europa uit te roepen?
—————
Dit artikel is zwaar schatplichtig aan een artikelenreeks van Paul Belien op Brussels Journal
Paul Belien is auteur van A Throne in Brussels.

38 REACTIES

 1. Prima samenvatting van de essentie en de oorzaken van de Belgische crisis. Nu bijhouden !
  De vergelijking met de EU gaat volstrekt op.
  Er zijn er die beweren, dat Vlaanderen te klein is om zelfstandig te overleven. Dit is pure onzin. Er zijn veel kleinere landen op dit continent die ook overleven: mij schieten direct al te binnen: buurstaat Luxemburg, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Vaticaanstad om maar enkele krasse voorbeelden te noemen.

  Op dit moment ontwikkelt Brussel zich bepaald onevenwichtig. De stad loopt langzaam vol met Vlamingen en Noord-Afrikanen. Maar terwijl oude buurten zich vullen met Noord-Afrikanen, staan in de beste kwartieren steeds meer woningen te koop.

 2. Goed artikel. Interessant om te zien dat we in Europa ook rare historische grenzen hebben die niet 1 op 1 lopen met taalgemeenschappen (Nederlanders en Fransen onder een Duits-Engelse koning), cf Afrika. Was te verwachten dat men daar ooit eens op terug zou komen, op zich niet zo gek. Alleen jammer dat de Vlaamse ‘nationale’ beweging alleen maar een sterke vertegenwoordiging kent middels het Vlaams Belang. Was beter geweest als er een beweging was die dit onderwerp eens objectief op de agenda kon zetten, zonder raar half-fascistisch verleden.

 3. Oftewel, niks aan de hand!
  Een beetje druk doen door politici, die daarmee hun bestaan rechtvaardigen.
  En dat is beter dan schieten.

  En Frans is toch een grappige taal? Lekker overdrijven en een beetje met je handen en/of baquet zwaaien tijdens het praten is toch leuk?
  Want wat moet je nou met Belgie? In Frankrijk kun je tenminste nog skieen!

 4. [2] Arno Wellens,
  Het etiket "fascistisch" werd opgeplakt door (al dan niet Waalse) collectivisten, nageroepen door hun Nederlandstalige geestverwanten en moet dus sterk gewantrouwd worden. Onlangs werd Joep Dohmen door de Vrijspreker als linkse stempelaar ontmaskerd, omdat hij als onderzoekshoernalist van NSB-Handelsblatt alles wat in zijn ogen niet links is zonder argumenten "rechts" of "rechts-extremistisch" noemt.

 5. [3] Bep,
  Hoezo niks aan de hand ? Dat Nederlandse calvinisten de Vlamingen niet zien staan, noem je dat "niks aan de hand"?

  De Vlaamse hoofdstad Brussel is geannexeerd door de Walen, die het over "baguette" hebben, maar het verdommen om Nederlands te spreken en de stad liever te grabbel gooien aan Arabisch of Berbers sprekende Noord-Afrikaanse stammen.

  Dat is vergelijkbaar met de Arabisch sprekende stad Amsterdam, waar je met Nederlands niet meer terecht kunt.

  Noem je dat "niks aan de hand"?

  De katholieke Vlamingen zijn door de Nederlandse Calvinisten en hun kompanen in de loop der eeuwen bijna net zo vernederd als door de Walen.

  Noem je dat "niks aan de hand"?

  Dus ik zou zeggen, een klein beetje meer respect voor de Vlaamse cultuur en identiteit zou geen kwaad kunnen, lijkt me.

 6. Update op de vermelde SIOE zaak:
  De ban is inmiddels bevestigd door het Belgische hof.

  Opvallend is dat men niet eens de schijn van objectiviteit wenst op te houden: Thielemans werd vertegenwoordigd door een van de duurste Belgische advocaten, Marc Uyttendaele. Dit heerschap is echtgenoot van Laurette Onkelinx, net als Thielemans lid van de PS, en de huidige Belgische minister van Justitie, verantwoordelijk voor de aanstelling, promotie en schorsing van rechters.

  Uiteindelijk is de zaak niet aan een Vlaamse of Waalse rechter voorgelegd, maar heeft de Raad van State de zaak zelf maar even kortgesloten.

  Argument voor handhaving van de ban was NIET dat Thielemans gelijk had met zijn argumentatie dat Islamieten boos zouden worden omdat hardop gezegd wordt dat zij vrije meningsuiting blokkeren (Q.E.D.), maar dat Ulfkotte niet kon aantonen dat zijn belangen door de ban geschaad werden…

  Hoezo bananenmonarchie? Dit is toch wel het failliet van België!

 7. [6] Goed gezegd. Zelf reageer ik niet meer op Bep. Uit deze en eerdere reacties van Bep heb ik afgeleid dat zij representatief is voor de groep stemmers die de Nederlandse heilstaat in stand (wil) houden. Onderbouwde pogingen haar enig inzicht bij te brengen hebben tot op heden gefaald. Daar verdoe ik geen energie meer aan.

 8. [7] R.Hartman,
  Dat betekent dus, als ik het goed begrijp, dat het besluit van de Raad van State onherroepelijk is. De vraag is, of die kortsluiting van het beroep door de RvS (grond)wettig is.

  Msg,
  SpyNose

 9. Goede condensatie van vele kerngedachten uit Belien’s artikelen in één artikeltje!
  Knap!

 10. [8] Dank u.

  U schrijft mooie stukjes.

  Maar, wat gaat u DOEN aan Belgie en de Marokkanen?
  Beppen kunnen we allemaal.

 11. [1] Helemaal juist. De bewering:
  "dat Vlaanderen te klein is om zelfstandig te overleven." is inderdaad onzin.
  Vlaanderen heeft 12 keer zoveel inwoners als Luxemburg dat zelfs een volledig lid is van de EU.

 12. Ja, nu maar hopen dat Bartje De Wever van NVA Leterme van CD&V voldoende kan weerhouden van het doen van al te veel concessies. Zo blijft dan de impasse bestaan en zou het misschien eindelijk tot een opsplitsing kunnen komen.
  Overigens kan Vlaanderen dan beter onafhankelijk blijven dan zich als minderheid bij een noorderbuur aan te sluiten waarmee toch een cultuurverschil heerst en waar ruim 2,5 keer zoveel kiezers op het beleid kunnen wegen.
  En als Vlaanderen niet jaarlijks ca. 13 mrd kwijt is aan de Walen, kunnen de belastingen drastisch omlaag en kan de economie er opbloeien als nooit tevoren.
  Reken even mee: ruim 2000 per hoofd per jaar, ofte 6000 voor een gezinnetje van 3, da’s verdomme EUR 500 per maand!!!

 13. Ach overigens, R. Hartman, complimenten met het goede artikel.
  Alleen zou ik het hebben over "toenmalig burgemeester" van Antwerpen, Leona Detiege, want ondertussen is "ons moe" al een jaar of vier vervangen door "diejn in z’n emmeke" (Patrick Jansens). Maar goed dat is uiteraard slechts een pietluttigheid die aan de inhoud van je artikel niets afdoet.

 14. Goed artikel
  Voor een komische noot:

  De enige figuur die in Belgie uit zijn impasse kan halen omdat ie aan beide zijden van de taalgrens acceptabel is:

  http://www.youtube.com/watc

  PS wellicht ten overvloede: ik wil uiteraard niet dat men uit de impasse komt.

 15. R. Hartman, gisteren beval je nog in jouw reactie op een stukje van Hub over de Opdeling van Kosovo de Afscheidsbrief aan de Monarch van België (van Luc van Balberghe) aan. Een zeer lezenswaardige, humoristische, niets verbloemende brief. Ik reageerde daarop toen met de vraag waarom er op de Vrijspreker zo goed als geen artikel verscheen over de Belgische kwestie.
  En ziedaar! Ik word op mijn wenken bediend – en hoé!
  Fantastisch artikel!

  Ik hoop dat dit belangrijke onderwerp nu blijft leven hier op deze site.
  Generaliserend gezegd, is er door vele Nederlanders te lang lacherig gedaan over de problemen van de Vlamingen. Onze buren Nota Bene, en taalverwanten!

  Hopelijk wordt Vlaanderen nog eens een zelfstandig land!
  Tip van Saartje: Vlamingen, geef, als doekje voor het bloeden, Brussel cadeau aan de Walen (of Fransen). Good Riddance!! Jullie hebben Antwerpen, dat sowieso al één van de grootste havens is, en ook de allure heeft om hoofdstad te worden!

 16. Laat de Belgen maar Belgen blijven en hun boontjes zien te doppen.

 17. [15] Dank je wel voor deze aanvulling. Ik heb het even aangepast.

  Overigens is het grappig dat Franstalig Brussel een burgemeester met een Nederlands klinkende naam heeft, terwijl Vlaams Antwerpen er eentje met een duidelijk Frans klinkende naam had. Nu dan weer een Nederlands klinkende. Uit de stukjes van Marij Uijt den Bogaard mag echter worden afgeleid dat hier geen enkele conclusie aan kan worden verbonden; het zijn stuk voor stuk verwerpelijke types.

 18. België zakt duidelijk af naar een fascistoïde staat met de Socialisten in Brussel en de Parti Socialiste in Wallonië. DiRupo regeert Wallonië als een despoot. Tijd voor Vlaanderen om zich af te scheiden. Mijn zegen hebben ze. De koning kan dan in ballingschap, zoals dat ook de Griekse koning Constantijn dat deed.

 19. [20] Ja, alhoewel. Afgezien van de kleingeestige electorale overwegingen om vreemdelingen te naturaliseren, vond ik "ons moe" de minst slechte burgemeester die Antwerpen ooit gekend heeft. Maar goed, dat zegt dan misschien meer over haar voorgangers en opvolger. Overigens was haar vader Francois ook niet slecht. En dat iemand in die tijd (na de oorlog) links was, kan ik hem nog wel vergeven. Dochter Leona is bovendien geen lomp wicht: ze is econome en weet verdomd goed hoe de vork aan de steel zit. Maar ja, als je "rooie" vader superbekend is en je wil zelf uit bevolgenheid de politiek in (wat in haar jonge jaren echt wel zo was), dan is het nogal lastig om dan zomaar eventjes bij een blauwe partij te gaan. Hedentendage zou dat kunnen, maar eind jaren ’60 was zoiets gewoon ondenkbaar. Dus ik ben in mijn oordeel over Leona al bij al tamelijk mild. Ze was wat mij betreft de minst slechte burgemeester van Antwerpen en ik betreur dat a.g.v. de z.g. visakaartenaffaire zij m.i. geheel onterecht als "politiek verantwoordelijke" is afgevoerd en door "diejn in zijn emmeke" werd opgevolgd.

 20. Rascalvinisten laten zich o.a. onderscheiden door hun perfide haat tegen een welvarend Vlaanderen, vooral als dat onafhankelijk zou worden.

 21. [24]
  Deze omnipresente dominee is sterk in zijn collectivistische vooroordelen.

 22. Zolang er geen regering is, is dat winst. Het mooist zou zijn dat deze situatie jaren voort zou slepen. Dan toon je in de praktijk aan dat een land geen regering nodig heeft en in feite misbaar is.
  Zie het als een volwassene die bij zijn ouders woont.

 23. [24] In de 17e eeuw waren de Calvinisten ook al pro-Turks, zoals het credo heette: liever Rooms dan Paaps. Met gereformeerden als Donner, Balkenende en Bos lijken deze tijden weer te willen doen herleven.

 24. Der gaat helemaal niks/nada gebeuren in Belgie. Iedereen gaat weer terug in zijn hok, neemt nog een bierke en betaald zijn centjes om het armlastige deel derbij te houden.
  Brave Belgen.
  Môge.

Comments are closed.