De aspiraties van Sarkozy houden niet op bij het Franse presidentschap. Hij is niet alleen maar bezig Frankrijk opnieuw op de kaart te zetten.
Door een deal met Khadaffi beschaamde hij het vertrouwen van de Duitsers met wie hij een afspraak had betreffende een gezamenlijk Frans-Duits optreden inzake de handelsbetrekkingen met het olierijke Lybie en even eerder schopte hij tegen de schenen van Jean Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank, die hij liet weten, dat Frankrijk vindt, dat de ECB de rente behoort te verlagen, omdat hij van mening is, dat de Euro te duur is t.o.v. de US Dollar.

Politisering van de Euro
Laatstleden maandag zond Trichet, die de bui na een significante wijziging van (de samenvatting van) het nieuwe “wijzigingsverdrag” terzake de EG-instellingen ziet aankomen, een circulaire aan de lidstaten om te verzekeren, dat de speciale onafhankelijke status van de ECB in dit nieuwe (grondwettelijke) verdrag zou worden gehandhaafd. Zo’n politiek getint rondschrijven van een ECB-president is zeer ongebruikelijk. Het betekent, dat Trichet zich ernstig zorgen maakt.

“Wegens zijn speciale institutionele karakter dient de ECB te worden onderscheiden van de instellingen van de EG,” zei Trichet in zijn brief aan Manuel Antunes, de Portugese minister van Europese Zaken (Portugal is Voorzitter van de EU).

De speciale onafhankelijke status van de ECB werd verzekerd in het oorspronkelijke ontwerpverdrag van de EU-grondwet, dat door de Franse en Nederlandse referenda werd verworpen.

Maar deze clausule heeft het niet gehaald in (de samenvatting van) het wijzigingsverdrag, dat in juni door de EU-leiders werd “overeengekomen” en dat nog voor het eind van het jaar moet worden afgerond.

Trichet vreest nu, dat als de huidige versie van de samenvatting niet wordt teruggedraaid, de ECB onderworpen zal worden aan dezelfde algemene regels als de andere EU-instellingen, zoals de Commissie en het Parlement.
Dit zou de bank wettelijk kunnen blootstellen aan druk van EG-leiders om enkele meer politieke dan puur monetaire doeleinden te volgen.

De strijd om de handhaving van de onafhankelijkheid van de bank speelt zich meer en meer op het publieke toneel af, sinds Sarkozy deze zomer aan de macht kwam. Sarkozy heeft de lidstaten opgeroepen tot grotere politieke invloed op het monetaire beleid van de ECB. Hij heeft ook herhaaldelijk de kracht van de Euro bekritiseerd, evenals, wat hij beschouwt als de te sterke nadruk van de bank op de bestrijding van inflatie.

De laatste maand wees Trichet de Franse president publiekelijk terecht. “De president van de ECB herhaalt nadrukkelijk, dat elke poging te proberen invloed uit te oefenen op de uitoefening van de taken van de ECB een schending is van art. 108 van het EG-verdrag en dat om die reden dergelijke verklaringe niet acceptabel zijn,” zei een woordvoerder namens de bankpresident.

Commentaar – Frankrijk: Oude zieke man ?
Waarom is Sarkozy eigenlijk zo gebrand op politieke beinvloeding van de Euro?
Landen als Frankrijk en Italie kennen geen kapitaalgedekt pensioenstelsel zoals Nederland dat kent. Dat betekent, dat deze landen, die feitelijk bankroet zijn, hun pensioenverplichtingen door monetaire financiering (geldschepping, wat de definitie van inflatie is) afwentelen op het buitenland. Bovendien heeft Sarkozy de Fransen beloofd de verpaupering in de no-go areas en de werkloosheid (gemiddeld 8,3%) aan te pakken.

Wie zal dat betalen?
Iedereen weet, dat de enorme werkloosheid in Frankrijk wordt veroorzaakt door het onbetaalbare sociale stelsel. Dat geld moet ergens vandaan komen. Het antwoord van Sarkozy ligt voor de hand: de Europese landen moeten bijspringen. En dat kan alleen door monetaire financiering. Als de Europese partners niet over de brug komen dreigt grote sociale onrust of revolutie in Frankrijk. En dat willen die landen liever niet op hun geweten hebben. Zo laten ze zich chanteren door die “oude zieke man”.

Nederlandse politici onderdanig
De politisering van de Euro is een van de vele argumenten, waarom Nederland onverwijld uit de Euro dient te stappen. De Vrijspreker pleit herhaaldelijk en met grote nadruk ook voor de noodzaak, dat Nederland zo spoedig mogelijk de EU/EG verlaat en zich aansluit bij de Europese Vrijhandels Associatie, de EVA (of EFTA). Laat Brussel, Parijs en Berlijn geen vat houden op de portemonnaie van de Nederlander.

Militaire dreigingen
De toekomst is vaak dichter bij dan we denken. De escapades van Sarkozy jegens Duitsland zullen wel ophouden en de ruzies zullen wel bijgelegd worden. In 2009 zal het “Herzieningsverdrag” (grondwet) de EU praktisch absolute macht over de lidstaten en de Europese burgers verschaffen. Dat proces is praktisch onomkeerbaar. Dat zal bovendien betekenen, dat de nieuwe EU-organisatie niet alleen economische macht (zoals de huidige EG), maar ook militaire macht zal (kunnen) uitoefenen.

Dat zal ook betekenen, dat er rekening mee moet worden gehouden, dat Nederland een eventuele buitenlandse (Europese) bezettingsmacht binnen zijn territoriale grenzen zal moeten dulden, wanneer het zich net zo soft blijft opstellen als het tot nu toe gedaan heeft.

Militaire expansie
Bovendien valt te voorzien, dat de territoriale expansiepolitiek van de EU in Oostelijke, Zuid-Oostelijke en Zuidelijke richting (politiek instabiele gebieden) op termijn onherroepelijk zal worden voortgezet, zo nodig met militaire middelen, waarbij het al of niet inzetten van Nederlandse troepen door Brussel (Parijs en Berlijn) zal worden bepaald. De uitbreiding van de EU en de oprichting van een Europese Rapid Reaction Force zijn in strijd met het traditionele voor Nederland cruciale Atlantische belang.

Bij continuering van het lidmaatschap zal uittreding uit de EU, tenzij gewapenderhand, steeds moeilijker worden, zoniet onmogelijk. Nederland dient zich daarom nu hard te maken en zich per direct uit het Europese wespennest terugtrekken.

Referenties:
euobserver.com/9/24587/?rk=1

10 REACTIES

 1. Sarkozy blijkt meer en meer een wolf in schaapskleren te zijn, met dezelfde totalitaire trekjes als Frau Merkel, alleen nog nationalistischer, zoals een Fransman betaamt.

  De EU, onder het mom van eeuwige vrede, gaat voor een gigantische oorlog op Europees grondgebied zorgen, mede door haar onderdanigheid aan de Islam, die naast de politieke spanningen ook nog eens etnische spanningen heeft geïntroduceerd, een fenomeen dat tot voor enkele jaren onbekend was in grote delen van Europa.

  Brussel, de EU hoofdstad, is inmiddels in handen van immigranten, waardoor de eigen burgers van Europa het recht van vrije meningsuiting is ontnomen. De EU ontpopt zich steeds meer als een uiterst kwaadaardig gedrocht, met als doel totalitaire macht en vernietiging van het vrije westen. Westers talent en intellect is alleen nog geschikt als slavenmateriaal om de machthebbers en hun hobbies te financieren.

  Deze trend, de teloorgang van een vrije industriële maatschappij als gevolg van politieke machinaties op basis van afgunst is feilloos beschreven in Ayn Rand’s Atlas Shrugged (Atlas in Staking). De parallellen tussen wat is beschreven in deze 50 jaar oude objectivistische roman en wat zich hedentendage afspeelt in de wereld zijn huiveringwekkend.

  Uittreden uit de EU is de enige kans voor NL om nog enige soevereiniteit te behouden. Hoewel het met de huidige boevenbende in Den Haag weinig uit zal maken voor de koers van het land. Tijd om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Als de criminelen die deze regering vormen zouden kunnen worden vervolgd zou hun gedrag wel eens heel wat verantwoordelijker kunnen worden.

 2. Net wat ik aandraag in een recente reactie: Ik heb een minimum van vertrouwen in de ECB wegens haar (betrekkelijke) onafhankelijkheid van de politiek. Dat is speciaal gedaan omdat Europa en vooral Duitsland de rampzalige inflatie tijdens de Weimarrepubliek als trauma in het collectieve geheugen meedraagt.
  Als Sarko en andere politiekers erin slagen om baas over de Euro te worden dan hebben we binnen de tien jaar een Argentijnse inflatiecollaps van de Euro.

  Politiekertjes doen àlle centen op waar ze aan kunnen en veranderen alles wat ze kunnen aanraken in KAK (vrij vertaald naar Ringo Starr)

 3. [1] R.Hartman,
  Wat je zegt.

  Art. 99 van het wetboek van strafrecht geeft een aanknopingspunt.
  "Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie."

  Probleem is het vervolgingsmonopolie van het OM. Maar een procedure ex art. 12 (wetb. v. strafvordering) hierover (beklag over niet-vervolging) kan wellicht een hoop politici slapeloze nachten bezorgen.

  Msg,
  SpyNose

 4. Spynose,

  misschien een idee om dergelijke stukjes ’s op te sturen naar de oude papieren media (misschien bereik je wel een Wilders effect)

 5. [4]Bedankt FFI, dat is wellicht een goed idee. Ik zal het in beraad nemen, maar ik heb er nog geen "effectieve procedure" voor. 😉
  SpyNose

 6. Dit zijn de eerste scheuren in de EU, de volgende moeten nog komen. De economische malaise zal ervoor zorgen dat dit moloch uit elkaar valt en dat is het einde van de Eurocratische droom c.q. nachtmerrie van elke fatsoenlijks Europeaan. Zoals Cruyff al vertelde: elk nadeel heeft zijn voordeel.

 7. [6]Albert S.
  De enige kans op hun "overleving" op termijn is territoriale expansie. Daarom willen ze een "defensiemacht". Die zal moeten kunnen optreden in het hele Zwarte Zee gebied, zoals Oost-Turkije, Oekraine, Kaukasus e.d.
  Daarom zie ik het einde van de EU nog niet zo snel.

 8. Toen Diesenberg verplciht vervroegd het veld moest ruimen voor Trichet, was ik sceptisch. Ook al omdat de Fransen graag hem wilde om zo politieke invloed op de euro te kunnen uitoefenen. Een flinke tegenvaller moet zijn geweest dat Trichet het nationale belang van zijn thuisland ondergeschikt maakte aan zijn functie. Een goede zaak. Een volgende president van de ECB zal niet onwaarschijnlijke en Duitser worden. In die zin is de onafhankelijkheid van de ECB de komende 8 jaar gegarandeerd.

  Tenzij inderdaad de ECB weer dichter bij de politiek geplaatst wordt. dat zou rampzalig zijn …

  Ik hoop echt dat de Duitsers daar hun volledige gewicht in de schaal zullen gooien om dat tegen te houden.

 9. [8] FFI,
  Het betreft een interne standaard. Ze slikken alleen hapklare brokjes.
  Ik neem aan, dat je dat wel iets zegt. 😉

  [9] Ja, Armin. Trichet schijnt tegenwoordig in FrankFURT te wonen en niet in FrankRIJK. Dat hebben de Franzosen kennelijk over het hoofd gezien. 😉

Comments are closed.