Dat hangt er van af. De dolfijn is slimmer dan de kip , de olifant en de papegaai samen, maar ondanks zijn hoge intelligentie weerloos tegenover de weinig ontziende mens.
Ten gevolge van zijn relatief superieure intelligentie overheerst de homo sapiens vrijwel de gehele rest van het dierenrijk. Deze overheersing heeft geleid tot veel machtsmisbruik ten opzichte van het dier.
Het pesten, kwellen of doden van een dier zonder dringende noodzaak vindt plaats op grote schaal en wordt niet of nauwelijks bestraft

Het feit dat de mens over de macht beschikt om met een dier te doen wat hij wil, betekent nog niet dat het dier geen enkel recht toegekend zou moeten worden. Ook het dier is een schepsel Gods.
Te vermoeden valt, dat wij met de overheersing van de planeet door een species terechtgekomen zijn in een situatie die de natuur zelve op den duur zal corrigeren, hetzij door totale eliminering van de homo sapiens hetzij door maatregelen van een andere orde.
Zolang deze correctie niet heeft plaatsgevonden , is het in ieder geval van de Dierenpartij een nobel streven om mishandeling van dieren een halt toe te roepen. Hopelijk zullen de acties en moties van deze partij, ook al getuigen zij niet allemaal van een even realistische benadering, een zuiverende werking uitoefenen op het gedrag van de mens ten opzichte van het dier.
Bovendien valt op te merken, dat velen onder ons zich wellicht niet bewust zijn van de vele verschrikkingen en onsmakelijkheden welke plaatsvinden in de bio-industrie. Misschien is het ook beter om niet volledig ingelicht te worden, want men zou zijn smaak voor vlees kunnen verliezen.
Hugo van Reijen

89 REACTIES

 1. Persoonlijk vraag ik soms aan vleeseters of zij bereid zijn om zelf een beest de nek om te draaien om er van te kunnen eten. Deze vraag horen ze niet graag. Ik ben zelf een matige vleeseter en ben wel bereid om hiervoor een beest de nek om te draaien (en niet laf van 100 meter afstand neerknallen); maar ik betwijfel of ik dat een prettig klusje ga vinden.

  Het is goed dat mensen opkomen voor een goede behandeling van dieren. De manier van Marianne (nogwat) is denk ik de verkeerde weg. Gevalletje socialisme met sectarische inslag.

 2. Ook ik ben bereid zelf mijn dieren te slachten. Van jagen zou ik zeker genieten. Ik ben namelijk een roofdier. Of beter gezegd een omnivoor, deels herbi- deels carnivoor en mijn gebit en darmstelsel tonen dat onomstotelijk aan. Ik mag dus jagen en vlees eten zoals ik land mag bebouwen om in mijn plantaardige behoeften te voorzien. De aard van mijn wezen geeft mij deze rechten op de natuur.

  Hoewel je niet te flauw moet zijn – dieren mishandelen mag niet. Wanneer dat op kleine schaal toch gebeurt kan dat aangepakt worden door sociale en economische uitsluiting. Wanneer dat op massale schaal gebeurt in een industriële tak is het begrijpelijk dat mensen daar wetten tegen willen, doch libertarisch is het van om een keurmerk te roepen in plaats van om wetten. Als er toch zulk breed sociaal draagvlak bestaat voor het dierwaardig behandelen van dieren dan bestaat datzelfde draagvlak voor zo’n keurmerk.

  Het gevaar van "dierenrechten" zit ‘m erin dat dat – mijns inziens – zal leiden tot een typisch linkse moraalomkering: het dier zal boven de mens gesteld worden. Dit is bepaald niet ondenkbaar gezien de linkse neiging om de sterkere onder de zwakkere te stellen. De "weerloosheid" van het dier is dan de template om het dier "zwakheid" toe te kennen die in dat denken vereist dat het meer rechten toegekend wordt dan de "sterkere".

 3. ER ZIJN GEEN "DIERENRECHTEN", dieren kunnen geen "rechten"hebben. Alleen mensen kunnen "rechten" hebben.

  Zie Woordenlijst.
  Er kunnen door mensen hoogstens voorschriften, wetten, gemaakt worden voor het gedrag van mensen.

  Welk "recht" heeft een muis als de kat hem probeert te vangen?

  Zie goed antwoord van Bud
  [2]
  en vroegere artikelen: onder andere:
  http://www.vrijspreker.nl/v

  http://www.vrijspreker.nl/v

 4. Praatjes voor de vaak. Wat een teleurstelling het hier op de vrijspreker te lezen. Dieren rechten? Rechten houden toch een zekere wederkerigheid in? (Ik heb het recht verschoond te blijven van geweld, zoals ik een ander geen geweld mag aandoen). Zo schrijf je bijvoorbeeld: "Deze overheersing heeft geleid tot veel machtsmisbruik ten opzichte van het dier. Het pesten, kwellen of doden van een dier zonder dringende noodzaak vindt plaats op grote schaal en wordt niet of nauwelijks bestraft." Ik zou denken dat de dieren zelf ook wel van wanten weten. Heel flauw: zo werd ik eergisteren, terwijl ik o zo vredig aan de waterkant zat, nog gepest en gekweld door grote groepen muggen. En dan heb ik nog mazzel. In malarialanden kan dat gedrag van muggen ook nog eens leiden tot de dood.

  Nooit hoor ik eens hoe groot het probleem is, hoe het objectief te beoordelen is, hoe de grenzen objectief te stellen zijn, enzovoort enzovoort.

  En vrijwel altijd komen die praatjes voor de vaak van mensen die zelf een dier in gevangschap houden, voor geen enkel ander doel dan hun eigen plezier. Waarom doet het dierenbevrijdingsfront daar nou nooit eens iets aan?

 5. Alles is ijdelheid zei Prediker. De mens waant zich oppermachtig maar legt het snel af tegen het overlevingsinstinct van de kakkerlak.
  Om maar te zwijgen van de miljoenen microbes, virussen en parasieten. De mens mag een periode doorbrengen op aarde, we zijn slechts op bezoek hier.

 6. [4] Ja, Wijnand, klopt.
  Natuurlijk hoort bij een recht een wederkerigheid.
  En dan wijs je nog niet eens op het "recht" van een dier om vertroeteld, gedood en opgegeten te worden.

 7. Ik wens mij niet te onderwerpen aan de idioterie van een stelletje ultra-socialistische geitenwollensokkenfiguren die helaas helaas een aantal kamerzetels hebben weten te bemachtigen.

  Ik zal met alle plezier doorgaan met het eten van foie gras. Bont staat me niet, maar anders zou ik het dragen. En in Texas hebben ze hele mooie slangenleren laarzen, alleen niet in mijn maat.

  En de Dierenpartij ? Die mag zichzelf gaan opeten wat mij betreft.

 8. [8]
  Ik zou mij niet af willen vragen hoe stom ze zijn, maar hoe lekker ze zijn. Als ze niet lekker zijn, zou ik ze met rust laten. Als dat wel het geval is, eet ik ze op. Of delen daarvan althans. Ik weet dan tenminste dat ze niet voor niets zijn gestorven.

  Maar goed, ieder z’n ding, als er mensen zijn die geen foie gras of slang of varken of wat dan ook willen eten om principiele redenen vind ik dat prima, zo lang ze zich niet met mij bemoeien. Dat de prijs voor bepaalde goederen afhankelijk van vraag/aanbod verhouding door eventuele geitenwollensokkeneffecten (leuk scrabble-woord al zeg ik het zelf) wordt verstoord, is ook prima uiteraard, dat dan ook wel weer. Ook daarin behoren mensen moreel gezien de vrije keus te hebben. Iets dat die verrekte Dierenpartij en hun artistieke aanhang, vrindjes van de veroordeelde moordenaar van Pim Fortuijn, niet welgevallig is.

 9. [8]Wat een zielig en stuitend praatje! Een typische egoïst die vindt dat alles wel mag wijken voor zijn beklagenswaardige pleziertjes zoals "foie gras". Kikkerbilletjes gaan er zeker ook wel in; die worden op een blok van levende kikkers afgehakt en de rest van het diertje wordt achteloos weggegooid, net zoals met de vinnen van haaien! Dieren zijn toevalig buitengewoon oprechte wezens, daar kunnen de ijdele, arrogante en materialistische mensen niet aan tippen. Ook het gebral over het niet kunnen hebben van rechten van dieren is gewoon stuitend; alles wat leeft heeft rechten, daar zijn geen vergezochte en twijfelachtige door de mensen bedachte wetten voor nodig. Het is wél de verklaring voor het onnoemelijke leed wat het ongemeen destructieve verschijnsel mens de dieren meent aan te mogen doen. We moeten ons kapót schamen om hoe we dieren behandelen. De állergrootste aso’s op twee poten zijn die walgelijke jagers die een nietsontziende oorlog voeren tegen alles wat beweegt, niets is heilig. Bijvoorbeeld het meest pure "white trash" wat er bestaat die dermate ziek zijn dat ze $30-40.000 op tafel leggen om maar een van de "big four" (liefst van elk één) te mogen schieten in Afrika. Jongens wat een kick toch; stelletje idioten! De wapenlobby is maar al te happig om dit te promoten. Dit alles onder het mom van "plezier" en/of "sport"; hoe ziek kun je zijn.

  Dan de bio- en de bontindustrie die alleen maar bezig zijn winst te maken zonder énig respect voor de dieren. Dan nog de ivoor- en neushoornhoornhandel waarin deze prachtige en trotse dieren worden uitgeroeid omdat die impotente chinezen denken door gemalen hoorn gestimuleerd te worden, je in Oman pas een kerel bent als je dolk een handvat van neushoornnoorn heeft of omdat die japanse ivoren netsukes zo "leuk" zijn. De laatste paar neushoorns in Afrika worden 24/7 beschermd door met automatische wapens uitgeruste bewakers! De lijst gaat maar door; walvisjacht t.b.v. dure specialiteitenrestaurants in japan, inmiddels gaat het minder met tonijn dus zijn de dolfijnen aan de beurt. Dan op kleinere schaal, de doorsnee Nederlandse zwakzinnige die zijn zeeschildpadje of krokodilletje door de wc spoelt "want dan komt’ie wel in zee terecht" of zijn hond, die voor hem door het vuur zou gaan, aan een boom bindt in het bos enz.enz.

  De meeste mensen (ook hier!) zijn te stom en te egoïstisch om in te zien dat de aarde, met haar gigantische diversiteit in planten en dieren de állermooist planeet van het hele universum MOET zijn! Miljarden worden uitgegeven aan die volkomen nutteloze ruimtevaart terwijl we met z’n allen zo iets moois als de aarde volledig naar de kloten helpen. Inmiddels heeft de mens een uiterst luxueuze leefomgeving voor zichzelf gecreeërd met ongelofelijke mogelijkheden v.w.b. voeding en genotmiddelen plus alle "speeltjes" maar dat is nog niet genoeg, we moeten óók nog de dieren uitroeien, misbruiken en minachten!

  De mens is al dit moois niet eens waard!

  Wie dierenmisbruik/exploitatie/mishandeling enz. wil verdedigen is dus bij mij aan het verkeerde adres!

 10. [1] "Persoonlijk vraag ik soms aan vleeseters of zij bereid zijn om zelf een beest de nek om te draaien om er van te kunnen eten."

  Neen, daar ben ik te onhandig voor. Ik verbouw ook mijn eigen groenten niet, bak mijn brood niet zelf en ik heb mijn eigen bakstenen (voor mijn huis) niet zelf gebakken noch zelf op mekaar gemetseld. Dus waarom ik in onze economie die berust op arbeidsspecialisatie en -verdeling nu ineens zelf een dier zou moeten ombrengen ontgaat me.

  "ben wel bereid om hiervoor een beest de nek om te draaien (en niet laf van 100 meter afstand neerknallen"

  Wat heeft voorzichtigheid met laf te maken? ALS ik wil dat een beest dood moet, is het dan heroisch om daarbij liefst zoveel mogelijk risico te lopen? ALS een aplinist graag een berg wil beklimmen, is hij dan laf wanneer hij dit met touwen doet in teamverband? Moet hij het perse in zijn eentje zonder hulpmiddelen doen?
  Ik begrijp niet waarom je veiligheid/behoedzaamheid zo nodig als laf wil qualificeren.

  [2] "De aard van mijn wezen geeft mij deze rechten op de natuur."
  De aard van de man (zoals zijn voortplantingsdrift en -materiaal) geeft hem dan wellicht ook recht om eender welke vrouw te verkrachten?

  [3] "ER ZIJN GEEN "DIERENRECHTEN", dieren kunnen geen "rechten"hebben. Alleen mensen kunnen "rechten" hebben."

  Hoezo? Leg uit.
  Wat mij betreft kunnen dieren wel degelijk rechten hebben. Uiteraard slechts negatieve rechten. Overigens geldt dit m.i. eveneens voor mensen.

  "Welk "recht" heeft een muis als de kat hem probeert te vangen?"

  Leuk, maar niet relevant.
  Het feit dat een kat een muis eet, geeft ons niet het recht katten te mishandelen of olifanten in een circus.
  Net zomin als dat de loutere vaststelling dat "in de natuur" hutu’s tutsi’s aanvallen (let wel: beiden vallen onder het label "mens") mij het recht geeft, jou aan te vallen (en op te eten).

  "Zie goed antwoord van Bud"
  Goed, terug naar Bud. [2] "Het gevaar van "dierenrechten" zit ‘m erin dat dat – mijns inziens – zal leiden tot een typisch linkse moraalomkering: het dier zal boven de mens gesteld worden. Dit is bepaald niet ondenkbaar gezien de linkse neiging om de sterkere onder de zwakkere te stellen. De "weerloosheid" van het dier is dan de template om het dier "zwakheid" toe te kennen die in dat denken vereist dat het meer rechten toegekend wordt dan de "sterkere"."

  Deze zorg is m.i. terecht. Alleen kan dit niet de reden zijn om dan een verder nobele zaak dan maar meteen helemaal af te blazen. Zoals de linksen het waarschijnlijk willen, is niet goed. Nou, probeer dan een wel redelijke oplossing te bekomen.
  Zoals alleen negatieve rechten.
  En waarbij niet het leven van het dier centraal staat (lees: je mag het dus nog wel doden en eten) maar het (gebrek aan) nodeloos lijden. M.a.w. geen dierenmishandeling en uiteindelijk z.g.a. pijnloos doden door een enkel goed gericht schot i.p.v. een langzame pijnlijke (al dan niet rituele) dood op "heroische wijze" veroorzaakt door mensen als de vrijbuiter.

  [4] "En vrijwel altijd komen die praatjes voor de vaak van mensen die zelf een dier in gevangschap houden, voor geen enkel ander doel dan hun eigen plezier. Waarom doet het dierenbevrijdingsfront daar nou nooit eens iets aan?"

  Zeer juist opgemerkt. DE reden bij uitstek waarom ik geen huisier heb, is JUIST omdat ik als dierenvriend dit onacceptabel vind. Mensen die wel een dier houden, beschouw ik dan ook niet als dierenvriend maar als egoisten die een of andere eigen behoefte willen bevredigen.

  Wat je verhaal over muggen betreft. Uiteraard mag je jezelf wel tegen hun aanval verdedigen. Maar uiteraard geeft dit je vervolgens niet het recht een kwartier later een zwerfkat zomaar te mishandelen.

  [8] "Ik wens mij niet te onderwerpen aan de idioterie van een stelletje ultra-socialistische geitenwollensokkenfiguren die helaas helaas een aantal kamerzetels hebben weten te bemachtigen."

  Mee eens. Jij deelt Bud’s vrees voor een doorgeschoten beleid en ik ook maar mijn haat jegens die linkse lui is geen reden om dan maar "wraak te nemen" op dieren die zelf niet verantwoordlijk kunnen gesteld worden voor het feit dat die linkse lui compleet doorgeschoten zijn.

  Ik eet dus wel degelijk vlees. Tuurlijk.
  Maar uiteraard geen halal vlees en uitgerekend foie gras is een van de enige zaken waar ik bewust voor bedank.

 11. [10] Écht iets om trots op te zijn!! Ik zelf ga altijd éxtra lang jagen op dierendag en rijd met de auto zo veel mogelijk dieren dood!

  Te zielig voor woorden !!

 12. [13] je zit te zemelen, knul, je verhaal zit bol van quasi ethische moraliteit. Geknuffel van bomen en moeder aarde Gea geleuter.

  Beesten zijn ons gegeven, een grondstof om te gebruiken. Dat is altijd zo geweest.

  Er is m.i. helemaal niks mis met de bio-industrie maar als je die bestrijden wilt dan zou je dat kunnen doen door mensen proberen te overtuigen om een bio-lapje te kopen maar dat schijnt maat niet te lukken omdat mensen, en ik ook, liever voor het goedkopere industriespek gaan. Wat mij betreft mankeert er ook helemaal niks aan bont, waarom zou je beesten wel om hun vlees kweken en niet om hun huid ? En walvissen zijn er ook al weer zat, dus zou daar rustig gecontroleerde jacht op gemaakt moeten kunnen worden.

 13. Ik word een beetje moe van het geleuter rond ‘dierenrechten’. Dieren zitten in de voedselketen van andere dieren, en dus ook in die van mensen (zoogdieren). Een dier heeft niet het recht om mishandeld te worden, mensen die dieren mishandelen zijn daarentegen wel uitschot. Datzelfde uitschot mishandelt ook mensen. Mishandeling is strafbaar.

  Hoe je met elkaar en/of met dieren omgaat is een kwestie van moraal. En als we het daar over eens kunnen zijn kunnen we het er ook over eens zijn dat die club van Thieme geen enkel bestaansrecht heeft. Moraal is daar in ieder geval ver te zoeken, deze club is het topje van een ijsberg, die niet voor niets grotendeels uit het zicht blijft.

  Je vraagt je af of Hugo zijn onderwerpen en de presentatie van zijn sympathiën erin uitsluitend kiest om reacties te genereren. Als dat zo is: gefeliciteerd; het lukt elke keer weer. Ik mag in ieder geval hopen dat-ie Marianneke niet echt een warm hart toedraagt, want veel verder verwijderd van individuele vrijheid dan haar doelstellingen kun je niet geraken.

 14. THE FOOD CHAIN IS WHAT IT IS … net als zon’s opgang en ondergang …Dus niet zozeer omdat de zon om ons heen draait, maar wij als machteloze aardes passagiers er omheen draaien.

  Zo bestaat de food chain NIET omdat het zooo bedoelt is, maar omdat het zoooo is geevolueerd. De mens staat "boven" aan de food chain, maar wordt nomaliter uiteindelijk door de maden geconsumeerd …

  Hoeveel "verstand" iedereen heeft is deshalve irrelevant.

 15. [11]
  Da’s allemaal prima, zolang je dat op jezelf betrekt en mij niet dwingt om wél politiek correct te zijn, want dan ben je bij míj aan het verkeerde adres !

  Vandaar dat die verrekte dierenvertroetelpartij wat mij betreft ook de rug op kan. Ophangen aan de hoogste boom die terroristen.

 16. [15] Mensen zitten ook in de voedselketen van bijvoorbeeld leeuw, lintworm ebolavirus. En dus?
  Ik denk dat er maar één geldige norm is: zelfbewustzijn. Deze komt voorzover we weten alleen bij dolfijnen en andere cetaceae, alsmede de mensapen voor.
  Op zich raakt het onderwerp van Hugo een kernthema van het libertarisme, t.w. wat is een individu; vallen niet-menselijke intelligente soorten hier ook onder.

 17. [15]
  Ik heb een enorme hekel aan die Dierenpartij en het geassocieerde linxe tuig dat zich tegoed doet aan andermans bezittingen, daarbij een beschermende hand van de overheid genietend. Maar dat was denk ik al duidelijk. Zeer slecht voor mijn bloeddruk, dit. Ik zou als dictator dan ook niet vriendelijk zijn voor politiek correcte ‘dierenvrienden’. Men zou bijvoorbeeld kunnen testen of ze inderdaad gelijk zijn aan een dier door ze te laten proberen te vliegen vanuit een heli op een voldoende grote hoogte. Ten slotte wil je niet te veel brandstof verspillen. En geen parachute wel te verstaan. De Chileense methode, dus.

 18. [18]
  Ik ben zonder meer bereid om -geheel op basis van mijn EIGEN VRIJE KEUZE- dolfijnen, apen en etc. te ontzien van mijn hongerige blikken.

  Maar zodra klaplopers zoals die klojo’s van de Dierenafrukpartij MIJ willen vertellen wat IK WEL en wat ik NIET MAG of MOET eten, dan ga ik door het lint. Fuck off, teringlijers. Je komt aan MIJN ETEN en DUS kun je een KNAL VOOR JE KOP krijgen, op z’n minst. Pure zelfverdediging.

  Zo, dat moest er even uit. Politieke correctheid is aan mij NIET besteed.

 19. [14] [quote:]je zit te zemelen, knul, je verhaal zit bol van quasi ethische moraliteit. Geknuffel van bomen en moeder aarde Gea geleuter.[unquote]

  1/ Wat ben jij aan het doen dan. Je gaat niet in op de misstanden die ik noem en die nog steeds plaatvinden. Zo kan je van iedereen wel zeggen dat hij zit te zemelen, íets te makkelijk!
  2/ Er is niets "quasi" aan; zo veel laffe natuurverkrachters kraken uitsluitend in hun eigen belang maar iedereen af die ethische gronden aanvoert. Alsof die alleen op mensen onderling van toepassing zijn.
  3/ Als jij niet zo kortzichtig was dan zou je zelf kunnen constateren dat het misschien wel de hoogste tijd is voor wat "geknuffel van bomen en moeder aarde"!
  4/ Jouw uitspraak dat dieren een "grondstof" zijn is wel de bloody limit van botheid en onwetendheid. Wetenschappers ontdekken zowat wekelijks nieuwe aspecten van de belevingswereld en het veel groter bewustzijn van dieren dan altijd (gemakshalve) werd aangenomen! Bijvoorbeeld het trauma wat jonge olifantjes en chimpansees oplopen als hun moeders voor hun ogen worden afgemaakt! Arroganter en dommer dan dit is haast niet mogelijk.
  5/ Een volgende domme uitspraak is dat er niets mis zou zijn met bont. Ten eerste hebben die dieren geen leven, mag het allemaal niets kosten en hebben we echt bont niet eens nodig. Bont in de 21e eeuw is alleen nog iets van domme rijke kerels voor hun achterlijke bitches!
  6/ Hallo: zo iets als "gecontroleerde jacht" bestaat niet eens!

  Al met al een botte en minachtende houding t.o.v. de natuur. Ik vind jouw "grappige" opmerking over dat extra veel vlees eten op dierendag verder buitengewoon ongepast, laat staan "grappig"!

 20. [21] Ik vind dit zogenaamd grappige commentaar tenenkrommend. Een zielige poging mensen op de kast te krijgen, maar ja, als je er lol in hebt!

  Als je geen argumenten hebt en je wil tóch wat posten he? [20]

 21. [22]
  Toch even wat er uit pikken dan maar:

  "…het trauma wat jonge olifantjes en chimpansees oplopen als hun moeders voor hun ogen worden afgemaakt! Arroganter en dommer dan dit is haast niet mogelijk."

  Mijn reaktie: HAHAHAHAHAHA. SOOSJALISTIESE PRIETPRAAT.

  De vraag is hier of de dieren die hier worden afgemaakt ook daadwerkelijk eigendom zijn van hun slachters. Zo nee, is dat diefstal. Zo ja, is dat moreel te verantwoorden. Alhoewel ik PERSOONLIJK geen olifanten, noch apen zou afmaken. Nee, ik ben nog eerder in staat om SOOSJALISTEN af te maken, vanwege hun bemoeienis (waaronder diefstal en dwang) met mij als individu.

 22. [24]
  Dit commentaar is zeer serieus bedoeld,hoor. Vlees is een serieuze zaak, en Porcao is werrekelluk de moeite waard om naar toe te gaan. Tonnetje rond kom je weer naar buiten, en voor relatief weinig geld. Zo hebben ze er vlees dat je hier niet kunt kopen, zoals de bult op een osserug. Geen idee hoe het heet, maar het is wel verrekte lekker.

  Je bent overigens vrij om NIET te reageren, als jij je o de kast gejaagd voelt. Geen enkel probleem.

 23. [20] Typisch voorbeeld van waar het probleem ligt; IK,IK,IK !!

  Ik heb verder niets op met de PvdD (meer moskeeën? fuck off!)ben politiek gezien rechts van het midden, in sommige kwesties extreem rechts, maar dat wil niet zeggen dat ik geen oog heb voor de belangen en het welzijn van dieren. Alleen aan je eigen belang denken en voorbij gaan aan de belangen en gevoelens van anderen, inclusief dieren, is de definitie van egoïsme, een van de meest lelijke menselijke eigenschappen. Niet voorbij gaan aan de belangen van dieren en ze waarderen in hun oprechtheid en hun puurheid is m.i. een teken van gevoeligheid en intelligentie.

  De oertijd ligt dan ook wel héél ver achter ons(voor de meesten)!

 24. [18] En zelfs zelfbewustzijn is het criterium niet. Je eet ook een mensenbaby niet op. Of je demente tante.

  Hugo raakt zeker een goed punt.
  Hij legt een libertarische drogreden bloot(naturalistic fallacy)

 25. [25][quote] HAHAHAHAHAHA. SOOSJALISTIESE PRIETPRAAT [unquote]

  [quote]Nee, ik ben nog eerder in staat om SOOSJALISTEN af te maken,[unquote]

  [quote]klojo’s van de Dierenafrukpartij MIJ willen vertellen wat IK WEL en wat ik NIET MAG of MOET eten, dan ga ik door het lint. Fuck off, teringlijers.[unquote]

  Sorry maar dit komt op mij abnormaal obsessief over, zou ik hulp voor gaan zoeken als ik jou was.

  Ik zie het verband ook niet tussen de haat jegens socialisten (die bij mij toevallig óók diep zit) en een respectvolle behandeling en erkenning van de rechten van dieren.

  Zo, en met die "leuke" opmerkingen er tussendoor, wordt een zinvolle discussie wel érg moeilijk

Comments are closed.