De zoon van een voormalige vluchteling uit Iran heeft de Islam verlaten, vertelt dit vrijelijk rond en laat ook weten wat hem in de Islam niet bevalt.
Jami (spreek uit Dzjami, betekent moskee) is een zeer moedig persoon die het ideaal van vrije meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan. Ik heb mij afgevraagd of ik, indien ik in zijn schoenen had gestaan, dezelfde moed opgebracht zou hebben. Ik denk van niet. Ik onderstel dat ik in dat geval , evenals dat bij zoveel anderen geschiedt, mijn godsdienst vaarwel gezegd zou hebben zonder dit aan de zeer grote klok te hangen en zonder het uit te bazuinen.

Waarom ? Uit angst in een al dan niet donker steegje aangevallen te worden of om vlak voor een aankomende trein van het perron geduwd te worden.
De intelligente Jami moet zich van de eventuele gevolgen van zijn stap bewust geweest zijn, maar heeft de grootte van het risico wellicht onderschat. Voor zijn toekomst vrees ik het ergste. Ook al is de overheid nu blijkbaar bereid , een aantal tonnen per jaar te voteren voor een onzekere graad van persoonlijke bescherming, het blijft twijfelachtig, of hij in Nederland binnen afzienbare tijd nog een normaal leven zal kunnen leiden.

Als ik iemand als Jami persoonlijk zou kennen, zou ik hem of haar trachten te overreden, wat minder held en wat meer praktisch te zijn. Maar met dergelijke pogingen tot overreding heb ik nooit veel succes gehad. Zowel een Griekse als een Srilankese vriend hebben in het verleden mijn advies over de publieke uiting van hun communistische stellingname niet opgevolgd en dit helaas met de dood moeten bekopen. De Griek wordt nu op het eiland Chios vereerd als een held, maar wat kopen hij en zijn familie hiervoor ?

Overigens vraag ik mij af, waarom mij in Nederland nooit gevallen ter ore zijn gekomen, waarin een Christelijk persoon na het verlaten van de kerk in het openbaar gaat vertellen wat er allemaal mis is met de uitoefening van de Christelijke godsdienst. Ik betwijfel of in een dergelijk geval de media dezelfde medewerking verleend zouden hebben als bij Jami het geval is. Ik zie nog niet dat Elseviers weekblad of de Telegraaf uitgebreid gaan uitmeten, onder wat voor angsten een katholiek kind geleden heeft tengevolge van zijn religie en kan mij nauwelijks voorstellen dat iemand hierover op de televisie geinterviewd zou worden. Ook vraag ik mij af hoe iemand heden ten dage in Spakenburg , Ede of Staphorst behandeld zal worden, als hij openlijk zijn afkeur gaat uitspreken over bepaalde Christelijke praktijken. Ik denk dat hij er in de benauwde omgeving van deze gesloten gemeenschappen veel last van zal kunnen ondervinden.
Ik wens Jami een spoedig herstel toe, wens hem tevens het allerbeste en hoop dat zijn aanvallers spoedig getraceerd en zoals het behoort,voor altijd het land uitgezet zullen worden, al dan niet na het uitzitten van hun straf.
Hugo van Reijen

22 REACTIES

 1. Islam ies vrede…

  Ik denk dat Jami’s laffe aanvallers alleen het lef konden opbrengen in een land waar je makkelijk weg komt met dit soort gedrag. Uitgaande van uitspraken van zijn mede-PVDA-ers hebben zijn aanvallers weinig te vrezen, behalve misschien een verplichte excursie vlinders knuffelen in het rifgebergte.

 2. Ede is op zich niet zo heel erg; het is een stadje waar ze ook tv hebben. De plaatsjes eromheen zijn wel erg; geen tv, luisteren naar wat de leider zegt, en je bent per definitie slecht. Ik kende er een dame die inmiddels verhuisd is en bij een psychiater loopt, als gevolg van haar verleden. Hoor je alleen nooit wat van in de media.

 3. "Overigens vraag ik mij af, waarom mij in Nederland nooit gevallen ter ore zijn gekomen, waarin een Christelijk persoon na het verlaten van de kerk in het openbaar gaat vertellen wat er allemaal mis is met de uitoefening van de Christelijke godsdienst."

  Ik ken er zat, de hele post-WO II literatuur uit NL is hieraan gewijd…

 4. Overigens een prima stukje, Hugo.
  Zoveel dapperheid als van Ehsan kan je van de meeste Medelanders niet verwachten. Zelf zou ik waarschijnlijk ook voor een makkelijker weg gekozen hebben. Misschien is zulke moed congenitaal bepaald ?
  [3]Ffi,
  Voorbeelden die me zoeven te binnen schieten: Maarten ’t Hart, Maarten Biesheuvel, Jan Wolkers.

 5. [1] Hier ben ik het geheel mee eens.
  Als zij zo iets in Marocco, Turkije of Dubai of zelfs Griekenland hadden geprobeerd, waren zij vermoedelijk al lang opgepakt.

 6. @ Hugo van Reijen "Overigens vraag ik mij af, waarom mij in Nederland nooit gevallen ter ore zijn gekomen, waarin een Christelijk persoon na het verlaten van de kerk in het openbaar gaat vertellen wat er allemaal mis is met de uitoefening van de Christelijke godsdienst."
  Wat dacht u van Maarten het Hart (boeken "Wie God verlaat heeft niets te vrezen" en "De Bril van God")

 7. [5] Hugo,
  Maar daar noem je ook wat. Dat kun je toch geen verlichte "parlementaire democratieen" (in de zin van de PvdA, ;-)) noemen !

 8. [7] Nee , dat zijn het ook niet. Maar ligt het alleen daaraan ? Bepaalt de PvdA dan het hele politiebeleid? Ik hoor in Nederland vaak klachten dat politieagenten liever in hun auto blijven zitten dan ergens uit te stappen en op onderzoek uit te gaan. Is die kritiek overdreven?

 9. [8] Hugo,
  Die kritiek is bepaald niet overdreven. Het is de PvdA en consorten er immers altijd alleen maar om te doen, een zo groot mogelijke maatschappelijke chaos te veroorzaken!
  Daar zit een heel gedachtegoed achter. Kernbegrippen als "gedogen", "tolerantie", etc. nemen daar een centrale plaats in.

  Ik heb al vaker gewezen op het lamlendige beleid op het gebied van orde handhaving. Denk aan de Diamantbuurt en de Utrechtse volksbuurt, waar burgerwachten werden verboden, ondanks het feit, dat de politie niet wilde optreden.

  Ook heb je tegenwoordig het verschijnsel "veiligheidsrisicogebied", d.w.z., dat krachtens nieuwe wetgeving bepaalde gebieden/buurten/wijken door de burgemeester kunnen worden aangewezen, waar de veiligheid niet meer kan en dus ook niet meer behoeft te worden gegarandeerd. Ik denk, dat dit wettelijk gebeuren uniek in de wereld is. Hierbij word je als bewoner simpelweg gediscrimineerd, als je toevallig in zo’n buurt woont.

  Het hele handhavingsbeleid wordt sinds jaar en dag door de socialisten bepaald. Maatschappelijke chaos alom. Dat zal pas veranderen, zodra de totalitaire staat volledig is gerealiseerd en mensen als Wilders zijn weggemaakt, -gewerkt, -gezuiverd, omgelegd, geliquideerd, of hoe ze het ook willen noemen.

 10. [9] @SpyNose.

  Die gebieden in steden die "veiligheidsrisicogebied” worden genoemd zijn wat mij betreft uitstekende experiment gronden om een nieuwe maatschappij op te bouwen.

  In deze gebieden is de overheid te laf of te angstig om in te grijpen en ik denk dat een goed opgeleide libertarier hier een prachtige vrijhaven van kan maken en al zijn ideeën de vrije loop kan laten gaan.

  Geen bemoeiingen of onderdrukking van de overheid, geen afdracht aan die overheid, geen invloed van die overheid. Een soort thuislanden zoals in Zuid-Afrika al langer bestaan.

  Eigenlijk zijn dit LW gronden. (Libertariers Walhalla’s)

 11. Waarom dat gedweep met een Jami, die volgens mij niets anders is dan een, sorry voor de woordkeus, aandachtsgigolo en die lekker van z’n raadsvergoeding kan leven zonder een studentenbijbaantje te nemen? Dit is echt komkommertijdnieuws.

 12. [11] Het interessante van Jami is dat hij een ex-moslim is die er openlijk voor uit komt en propageert dat iedereen vrij moet zijn om te geloven en te zeggen wat hij wil.
  Het is reclame voor die vrijheden. Hoe meer mensen dit durven en doen, hoe beter en hoe "gewoner" het wordt.

 13. Christenen plegen geen lieden af te slachten die het geloof verachten of verlaten.
  Dit i.t.t. de door Hugo zo bewonderde islamieten.
  Daarom is kritiek op het christendom veel comfortabeler en veiliger dan kritiek op de islam.

 14. Blijkbaar moeten alle Christenen, protestanten zowel als katholieken een trauma hebben opgelopen, sexueel misbruikt zijn. Volgens veel buitenkerkelijken dan toch.

  Zelf ben ik buitenkerkelijk en ik voel mij goed met mijn RK-afkomst en als er al dingen waren die me niet zinde, getraumatiseerd ben ik allermins en met mijn geloof, dat er nog altijd is, ben ik dik tevree, tenslotte hangt dat alleen van je zelf af.

  Papenhaters zul je altijd houden; ze hebben in elk geval goede companen aan
  de muzelmannen die weten wer wel raad mee!

  Papenhaat is niks nieuws.

 15. @ Hugo
  > Overigens vraag ik mij af, waarom mij in Nederland nooit gevallen ter ore zijn gekomen, waarin een Christelijk persoon na het verlaten van de kerk in het openbaar gaat vertellen wat er allemaal mis is met de uitoefening van de Christelijke godsdienst. Ik betwijfel of in een dergelijk geval de media dezelfde medewerking verleend zouden hebben als bij Jami het geval is. <

  Wat loop je nou weer te miepen joh.
  Even de al eerder aangehaalde, uberculturele en dodelijk saaie literatuur daargelaten, kunnen we toch wel stellen dat alhier die shit al een paar decennia achter ons ligt. En dan nog het achter je laten van een gristelijke danwel katholieke opvoeding leverde in die good old days alleen moeilijkheden op vanwege de zeer verzuilde maatschappij. Toen eenmaal die druk van de ketel was waren de problemen met het achter je laten van je opvoeding ook wel zo’n beetje voorbij.

  Verder staat er ook nergens iets van een doodstraf voor kerkverlaters in de officiele christelijke leer. Iets wat de islaMIETEN niet kunnen zeggen.

  Dus wat loop je nou te miepen?
  ‘Two wrongs don’t make a right’, weet je wel.

 16. [10]Lijkt mij inderdaad een uitstekend idee, een Gelukkige Nederlander, als je tenminste iets fatsoenlijks weet te realiseren (een eigen militie fo zo).

  Probleem is alleen, dat de toegangen tot die gebieden vaak hermetisch worden afgesloten, en de buurtbewoners zelf worden gefouilleerd, terwijl het racaille zoals gewoonlijk met rust gelaten wordt.

  Zo blijkt alles weer neer te komen op de juiste contacten en middelen. En ik kan niet zeggen, dat ik met hooligans in het algemeen nou zulke toffe contacten heb.

 17. [14] Kritiek op de Islam schijnt als veel erger beoordeeld te worden wanneer deze komt van de zijde van een ex-moslim. Ik oefen tegenover moslims regelmatig kritiek uit over bepaalde zaken in de islam, (zoals de acherstelling van vrouwen en de windowdressing bij het islamitische bankieren) en ondervind dan dat over dergelijke zaken heel goed te discussieren valt. Maar de ene mislim is natuulijk de andere niet en het is best mogelijk dat er moslims bestaan bij wie dergelijke discussies niet welkom zijn. Wellicht is dat aantal zelfs zeer groot en waarschijnlijk bevinden deze mensen zich in de onderlaag van de maatschappij.

 18. [14] Haha, wie niet geloofde volgens het Christendom een tijdje terug, werd als ketter beschouwd en mocht gemarteld worden, verbrand etc. En voor het gemak werd op het vuur een kat gegooid om de duivel uit te drijven.

 19. [20]
  Het is nog niet zo heel lang geleden, dat de Calvinisten katholieken vervolgden, hun kerken stalen en hun beelden vernielden. Christenen onder mekaar.

  Daar moet ik aan denken, wanneer ik Islamieten onder elkaar in Pakistan en Afghanistan bezig zie.

  Gezellige mensen he, die monotheisten.

  De polytheistische Romeinen hielden het met hun Pax Romana ca. 1000 jaar uit.

  Hoe meer goden, hoe meer vreugd, zou je zeggen.

  Maar monotheisten houden met alle geweld hun zendingsdrang, zoniet onder de democratische vlag, dan toch minstens onder de Halve Maan.

 20. Ik wil hugo even wijzen op de Leeuwarder Courant van vandaag: op pagina 2 staat een artikel over het fusiegeweld van het vrije kapitalisme waarin Schenk(UvU)met cijfers komt, kostte ons ruim 5000 miljard in 5 jaar en 3 tot 4 procent groei per jaar!
  Zoveel heeft de PvdA nooit mogen verkwisten als knechtje dienend onder CDA of VVD. Lees "ik heb altijd gelijk" van Hermans nog maar eens.

Comments are closed.