- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Ehsan Jami en de Islam

De zoon van een voormalige vluchteling uit Iran heeft de Islam verlaten, vertelt dit vrijelijk rond en laat ook weten wat hem in de Islam niet bevalt.
Jami (spreek uit Dzjami, betekent moskee) is een zeer moedig persoon die het ideaal van vrije meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan. Ik heb mij afgevraagd of ik, indien ik in zijn schoenen had gestaan, dezelfde moed opgebracht zou hebben. Ik denk van niet. Ik onderstel dat ik in dat geval , evenals dat bij zoveel anderen geschiedt, mijn godsdienst vaarwel gezegd zou hebben zonder dit aan de zeer grote klok te hangen en zonder het uit te bazuinen.

Waarom ? Uit angst in een al dan niet donker steegje aangevallen te worden of om vlak voor een aankomende trein van het perron geduwd te worden.
De intelligente Jami moet zich van de eventuele gevolgen van zijn stap bewust geweest zijn, maar heeft de grootte van het risico wellicht onderschat. Voor zijn toekomst vrees ik het ergste. Ook al is de overheid nu blijkbaar bereid , een aantal tonnen per jaar te voteren voor een onzekere graad van persoonlijke bescherming, het blijft twijfelachtig, of hij in Nederland binnen afzienbare tijd nog een normaal leven zal kunnen leiden.

Als ik iemand als Jami persoonlijk zou kennen, zou ik hem of haar trachten te overreden, wat minder held en wat meer praktisch te zijn. Maar met dergelijke pogingen tot overreding heb ik nooit veel succes gehad. Zowel een Griekse als een Srilankese vriend hebben in het verleden mijn advies over de publieke uiting van hun communistische stellingname niet opgevolgd en dit helaas met de dood moeten bekopen. De Griek wordt nu op het eiland Chios vereerd als een held, maar wat kopen hij en zijn familie hiervoor ?

Overigens vraag ik mij af, waarom mij in Nederland nooit gevallen ter ore zijn gekomen, waarin een Christelijk persoon na het verlaten van de kerk in het openbaar gaat vertellen wat er allemaal mis is met de uitoefening van de Christelijke godsdienst. Ik betwijfel of in een dergelijk geval de media dezelfde medewerking verleend zouden hebben als bij Jami het geval is. Ik zie nog niet dat Elseviers weekblad of de Telegraaf uitgebreid gaan uitmeten, onder wat voor angsten een katholiek kind geleden heeft tengevolge van zijn religie en kan mij nauwelijks voorstellen dat iemand hierover op de televisie geinterviewd zou worden. Ook vraag ik mij af hoe iemand heden ten dage in Spakenburg , Ede of Staphorst behandeld zal worden, als hij openlijk zijn afkeur gaat uitspreken over bepaalde Christelijke praktijken. Ik denk dat hij er in de benauwde omgeving van deze gesloten gemeenschappen veel last van zal kunnen ondervinden.
Ik wens Jami een spoedig herstel toe, wens hem tevens het allerbeste en hoop dat zijn aanvallers spoedig getraceerd en zoals het behoort,voor altijd het land uitgezet zullen worden, al dan niet na het uitzitten van hun straf.
Hugo van Reijen