Politiek en wetenschap is een levensgevaarlijke
combinatie. Het resultaat kan variëren van
verspild belastinggeld tot en met genocide.
Momenteel kunnen we dit spel volgen via de
opwarmingstheorie. In het verleden was er de
theorie van de eugenetica. Eind 19e begin 20e
eeuw kwam deze veredelde rassenleer enorm op.
Politici, vooraanstaande geleerden en beroemd-
heden steunden deze pseudowetenschap. Na
1945 verdween theorie en haar medestanders in
het niets.

Eugenetica begon in feite met Charles Darwin (1809-1882). In 1859 schreef hij zijn baanbrekende conclusies over de evolutietheorie in zijn boek ‘On the origin of species’. Darwin vervolgde in 1871 zijn visie op de aard van de mens in een geschrift met de titel ‘The descent of man’. Hierin stelt hij dat er een kans bestaat dat de mens in de moderne maatschappij zou gaan degenereren door een slecht functionerend natuurlijk-selectiemechanisme.

De neef van Darwin, de Britse geleerde Francis Galton (1822-1911), was overtuigd dat degeneratie en regressie te voorkomen waren. Hij ontwikkelde een programma dat hij ‘eugenics’ (goede wording) noemde. In zijn boeken Hereditary Genius (1869) en Human Faculty (1884) pleitte hij voor het zuiver houden van de menselijke soort door de ongeschikten (unfit) van voortplanting te weerhouden en de geschikten (fit) ertoe aan te zetten. Stimulering van het laatste bleek moeilijker dan sterilisatie van de unfit dus deze vorm (negative eugenics) werd snel de norm. Onder de unfit vielen o.a. ‘gedegenereerden, zwakzinnigen, a-socialen’ en later bepaalde groepen immigranten, joden en buitenlanders.

De populariteit van de eugenetische beweging greep in Engeland en Amerika snel om zich heen. Mensen met én zonder wetenschappelijke belangstelling voelden zich aangetrokken tot dit vooruitstrevende idee: het voorkomen van een crisis en de verbetering van mensen in de toekomst.
Hieronder o.a. Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson en Winston Churchill. De theorie werd goedgekeurd door Olivier Wendell Holmes en Louis Brandeis, leden van het Amerikaanse hooggerechtshof. Veel beroemdheden gaven hun steun, waaronder uitvinder Alexander Graham Bell, schrijvers H.G. Wells en George Bernard Shaw en universiteitoprichter Leland Stanford.
Het onderzoek werd gesteund door de Carnegie Foundation en de Rockefeller Foundation. Het Cold Springs Harbor Institute werd gebouwd om dit onderzoek uit te voeren. En op Harvard, Yale, Princeton, Stanford en John’s Hopkins was eugenetica een zeer serieuze aangelegenheid.
Talrijke wetgeving tegen de ‘genencrisis’ werd aangenomen, van New York tot Californië. Al deze inspanningen hadden de steun van de National Academy of Sciences, de American Medical Association en de National Research Council.

Eugenetica sloot aan bij intellectuelen van gematigd en radicaal links. Het sprak de voorliefde voor planmatige ontwikkeling aan en de bereidheid om een groot deel van de individuele autonomie aan de staat over te dragen. Voorstanders zaten er bij democratische New Deal politici in de VS, socialisten (en later nationaal-socialisten) in Duitsland en in Bolsjewistisch Rusland. Daarnaast konden racistische opvattingen van een onderbouwing worden voorzien. Dit was erg handig om de maatschappelijke verhoudingen en het imperialisme te handhaven.

Tussen 1910 en 1935 werden er in de Verenigde Staten meer dan honderdduizend personen als gevolg van lokale en federale wetten gesteriliseerd. In Europa was Zweden koploper met zestigduizend gevallen. In Noorwegen was drankzucht, ziekte of werkloosheid van de echtgenoot al genoeg om gedwongen te worden gesteriliseerd.
Tijdens de jaren twintig keken Amerikaanse eugenetici jaloers naar de Duitsers die het initiatief van hen hadden overgenomen. De Rockefeller Foundation bleef tot 1939 de Duitse onderzoekers op een hoog niveau financieren.

Na de Tweede Wereldoorlog was er opeens niemand meer eugeneticus. Biografen van beroemde en machtige personen schonken niet of nauwelijks aandacht aan de rol van eugenetica in het leven van hun onderwerp. Het leek of eugenetica niet bestaan had.

Deze vergeten wereldwijde hype had een aantal opvallende kenmerken die wij nu terugzien in de opwarmingstheorie:
Er was geen enkele wetenschappelijke grondslag voor eugenetica ondanks de bouw van het Cold Springs Harbor Laboratory en alle universitaire inspanningen. Eigenlijk wist niemand toen wat een gen werkelijk was. De beweging maakte gebruik van vage termen die nooit exact gedefinieerd werden. Zwakzinnigheid kon variëren van armoede tot epilepsie.
De eugeneticabeweging was in werkelijkheid een maatschappelijk programma onder het mom van wetenschap. Er zat angst achter, angst voor immigratie en mensen van een ander ras.
Mensen die zich indertijd tegen de theorie verzetten, werden weggehoond, belachelijk gemaakt of het werken onmogelijk gemaakt.
Tenslotte kwam het wetenschappelijk establishment in zowel de Verenigde Staten als Duitsland niet tot een duurzaam protest. Integendeel. In Duitsland liepen de wetenschappers al gauw in de pas met het programma. Wetenschappelijke onderzoekers, ook diegenen die geen lid van de NSDAP waren, hielpen mee om de financiering van hun werk in stand te houden. Ze pasten hun onderzoek bij het nieuwe beleid aan. En de weinigen die zich niet aanpasten, verdwenen gewoon.

9 REACTIES

 1. Het probleem met eugenetica is niet dat het geen nobel streven zou zijn om narigheid in de toekomst te voorkomen. Het oordeel wat positief en negatief (rijp voor sterilisatie) is, is compleet subjectief. Afwijkende individu’en kunnen door een verandering in levensstijl/ -situatie toch in een voordeelspositie terechtkomen, wat soms geen sterveling heeft kunnen bedenken. De waarde van genetische (tijdelijk onproductieve) diversiteit wordt door geïnstitutionaliseerde eugenetica ontkend. Hierdoor wordt niet de wetenschappelijke evolutie de leidraad, maar het subjectieve waardeoordeel van de feilbare mens.

 2. Mooi artikel en gezien de bemoeienis van de politiek met wetenschap zie ik inderdaad enige gelijkenis met de huidige opwarmingstheorie. Zelf behoor ik tot de sceptici, maar de wetenschappers die menen dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van de huidige opwarming, staan iets sterker in hun schoenen dan wetenschappers die toen de eugenetica aanhingen. Het is wel een mooie waarschuwing om op te letten als politici en andere niet-wetenschappers met een slechte wetenschappelijke theorie aan de wandel gaan.
  Heb je misschien nog wat verwijzingen naar internet, literatuur of documentaires over de eugenetica-hysterie waarop je je gebaseerd hebt?

 3. [2]Fred,
  "wetenschappers die menen dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van de huidige opwarming, staan iets sterker in hun schoenen dan wetenschappers die toen de eugenetica aanhingen."

  Ik denk dat men aan de "veilige" kant zit wanneer men er vanuit gaat, dat 80+% van wat als wetenschap wordt verkocht pseudo-wetenschap is.
  Dat heeft te maken met het feit, dat de wetenschap zich door het grootkapitaal (Big Government + Big Business) heeft laten gijzelen.

  Als je mij vraagt hebben die pseudo-wetenschappers hun sterke schoenen eerder te danken aan hun broodheren dan aan de kwaliteit van hun onderzoek.

 4. Er is niets onwetenschappelijks aan eugenetica, het is gewoon een vorm van rasveredeling zoals al eeuwen en nog steeds wordt toegepast bij dieren en planten, door te selecteren op gunstige eigenschappen (wat dat ook moge zijn, bij honden bv kleine honden om mee door te fokken om konijneholen in te kunnen of grote honden als vechthonden…) of tegenwoordig door genetische manipulatie

  Het probleem met eugenetica is dat het leidt tot dwang, mensen wordt ontzegt zch voort te planten (met bepaald andere mensen of verplicht voort te planten met bepaalde andere mensen) …

 5. [4] Ffi,
  "het is gewoon een vorm van rasveredeling"

  Rijst de vraag: "Wat heeft rasveredeling met zuivere wetenschap te maken?"

  Iets anders is het conflict van de toepassing van eugenetische technieken met de vrijheid. Dat conflict heeft netzomin iets met wetenschap te maken als rasveredeling in de zin van Ffi.

 6. [4] "veredeling" is afhankelijk van subjectieve criteria en is dus niet wetenschappelijk.

 7. Ik ben het totaal oneens met de schrijver van dit artikel. Eugenetica is volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Vooral in de huidige tijd! Intelligentie is voor meer dan 70% genetisch bepaald. Bovendien is aangetoond dat (hoge) intelligentie is gekoppeld aan inkomen, lengte en omvang van de hersenen. Lage intelligentie correleert met criminaliteit, afhankelijkheid van uitkeringen en kindermishandeling.

  Dus het lijkt me erg gewenst dat mensen met een hoge intelligentie zich voortplanten en niet zoals nu, vooral de mensen met een lage intelligentie.
  De gedachten over hoe dit voor elkaar te krijgen dat is eugenitica.

 8. [7]
  Men mag ‘mensen met een lage intelligentie’ (wat dat dan ook moge zijn) niet tegen hun wil in dwingen om zich niet voor te planten; zij zouden dat hoogstens op vrijwillige basis kunnen doen.

  Het werkelijke probleem in de samenleving is dat deze zo is gestructureerd, dat men elkaar behindert om op individuele basis maximaal effectief te kunnen zijn. Dáár moet wat aan gebeuren; zo moet de huidige democratie afgeschaft worden en moet de overheid afgeschaft worden, met als maximum een overheid die verantwoordelijk is voor het beschermen van de (negatieve) individuele rechten.

Comments are closed.