De hier volgende foto van Jezus werd in
de zeventiger jaren genomen door een mevrouw vanuit een vliegtuig.

null

Met grote verbazing heb ik geconstateerd, dat sommige gelovigen mijn artikeltje over het bovenstaande onderwerp als kwetsend ervaren.

Ik heb alles nog eens woord voor woord nagelezen en kan niets aanstootgevends of kwetsends vinden. Ik heb precies zo geschreven als ik geschreven zou hebben, indien ik religieus zou zijn en een aanhanger van Jezus en zijn familie.
Eerlijk gezegd denk ik dat het daar is, waar de schoen wringt. Gelovigen zien geloofszaken niet graag besproken, bestudeerd en geanalyseerd.
Als gelovige zou ik voor het lot van Jezus zeker bezorgd zijn en ook het naadje van de kous willen weten over de consequenties van het opstijgen voor de natuurwetenschappen. Ik zou graag willen weten , waar Jezus terechtkwam, hoe het verder met hem ging en bovenal zou ik mij afvragen, of het uitschakelen van de zwaartekracht iets permanents was of alleen op het moment van de lancering te constateren viel. Of werd de zwaartekracht misschien helemaal niet uitgeschakeld en was het een stevige windstoot die Jezus naar boven voerde ? Wat was in dat geval het lot van Jezus daar op een hoogte van enkele honderden meters?
Als gelovige zou ik met zoveel mogelijk mensen over mijn geloof discussieren en pogen, uit te vinden al hetgeen mij onduidelijk was. Ik heb nog nooit een dominee ontmoet die op zondagochtend aan de gelovigen een verhandeling geeft over god’s vermogen om de zwaartekracht uit te schakelen en een aantal formules op het bord zet om aan te tonen wat dit betekent voor de wetenschap.
Mijn indruk is dat religieuze personen al deze zaken niet wensen te weten , er niet over wensen te discussiƫren en vooral dat zij bij het constateren van deze verschijnselen zoveel mogelijk aan de oppervlakte willen blijven zonder de zaak verder te onderzoeken, omdat verder onderzoek en analyse hen onzeker zou maken en gevoelens van twijfel zou kunnen doen opkomen. Wat bovenal voor hen belangrijk is? Dat iedere vorm van wetenschappelijke benadering buiten de deur wordt gehouden!
Dan moet mij nog een zaak van het hart. Christenen geloven dat zij met iets moois te maken hebben. Waarom is er niet een aantal Christenen dat mij benadert na geconstateerd te hebbben, dat ik in het onderwerp geinteresseerd ben, maar de verkeerde conclusies heb getrokken? Waarom willen zij niet helpen om mij te redden uit den boze en deel uit te laten maken van het eeuwige Koninkrijk Gods?
Als uitschakeling van de zwaartekracht en andere onverklaarde zaken waarlijk mogelijk zijn, is het dan niet onze taak om uit te vinden hoe deze zaken verklaard kunnen worden ? Is het niet wat kort door de bocht om op alles dat ( nog) niet verklaard kan worden, het etiket wonder te plakken? Is dat niet een belediging voor het menselijk verstand? Of is uitschakeling van dit menselijk verstand de vereiste standaardprocedure bij het betreden van een godshuis?
Hugo van Reijen

19 REACTIES

 1. Beste Hugo

  "Of is uitschakeling van dit menselijk verstand de vereiste standaardprocedure bij het betreden van een godshuis?"
  De vraag stellen, is hem beantwoorden.

 2. Uitschakelen van het verstand is niet alleen een voorwaarde voor het betreden van een gebedshuis om andere dan architectonische redenen, maar ook voor het aanhangen van een religie, welke dan ook. Het is niet voor niets dat gelovigen worden opgemonterd hun verstand niet te gebruiken, maar om te "geloven", te "aanvaarden", zich over te geven zonder enig bewijs.
  En ach, hield men de vruchten van deze verdwazing maar voor zich zelf, maar helaas, dat is dus niet zo. Ook mensen die hun verstand niet bij de portier willen afgeven en zelf willen denken, dienen aan de overgave van de gelovigen lippendienst te bewijzen, en de gelovigen toch vooral niet te kwetsen door vragen naar bewijs en het niet tonen van respect.

 3. Ik begrijp niet goed waarom je dat zo erg vindt, dat mensen religieus zijn. Het komt nogal veel voor, je kan het zelfs normaal noemen – ook al is het onzin. Er zijn ook voordelen aan, niet enkel nadelen. Een trouwe echtgenote bijvoorbeeld, om maar wat te noemen.

 4. Maar ik ben het wel met je eens dat de neiging van sommige mensen om de mafste verhalen te geloven lachwekkend tot stuitend kan zijn.

 5. Religie is het najagen van wereldlijke macht met middelen die door anderen niet ter discussie mogen worden gesteld. Voorts is religie volstrekt immoreel, er is geen kwaad waar mensen niet toe in staat zijn als ze zich er door hun ingebeelde leider toe geinspireerd achten.
  En een trouwe vrouw als gevolg van religie? Wil je werkelijk dat je vrouw je trouw blijft uit angst voor consequenties in het hiernamaals? Ik heb toch liever een partner die me uit liefde de exclusiviteit van zijn attenties gunt, dan uit angst.

  Dat mensen de gekste dingen geloven is hun goed recht, aan dat recht komt een einde als ze met een beroep op die gekke dingen mij de maat gaan nemen en bepaalde bij hun wanen passende, gedragingen opdringen. En erger nog, me verbieden om hun wanen zelfs maar ter discussie te stellen.

 6. [2] [5] "Religie en moraliteit" zijn de UITVLUCHTEN en vluchtheuvels van de mens … wanneer zij geen persoonlijke verantwoordelijkheid willen, wensen of durven te dragen voor hun daden … en dat is altijd al vaak en snel …

  Want dan is het, goed of kwaad … steeds expliciet verordoneert, bevolen, voorgeschreven en/of gemandateerd door "Religie en Moraliteit". En omdat de mens steeds probeert er tussen uit te knijpen … heeft daaaaartoe zowel "religie" als "moraliteit" bedacht of niet soms?

  Allemaal man-made … maar niet te debatteren …

 7. [6] Beste ACP,
  Bewijs jij maar dat het symbool 5 echt 5 is?
  Dat is toch ook een afspraak waarvan ‘men’ geindoctrineerd dient te raken teneinde een maatschappelijk werkbare homogeniteit te bereiken, ook ten bate van jezelf?
  Terwijl jij net zo goed het symbool 6 of K mag kiezen om ? units te bedoelen.
  Of zie ik (weer eens) wat over het hoofd?

 8. Wat merkwaardig dat die anti-religieuzen zo goed weten waar religie als verschijnsel vandaan komt: wensdenken, projecties, machtswellust, afschuiven van verantwoordelijkheden, fantasten, escapisme, goedkope politie, enz.
  Stuk voor stuk slagen in de lucht natuurlijk, aangezien men tevoren al heeft besloten elke bovennatuurlijke oorsprong te verwerpen.
  En dan zou Hugo zo graag gered willen worden?
  Laat mij niet lachen.
  Overigens is deze foto te zien in het boek over engelen van Moolenburgh. Het zou een engel zijn, maar uiteraard kan niemand hier iets claimen.
  Overigens heb ik al vaak over dit soort zaken gediscussieerd, maar Hugo wenst liever te geloven dat gelovigen hierover niet willen discussieren, althans, dat beeld wenst hij steeds naar buiten te brengen. Want zijn vooroordeel staat immers vast, en dan zijn oogkleppen best handig.

 9. [8] Dat komt omdat ik, en ik denk Hugo ook niet, nog nooit 1 rationeel argument heb gehoord van een gelovige om te geloven

 10. [9] Wel, rationele argumenten!
  Als een non meent, dat zij met Jezus getrouwd is en dit van haar kant een gelukkig huwelijk is waar zij haar hele leven mee kan vullen, dan kijkt zij natuurlijk niet verder !
  Als zij veilig in Jezus’ armen verder zwijmelt en ook nog mooi droomt, dan is het natuurlijk wel erg wreed om die mooie droom te gaan verstoren!

 11. [8] Atheisten weten dat inderdaad een stuk beter. Net zoals ouders als hun kinderen ’s avonds vervelend worden, maar ten stelligste beweren niet moe te zijn.
  Maar er hoeft nu geen discussie meer te zijn:je kunt bij een prinses van het Noorse koninklijke huis een cursus volgen om met engelen te praten. Kunnen we het zelf allemaal vragen.
  Hoe kan het dat God almachtig en alwetend is ? Als hij almachtig is kan hij alles veranderen, maar als hij altwetend is, weet hij precies wat er allemaal gaat gebeuren, maar dan kan hij het niet veranderen. De engelen hebben er vast een antwoord op.

 12. [8] ‘Wat merkwaardig dat die anti-religieuzen zo goed weten waar religie als verschijnsel vandaan komt: wensdenken, projecties, machtswellust, afschuiven van verantwoordelijkheden, fantasten, escapisme, goedkope politie, enz.’
  Dat is helemaal niet merkwaardig. Anti-religieuzen weten dat inderdaad , maar a-religieuzen ook en eerlijk gezegd denk ik dat religieuzen het ook wel weten. Als ze heel eerlijk zijn…..

  ‘Stuk voor stuk slagen in de lucht natuurlijk, aangezien men tevoren al heeft besloten elke bovennatuurlijke oorsprong te verwerpen.’
  A-priori?
  Of door rustig na te denken en je te realiseren dat de term ‘bovennatuurlijk’ geen betekenis heeft?
  Probeer het voor uzelf meneer Beek: definieer ‘bovennatuurlijk’ in natuurlijke termen en u zult zien dat het begrip verdampt.
  Definieer het in bovennatuurlijke termen en u belandt in een cirkelredenering.
  Dichterlijk gezegd meneer Beek: het bovennatuurlijke bestaat niet. Het is een nonsens woord.

  De psychologische verklaring van religieus gedrag is de enige optie.
  En daar zijn we in mijn branche weer helemaal niet rouwig om šŸ™‚

 13. [14]
  Feit blijft dat het Christendom de "samenleving" met wederzijds respect in stand hield en nog steeds houd.

  Wat dat gelul betreft rond de Spaanse inqusitie; kom eens met gedetailleerde cijfers waaruit blijkt dat alle veroordeelden werkelijk op de brandstapel terecht kwamen.

  Een atheistische Heiden met enig historisch benul.

 14. [15] ‘Feit blijft dat het Christendom de "samenleving" met wederzijds respect in stand hield en nog steeds houd.’
  Geen idee. Is het christelijk hier dan?

  ‘Wat dat gelul betreft rond de Spaanse inqusitie; kom eens met gedetailleerde cijfers waaruit blijkt dat alle veroordeelden werkelijk op de brandstapel terecht kwamen.’
  Geen idee, ik ben psychiater en geen historicus. Kan me overigens niet herinneren ooit iets beweerd te hebben over de Spaanse inquisitie. Jij wel?
  Ik ben geinteresseerd in menselijke wanen. En het eerste consult is gratis.

 15. [16]
  "En het eerste consult is gratis".

  Graag maak ik daarvan gebruik.
  Hoe kom ik met u in contact?

  Bij voorbaat dank,

  Jetze

 16. [14]
  Het begrip ‘bovennatuurlijk’ im frage stellen, verandert natuurlijk niets aan de werkelijkheid die met dit begrip wordt omschreven. Woorspelletjes, meer niet.
  En die werkelijkheid is natuurlijk het meest rationele argument dat kan worden gegeven.
  Zelfs een Flavius Josephus gaat er, als realiteit, als een vanzelfsprekendheid mee om. Maar die zal achteraf dan ook wel een psychisch probleem worden toegedicht.

 17. [18] Ik ken Flavius niet, durf geen uitspraak te doen over zijn gemoedstoestand.
  Over de uwe echter wel: u gaat zelfreflectie uit de weg. Afwerende reactie, als zouden er ‘woordspelletjes’ gespeeld worden. U moet de confrontatie met uzelf aangaan. Leerzaam en waarschijnlijk heilzaam. Omarm de werkelijkheid, ze is de moeite waard.

  Dit was uw eerste, gratis consult šŸ™‚

Comments are closed.