Wouter Bos (minister van Financiën) schijnt nogal problemen te hebben om de rijksbegroting voor 2008 rond te krijgen. Hij denkt dat te kunnen realiseren door bijvoorbeeld een belasting op het vliegen in te stellen, door de belastingen te verhogen en andere ingrepen die niet alleen in de economie ingrijpen maar tevens een lastenverzwaring voor elk individu betekent.


Vandaar dat ik de vrijheid neem om hem een handje te helpen.
Ik werd hierop geattendeerd door een artikeltje in de media betreffende de top van de goede doelen.

Het artikeltje luidt als volgt.
Top goede doelen heeft strafblad.
Honderden bestuursleden van goede doelen hebben een strafblad. Zij zijn veroordeeld voor misdrijven als diefstal, fraude, oplichting of gewelds- en drugsdelicten.
Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Intraval in opdracht van het ministerie van Justitie.
In totaal heeft 5 procent van de bestuurders een strafblad. Van bestuurders met een islamitische afkomst heeft 9 procent een strafblad.
Het is niet bekend welke bestuurders een crimineel verleden hebben, omdat het onderzoek is geanonimiseerd.
Justitie mag de namen vanwege de rechtsbescherming niet geven.
Het onderzoek is ingesteld nadat drie islamitische organisaties werden verdacht van het inzamelen van geld voor terrorisme.

In het artikel wordt niet vermeld of deze bestuursleden zich nog steeds schuldig maken aan de bezigheden waarvoor zij een strafblad hebben. Eerlijk gezegd maakt het mij ook niets uit, want ik ga toch alleen in zee met organisaties waarvan ik weet dat het geld komt waar het moet komen.
Maar het merendeel van deze organisaties ontvangen belastinggeld uit de pot van ontwikkelingssamenwerking en van andere overheidsinstanties in de vorm van subsidies.
Vandaar mijn hulp aan Wouter Bos met betrekking tot de rijksbegroting.

Om niemand in de verleiding te brengen om misbruik te maken van belastinggeld en omdat er geen enkele morele justificatie aan te tonen is waarom geroofd geld aan ander verstrekt moet worden, wordt de post ontwikkelingssamenwerking geschrapt.
Besparing: 7 miljard euro.

Aangezien politici niet kunnen aantonen (ondanks vele verzoeken van de Vrijspreker) dat de EU, behalve voor de politici zelf, een nuttig instrument is voor de vrijheid en welvaart van het individu, kan het lidmaatschap geschrapt worden.
Als bewijs dat politici het verdrag “serieus” nemen, blijkt uit een voorstel van Frau Merkel om Duitse bedrijven die hun productie verplaatsen naar andere landen, ook EU landen, een belastingheffing van 39 procent over de toekomstige winsten op te leggen, nog voordat die bedrijven zich daar gevestigd hebben.
Waar blijft de doelstelling van het verdrag met betrekking tot het vrije verkeer van kapitaal, goederen en mensen?
Besparing: 7 miljard euro.

Subsidies aan bijvoorbeeld goede doelen, integratie projecten, isolatie van huizen, en andere vrije markt verstorende bijdragen kunnen achterwege blijven.(Geen huursubsidies etc. ingecalculeerd.)
Mijn geschatte besparing: 10 miljard euro.

Publieke omroepen opheffen. Laat ze maar commercieel gaan.
Besparing: 1.5 miljard euro.

Ondanks alle toezeggingen van de afgelopen kabinetten is het aantal ambtenaren (behalve blauw) sterk toegenomen. Volgens het CBS is er een tekort aan werknemers. Dit is dus een mooie gelegenheid om ambtenaren over te hevelen naar het bedrijfsleven.
Volgens mij kunnen hier ook enkele miljarden bespaard worden.

Bij elkaar zou de totale besparing ongeveer 28 miljard euro bedragen.
Natuurlijk valt er nog veel meer te besparen als ik uit zou gaan van een minimale overheid.
Maar dit is het begin om Wouter Bos te helpen zijn rijksbegroting voor 2008 rond te krijgen.

Oeps nu heeft hij opeens een enorm overschot.
En dat levert voor alle collectivisten een probleem op!
Hij zou immers de belastingen kunnen verlagen. Maar ja dan worden de rijken weer rijker en de armen maar een kleine beetje minder arm, of vanuit hun gezichtspunt armer als zij geen belasting betalen.
Het heeft mij altijd bevreemd, dat socialisten en sociaal-democraten en elke politieke partij die zegt dat zij opkomen voor de “zwakken” in de maatschappij er in toegestemd hebben om ongeveer 40 procent belasting te heffen op primaire levensbehoeften zoals gas en elektriciteit.
Mijn sociale hart ,verstand, zou hiermee nooit akkoord gegaan zijn, ondanks het feit dat zij, de politieke partijen, claimen dat de rijken (u kent ze wel “de sterkste schouders”) anders te veel bevoordeeld zouden worden.
Ook het argument om de belasting in te voeren vanwege milieuoverwegingen had de rechtgeaarde socialist naast zich neer gelegd.
Maar dat hebben ze niet gedaan, dus is het rondpompen van geld en de daarbij behorende vriendjespolitiek belangrijker dan voor de sociaal zwakkere medemens op te komen.
Met het overschot zouden de leveringen en diensten die betrekking hebben op primaire levensbehoeften belastingvrij moeten zijn.
De rest van het overschot dient te worden gebruikt om, ondanks het collectivistische probleem, de belastingen te verlagen.
Het zou een eerste stap zijn naar een rechtvaardige maatschappij, waarin rechtvaardigheid niet betekent om tot gedwongen nivellering te komen, maar waarin rechtvaardigheid betekent dat het individu zelf beslist hoe de producten van zijn inspanning worden aangewend.

6 REACTIES

 1. Dat schrappen van ontwikkelingsamenserking vind ik wel jammer, dat gaat toch weer ten koste van de werkgelegenheid in de wapenindustrie.
  Verder ben ik benieuwd of het lang gelden beloofde zoet er nu echt aan gaat komen, tenslotte hebben we er een hoop zuur voor moeten ondergaan. (ik heb het maar niet meer over het kwakje van Kok)

 2. [1] Stelling van politici:
  Veel beloven en weinig geven doet de gek (kiezer) in vreugde leven!

 3. Leuk, en vooral zeer waar stuk, Louis!
  Zoals ik op HVV als eens heb aangetoond heeft links geen principes, en dat maak jij ook weer uiterst duidelijk met dit humoristisch geschreven artikel.

  Wat ik nog het meest triest aan het verhaal vind is dat Hirsch Ballin deze corrupte criminelen afdoet als een onbelangrijke minderheid en geen aanleiding ziet om wat voor maatregel dan ook te treffen.

  Hij zou toch minimaal kunnen besluiten deze club uit te sluiten van subsidie, zodat ‘het volk’ deze clubs op eigen houtje kan boycotten. Nu blijft iedereen at gunpoint meebetalen aan het vullen van gekende criminele zakken.

  Maar ook dit zal wel weer met de niet meer zo verborgen agenda van het cultureel Marxisme te maken hebben. Of met het chantabel zijn van HB zelf; denk hierbij aan de affaire Demmink.

 4. Hoe corrupt het karakterloze sjosjalisjtiesje systeem is, blijkt, zoals we vandaag ook kunnen lezen, behalve uit het totale echec van het Belgische staatkundige experiment, ook weer uit dit stukje.

  Zodra de subsidie-industrie zou worden opgedoekt of de overhevelingen worden gestopt, stort de hele sjosjalisjtiesje bouwval in elkaar. Hieruit blijkt zonneklaar de onverholen medeplichtigheid van de hele CDA-top aan de instandhouding van de sjosjalisjtiesje heilstaat. Uit het bankroet van het Belgische staatkundig experiment worden echter geen gevolgtrekkingen gemaakt, niet door het Haagse en evenmin door het EUrabische establishment.

 5. De overheid is een chirurg die de patiënt wegsnijdt en de kanker verpleegt.

 6. In een waardige democratie dient het volk alle macht toe te komen. In Nederland is dat allang niet meer zo, hier maken ambtenaren de dienst uit. De Raad Van Economisch Adviseurs van de Tweede Kamer kwam tot eenzelfde conclusie. Maar er veranderd niets wat voor zin hebben dan deze onderzoeken. Leven in een democratie valt niet altijd mee, soms lijkt het wel een dictatuur waar je onder leeft.
  De openheid van grenzen mag ons wel eens na laten denken waar onze bestuurders ons mee opgezadeld hebben , dit gezien het grote aantal criminelen wat hier verblijft. Daarnaast steunen bestuurders te veel op instituten en gelovigen om hun wil op te leggen aan de maatschappij, en anders denkenden ongewild geconfronteerd wordt met zaken die niet van belang zijn om een land te “besturen”. Ook zijn er politieke partijen die te eenzijdig georiënteerd bezig zijn, en de mens ondergeschikt stellen aan natuur en dier en milieu, waarbij redelijkheid vaak uit het oog wordt. Goed bedoelde acties van politici die een vinger op de pols leggen om daarmede publiekelijk aandacht te vragen , maar ook ongewild tweedracht en onrust en angst in de maatschappij veroorzaken zijn ongewenst en komen ons niet ten goede.
  Momenteel is het milieu een groot onoverzichtelijk geheel geworden, en kost inwoners onnodig veel geld. Wij hoeven niet de gehele wereld te verbeteren ten laste van de gewone man die dit allemaal moet betalen De financiële perikelen in de verzorgingsstaat zullen opgelost moeten worden “ voor” dat men alle geld in wanhopige vredesmissies, militaire acties, prestige objecten en ontwikkelingshulp investeert. Daar zijn wereld wijde overkoepelende organisaties voor.
  Politici moeten zich met hoofdzaken bezighouden Ga eens nadenken hoe je één soort belasting bij de burger zou kunnen heffen. Het is nu een onoverzichtelijk graaipot geworden . Bestuurders willen ons nu vertellen hoe het allemaal moet, de meest wilde plannen worden bedacht, waardoor er veel ambtenaren jarenlang onzinnige projecten moeten opzetten, waarvan na jaren ze in de prullenbak terecht komen., geïnvesteerd geld weg en ambtenaar te ongemotiveerd geworden om nog nieuwe projecten op te pakken. Prestige projecten van steeds wisselend ministers hebben geen enkel nut of waarde temeer je daardoor mensen in ellende laat verkommeren en laat vallen zodat straks iedereen naar de voedselbank moeten!!

  Dwarsliggers worden onder rails gelegd om de trein recht te laten rijden, zo lig ik even dwars om mensen de ogen open te maken .

Comments are closed.