Het verdrag dat de regering met de EU wil ondertekenen, is praktisch hetzelfde als de door het referendum afgekeurde EU-grondwet.
Die “grondwet” is al door het volk verworpen. Er hoeft dus nu niet opnieuw gestemd te worden.
De regering moet er zich gewoon aan houden en ook dat verdrag NIET tekenen.

Maar de regering zwendelt! Daarom toch maar referendum?

De regering heeft bij wijze van spreken een nieuwe kaft om het oude verhaal gedaan, maakt het volk wijs dat het “heel anders” is. Een deskundige studie heeft kort geleden nog aangetoond dat er maar een 4 % verschil is en dat zijn dan nog detailpunten zoals vlag en volkslied.*) Die worden overigens gewoon gebruikt, maar niet in de nieuwe grondwet “voorgeschreven”. Big deal!

Over de hoofden van volk heen in hun almachtige wijsheid wel willen de politici dus gewoon tekenen. Een referendum trachten ze voorkomen door zich op laffe wijze in te dekken door een advies van de Raad van State **). Het vokt zou misschien het tekenen van dit onzalige verdrag kunnen verhinderen als er weer een nieuw referendum zou komen. Het is goed om daar nog eens goed over te denken, maar voorlopig maar wel aandringen op dat nieuwe referendum.

Er moet ook maar eens onderzocht worden in hoeverre hier sprake is van landverraad. Er wordt in dat verdrag namelijk weer meer eigen soevereiniteit weggegeven aan een vreemde overheid, de EU. Een instantie waar Nederland een (afnemende) invloed heeft van nog geen 3 procent.
P.S. Na de oorlog heeft Nederland voor landverraad mensen dood geschoten.
——————————————
*) www.vrijspreker.nl/vs/item/…
**) www.volkskrant.nl/binnenlan…

4 REACTIES

 1. > P.S. Na de oorlog heeft Nederland voor landverraad mensen dood geschoten. <

  🙂
  Go Hub!
  🙂

 2. De GROTE JONGENS zijn buiten schot gebleven. De droom van de Nazi’s (de vestiging van hun Duizendjarig Rijk) dreigt toch bewerkstelligd te gaan worden.

 3. [2]
  Inderdaad. De grote jongens zijn destijds naar Engeland en de VS gehaald. Das ultimative Trojanisches Pferd, zogezegd. Erg lastig om op te lossen zonder bloedvergieten.

 4. "Bij een Nederlands NEE sta ik voor gek", sprak JPB als argument om toch vooral een JA te krijgen. En waarom stond deze loser dan wel voor gek? Omdat-ie zelf vooruitlopend op het referendum alvast JA had gezegd. Bwahahaha.

  En ook het nieuwe (kuch) verdrag heeft-ie alweer getekend, valt te vrezen. Of is het toch die oude handtekening, die er al stond, op die pagina’s waar een nieuw kaftje omheen ging?

  Toch maar ’s artikeltje 99 gaan zwaaien?
  "Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Comments are closed.