We hebben over de afgelopen maanden een aantal drastische financieel-economische gebeurtenissen gehad dIe erop wijzen dat we nu in een situatie zijn beland die kan worden bestempeld als het begin van de grote kredietinkrimping.

Eerder dit jaar hadden we de zogenaamde ‘subprime’ hypothekenmarkt die onderuit ging, waardoor mensen welke aantoonbaar niet betrouwbare leners waren zich failliet lieten verklaren, waardoor een behoorlijk aantal leeninstituten in de Verenigde Staten in moeilijkheden verkeerden en een daarvan, New Century, over de kop ging. De subprime hypothekenmarkt was mogelijk gemaakt, omdat de kredietexpansie zo’n enorme vlucht had genomen, dat zelfs leners zonder enigerlei kredietwaardigheid toch nog een hypotheek konden krijgen en daarmee een huis konden kopen.

Vanwege de stijgende rente en de variabele hypotheken kwamen deze leners als eerste natuurlijk in de problemen en hebben zich massaal failliet laten verklaren. Nu eindigde het verhaal uiteraard niet bij deze roekeloze leeninstituten, maar heeft nu ook de hedgefondsen als Bear Sterns bereikt. Deze kochten onbetrouwbare leningen op van de hypotheekbanken en verkocht deze als CDO of Collateralized Debt Obligation weer aan investeerders, waaronder pensioen- en belegginsfondsen. CDO’s zijn samengevoegde leeninstrumenten die door de banken worden getransferd naar de financiële markten, waardoor deze banken de handen weer vrijhebben om nieuwe leningen af te sluiten. De CDO-hedges van Bear Sterns was de tweede domino die omviel in deze voortgaande sage van kredietcontractie.

Afgelopen week kreeg de rest van de financiële markten een voorproefje van wat er nog komen gaat. Alle markten gingen behoorlijk onderuit en heeft in totaal de wereldeconomie zo’n $2100 miljard gekost. Nu sprak men in de financiële wereld van een ‘tijdelijke’ opdroging van de kredietmarkt en dit zou na de recente gebeurtenissen snel worden opgelost. Dit is het bewijs dat deze mensen helaas niet beseffen wat de kosten zijn voor de economie ten aanzien van een opdroging van het kredietwezen.

Niet wordt de hypotheekmarkt onthouden van liquiditeit, maar tevens is er nauwelijks kapitaal voorradig om overnames te bewerkstelligen van bedrijven, andere grote leningen af te sluiten en verdere investering in de wereldwijde beurzen. In tegenstelling tot wat er wordt beweerd is dit geen tijdelijke doch een permanente toestand. Veel instellingen waarschuwen dan ook dat de bancaire sector zich in een precaire situatie bevindt en zelfs de Bank van Internationale Betalingen heeft gewaarschuwd voor een wereldwijde crisis als deze sector de geest geeft.

Nu waarschuwen wij hier op de Vrijspreker al jaren dat de centrale banken en de bancaire sector met vuur speelden door op enorme schaal hypotheken, overnamekapitaal en andere leningen te verstrekken zonder voldoende onderpand of gedekt kapitaal. We zitten nu aan de vooravond van een economische crisis die naar ik verwacht de jaren 30 zal evenaren. In 1929 toen zowel de aandelen- als de onroerendgoedmarkten onderuit gingen, zag men dit ook niet als een groot probleem. Tien jaar later echter dacht men daar anders over.

Om een recent voorbeeld te nemen hoeven we alleen maar naar Japan te kijken over de laatste 18 jaar. In 1989 zakte daar de aandelenmarkt ineen en in 1993 de huizenmarkt. Nu nog zitten de meeste Japanners nog in een crisismodus. Er wordt niet geleend en de onroerendgoedmarkt is ongeveer 20% van de oorspronkelijke waarde. De aandelenmarkt, de Nikkei Dow, ging enkele jaren geleden zelfs naar 8000 na in 1989 boven de 40.000 te hebben gestaan. Als we dit extrapoleren naar o.a. de Nederlandse situatie dan moeten we op termijn rekening houden met een aanzienlijke waardevermindering in zowel onze aandelen als onze huizen.

U begrijpt dat veel mensen hier de dupe van worden, omdat de kans groot is dat de waarde van de schuld veel hoger is dan de bezittingen en een behoorlijk aantal hun huizen gedwongen moet verkopen.

Het wachten is nu op de volgende domino, de particuliere huizenmarkt, die gaat omvallen.

18 REACTIES

 1. Lullig voor de mensen die het treffen zal, of voor hun pensioen uitgaan van een bepaalde verkoopwaarde van hun huis. Maar ik zou er niet rouwig om zijn als de opgeblazen huizenprijzen in NL, en de randstad in het bijzonder, een correctie zullen krijgen. Is dan de bijkomende situatie in zo’n crisis dat banken geen hypotheken willen/mogen verstrekken?

  Wat is hier in precies de rol van de staat, en hoe zal deze naar verwachting worden? De staat profiteert het meest van het digitale gelddrukken aan de ene kant, aan de andere kant zorgen hoge huizenprijzen voor hoge belastingopbrengsten.

 2. "Nu waarschuwen wij hier op de Vrijspreker al jaren dat de centrale banken en de bancaire sector met vuur speelden door op enorme schaal hypotheken, overnamekapitaal en andere leningen te verstrekken zonder voldoende onderpand of gedekt kapitaal."

  Helaas zonder aan te geven hoe het dan moet én veel belangrijker wat er zo erg is aan het huidige systeem. Ik zie de huidige bubbleburst als een teken hoe goed ons huidige kredietsysteem werkt. Enerzijds dat de opschoonmechanismen daadwerkelijk werken en anderzijds hoe goed de risico’s gespreid zijn. (*)

  Zoals Maverick aangeeft is het ‘lullig’ voor wie getroffen wordt, maar niet noodzakelijk negatief voor de samenleving.

  Ik verwacht dus totaal geen crisis (zoals in de jaren 30). Vergelijkingen met Japan met een rente van 0% en veel staatsbanken zijn er ook met de haren bij gesleept. Maar w zullen zien wie gelijk krijgt.

  *) Een Duitse bank die een verlies moet nemen omwille van een USA kredietkrimp.

 3. Interessant artikel, Albert. Kun je globaal aangeven, van welke landen de huizenmarkt het eerst en van welke die het meest worden getroffen ?

  Msg,
  SpyNose

 4. [2] Ook ik denk dat de wereldeconomie zulke krachtige extra spelers heeft gekregen dat een recessie in de US niet meer in staat zal blijken de hele wereldeconomie mee te slepen. Integendeel, zal het economisch succes van deze aziatische extra spelers een recessie in de US verzachten en verkorten.

  Bovendien zullen veel jongelui die nu op een houtje bijtend bij hun ouders blijven inwonen er economisch op vooruitgaan bij een crash van die vastgoedmarkt met zijn doldwaze prijzen.

 5. B-i-i-i-i-g deal … waaaar gaat Albert zo meteen weer voor pleiten? Beleggen in goud? Terwijl in Nederland het hele probleem eenvoudig … onder de noemer genaamd … ziekelijke "OVERCONSUMPTIE" is te vangen. Zulks, omdat men denkt het zoooo goed te hebben …

  Immers, ook de echte en ware budgettaire deficieten zijn hier in feite veeeeel hoger, omdat een steeds grotere deel van het BNP niet eens echt is (en op netto productie gebaseerd) maar geheel opgeklopt en dat notabene wordt veroorzaakt … door het uitgeven het "budget". Autocanibalisme dus … men eet letterlijk de eigen vingers op.

  Om precies te zijn de mensen hier leven onder de illusie dat bijvoorbeeld hun huizen (waar men meer reeds DIEP voor in de schulden zit) … "GE-APPRECIEERT" zijn, in "waarde" toegenomen dus, en dat zij ook meteen allerlei voorschotjes t.o.v de fictieve overwaarde kunnen opnemen (en het met veel hoempa consumeren) …. En dan geeft men nog makkelijker uit omdat men denkt onder vergaande sjosjiale "zekerheid en garanties" te leven …

  Gaat Albert een heele loelverhaal ophangen over het inkrimpen van de crediet en economische debacles (als in Japan, terwijl Japan zich eenvoudig uit de wereldmarkt heeft geprijsd). Enorme economische downturns … die echter uiteindelijk steeds noodzakelijke en logische CORRECTIES zijn.

  Onverschillig of men dat de "crash van 1929" noemt, het S&L fiasco, de Derivaten ellende, of een nieuwe versie van de S&L door de hypotheken industrie.

  Bottom line … wat is Albert’s eigen net worth en waaruit bestaat het, om zich hier zich om niks zo druk te maken. Uiteindelijk claimen de hedgefunds niets voor niets een jaarlijkse rendement van tussen de 23% en 30%, logisch dat het met veel grotere risicos gepaard gaat.

 6. [4] WELLEKE … Amerikaanse "recessie". Bud zit zelf achter dee tralies, maar prijst zich gelukkig dat de wereld is "buitengesloten".

  Wat hier op deze site steeds aan economische en financiel nonsense wordt uitgekraamt kunnen alleen de achtergebleven goudfannaten … ZONDER zlef ook maar een graantje goud.

 7. ik denk dat die kredietkrimp wel zal meevallen. Bernanke heeft immers gezegd dat de FED de grote depressie heeft veroorzaakt en dat ze dit nooit meer zal laten gebeuren. De helicopter van Ben staat klaar als het echt misgaat. Niet alleen doen ze de rente dan naar nul, maar kopen waarschijnlijk ook allerlei omvallende assets op. De rest van de wereld zal dan wel proberen de dollar overeind te houden doors stevig mee te printen. Dan moet het geschreeuw om het openen van het discount window nog wel wat harder worden

 8. Goed artikel!

  Albert noemt het niet, maar wat mij opvalt is dat de staat ook voortdurend bezig is met het geld pompen in de particuliere huizenmarkt. Al lange tijd hebben we de koopsubsidie (bovenop de ongelimiteerde hypotheekrenteaftrek voor 30 jaar). Steeds meer komen de renteloze leningen van provincies en gemeenten. Als zelfs de banken niet meer verder willen, dan gooit de staat er nog een schepje bovenop. Voor Vogelaar (een dommere minister heb ik nog niet gezien, en ze is nog maar net bezig) is dat nog niet genoeg: De woningcorporaties moeten een deel van de verkoopprijs van een door hun verkochte woning renteloos financieren voor de kopers. En zo wordt de huizenbubbel nog groter en komt de klap harder aan.

  Een crash van de huizenmarkt zie ik ook niet als uitsluitend negatief. Wel zijn de individuele gevolgen verschrikkelijk en had dit nooit zo ver mogen komen. Maar uiteindelijk zullen de prijzen meer richting het normale gaan en op langere termijn is dat beter voor iedereen.

  Tot slot aansluitend op de vraag van SpyNose: Hoe zit het met de Nederlandse huizenmarkt? Volgens mij had deze gezien de economische cycli al lang ingestort moeten zijn maar dat gebeurt niet. Hoe komt het dat de Nederlandse huizenmarkt nog steeds stijgt? Je merkt wel dat huizen vaker problematisch lang te koop blijven staan, maar een flinke prijsval naar beneden is tot nu toe uitgebleven. Zal instorting eindelijk gaan plaatsvinden?

 9. [9]

  De Garristelijke DOOIE DIENDERS Club heeft geoordeelt … Maar wat weten robotische oranjegetrouwe-koperenknopenlieden nu van wat er echt in de wereld gebeurt? Men kan nauwelijks het eigen loonstrookje (voor bewezen hand en spandiensten)lezen …

 10. [8] De Nederlandse huizenmarkt stort voorlopig niet in omdat de meeste huizenkopers tweeverdieners zijn. Daarom is het beschikbare inkomen per gezin ongeveer anderhalf keer zo hoog als vroeger in het tijdperk van de man als kostwinner. En hiermee het beschikbare budget voor een woning twee keer zo hoog. Omdat alle extra inkomen in het huis moet worden gestoken zien we geen netto welvaartvermeerdering door de hogere lonen. Hiermee verandert het huis in een gouden kooi.
  We zien echter wel dat het systeem zichzelf nu in hoog tempo aan het smoren is: de hoge lasten zijn alleen op te brengen door een fulltime baan voor zowel man als vrouw. Hiermee wordt het krijgen van kinderen onbetaalbaar. Om deze reden emigreren gezinnen met jonge kinderen massaal en probeert het regime de bulk aan te vullen met derderangs import uit islammitische failed states. Echter, deze import kost per saldo alleen maar geld, dus deze pseudo-oplossing betekent in feite een versnelling van het afbraakproces. Atlas, de hard werkende verdiener, zal zijn last van zich af moeten werpen en zich terugtrekken uit dit gekkenhuis. Hier moeten we de helpende hand bij bieden.

 11. [5] [9] [10] [12] [11]
  "Zalig zijn de armen van geest".
  Was het niet ene Jezus Christus die deze "waarheid" verkondigde in een rede op de berg?
  Die armen van geest hebben kennelijk nu ook de Vrijspreker ontdekt en leveren hun kreten, die overigens niets bijdragen aan de discussie.

 12. [5] [9] [10] [12] [11]
  "Zalig zijn de armen van geest".
  Was het niet ene Jezus Christus die deze "waarheid" verkondigde in een rede op de berg?
  Die armen van geest hebben kennelijk nu ook de Vrijspreker ontdekt en leveren hun kreten, die overigens niets bijdragen aan de discussie.

 13. Inderdaad … """Zalig zijn de armen van geest. """

  Want die hebben helemaaaaal geen krediet nodig …

 14. [14]

  Men heeft geloof ik veel meer aan materiale rijkdom … dan aan een rijke geest.

 15. [12] Als je aandelen koopt op basis van 2 inkomens, kan de prijs ervan dan ook opeens niet meer instorten ?
  failed states klinkt als een dream come true, misschien dat ik daar wel naar toe wil. Is er echt geen staat ? Niemand die je leven bedreigt voor geld ?

 16. [17]
  Er is nog steeds een staat, alleen een staat die errug goed is in het afpersen van mensen met geld zonder ook maar de schijn van fair play op te willen houden.

Comments are closed.