De kredietsage is de afgelopen week weer flink in het nieuws geweest ten aanzien van de grote inzakkingen op de beurs. Alle gemoederen wereldwijd werden beziggehouden met de malaise op de huizenmarkt in de Verenigde Staten.

Om dit te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om het geheel in een breder perspectief te plaatsen van wat fiatgeld en kredietexpansie voor ellende kunnen aanrichten in de economie.

Toen de goudstandaard nog officieel actief was werden alle leningen en hypotheken aftgezekerd met dit gele metaal. Fysiek gebeurde er niets, omdat de geldmarkt in handen was van de particuliere banken en handelshuizen. Krediet werd verleend op basis van een stuk eigen kapitaal dat men moest meebrengen om bijvoorbeeld een financiering te kunnen bewerkstelligen van een huis of een bedrijf. De eigenaar werd dus verondersteld kredietwaardig te zijn en er werd gekeken naar zijn vermogen om het krediet te kunnen aflossen. Deze hypotheek of lening werd verleend met als onderpand het huis of het bedrijf. In tegenstelling tot wat wordt gedacht, verliet bitter weinig goud de bank om deze leningen af te geven. De banken gaven waardepapier uit om deze lening te kunnen dekken. Dit waardepapier was weer goed genoeg om als zekerstelling te dienen voor onder andere de bouwondernemingen en leveranciers.

Dit noemde men kredietbrieven, zodat het fysieke goud niet telkens hoefde te worden getransporteerd van de ene lokatie naar de andere. Het probleem was echter dat op gezette tijden banken dachten meer geld te kunnen uitlenen dan dat ze in de kluis hadden, waardoor dit fractionele krediet werd uitgeleend zonder dat daar de betreffende waarde tegenoverstond. Hierdoor onstonden in de 19e eeuw meerdere malen zogenaamde bankpanieken en banksluitingen, omdat de bank niet meer liquide was om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Men had eenvoudigweg niet genoeg goud om de financiële verantwoordelijkheden af te dekken.
Daardoor onstonden er lokaal recessies, omdat de crediteuren van deze banken hun geld vaak kwijt waren en hun consumptiepatroon en uitgavenbeleid naar beneden moesten bijstellen. Dit had gevolgen voor de lokale economie. De recessie was vaak over binnen een korte tijd en men kon weer de lokale economie zien opbloeien; van een mondiale recessie of crisis was natuurlijk nooit sprake tijdens de goudstandaard. Sterker nog tijdens deze eeuw expandeerde de wereldhandel enorm, omdat de banken en andere financiële instellingen nauwelijks aan de financiering deelnamen. De mondiale handel was voor het grootste deel in handen van de internationale handelshuizen, die hun eigen zelf-liquiderend kredietsysteem hadden gecreëerd.
Dit kortetermijnkrediet was bedoeld om de handel te financieren bij de inkoop en binnen drie maanden na de inkoop moesten deze producten zijn verkocht, waardoor het krediet kon worden afgelost en de winst worden uitgekeerd aan de eigenaren en aandeelhouders.

De situatie in het begin van de 20e eeuw was compleet anders. Langzaam maar zeker werden de handelshuizen naar de zijlijn gedwongen en werd de kredietrol overgenomen door het bankwezen met hulp van de centrale banken. Het geld werd massaal gefiatteerd met instemming en medeweten van de centrale banken en de goudstandaard werd verlaten. Hierdoor onstonden er wereldwijde hausses in de aandelen- en onroerendgoedmarkten, waardoor men een valse schijn van voorspoed dacht te hebben.

In 1929 kwam de onvermijdelijke krach nadat in 1925 de huizenmarkt met name in de Verenigde Staten al de nodige klappen had opgelopen. Deze crisis duurde al met al tot 1948, toen er langzamerhand een kentering kwam in de mondiale economische groei. De Verenigde Staten kwamen na de 2e wereldoorlog als meest kapitaalkrachtige natie naar voren en sindsdien is ons geld gebaseerd op de Amerikaanse dollar als reservemunt.

Deze situatie heeft de Verenigde Staten weten te exploiteren door middel van hun producten te slijten voor Amerikaanse schuldbekentenissen, ergo Federal Reserve notes en begonnen vrijwel direct na de oorlog met het inflateren van hun valuta. De kredietkraan werd helemaal opengezet in 1971 nadat de laatste ketenen met het goud waren ontbonden. Sinds die tijd zijn er biljoenen dollars gecreëerd en hebben hun weg gevonden in alle markten, zowel in de VS als in de rest van de wereld. Bovendien deden andere landen braaf mee in het scheppen van krediet, zodat we nu een gezamenlijke schuld hebben opgebouwd van meer dan 20 biljoen dollar wereldwijd en daarin is niet meegerekend de schulden van de hedgefondsen, de derivatenindustrie en CDO’s, welke samengesteld zijn en wellicht de 400 biljoen dollar overstijgen.

De investeerders bij Bear Sterns hebben al hun voorproefje gehad en zijn hun geld volledig kwijt. Andere hedgefondsen zitten met de zelfde problemen, omdat hun benchmarks worden vergeleken met de waarde van bijvoorbeeld Bear Sterns. Banken zoals de Franse Parisbas, de Duitse IKB en Deutsche Bank zijn blijven zitten met deze financiële tijdbommen. Het is daarom natuurlijk niet verbazingwekkend dat zowel de ECB als de Federal Reserve met geld zijn gaan smijten, omdat men niet weet waar al deze tijdbommen zich bevinden. Elke tijdbom heeft de waarde van een LTCM (een firma dat in 1998 failliet ging en bijna het financiële systeem met zich meenam).

We gaan nu naar een nieuwe fase van de kredietinkrimping en dat betekent dat de hypotheek- en leningmarkt vrijwel opdroogt. De Bank of America heeft al zijn branches opdracht gegeven om per direct alle leningsactiveiten stop te zetten, zelfs aan zeer kredietwaardige leners. Ook in Europa wordt het veel moeilijker om een lening of hypotheek los te krijgen. Met elke teloorgang van een groot hedgefonds droogt deze markt verder op.

De effecten hebben we gezien aan de mondiale beurzen, die achter elkaar onderuit gingen. De afgelopen weken zag men de grootste beursdalingen sinds 2003 toen de aandelenmarkten hun dieptepunten bereikten.

Aan de hand van deze economische signalen kunnen we rustig stellen dat het een hete herfst wordt, gevolgd door een ijskoude sanering van 2008 tot 2011.

60 REACTIES

 1. 3pgold.com is een site die bedoeld is om weer terug te gaan naar een systeem waarbij geld niet steeds minder waard wordt. Wat de bedoeling is, is dat steeds meer mensen er gebruik van gaan maken, zodat het het nieuwe geld wordt.

 2. Deze week naar de "the moneymasters" op video.google.com gekeken waar ze
  dezelfde feiten aanhalen als Albert en dezelfde bankiers blamen maar een radicaal tegenovergestelde conclusie trekken, namelijk dat de goudstandaard een plot was van deze bankiers 🙂

  Men haalt instemmed W.Jennings Bryan aan (die voor bimetalisme met zilver
  pleitte) :

  We shall answer their demands for a gold standard by saying to them, you shall not press down upon the brow of labor this crown of thorns. You shall not crucify mankind upon a cross of gold.

  Ik denk zelf dat de aangroei van de geldvoorraad best wordt gekoppeld aan de economische groei, groeit de economie met bijv 5 % dat de centrale
  bank dan ook 5% geldbiljetten mag (moet) bijdrukken.Deze biljetten hoeven niet goudgedekt te zijn (tot 1826 funktioneerde in Engeland bijv een soort houten stokken als geld).

 3. [3] Natuurlijk kan dat, zolang het maar geen wettelijk betaalmiddel is, wat door de overheid wordt afgedwongen. De goudstandaard functioneerde goed in de 19e eeuw, maar werd niet door de overheid afgedwongen. Ze drukte wel de munten (gouden tientjes, louis d’ors, goudmarken, sovereigns, zilveren dollars etc.) in edelmetaal en overzagen het munt- en ijkwezen. Het ging pas verkeerd toen in 1909 de overheden van Frankrijk en Duitsland wettelijk betaalmiddelen gingen invoeren met fractionele gouddekking. Later gevolgd door alle andere westerse landen.

 4. [4] Heb jij cijfers over de economische groei in de 19de eeuw voor
  de US, GB, FR, GER,NED, BEl etc ?

  En over de aangroei van de geldvoorraad ?

 5. Dat het mis gaat met die grote schuldenberg staat als een paal boven water, met het maken van schulden hebben we toekomstige consumptie nu al gedaan en rest ons slechts de afbetaling. Het feestje is over, we zijn allemaal stom dronken, de vraag is alleen of we gaan overgeven of diaree krijgen: krijgen we kredietkrimp met de hele deflatoire ellende of komen de CB’s wel weer met lage rentes en bergen cash over de brug om elke deflatie de nek om te draaien met een nieuwe bubble. Ik denk het laatste, het zal in ieder geval in lijn met de recente geschiedenis zijn. De grote depressie is nog steeds de grote angst en Keynes en zijn fiat feestneus geldt nog steeds als de remedie. Het zal denk ik even de kant van deflatie op gaan en dan met een heftige stuurreaktie de hyperinflatie kant op.

 6. Kan iemand een scenario schetsen mbt tot hypotheek/eigen woning, spaartegoeden, pensioen, koopsompolis, aandelen, digitaal goud etc.

  Ik bedoel eigenlijk te zeggen; hoe stel je de nog niet gestolen vruchten van de arbeid veilig?

 7. [9] Dat is te investeren in vaste waarden Marc: Grondstoffen en Edelmetalen. Al het andere zijn papieren waarden, m.a.w. tegenover elk ‘bezit’ staat een schuld tegenover. Bijv. aandelen vs. agio; huizen vs. hypotheken, obligaties vs. staatschuld etc.

  Bij grondstoffen en edelmetalen is alleen het bezit daarvan en staat er geen schuld van iemand tegenover.

 8. [3] Ten dele! Als vlucht naar voren om /van de goudstandaard af te geraken/ omarmden ze de goudstandaard: als een manier om van de /zilverstandaard/ af te komen.

  De goudmarkt kan makkelijk "gecornered" worden en gemanipuleerd, door op korte termijn veel voorraad aan te houden en niet in circulatie te brengen. Met zilver (dnek aan: british pound stirling-ZILVER dus) kan dit niet. Zilver is wel schaars, maar niet ZO schaars.

  Het tijdelijk omarmen van de goudstandaard door bankiershuizen was een slimme zet om te kunnen ‘bewijzen’ dat het goudsysteem niet werkt, en hun fiat-geld beter is.

  De grap is natuurlijk dat het goede van de goud-standaard niet intrinsiek aan GOUD verbonden is, maar de vrije markt om hun favoriete indirecte ruilmiddelen zelf aan te wijzen en te gebruiken.

  "IT’S THE FREEDOM, STUPID!"

  Jeff

 9. [9] Aangezien de markten hun winsten in fiatgeld afgeven, en je dus /of/ risico loopt met de investering in bedrijven, /of/ risico met het fiatgeld, moet je dus vluchten naar buiten het systeem.

  Zwitserland, bank in kanton, met CHF rekening. Kom je een heel eind. Taiwan doet nog aan gouddekking, al is het geen goudstandaard.

 10. [10] Punt is alleen wel dat als iedereen dat doet, de CB’s de rente wel even op 20% zetten en dan gaan de prijzen echt wel omlaag gegeven de schulden die er uitstaan. Ook de prijzen van harde waren zakt dan door de grond. Als geld schaars gemaakt wordt, wordt alles verkocht om schulden af te lossen:ook goud/zilver etc. De vraag is alleen:stijgen daarvoor de helicopters al op om geld te strooien. Men is nogal bang voor een herhaling van de grote depressie. Ik banger dan voor Weimar hyperinflatie.

 11. [13] Uiteindelijk gaat dat toch gebeuren, echter op zeer lange termijn. De papierwaarde gaat naar haar intrinsieke waarde terug en dat is nihil. Als men de krediettoevoer stopt (M3) dan heeft dat consequenties voor de papieren bezitswaarde. Niet voor de prijs van grondstoffen of edelmetalen, want deze zijn de consequenties van papiergeld (M1). Zoals je al zegt zal dat nooit ophouden, omdat Bernanke, Trichet c.s. de sluizen zullen openhouden op -zetten. De enige rem op de CPI-index is dan de concurrentie van de producenten en detaillisten. Bezitsdeflatie is altijd een gegeven na een enorme kredietexpansie, zodat consumenten het slechtste van beide werelden ervaren, enerzijds zijn hun bezittingen minder waard en anderzijds zijn hun levensbehoeften sterk in prijs gestegen. Via de gemanipuleerde CPI-index van de overheidsgefinancierde statistische bureaus worden de lonen en salarissen kunstmatig laag gehouden, waardoor men nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen. Zulks is gebeurd in de jaren 30 bijvoorbeeld en de laatste 18 jaar in Japan.

 12. [14] Een zogenaamde economisch "geschoolde" … die waarde-papieren op de absolute-waarde-van-papier stelt is is uiteraard duidelijk eenvoudig brain-dead … ondanks het pencil-pushen voor de geprivatiseerde maandelijkse oetkering …

 13. [14] De prijzen stijgen of de prijzen dalen en dat is toch moeilijk te voorspellen. Aan de ene kant hebben we al een enorme kredietexpansie gehad en zou er deflatie kunnen komen omdat die schulden afbetaald moeten worden, aan de andere kant wordt elke neiging tot deflatie op zijn Keynsiaans bestreden met enorme geldinjecties.
  Ik ben het met je eens dat de uiteindelijke waarde van geld de papierwaarde wordt, maar ik weet niet zeker of daar niet eerst nog deflatie aan voorafgaat. Het huidige geld is alleen waardevol omdat mensen er hun schulden mee af kunnen lossen. Maar die mensen zijn de schulden alleen aangegaan onder de stilzwijgende belofte dat inflatie de helft van de aflossing doet. (de Greenspan put) Als ze ooit de echte waarde moeten aflossen of er komt deflatie omdat men stopt met aanschaffen en begint met aflossen, dan denk ik dat er veel schuldenaren van hun schuld weglopen. Net zoals Jim Cramer nu al amerikanen adviseert weg te lopen van hun huis en de hele zwik aan de bank te geven. Op dat moment verliest geld definitief zijn waarde, omdat er geen schuld meer achter staat.
  Door de rente te laten oplopen waren de CB’s al beezig om op de rem te gaan staan, maar de pogingen werden wel heel snel afgeblazen bij de eerste signalen van prijsdalingen.

 14. [16] Mee eens, want deflatie in papiergeld zolang het blijft worden uitgegeven zal nooit gebeuren. Bezitsdeflatie is namelijk een ander fenomeen en dat is dat de waarde (zelfs in papier) naar beneden gaat, vanwege de stop op het lenen en uitlenen van krediet door de banken en aspirant huizenkopers. Dat is tevens de essentie van de liquiditeitscrisis op het moment in de VS en binnenkort ook in Europa. Het wordt moeilijker zoniet straks onmogelijk om aan krediet te komen.

 15. HIER wordt, naar mijn onbescheiden menig, "gediscussieerd" door lieden die letterlijk geen eene ruk afweten van de economische dynamiek, en in de praktijk daar ook duidelijk zeer weinig of zelfs niets mee te maken hebben.

  Men begrijpt niet eens dat de huidige GLITZ enerzijds uitsluitend wordt veroorzaakt door schuldenmakers die absolutely and positively … NIET eens kredietwaardig zijn …, en (leveraged) geldverstrekkers anderzijds, die uit zuiver hebzucht opzettelijk aan uitgesproke slechte en ver benedenmaatse schuldenaars credieten en hypotheken verstrekken … (waardoor de huizenprijsen de pan uitvlogen) … Zulks uitsluitend en alleen om die schulden-potfolios tegen grote winsten snel te kunnen DOOORVERKOPEN aan nog meeeeer hebzuchtige "investeerders" … Until the shit hit the fan …

  Het heeft dus absoluuuuuut NIETS met geld op zich te maken …. En dan wordt er hier ff "principieel" juist daaaarover eindeloos geloeld en geloeld …

  Je zal toch maar zo’n nep-penningmeester hebben …

 16. [15] [18] [14]

  citaatje van ACP

  Discussies:

  Regel nummer 1: Begin geen discussies over zaken waar je weinig of niets van af weet, en reageer nooit uit emotie.

  Regel nummer 2: Je moet snel kunnen inschatten wat een ander werkelijk weet van het onderwerp, en wat hij in zijn mars heeft. Is hij up to date, is ie gebekt. Weet hij zijn gedachten goed te organiseren en te formuleren?

  Regel nummer 3: Je moet hem zoveel mogelijk uit zijn tent zien te lokken. Je probeert hem aan het lachen te maken, je maakt hem kwaad, Je maakt zonodig veronderstellingen, en je blijft net zolang doorgaan tot tie min of meer spontaan reageert, of het op geeft.

  Regel nummer 4: Je tast zijn limieten af. Eerst gooi je de grenzen van het discussie-onderwerp zoveel mogelijk open en plaats het in een zo’n breed mogelijk context en perspectief. Blijft hij dicht bij huis uit doctrinaire overtuiging of doet tie dat omdat het voor hem reeds te hoog is gegrepen? In het eerste geval zal hij steeds inflexibel zijn, in het tweede geval doet tie het zelfde, maar probeert met "nieuwe" argumenten te komen die duidelijk geen hout snijden danwel blatante onwaarheden zijn.Zoiets als: de dollar is ook maar een stukje papier en loopt op z’n laatste benen. Of "goud is nog steeds je van het"… punt uit.

  Regel nummer 5: Wees op voorbereid dat jij steeds van zal worden beschuldigd op-de-man te spelen … of dat je "onbeschaafd" bent of onfatsoenlijk …

  Game over: de ander is uitgeloeld. Bottom Line: Discussies zijn niet anders dan dogfights. Jij wordt neergeschoten, je schiet de ander neer of je neemt beiden de kuiten.

 17. [19]
  En WIE mag Bikerbreezer dan wel niet zijn ? Hoe groot is jouw pietje ?

  En WAAR verdien je de KOST mee ??

  Volgens mij ben jij gewoon een van die UITVRETERS die hier zo TALRIJK aanwezig zijn, of niet soms ?

 18. [20]
  Waaaaarom zegt deze gozer niet onder zijn eigen nick wat tie op zijn lever heeft?

  Grooote minderwaardigheidscomplex zodat hij zich ook maar ACP noemt?

 19. [17]
  En die liquiditeitscrisis is nog lang niet voorbij:

  ECB funding fails to relieve euro interbank market (23 aug) – http://www.reuters.com/arti

  Top Swiss banker attacks US lending standards as ‘unbelievable’; Switzerland’s top banker has warned of massive losses from the unfolding credit crisis, describing the collapse in US lending standards as "unbelievable".

  Jean-Pierre Roth, president of the Swiss National Bank, said market turmoil was far from over as tremors from the sub-prime debacle continued to rock the world. – http://www.telegraph.co.uk/

  Het bewijst maar weer eens dat centraal gecreeerd geld en centraal gepland monetair beleid enorme zeepbellen kan creeeren die met een rotklap klappen.

 20. [17] Banken zullen bang zijn kredieten uit te geven als de onderpanden in waarde kelderen. Dat betekent feitelijk geldkrimp en dalende prijzen. Er wordt wel eens beweert dat de CB’s daar niets tegen kunnen doen, omdat het pushing on a string is. Echter de impliciete belofte van de CB’s om geld te droppen, maakt de banken een stuk minder bang om krediet te verlenen. Het is maar hoe onconventioneel de banken daarbij te werk durven gaan. In Japan duidelijk niet zo ver. Ik denk dat de FED verder gaat. Ik kan me het scenario dat de FED de geldkraan dicht draait en alle assets oppakt niet voorstellen zonder dat ze aan het einde aan een lantarenpaal slingeren. On conventionele maatregelen waarbij de FED direct assets opkoopt en zo geld injecteert buiten de kredietmarkt om, lijken mij dan een stuk waarschijnlijker..

 21. [10] Bij grondstoffen en edelmetalen is alleen het bezit daarvan en staat er geen schuld van iemand tegenover.

  De prijzen van gebruiks-grondstoffen zijn onderhavig aan de economische situatie. Bij een verminderde economische bedrijvigheid zullen deze gebruiks-grondstoffen sterk in waarde dalen, ook omdat er absoluut geen tekorten zijn.

  Bij de edelmetalen (goud-zilver) is de bezitter afhankelijk van een ander persoon welke waarde hij of zij eraan toevoegd omdat het geen economische waarde heeft.
  Immers goud en zilver hebben geen officiéle waarde meer.
  M.a.w. De waarde van goud en zilver wordt bepaalt door een hoog bling-bling en een "Hebberig" gehalte en is dus puur psychologisch.
  In de volksmond als waarde "wat een gek ervoor geeft".

 22. [23]

  Echter de impliciete belofte van de CB’s om geld te droppen, maakt de banken een stuk minder bang om krediet te verlenen. Het is maar hoe onconventioneel de banken daarbij te werk durven gaan. In Japan duidelijk niet zo ver. Ik denk dat de FED verder gaat.

  Pcrs,
  In Japan heeft de CB de rente op 0% gezet …nu op 0.5%, en nog wordt er niet geleend door de Japanners.
  Het meeste nieuwe geld verdween via carrytrades naar het buitenland.
  Hypotheeknemers zullen alleen bereid zijn om nieuwe hypotheken te nemen met de zekerheid en wetenschap dat deze kredieten zullen inflateren.
  In een deflatiescenario wil niemand meer geld. (fes)

 23. [25] ja, met alleen het rentewapen in 1 land kun je vastlopen, maar als het wereldwijd gebruikt wordt, denk ik dat de consument ook wel aanvoelt waar het naar toe gaat. Om te beginnen is het gratis wonen, je hebt alleen de asset deflatie.
  Wie zegt dat de CB’s alleen de rente zullen gebruiken om geld in de markt te zetten. Ze zijn als de dood voor deflatie en ik denk dat alle bestaande regeltjes overboord gaan en dan kopen de CB’s zelf de assets.
  De SP maakt zich trouwens ook ernstige zorgen over de flitskapitaalinjecties
  http://www.nu.nl/news/12064

 24. [22] [23] [24] [25][26]
  Nauwelijks te geloven dat HIER door de meest terzake onkundige lieden op pretentieuze wijze wordt "gediscussieerd" over credietverlening, monetair beleid, bancaire affaires en de economie in het algemeen … uitsluitend en alleen aan de hand van wat losse libertarische "principes" …

  En dat terwijl men het van een eenvoudig loonstrookje moet hebben …

 25. [27] ACP, wat is jouw missie nu precies ? Wat zou je hier willen bereiken ?

 26. [28]

  Het is jammer dat je bij het Riagg of andere instellingen ook toegang hebt tot internet.

 27. [28]
  1. Ik citeer hier hoogstpersoonlijke ervaringen dat een individuele libertarische levenstijl wel degelijk mogelijk is en zelfs veel meer dan dat. Maar dat geinstitutioneerde libertarisme een crock-o-shit is. Iets waar Pcrs dus mee bezig is …

  2. Daarbij zeg ik dat de wil en kracht van de INDIVIDU ( dat velen wel degelijk in zich hebben) de ENIGE hefboom is om zich zoveel mogelijk te bevrijden en zich te immuniseren tegen, danwel te vrijwaren van, ongewenste overheids bemoeienissen en beperkingen … op basis van zelfrespect, eigenwaarde, initiatief, doorzettingsvermogen en persoonlijke prestaties (ongeacht of dat de varkensfokkerij, glasblazerij of de fijne keuken is). Zulks in plaats van zoals de meesten op deze site zich als schapen aan te sluiten bij alweer een (politieke) stroming of beweging. In DIT geval samenhokkende, zogenaamde, libertariers die slechts dagdromen over individuele soevereiniteit … en "rechtvaardige samenlevingen en daartoe slechts achterlijke MANTRAS opzeggen …

  3. Ooit was Nederland groot geworden dankzij individuele DURF en persoonlijke initietieven. Zelfs de jongensboeken hadden daar steeds over (johan Kievit e.a.). Maar nu gaat men tenonder, omdat iedereen zich achter een "ideaaaalogie", ideooooologie of achter een ander verschuilt … maar zelf NIKS weet te presteren laat staan daar persoonlijke risicos voor te willen nemen … Zelfs HUB heeft er een …

  4. Wat ik probeer te doen is de mensen te wijzen op het feit dat alleen een zelf ontwikkelde en in stand gehouden libertarische levensstijl levensvatbaarheid heeft. En NIET de collectieve soort met allemaal standaard koet-libertarische kreten over individuele "soevereiniteit", vrijdom van overheidslast, en al die NEP-economische "begrippen …

Comments are closed.