De fractie van de VVD zou alleen instemmen met het grootscheepse plan voor een schuldenverlichting voor de Nederlandse Antillen als het Nederlandse kabinet alsnog akkoord gaat met de terugkeerregeling voor ontspoorde Antilliaanse jongeren in Nederland.

Dat zei VVD-fractieleider Marc Rutte op een debatavond op de universiteit van de Nederlandse Antillen op Curaçao.
Nederland, de Antillen en de afzonderlijke eilanden zijn vorig jaar overeengekomen een nieuwe staatkundige structuur te vormen. De Antillen op zich verdwijnt, alle vijf de eilanden krijgen in meer of mindere directe band met Nederland.
Den Haag heeft zich bij deze omvorming garant gesteld voor een verlichting van de schuldenlast van ruim twee miljard euro.

Alle eilanden hebben zich akkoord verklaard, alleen de tweede kamer moet er nog overs temmen. Rutte noemt de invoering van een terugkeerregeling voor ontspoorde Antillianen echter een voorwaarde voor de steun van zijn partij aan de schuldenverlichting.
Dat is opmerkelijk omdat VVD’er Atzo Nicolai, als toenmalig minister van koninkrijksrelaties, vorig jaar de slotverklaring heeft ontworpen, zonder dat te verbinden met de terugkeerregeling die voormalig VVD minister Rita Verdonk heeft willen invoeren.

Het voorstel van Verdonk werd toen door alle partijen, inclusief de VVD, afgeschoten.
Dit zou volgens de politici juridisch niet mogelijk zijn.
Wat is er dan nu veranderd?
Wat wil Rutte dan doen met betrekking tot de ontspoorde Marokkanen, Turken, Roemenen, Bulgaren, Chinezen, Irakezen, Nigerianen en andere nationaliteiten die zich in Nederland schuldig maken aan geweldsdelicten?
Ook hier zullen landen bij zijn die zogenaamde ontwikkelingsgelden ontvangen van de Nederlandse overheid.
Valt er met die landen geen deal te sluiten, of willen die landen “hun” criminelen voor geen geld terug hebben?

Het is überhaupt onzinnig om de Nederlandse Antillen, vanwege een nieuw verdrag, een verlichting van de schuldenlast van ruim twee miljard euro toe te zeggen.
Zij zijn die schulden aangegaan, dus laat ze dan ook hun eigen broek ophouden.
De eigen broek ophouden geldt voor iedereen die naar Nederland immigreert.
Dit houdt in dat iedereen vrij is om naar Nederland te immigreren, mits hij of zij een arbeidsovereenkomst kan overleggen, of over genoeg eigen kapitaal beschikt, zodat zoals nu voorkomt er geen beroep op de zogenaamde sociale voorzieningen gedaan hoeft te worden.
Deze regeling hadden politici decennia geleden moet instellen, zoals Zwitserland dat gedaan heeft, en dan had dit probleem zich waarschijnlijk niet voorgedaan.
Maar ja, kunnen politici denken? En zo ja, dan waarschijnlijk aan hun eigen bestaansvoorwaarden voor nog eens vier jaar.

6 REACTIES

 1. Dit gedonder is volstrekt consistent met de socialistische gedachte: het veroorzaken van zoveel mogelijk maatschappelijke chaos om de macht naar zichzelf te kunnen toetrekken.

  En politici doen dat niet voor 4 jaar -want van die antilliaanse en buitenlandse criminelen komt Medeland echt niet binnen 4 jaar af-, maar kennelijk vooral voor hun Duizendjarig Rijk, waarvan nu bijna de eerste 4 decennia zijn afgelegd.

  Hieruit blijkt bovendien, dat de VVD een wolf in schaapskleren is.

  Vanuit dit gezichtspunt is hun opstelling dus zeker niet dom maar juist erg slim.

  Overigens ben ik van mening, dat Wilders de waarheid gesproken heeft, dat Lucia de B. moet worden vrijgelaten en Joris Demmink moet worden vervolgd.

 2. Kunnen politici wel denken ?

  Ik zou dat willen beantwoorden met de tekst van een hele oude sketch van Godfried Bomans en Wim Sonneveld. Oorspronkelijk is het een interview door een journalist van een musicus dat ik heb aangepast.

  Journalist: "Wat denkt u als politicus in het algemeen ?"
  Politicus: "Kijk, beste man dat zit zo. Over het algemeen denken wij, politici weinig. En over politiek al helemaal niet ?"
  Journalist: "Over politiek helemaal niet ??"
  Politicus: "Nee, over politiek al helemaal niet! Politiek is iets dat uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. Als u daarom een beroep doet op mijn intelligentie dan graaft u in een beerput!"
  Journalist: "Uhhhh …. juist. Dank u"

 3. [2]Rob van Der Heijden,

  Weer zo’n goeie. Kom daar tegenwoordig nog eens om.

  De omroepen zouden toch minstens oude radioprogramma’s, zoals Kopstukken, Negen heit de klok (de Cler, Pola), De Wadders (Jan de Cler), etc. kunnen heruitzenden. Maar ofwel ze denken er niet eens aan, ofwel "vergeten" het opzettelijk.
  Daar word ik echt triest van, sorry.

  Eigenlijk zouden die omroepen allemaal doorgestuurd moeten worden naar de stichting COM:
  http://www.stichting.com/

  Doet me trouwens denken aan het verwijderen van de dagelijkse strip van de Heer Ollie B. Bommel uit de NRC.
  Daar komt een of andere duffe jonge "manager" aangestormd, die, gevraagd naar de reden van het beeindigen van de strip, verklaart, dat Heer Bommel ouderwets is.

  Die vent, waar niemand ooit iets van gehoord had of nog zou horen, was nu een treffend voorbeeld van het type, dat M. Toonder, Bommels geestelijke vader, op de korrel nam in zijn verhaal "De Bovenbazen".
  Over ouderwets gesproken. Die Bommelverhalen zijn tijdloos, net als de verhalen en anekdoten van de onvolprezen Godfried Bomans.

  Anekdoten:
  http://nl.wikipedia.org/wik

 4. [4] Een Gelukkige Nederlander,
  "Alles wordt alleen maar erger", zei mijn goede vader altijd.
  En daar houd ik mij aan, jonge vriend.

 5. De uitspraak van VVD-fractieleider Marc Rutte zie ik als het typisch voorbeeld van politiek bedrijven. Hij doet een ferme uitspraak, krijgt volop media aandacht en de rechter zijde wordt weer tevreden gesteld. Plaatst men dit echter in de juiste context, Marc Rutte weet dat zijn uitspraak niet realiseerbaar is, neemt deze dan ook niet terug. In mijn ogen wordt hier wederom links liberale lucht verkocht.

Comments are closed.