Heeft u ideeën voor Libje of
Flibje? Zet die dan hieronder als commentaar.

2 REACTIES

  1. Zonder staat kan er geen vrijheid zijn.
    Immers een systeem van vrijheid moet gebaseerd zijn op autonomie, eigendom, contracten en bescherming tegen dwang. In ieder geval de creatie van eigendomsrechten vereist het bestaan van een staat, maar ook het afdwingen van de naleving van contracten en het optreden tegen fraude en geweld van bijna altijd alleen plaatsvinden met behulp van een staat.
    Paradoxaal genoeg is het diezelfde staat die de vrijheid mogelijk maakt die diezelfde vrijheid het meest bedreigd.

    De zorg die in dit Libje wordt uitgesproken is derhalve ten dele terecht.

Comments are closed.