NL-regering: Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) wil in 2011 een landelijk dekkend netwerk van campussen voor probleemjongeren. Het gaat om jongeren die niet op school zitten, geen werk hebben en dreigen af te glijden naar de criminaliteit.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Verplichte behandeling van verslaafden wordt gevolgd door jongeren zonder strafblad te verplichten om in een campus een opleiding te doorlopen. Omdat dit laatste niet zo maar kan, zal zonodig de wet daarvoor gewijzigd worden. Al die verplichte behandelingen zullen veel geld kosten, de slavenstaat vergroten en de resultaten zullen minimaal zijn. Dat is te leren uit de ervaringen van het verleden.

En dan dit alles in het kader van elektronische dossiers van de hele bevolking. Big Brother smiles!

Dus zoek naar andere oplossingen.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

4 REACTIES

 1. Waarom zijn ouders eigenlijk verantwoording schuldig aan een man die leeft volgens een geloof dat zijn grondslag heeft in een vader die zijn zoon laat kruisigen, om niet die zoon maar anderen voor hun misdaden te straffen?

 2. Het vreemde aan de voorstellen van Rouvoet is dat ze ook strijdig zijn met zijn eigen ideologie: soevereiniteit in eigen kring. De Christen Unie is tegen het ingrijpen van de overheid in het gezinsleven. Zijn eigen partij staat dan ook kritisch tegenover zijn voorstellen in de Tweede Kamer.

  Praktisch gezien is het opmerkelijk om een netwerk op te tuigen, omdat al lang bekend is wie de probleemjongeren zijn. Het probleem met de jeugdzorg is dus niet het opsporen van probleemgezinnen en probleemjongeren, maar de onmacht van de overheid om de problemen op te lossen.

  Concrete voorbeelden geven in deze een goed inzicht in de situatie. Neem het meisje van Nulde. Zij is vermoord en zeer ernstig mishandeld door haar ouders. Zou het netwerk van Rouvoet hieraan iets kunnen doen? Ik denk het niet. Er was immers bij allerlei instanties bekend dat de situatie in dat gezien uit de hand liep, maar ze werken langs elkaar heen en niemand durfde of was bij machte om zijn verantwoordelijkheid nemen.

  Een nieuw netwerk van instellingen levert in deze situatie waarschijnlijk niet het gewenste resultaat. Sterker nog, misschien leidt het wel tot meer coördinatieprobblemen. Het lijkt de klassieke reflex van de uitvoerende macht om meer middelen te vragen voor iets wat niet goed gaat.

 3. De Republikeinse Moderne Partij is het hier helemaal mee eens. In dat oude koninkrijk wordt een mens alle lust tot werken ontnomen en dat zal snel moeten veranderen in de Republiek Nederland wil het allemaal leefbaar blijven.

  Wilt u de Republikeinse Moderne Partij hiervoor doneren of lid worden

  zie

  http://home.tele2.nl/rmp/

Comments are closed.