NL-regering (20 aug): Ernst Hirsch Balin heeft plannen om op het internet nieuwe wetten te gaan promoten. Zie ook: www.vrijspreker.nl/vs/item/…

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Dit is het zoveelste signaal over de verslaafdheid van politici om steeds meer wetten te maken. Er moeten helemaal GEEN nieuwe wetten komen. Oude wetten moeten worden afgeschaft!

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

15 REACTIES

 1. “Er moeten helemaal GEEN nieuwe wetten komen. Oude wetten moeten worden afgeschaft”

  Ach, jullie begrijpen er niks af.

  Het is
  omdat de Association of Southeast Nations (ASEAN) geen wetten heeft
  dat het ‘integratie,- model van de EU daar niet als voorbeeld kan dienen.

  August 21, 2007 16:01 PM
  EU Not Apt Model For Asean Community Nassauer
  http://www.bernama.com.my/b
  KUALA LUMPUR, Aug 21 (Bernama) —
  The European Union (EU) cannot be a model to creating an Asean Community as Asean countries do not share the same concept of state authority with EU members, a European Parliament member said today.

  Hartmut Nassauer said EU member states shared common principles to exercise state powers related to legitimacy and lawful supervision of state activities.
  "Conditions of state powers do not apply in the same way in Asean states.

  Not all Asean states have developed a shared conception of democracy.

  "Some countries have multi-party systems while others have traditional one-party socialist regimes. Between these two poles, certain countries have developed what is in practice one-party rule," he said in a statement at the 28th Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
  +
  "It is clear the EU and its approach to integration cannot easily serve as a pattern for development of Asean," he said.

  Het substantief "arrogantie" kennen ze blijkbaar niet in Brussel.
  Of is dat daar een eretitel?

 2. Dieje Nassauer, diejen is zot.
  Hij zei blijkbaar ook dat de EU en ASEAN goede collaborateurs zijn.

  Waarom kunnen ze dan niet collaboreren in het kapot mensen van mensch, economie en samemleving precies op de wijze dat de EU dat doet,
  ttz volgens het ‘integratie’-model van de EU?

  August 22, 2007 18:28 PM
  EU-Asean Regional Cooperation Most Advanced And Successful – EU MP
  http://www.bernama.com.my/b
  PUTRAJAYA, Aug 21 (Bernama) — Regional cooperation between the European Union (EU) and Asean is the most advanced and successful in the world, said EU Member of Parliament, Hartmut Nassauer.

  We have good relations and strong economic links. The EU is a large investor and we create a lot of trade in Asean and vice-versa.
  +
  "Since the model character of the EU is limited, Asean must focus on common areas such as peace and stability to deal with global problems like the fight against international terrorism and human trafficking," he added.

 3. Niet dat ik voor een ASEAN-gemeenschap pleit.
  Maar toch, een antwoord op arrogantie doet deugd.

  August 22, 2007 21:49
  Difference In State Powers Not An Obstacle To Asean Community
  http://www.bernama.com.my/b
  KUALA LUMPUR, Aug 22 (Bernama) — Asean parliamentarians agree that the difference in state powers or political regimes among the Asean countries will not be an obstacle to the realisation of an Asean Community by 2015.

  Mocht het bij ASEAN echter gaan om een gemeenschap van individuen,
  niet van staten, ttz niet van bureaucraten,
  dan zou ik mijn standpunt misschien kunnen wijzigen.

  ASEAN to finalize roadmap for accelerated economic (Ivo: not political) integration
  Thu, 23 Aug 2007 10:44:04 GMT
  http://www.earthtimes.org/a
  Manila – South-East Asian countries will finalize a roadmap to accelerate regional integration as part of efforts to boost trade and attract more investments, officials said Thursday. Economic and trade ministers of the 10-member Association of South-East Asian Nations (ASEAN) are gathered in Manila for an annual meeting starting on Friday.

  Is dit een grap of zo?
  Nu pleit een Europese parlementariër voor een ASEAN-Grondwet die tot stand zou komen met inspraak van het gepeupel.
  Wat is dat een Grondwet?
  Heeft de EU een monopolie iover de definitie van een grondtwet?

  August 23, 2007 19:55 PM
  EU MP Hopes Asean Will Avoid EU Mistake On Constitution
  http://www.bernama.com.my/b
  A European Union (EU) member of parliament Veronique Mathieu hopes Asean will avoid taking the road the EU took in coming up with a constitution without involving the people. Pix: Syed Muhammad Zahid

  Als dit niet bewijst hoe ernstig politici en andere bureaucraten van welk pluimage ook (dus met inbegrip van diplomaten en magistraten) zijn, dan weet ik het niet meer.

  Een grond-wet is daar om sociale grond-rechten te garanderen?
  Wie zal dat betalen?

  Brace yourself for the insolvency crunch
  Posted by Ambrose Evans-Pritchard on 23 Aug 2007 at 17:38
  Tags: Economics, Markets, Insolvency crunch, Subprime crisis
  http://blogs.telegraph.co.u
  The liquidity crunch is not yet over: the insolvency crunch has hardly begun.
  +
  Repercussions will follow for the man on the street

  Gold will increase dramatically as soon as the investment world realizes that the Federal Reserve has committed fully to an inflationary exit from its problems.
  (Lance Lewis, "Shocked That No One’s Buying Gold?" http://www.minyanville.com/… )

 4. ASEAN kan ook lelijk doen.

  Het is niet de economische realiteit
  doch de consensus tussen handelsgezanten
  die beslist of ASEAN bedreigd wordt door de problemen in de onroerende goederenmarkt van de VS van A.

  ASEAN officials say their countries not threatened by credit concerns
  08.23.07, 5:23 AM ET
  http://www.forbes.com/marke
  SNIP
  MANILA (Thomson Financial) – The fallout from the problems in the US subprime mortgage market, which caused stocks to tumble worldwide, remains manageable, officials of the Association of Southeast Asian Nations said Thursday.
  ASEAN Secretary-General Ong Keng Yong said this is the CONSENSUS of ASEAN trade officials meeting in Manila before an economic ministers’ summit due to begin Friday.

 5. Hub,

  In dat opzicht is de impasse in Belgie zo welkom.
  Niet dat de status quo goed is. Maar als je kijkt wat er onder elke regering, van welke signatuur dan ook, gebeurt, dan is dit: meer en meer wetten, regeltjes, procedures, verordeningen, belastingen, leges, heffingen, opcentiemen etc.
  Het is een almaar voortschrijdende evolutie naar meer meer meer. Nooit minder. Nooit wordt er es wat afgeschaft, teruggedraaid of opgeschort (behalve in ’94 de dienstplicht).
  Dus geregeerd worden betekent dat de ellende allee nog maar verder toeneemt. En dus ben ik blij dat Belgie inmiddels al 75 dagen NIET geregeerd wordt.
  Geweldig. Houden zo. Nog ca. 1400 dagen. Dan zijn er weer verkiezingen 😉

 6. De impasse in Belgie?

  Op het eerste gezicht stelt artikel 96, lid 1, van de Grondwet van het Koninkrijk der Begie:
  “De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers.”
  http://www.arbitrage.be/nl/

  Is Zijne Majesteit daartoe verplicht?

  Stel nu dat Zijne Majesteit in staking ging zoals Zijn Voorganger tegen abortus.

  Een paar dagen geleden maakte Johan Vande Lanotte ambras omdat Zijne Majesteit tijdelijk de plaats had ingenomen van goevernementsvormer Leterme.

  Mogelijke koninklijke tussenkomsten bij de benoeming en het ontslag van ministers hebben alleen kunnen plaatsvinden omdat er ministers gevonden werden om er politieke verantwoordelijkheid voor op te nemem en omdat die handelingen uiteindelijk ook door een parlementaire meerderheid werden aanvaard. Men verlieze niet uit het oog dat de eigenlijke “government making power” bij de Kamer van volksvertegenwoordigers berust.
  (Andre Alen, “Handboek van het Belgisch Staatsrecht”, Kluwer, 1995, paragraaf 221)

  Zijne Majesteit, die geen government making power heeft, heeft alles geprobeerd.
  Maar dan komt kamerlid Vande Lanotte reclameren.
  Dat Vande Lanotte dan maar zelf probeert.

  Een andere plezante vraag is natuurlijk te weten wie parlementaire verantwoordelijkheid heeft opgenomen voor het optreden van Zijne Majesteit verleden week. Guy V. waarschijnlijk.

 7. [3]
  "Is dit een grap of zo?
  Nu pleit een Europese parlementariër voor een ASEAN-Grondwet die tot stand zou komen met inspraak van het gepeupel.
  Wat is dat een Grondwet?
  Heeft de EU een monopolie iover de definitie van een grondtwet?"

  Gewoon een verdwaalde mafkees; die Europarlementariërs weten helemaal niet wat inspraak van gepeupel is, net zo min als de rest van de euroklojo’s in het Brusselsche. Mocht dat wél het geval zijn, dan hebben de Pleuroparlementarieërs nochthans geen enkele mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ‘beleid’ van de fascisten in de eu commissie.

 8. Dit nog voor de Hollanders die hier misschien onwetend van zijn:

  zaterdag 18 augustus 2007
  Vande Lanotte noemt inzetten Koning onaanvaardbaar
  http://www.standaard.be/Art
  BRUSSEL – Sp.a-topman Johan Vande Lanotte vindt het onaanvaardbaar dat Koning Albert wordt ingezet om de communautaire crisis in de oranje-blauwe formatieonderhandelingen te helpen oplossen. Volgens Vande Lanotte, die zegt zowel als politicus en als professor grondwettelijk recht te spreken, valt de koning hiermee uit zijn neutrale rol.

 9. Volgens Vande Lanotte viel de Koning uit Zijn neutrale rol.
  Heeft de Koning wel een neutrale rol?
  Alen schrijft in paragraaf 17 dat Zijne Majesteit een stabiliserende rol heeft.
  Destabilisering van de staatsinstellingen door gauchist Vande Lanotte, niewaar.

 10. Napoléon reviens, ils sont fous!

  Bush: In the footsteps of Napoleon
  Aug 25, 2007
  http://www.atimes.com/atime
  UITREKSEL
  It is no accident that many of the rhetorical strategies employed by Bush originated with Napoleon, a notorious spinmeister and confidence man. At least Napoleon looked to the future, seeing clearly the coming breakup of the Ottoman Empire and the likelihood that European powers would be able to colonize its provinces. Napoleon’s failure in Egypt did not forestall decades of French colonial success in Algeria and Indochina, even if that era of imperial triumph could not, in the end, be sustained in the face of the political and social awakening of the colonized. Bush’s neo-colonialism, on the other hand, swam against the tide of history, and its failure is all the more criminal for having been so predictable.

  Was Napoleon ook gek?

 11. Ik was er niet zover naast met Napoleon.

  René Magritte als formateur?
  http://www.standaard.be/Art
  BRUSSEL – Volgens aftredend minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) beginnen de pogingen om tot een regering te komen stilaan surrealistische kenmerken te vertonen.

 12. Een andere oplossing natuurlijk is om Belgie te laten herinlijven bij Spanje, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, enzovoort.

  In Frankrijk lijkt een nieuwe Napoleon aan de macht.
  Ik vrees echter dat Sarkozy wel eens tot/op een nieuwe Hitler zou kunnen uitdraaien.

  Is Madrid of Wenen het verst van Belgie?
  Laat Belgie daar bij inlijven.
  Dan kunnen de heersers van Belgie de Belgische inboorlingen het minst gemakkelijk ambeteren.

 13. Als "het land" uit-een-valt,
  waarom zou "het" dienen vervangen te worden door twee, twee en half of drie staten?
  Laat daar toch gewoon anarchie "heersen".
  Ah dat gaat niet, want dan zijn "we" "onze" kinderblijslag kwijt.

Comments are closed.