NL-regering (13 juli): De politiekorpsen MOETEN landelijk meer samenwerken op het gebied van personeel, materieel en ICT. De ministers Ter Horst en Hirsch Ballin hebben hierover vergaande afspraken gemaakt.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Hoe komen ze op het idee? Is dit de erkenning dat die lui niet samenwerken? Zijn ze zo onbekwaam dat ze de voordelen van vrijwillige samenwerking nog niet eens ontdekt hebben?

Het zal wel zo zijn dat in de politiek (in tegenstelling tot de vrije wereld) alleen samengewerkt wordt als het MOET. Vandaar ook het nieuwe EU-verdrag waarin Nederland ondergeschikt gemaakt wordt aan Brussel. Politici hebben kennelijk misvormde hersens. Red uzelf daarom door de ondertekening van het nieuwe EU-verdrag niet te accepteren. Op de Vrijspreker vindt u voldoende mogelijkheden daarvoor.

2 REACTIES

  1. Ik heb een tijd voor die club gewerkt. Van onderlinge samenwerking is nauwelijks sprake, hoewel er tussen enkele korpsen nu goede eigen initiatieven zijn.

    Over het algemeen worden werkwijzen en zelfs bekwaamheden tussen dienders uit verschillende korpsen onderling gewantrouwd.

    En wantrouwen … waar zien we dat nog meer?

  2. Bestuurders zijn geschikt om te besturen,maar van de inhoud waar het over gaat hebben ze geen kaas gegeten.
    zo ben je van onderwijzeres ineens minister van economische zaken. Dat kan gewoon niet goed gaan. Maar aan politicie worden geen opleidingseisen gesteld, gewoon brutaal, eigenzinnig en opvallend door je op een politiekelijst te zetten en afwachten of je bij de toppers komt.simpeler kan het niet.Je hoeft alleen maar lid van een Politieke club te zijn.

Comments are closed.