Typisch, dit lees je dan in buitenlandse berichten *).
Het valt me namelijk op dat in de Nederlandse pers en TV bijna nooit iets staat als er ergens koude optreedt. Maar als er ergens iets van warmte is, schreeuwen de koppen je tegemoet.

Kennelijk willen de media de politici zoveel mogelijk bevredigen. De politici hebben namelijk bepaald dat er Global Warming gaat optreden.

Treffend daarvoor was ook een bericht op het acht uur journaal van een paar dagen geleden. Daar werd verslag gedaan van allerlei rampen die er kunnen gebeuren en hoe slecht de overheid beleid voert om de burgers voor die rampen te beschermen. Wat me daarbij speciaal opviel was dat de ambtenaren en politici die voor die bescherming verantwoordelijk zijn, hun vergadering over dit onderwerp begonnen met naar de film van Al Gore, “An Inconvenient Truth” te kijken.

Het lijkt steeds meer op een “religieuze” in plaats van een “wetenschappelijke” aanpak.
———————————
*) Zie o.a. wcbstv.com/topstories/local…

10 REACTIES

 1. Als de overheid niet bezig is met ons op te lichten, waarom zijn er dan nog steeds geen afdoende maatregelen genomen om overstromingen te voorkomen?

 2. [1] Omdat overheden naast ineffectief ook nog eens inefficient zijn. Ze spelen simpelweg niets klaar behalve het primitieve rape and plunder.

 3. De klimaatlobby is inmiddels zo bedreven in newspeak dat ook deze zeer koude dag (en de relatief koude winter in delen van Australie, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika) toegeschreven zal worden aan de klimaatverandering. Let op trouwens dat men het niet meer over global warming heeft, maar over klimaatverandering, alsof dat een verschrikking is en niet iets dat hoort bij een rond zijn as tollende en wiebelende planeet die in een ellipsvormige baan rondom een in kracht fluctuerende ster draait.

  De overheid weet nu zelfs haar eigen tekortschieten in het onderhoud van het rioleringsstelsel, waarover eind jaren tachtig door menig ingenieur al werd geschreven, weg te moffelen door de schuld aan die klimaatverandering te geven.
  Dat het regenwater moeilijker wegstroomt dan vroeger heeft meer te maken met het verdwijnen van veel sloten en groenvoorzieningen in de steden en dorpen. De sloten waren gevaarlijk voor spelende kinderen. De stukjes groen zijn opgeofferd aan nieuwbouw en parkeerplaatsen, want de beschikbare gebieden rondom de steden en dorpen zijn tot heilige grond verklaard en mogen niet meer worden bebouwd.
  De grond in de bebouwde kom, kan daardoor minder water opnemen, al het regenwater moet via de putjes door het rioolstelsel heen. Dit effect is de laatste jaren ook nog versterkt door de populariteit van moderne tuinen, waarbij een groot deel is bestraat. Een simpel probleem dus eigenlijk.

 4. Een religieuze aanpak lost uiteraard stante pede alles op. Het verstand wordt uitgezet, er wordt veel gebeden en alles dat niet te begrijpen valt wordt als niet verklaard behoevende te worden geclassificeerd.

 5. > Het lijkt steeds meer op een "religieuze" in plaats van een "wetenschappelijke" aanpak.

  Er is werkelijk helemaal niets wetenschappelijks meer aan. En zelfs als dat zo was, de wetenschap weet erg weinig.

  Zoals de mede-oprichter van Greenpeace al zei: "it has nothing to do with enviroment, it’s only political".

 6. Laten we de FAQs er maar bij halen:

  9. Because it snowed a great deal and got very cold in some areas, global warming is not happening.

  First, increased precipitation is predicted by global warming. Increased snowfall events are further evidence of global warming, not proof against it. Second, regional temperature variations occur. It is the global average temperature which is of greatest concern. And third, temperatures vary. Even record cold global temperatures for an entire year would not be out of step with global warming. Global warming is about the long-term average trend. (http://peakoildesign.com/bl…)

  En:

  MYTH: Recent cold winters and cool summers don’t feel like global warming to me.

  FACT: While different pockets of the country have experienced some cold winters here and there, the overall trend is warmer winters.

  Measurements show that over the last century the Earth’s climate has warmed overall, in all seasons, and in most regions. Climate skeptics mislead the public when they claim that the winter of 2003–2004 was the coldest ever in the northeastern United States. That winter was only the 33rd coldest in the region since records began in 1896. Furthermore, a single year of cold weather in one region of the globe is not an indication of a trend in the global climate, which refers to a long-term average over the entire planet. (http://www.environmentaldef…)

 7. [7] Veel klimaatsceptici ontkennen niet dat er een temperatuurstijging is sinds 1880. Wel of die zal doorzetten deze eeuw en of de CO2-uitstoot door menselijk handelen de belangrijkste oorzaak is. Dit weer eventjes ter verduidelijking.
  De geciteerde ‘myth’ is daarom een bewuste foute weergave van het debat en de menigen van klimaatsceptici en vooral bedoeld om klimaatsceptici voor te doen als domme mensen. Het is een retorische truc.

  Klimatologie is meer en meer een toepassing van modellen geworden en het goochelen met cijfers van metingen. Die laatste worden vaak nog eens ‘gecorrigeerd’ voor allerlei factoren. Hoe dat plaats vindt is vaak onduidelijk. Zie hoe Mann c.s. maar niet op de proppen wilde komen met zijn bewerking van gegevens die tot de hockeysticktheorie leidde.

  De belangrijke vraag is, hoe lang moet een lange termijn gemiddelde zijn om te spreken over een klimaatverandering? Twintig jaar of een eeuw? Wie voorspellingen voor de komende 50 of 100 jaar baseert op een ontwikkeling van de laatste 20 jaar, maar fluctuaties van de laatste 20 eeuwen bagatelliseert, bedrijft geen zuivere wetenschap, maar een statistische variant darvan.
  Wie de hele periode vanaf 1880 als uitgangspunt neemt, moet ook de temperatuurdaling tussen ’40 en ’75 in beschouwing nemen. Er is nog steeds geen bevredigende verklaring voor gegeven. Weliswaar noemt men vooral SO2 als oorzaak, maar de terugdringing van de uitstoot daarvan vond pas plaats in de jaren ’80 n.a.v. de zureregenproblematiek.
  Vooralsnog zijn voorspellingen over zeespiegelstijging in 2005 volgens dit model (voorspellingen van eind jaren ’80 van de 20e eeuw) niet uitgekomen. In de beginjaren van het IPCC is dat toch een van hun belangrijke argumenten geweest om ons te waarschuwen.

  Als de komende vijf jaar er vaker steeds koudere periodes zijn, ook al zijn die regionaal, telt dat wel op en haalt het het gemiddelde omlaag. Dit soort bizarre koude dagen in New York en de koude winter op het zuidelijk halfrond is inderdaad geen bewijs tegen globale temperatuurstijging, maar ook geen bewijs van het tegenovergestelde. Het kan wel een begin van een nieuwe, omgekeerde trend zijn. Die afwimpelen, negeren en zelfs als bewijs voor global warming gebruiken, is een zeer doorzichtige debattruc.

 8. Volgens mij is een van de voorspellingen/waarschuwingen dat extreem weer steeds vaker voor zal komen. Telt de koudste augustusdag in New York sinds 1911 ook?

 9. [4] Het eerste gedeelte van je reactie kan ik in meegaan.

  Ik roep al jaren dat de aardas een grotere uitslag maakt dan normaal waardoor de stand van de aarde ten opzichte van de zon wijzigt.
  Hierdoor smelt de Noordpool, en de permafrost in Siberie en Alaska.

  Tevens zie je het in New York kouder worden zo ook sneeuw in Florida, mexico en latijns Amerika.

  Aan de andere kant hebben de global warming aanhangers ook wel weer gelijk, door smelten van permafrost komt er een gigantische hoeveelheid stinkende gassen en CO2 vrij naast de andere oorzaken zoals houtkap en erosie etc. Ok, invloed mensheid ook 1%

Comments are closed.