De pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers biedt geen oplossing voor een groep vreemdelingen die wordt verdacht van oorlogsmisdaden en hun familie.
Op papier vallen zij buiten het pardon en moeten ze het land verlaten.
Maar in de praktijk blijkt dit vaak onmogelijk.

Dat constateren organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de pardonregeling.
“Voor deze kleine groep komt er geen verandering in de situatie”, voorziet directeur Pieter Veld van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND).
“We accepteren dat bij dit stukje van het probleem niet oplossen.”
De IND- directeur verwijst naar de uitkomst van een politiek debat over deze kwestie. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft in de pardonregeling opgenomen dat verdachten van oorlogsmisdaden en hun gezinsleden buiten het pardon vallen en Nederland dus moeten verlaten.
Naar schatting kunnen hierdoor ruim 1000 vreemdelingen zeker geen aanspraak maken op de regeling. De tweede kamer heeft dit voorjaar uitgebreid gesproken over de positie van mogelijke oorlogsmisdadigers en uiteindelijk besloten de lijn van Albayrak te volgen.

Risico op vergelding.
Vermoedelijke oorlogsmisdadigers kunnen echter moeilijk worden teruggestuurd naar hun vaderland, omdat ze daar het risico op vergelding lopen. Uitzetting botst daardoor met een artikel uit het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat foltering verbiedt.
Uit onderzoek blijkt dat 60 tot 80 procent van de vreemdelingen die zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, niet uitgezet kan worden.

“Dat kan volgens mij nog een probleem worden”, zegt Nurten Albayrak-Temur, die algemeen directeur is van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
“Opvang is voor deze groep geen oplossing. Waarschijnlijk verdwijnen ze uiteindelijk uit ons zicht.”
De COA- directeur sluit niet uit dat hierdoor mensen illegalen op straat belanden.

Tot zover de media.
Hier spreken dan politici die het altijd doen voorkomen dat ze voor elk probleem, of het nu gaat om klimaatverandering, fijnstof, bestrijding van armoede enzovoort, een oplossing hebben. Maar voor het probleem om deze oorlogsmisdadigers naar hun vaderland terug te sturen hebben ze geen oplossing.
Hun enige begrip van rechtvaardigheid bestaat uit het herverdelen van inkomens.
Rechtvaardigheid ten opzichte van de slachtoffers en nabestaanden gaat aan hen voorbij.
Het leed, de angst en de individuele en economische gevolgen die door de oorlogsmisdadigers teweeg zijn gebracht schijnt in hun vergelijking met het risico op vergelding van deze oorlogsmisdadigers in het voordeel van deze oorlogsmisdadigers te vallen.
Dit omdat een artikel uit het Europees verdrag voor de rechten van de mens foltering verbiedt.
Waarschijnlijk staat in hetzelfde verdrag dat oorlogsmisdadigers hun gerechtelijke straf niet mogen ontlopen.
Er wordt dus op voorhand van uitgegaan dat 60 tot 80 procent van deze oorlogsmisdadigers in hun vaderland gefolterd zullen worden en de kans lopen dat met hun hetzelfde gebeurd als wat zij anderen hebben aangedaan.
Ook hier blijkt weer uit dat politici meer sympathie voelen met misdadigers dan met eerbare individuen.
Als 100 procent vaststaat dat deze vreemdelingen zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden dan rest maar één mogelijkheid: terug naar hun vaderland, ongeacht de consequenties die dat voor deze misdadigers inhoudt.

5 REACTIES

 1. Hmmm lastig…

  Wanneer is iemand een oorlogsmisdadiger??? Volgens de definities van de wetten van een corrupte overheid of volgens die heks van een Carla del Ponte die na tig jaar het bewijs tegen Milosevic niet rond had?

  Gelukkig ging hij dood en volgens de publieke opinie was hij schuldig anders zouden veel mensen voor lul staan…

  Maar ben met je eens dat er veel minder twijfelgevallen zijn die onnoemelijk profiteren van de chaos in dit land…

 2. Goed stuk, Louis.
  "Ook hier blijkt weer uit dat politici meer sympathie voelen met misdadigers dan met eerbare individuen."

  Dit is geheel conform de regel: "door verwarring onder het publiek wordt de macht van de vorst versterkt." Het past volledig in een modern Machiavellistisch beleid.

  "Als 100 procent vaststaat dat deze vreemdelingen zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden dan rest maar één mogelijkheid: terug naar hun vaderland, ongeacht de consequenties die dat voor deze misdadigers inhoudt."

  Een verdachte is onschuldig, tot het tegendeel is bewezen. Maar ook dit beginsel is achterhaald door het nieuwe Machiavellistische denken. Volgens dit denken zou hij zijn onschuld moeten bewijzen.
  Daar komt hij echter niet aan toe, dus wordt hij schuldig geacht en valt onder de hiervoor besproken Machiavellistische regel: die verdachte blijft hier en wordt in vrijheid gesteld.

  Kortom: dit is consistent beleid.

 3. [1] WAT heeft het met Milsevic te maken…? Immers de enige ECHTE transgressie dat tie beging, en tot het einde voor werdt vervolgd, is dat hij NUCLEAIRE CHANTAGE op het westen (en met name op de VS) had willem plegen, door te proberen om Jeltsin voor zijn Slavische volkskarretje te spannen.

  De Chinezen die Milosevic ook te hulp snelden waren veel meer snugger, en namem prompt de kuiten toen hun ambasade door Amerikaanse PRECISIE bommen toevallig en "per ongeluk" werdt getroffen waarbij nog een aantal dooien vielen …

  Het probleem met Milosevic en zijn vrouw was dat zij buiten de soviet-wereld absoluut en totaal onbenulligen waren.

 4. Nog even los van de oorlogsmisdadiger problematiek.
  Met het terugsturen van asielzoekers maakt de overheid zich schuldig aan discriminatie.

  En dan doel ik niet eens op de discriminatie tussen "eigen volk" en "buitenlanders" die op zich al verwerpelijk is, maar ook tussen de asielzoekers onderling.

  Als er twee illegale asiezoekers ontdekt worden, 1 uit Ecuador en 1 uit Congo, dan wordt de ene naar Ecuador gestuurd en de andere naar Congo.
  Wat een discriminatie!
  De ene mag naar Ecuador waar de economie weliswaar niet denderend draait maar dat toch al bij al nog redelijk is.
  De ander wordt naar Congo gestuurd, waar het pas ECHT doffe ellende is.
  En op basis waarvan krijgen deze gelijke monikken -beide illegaal in ons land- een verschillende behandeling? Juist ja, o.b.v. hun nationaliteit.
  Goh, is zo’n overduidelijke vorm van discriminatie niet in strijd met onze grondwet?

 5. Er zitten ook oorlogsmisdadigers in het kabinet en het parlement, dus het past volledig binnen de Nederlandse cultuur om oorlogsmisdadigers onder de pardonregeling te laten vallen. Men voelt zich hier thuis.

Comments are closed.